Theedrinken: het ultieme antiterrorisme

Europa wordt geteisterd door aanslagen en de politie en politiek staan voor een raadsel: hoe is het mogelijk en wie zitten daarachter? Telkens tasten politici en veiligheidsdiensten in het duister. Overwegend gaat het om ‘verwarde mannen’ die, na zorgvuldige autopsie,  niet zelden blijken te zijn overmand door drank en drugs. De methode is wel telkens dezelfde: willekeurige voorbijgangers worden aangevallen met alles wat voorhanden is. Auto’s, messen, bijlen, vrachtwagens, mitrailleurs, etcetera.

Vrede. Afb: flickr

Op het nieuws horen wij ‘gelukkig’ zeer objectieve berichtgeving. Het is immers heikel om onmiddellijk vanaf de heup te schieten en plompverloren te melden dat het om een ‘getinte man’ gaat die zijn persoonlijke jihad vorm heeft gegeven in een terroristische aanslag. De zoveelste islamitische schoft, die in opdracht van de islamitische gemeenschap het verdorven Westen met dodelijk geweld wilde confronteren. Een kreng uit een geloofsgemeenschap die we allang als misdaadorganisatie aan hadden moeten merken en wiens clubgebouwen allang met de grond gelijk hadden moeten worden gemaakt.

Nee: dat doen we zeker niet. Iets met vrede.

Wat zou onze overheid doen wanneer uit bijvoorbeeld onderzoek zou blijken dat tenminste 15% van de protestanten in ons land bereid zijn geweld te gebruiken als het om hun religie gaat? Het zou betekenen dat dorpen als Urk of Spakenburg levensgevaarlijke gebieden zouden zijn om te betreden. Misschien moeten we verwachten dat onze overheid ook dan zou besluiten om ‘vooral de-escalerend’ op te treden, door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met vooraanstaande protestanten. Daarbij zouden zij mogelijk vooral volhouden dat het Protestantisme een religie van vrede is en dat de gelovigen ons grootste respect verdienen. Ook al blijkt dat in zulk geval dan niet direct echt helder.

En wat te denken wanneer de Paus zijn ‘onderdanen’ in ons land op zou roepen om een heilige oorlog te ontketenen en 15% van zijn volgelingen de daad bij zijn woord voegen? Wanneer vooraanstaande katholieken op zouden roepen om alle ongelovigen of andersdenkenden op de brandstapel te werpen wegens ongeloof? Misschien zou onze overheid een kopje thee drinken met de vooraanstaande katholieke geestelijken, daarbij terloops wat oneffenheden in de relatie glad strijkend en ter biecht gaan. Dat laatste om te laten zien dat het ondanks de geweldsoproepen toch een religie van uitsluitend vrede is wiens volgers het grootste respect verdienen.

Gewone burgers die geen ander land hebben om naar toe te vluchten doordat zij niet beschikken over een tweede paspoort of het geld voor zo’n vlucht, maken waarschijnlijk korte metten met dergelijke Protestantse of Katholieke onzin. Religie is prima, maar zodra we er in onze samenleving last van hebben dan worden er geen malse maatregelen genomen. Geen nonnen meer op straat en de kerk maken we met de grond gelijk. De Paus is geland op Schiphol? Prima; die kan meteen door naar het fraai opgeknapte Westerbork en zich daar verdiepen in de fysieke methoden en tempo-technieken rond de bosbouw in dat gebied. Hij kan desgewenst ’s avonds in de barakken debatteren met zijn protestantse collega’s over religieuze zaken.

Maar als Protestanten, Katholieken, Hindoestanen of moslims aan de lopende band mensen om het leven brengen omdat hun religie dat voorschrijft, dan kan onze overheid natuurlijk beter eens een kopje thee met ze drinken.

Tuurlijk. Doen ze ook als de belasting niet op tijd is betaald.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
7 jaren geleden

De verblinde stelling dat Islam niets van doen heeft met Islamitisch geweld, maar slechts een vorm van misbruik van die religie zou zijn, is onjuist en getuigt van demagogische domheid waaraan de Pechtolds, Klavers en Asschers van onze wereld zich schuldig maken.

De Egyptische schrijver Hamed Abdel-Samad keert zich ondubbelzinnig tegen het ignorante excuus dat Islamitisch geweld en Islam niets met elkaar van doen hebben in een interview vandaag met de erudiete hoofdredacteur Gujer en de politieke filosoof Gentinetta van de Neue Zürcher Zeitung .Enkele citaten van Abdel-Samad tussen aanhalingstekens:

‘ Er is geen sprake van misbruik, maar gewoon gebruik van de religie die ernaar schreeuwt om gebruikt te worden voor geweld, dat een expliciet onderdeel is van die religie met 25 bevelen in de Koran tot het doden van ongelovigen, waar God de dood en ook bloed wil zien ’. (Mohammed een ‘warlord’ was die zijn kostje verdiende met moord en doodslag).

‘ Die Koran is voor de ‘gelovigen’ een uitdrukkelijke opdracht tot geweld, een boek met ongelooflijke invloed omdat het het laatste directe woord van God zou zijn voor de mensheid, met daarin een politieke opdracht, een juridisch manifest, een grondwet die voorschrijft hoe mensen moeten leven.’ (Let wel, dit zijn voorschriften uit de 7e eeuw afkomstig van een primitieve, gewelddadige ‘warlord’, welhaast uit het stenen tijdperk, die vandaag in de Wahabis en IS zijn 21e eeuwse evenbeeld ziet.
Dus als God daar voor de laatste maal sprak is dit voor zijn veelal zéér primitieve gelovigen een opdracht die met geweld wordt uitgevoerd).

