De vijand van mijn vijand is mijn vriend

Het leniniske trekje in zijn karakter heeft Obama door zijn niet van charme gespeende optreden en het wegkijken van het liberale deel van de Amerikaanse media voor het grote publiek jaren verborgen kunnen houden.

Afb: FloppingAces.net

In het artikel “ De duistere kanten van Obama” is benadrukt dat steeds vaker zal worden bevestigd dat Obama een dankbare leerling is geweest van de overleden Saul Alinsky[1] door de beginselen die zijn vastgelegd in diens boek Rules for Radicals[2] in de Amerikaanse samenleving door te willen voeren. Dat is na het publiceren van dat artikel herhaaldelijk bevestigd.

Op deze website is de lezer in verschillende artikelen daar meerdere keren op gewezen en is vastgesteld dat Obama in die acht jaar en hechte kliek aan zich heeft kunnen binden die zijn tegenstanders – zoals de huidige Amerikaanse president en zijn inner circle – met nepnieuws en lekken van vertrouwelijke informatie keer op keer met de rug tegen de muur weet te zetten. Ook in Nederland en zeker bij een groot deel van de gevestigde media kan Obama nog steeds rekenen op een trouwe schare adepten, die weigeren om de man te zien zoals hij werkelijk is: een narcistische intrigant die aan de term beschaving een andere toonzetting en strekking geeft dan de Amerikaanse versie van de Van Dale.

De periode-Obama zat vol schandalen, die de man zelf misstappen placht te noemen. In het artikel “Sins of the father” staan de bekendste misstappen van Obama opgelijnd, waarbij werd opgemerkt dat die zeker niet limitatief waren. In het artikel “FSB-filiaal in Washington” is vastgesteld dat lekkende inlichtingenfunctionarissen, die bezig zijn de autoriteit van de Amerikaanse president te ondergraven, zich schuldig maken aan schending van de Hatch Act uit 1939, geamendeerd in 2012. Die verbiedt dat overheidsfunctionarissen m.u.v. de president en vice-president en door hen aangewezen functionarissen aan politieke activiteiten, resp. politiek georiënteerde activiteiten deelnemen of ondernemen. Achteraf bleken de dienstdoende directeur van de CIA en zijn plaatsvervanger zich daaraan schuldig te hebben gemaakt. De inhoud van het artikel “Uitholling overdwars” was geconcentreerd op de bosjes Obamagetrouwen, die nog steeds delen van de inlichtingenwereld en huishouding van het Witte Huis bevolken en erg hun best doen om de president en zijn inner circle voortdurend in diskrediet te brengen.

Informatie over de duistere activiteiten van en door de regering-Obama in de achterliggende acht jaar wordt regelmatig openbaar gemaakt. Niet door de gevestigde media maar door kleinere media en Fox News (in dit geval Lou Dobbs). Zij nemen wel de moeite te onderzoeken of in die acht jaar Obama, zaken zijn voorgekomen die de huidige president door de liberale Amerikaanse media en hun papegaaiende adepten in Europa nu als onconstitutioneel wordt aangewreven.

Onlangs heeft Circa News[3] een artikel op zijn website gepubliceerd waarin vastgesteld wordt dat de regering-Obama niet alleen Amerikaanse burgers liet bespioneren, maar ook inlichtingen gebruikte om politieke tegenstanders in diskrediet te brengen. De New York Times heeft dat bericht op 27 mei 2017 onverkort overgenomen. Uit een interne rapportage van de NSA blijkt dat deze inlichtingen organisatie op last van Obama een van de ergste schendingen van de Grondwet van de laatste 250 jaar heeft gepleegd. Daarmee braken Obama en de NSA bovendien hun belofte om de privacy van de Amerikaanse burger te waarborgen. De Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) waar een klacht tegen deze schendingen was neergelegd, sprak in zijn 26 april 2016 vonnis over een institutional lack of candor[4] en een very serious Fourth Amendment[5] issue, Het blijkt nu ook dat na de door Obama afgedwongen versoepeling van de privacyregels in 2011 NSA-inbreuken op de privacy de pan uitrezen en het bekendmaken van namen van bespioneerde Amerikaanse burgers een piekhoogte bereikte[6].

Een aantal personen uit de inner circle van Trump waren doelwit van die spionage activiteiten en hun namen werden gelekt naar de media[7]. Bovendien werd een samenvatting van die onbevestigde en onbewezen bevindingen als bijlage gevoegd bij een hoog geclassificeerde presentatie over Russische activiteiten die John Brennan de dienstdoende Directeur van de CIA, een week voor de inauguratie van de nieuwe POTUS gaf aan Obama en Democraten in het Congres. Een goede reden daarvoor kon Brennan voor de Senaatscommissie niet geven.

Na het ontslag van Comey als directeur van de FBI blijkt dat ook deze zichzelf integer noemende voormalige overheidsfunctionaris uit de Obamaperiode de wet meermaals heeft overtreden. De Conservative Tribune bericht dat uit gedeclassificeerde FBI-documenten blijkt dat die organisatie de wet honderden keren heeft overtreden door gevoelige informatie over Amerikaanse burgers te delen en te ontvangen. Een rechter van de FISC oordeelde in april dat de FBI activiteiten “ranged from illegally sharing raw intelligence with unauthorized third parties to accessing intercepted attorney-client privileged communications without proper oversight the bureau promised was in place years ago”. Het blijkt uit die documenten ook dat de FBI daarbij intensief samenwerkte met de NSA. Wanneer de uitspraak van de FISC-rechter getoetst wordt aan de getuigenverklaring van Comey voor de Senaat, waarin hij benadrukte dat de FBI only conducted surveillance on U.S. citizens when it was lawfully collected, carefully overseen and checked, dan zou Comey weleens gelogen kunnen hebben.

De poging om onbevestigde informatie voor, tijdens en zelfs na de verkiezingen als een wapen tegen politieke tegenstanders te gebruiken en een nieuw aangetreden president in de verdediging te dwingen, veroorzaakt meer schade aan de Amerikaanse democratie dan Rusland ooit zou kunnen doen. Desondanks blijven Obama en zijn hersenloze adepten in de inlichtingenwereld en het Witte Huis doorgaan met nepnieuws en het lekken van gevoelige informatie en vaak hooggeclassificeerde inlichtingen.

Poetin zou kunnen vaststellen dat Obama, zijn voormalige vijand, onder de huidige omstandigheden een betere vriend is dan hij zich ooit had kunnen wensen. Obama´s geïnstitutionaliseerde machtsmisbruik kan hij prima uitbuiten om de machtspositie van de VS op de mondiale politieke bühne te verzwakken. De vijand (Obama) van mijn vijand (Trump) is mijn vriend (Obama) en dat weerspreekt de visie van Obama dat Poetin zijn vijand is en blijft.

   ———————————————–

[1] Zie o.m. “ The Shadow Party: How George Soros, Hillary Clinton and Sixties Radicals Siezed Control of the Democratic Party” van Richard Poe en David Horowitz (april 2007).

[2]  Een gids voor de toekomstige community organizers om segmenten van de samenleving met een laag inkomen te verenigen teneinde de macht van de have´s weg te nemen en in handen te geven van de have not´s.

[3] Onderdeel van de Sinclair Broadcast Group, een van Amerika´s  grootste en meest onderscheidende mediagroepen. Opererend vanuit Hunt Valley, Maryland.

[4] Oprechtheid.

[5] Verbod op onrechtmatige en veeleisende onderzoeken en inbeslagnames

[6] Volgens de inlichtingenwereld en Obama betrof het elektronische data verzameling dat gelegaliseerd werd door Sectie 702 van de Foreign Intelligence Surveillance Act, een bewering die gelogenstraft werd door het vonnis van de door de bank genomen zeer soepele Foreign Intelligence Surveillance Court

[7]  Het unmasken.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
7 jaren geleden

Navrant is dat de sinistere activist Obama de drijvende kracht is achter de hersenloze pogingen om een impeachment procedure tegen Trump te initiëren gebaseerd op zijn eigen leugens en innuendo, waar hij een kampioen in is.

Maar het is goed nieuws dat deze op gang komende onthullingen van Obama’s wandaden steunen op keiharde feiten, terwijl de vele valse verdachtmakingen jegens Trump c.s. keer op keer uit de fantastische Democratische koker van de N.Y.T. en Washington Post komen maar nu als een boomerang tegen hen gaan werken, zoals Susan Rice, de ex-NAS, al aan den lijve begint te ervaren.

Watchdog organisatie’s als Judicial Watch zouden nu o.g.v. de Freedom of Information Act – na jarenlange brutale tegenwerking door Obama’s intriganten – al het vuil van Obama redelijk snel boven water moeten kunnen brengen.
Obama zelf zal wellicht niet zo gauw “hangen” maar medeplichtige hulpjes als Susan Rice, die instrumenteel was in diens gelieg en bedrieg bij het verspreiden van valse geruchten over Flynn en Trump, zal hopelijk als eerste voor de bijl gaan.

Ik weet niet hoe “sanctimonious liars” in het Nederlands vertaalt maar deze Saul Alinsky discipelen, die bewust hun eigen democratie vrkrachten, verdienen de hoogste boom!