Deze Egyptische Auteur Hamed Abdel Samad (Kairo, 1972) was een lid van de moordlustige Moslim Broederschap die naar Duitsland is geëmigreerd en getransformeerd in één der meest uitgesproken critici van de Islam en het Islamisme: ‘ De opdracht om God’s woord in daden om te zetten is niet door moderne Islamisten uitgevonden. Dat staat in de Koran, dat heeft Mohammed zo in de practijk gebracht en dat doen nu zijn navolgers en dat belemmert iedere vorm van vrijheid in de moslim-landen.’
(Abdel Samad wijt zijn conversie aan zijn individualisme en intellectuele nieuwsgierigheid, twee eigenschappen die haaks staan op de, vaak met terreur afgedwongen, Islamitische kuddegeest).

‘Religie in het algemeen, maar in het bijzonder de Islam neigt ertoe zich in het privébestaan der mensen binnen te dringen. Als men die inbreuk geen halt toeroept is de volgende stap pure onderdrukking; waar de Islam de hoofdrol speelt in de wetgeving ( lees : Sharia ) verandert ieder land in een openlucht gevangenis.’ ‘De Koran vervloekt ‘ongelovigen’ en schrijft hun onderdrukking voor: de opdeling van de wereld in de Koran is er altijd één tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ geweest’.

‘ De Islam gaat er van uit dat moslims een ‘verheven groep’ zijn die vèr boven de mensheid staat (over discriminatie gesproken…). Dat staat zo in de Koran: ‘ Jullie zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensheid is voortgebracht. Wij moeten het Westen overwinnen zodat wij God’s opdracht vervullen ’.

‘ De consequentie’s voor de samenleving: Hier begint het fascisme, de vervloeking en demonisering der ‘ongelovigen’ waarbij hun bestaansrecht in twijfel wordt getrokken. Wanneer ‘ongelovigen’ als smerig of als varkens of apen gelden, zoals letterlijk in de Koran staat, dan is het moeilijk voor een ‘gelovige’ om normaal met deze ‘ongelovigen’ om te gaan’. (Inburgering van de eerste generatie faalt in ons Nederlandse politiek-correcte schrikbewind en onaangepaste volgende generatie’s vallen terug op deze ‘bijbelse waarheid’, ook al hebben zij nog nooit een Koran gezien…).

‘ Het Islamisme is een consequente vertaling van wat er in de Koran staat en die houding tegenover ‘ongelovigen’ en geweld – dat is de vertalingvan de politieke opdracht van de Islam, die met deze opdracht is geboren. Dit is de ‘geboorteafwijking’ van de Islam, de mix van geloof, politiek, economie en wetgeving zit in de genen van de Koran ’(lees: de Sharia).

‘Een Islamitische hervorming is uitgesloten – volgens Hamed Abdel-Samad – want hervorming zou betekenen ‘dat wij ons openstellen’ voor het Westen en van hen zouden leren. Maar vanuit Islamitisch perspectief zou dat gelijkstaan aan overgave. Zij moeten zegevieren over het Westen om God’s opdracht te vervullen en bij gebreke daarvan door vrede of goede samenwerking wordt God’s plan niet gerealiseerd ’.

Tot zover enkele highlights uit het N.Z.Z. interview.

De consequentie zou moeten zijn dat de gewelddadige passage’s in de Koran ongeldig worden verklaard, zoals onze vorm van Christendom vergelijkbare teksten in het al even bloeddorstige Oude Testament, die al minstens een duizendtal jaren ouder zijn dan de Koran, gelukkig al lang als irrelevant beschouwt.

Maar zowel conservatieve mullahs als hervormers zijn panisch voor de primitieve reactie van de overgrote meerderheid der moslims die – opgehitst door de haatmullahs die Asscher en Koenders hier zo graag zien – nu eenmaal erg primitief zijn. Bovendien zijn zij dermate gehersenspoeld door de Islam dat zij dit als apostasie beschouwen; dat is de perfide levensverzekering die Mohammed als slot op de deur zette: afvalligen wacht de doodstraf, dus de fascistische Sharia kan ongehinderd doorgaan met hun doel: het realiseren van de Islamitische wereldheerschappij, waarbij onze zogenaamd ‘progressieve’ partijen hen graag van dienst zijn – niets meer maar ook niets minder!

Als onze opportunistische Rutte met zijn rubberen ruggegraat nu eens niet zo ver naar de bevooroordeelde producten van politiek-correct links zou neigen, dan zou er nog enige hoop kunnen zijn dat Denk geen hand- en spandiensten aan Erdogan gaat leveren.

Maar nu zien wij dat een Asscher, notabene als minister, er geen enkel probleem mee heeft dat de hondsbrutale Sharia hier onder zijn neus een infrastructuur opbouwt die perfect past in de hierboven geschetste, funeste strategie van een al 14 eeuwen geleden overleden ‘warlord’, dus in goed Nederlands een moordenaar en dief. Wil ècht niemand dat zien?