Merkels Duitsland

In de Nederlandse media en de berichtgeving op sociale media wordt Merkel regelmatig als de belangrijkste voorvechter van de westerse democratie naar voren geschoven. Het gros van die berichtgeving stoelt niet op de realiteit die de Duitse staatsburger op zijn eigen grondgebied aantreft.

Een realiteit die gekleurd wordt door de effecten van het terughoudende en zelfs besluiteloze gedrag van de Duitse politiek in de persoon van Angela Merkel, waardoor de doorsnee Duitser met grote zorgen naar de ontwikkelingen in de nabije toekomst kijkt.

Ver van de brandhaard

Als je ver van de brandhaard zit, merk je niet dat de hitte brandblaren op de huid veroorzaakt. Op die manier kan het verschil tussen de Nederlandse berichtgeving en de Duitse observaties worden verklaard. Dat verschil ontstaat ook door de relatieve luiheid van de gemiddelde media vertegenwoordiger, die door het streven naar snel nieuws de controle van de berichtgeving op feiten herhaaldelijk achterwege laat. Vervolgens papegaaien mensen die graag een nieuwtje op de sociale media kwijt willen, die onevenwichtige informatie graag na. Hoe dan ook, Heinrich en Ulrike zitten er mee in hun maag.

Bondskanselier Merkel. Afb: Wikimedia

In het artikel “Wir schaffen daß” is uit de doeken gedaan welke effecten die woorden voor de doorsnee Duitser hebben gehad. De komende 40 jaar een migrantentoevloed van 300.000 per jaar om het bevolkingsvolume in Duitsland op een kleine 83 miljoen te houden. Migranten die hoofdzakelijk uit Afrika, Azië en het Midden-Oosten zullen komen,  overwegend de islam belijden en qua culturele achtergrond weinig gemeen hebben met de traditionele Duitse cultuur. Wanneer de migrantenstroom in de komende 40 jaar inderdaad hoofdzakelijk islamitisch gekleurd blijft, zal het aantal moslims van 6 miljoen of bijna 8% in 2016 groeien naar 20 miljoen[1] in 2060. Gelet op de verhoogde activiteiten van IS-aanhangers, jihadveteranen en ander extremistisch spul is de Duitse burger niet blij met het vooruitzicht dat 25% van de bevolking islamgeoriënteerd wordt. Tot nu toe hebben de drie woorden van Merkel de Duitse belastingbetaler ruim € 22 miljard in 2016 gekost en zal vermoedelijk opnieuw een kleine €22 miljard in 2017 gaan kosten. Het Duitse ministerie van Financiën heeft berekend dat in de periode 2017-2020 de Belastingbetaler de schatkist met een bedrag van ongeveer € 94 miljard zal moeten spekken.

Migratie heeft voor andere bijkomende, amper positieve effecten gezorgd. De woningschaarste[2] heeft voor de doorsnee Duitse staatsburger de huren opgestuwd. Ingrijpende sociale veranderingen zijn herkenbaar in de groei van no go-zones voor niet-moslims, sharia rechtbanken, huwelijken met en van minderjarigen, polygamie en eerwraak[3]. De stroom aan mannelijke moslims heeft ook geleid tot jihadgeoriënteerde grote en kleinschalige terroristische aanslagen, massa-aanrandingen, pandemieën en criminele pieken[4]. De veronderstelling van de Bondsregering dat migranten de openvallende arbeidsplaatsen zullen gaan opvullen, lijkt een mooie wensgedachte te zijn en te blijven. Het gros van de huidige migrantenstroom ontbeert het gewenste niveau en maakt bovendien geen haast met de noodzakelijke inburgering. Het lijkt er op dat ze hoofdzakelijk willen genieten van de geneugten die de Duitse uitvoering van een verzorgingsstaat hen biedt[5].

Verhoogde IS-dreiging

De toestand rond het jihadisme blijkt nog erger te zijn dan was verondersteld. In lijn met de maatregelen die de top van IS eind 2014 heeft genomen om zijn krimpende invloed in het Midden-Oosten te compenseren[6], blijken IS-aanhangers aan het einde van 2015 in opdracht van de aanvoerder van de nieuwe heilstaat in het Midden-Oosten een eigen geheime dienst opgericht te hebben. Die geheime dienst – waar de Bundesnachrichtendienst (BND) de codenaam EMNI[7] aan heeft gegeven – opereert vanuit een groot aantal opvangcentra en blijkt over betere informatie over de dagelijkse gang van zaken in Duitsland te beschikken dan de BND. Volgens Duitse inlichtingenbronnen heeft Duitsland rond 100 IS slapende cellen die wachten op een teken van de top van de geheime dienst van IS om in actie te komen.

Daar is het niet toe beperkt gebleven. Volgens de BND is IS bezig om naast een eigen inlichtingendienst ook een eigen eliteëenheid naar SAS- en Navy Sealsmodel van de grond te trekken[8]. Verschillende Bondslanden vermoeden dat IS cellen met hulp van antiwesterse buitenlandse inlichtingendiensten in verschillende Duitse steden zoals Hamburg grote wapenarsenalen hebben opgebouwd. Door die wapenarsenalen zijn de mogelijkheden van slapende cellen, teruggekeerde jihadveteranen en IS-jihadisten om binnen en buiten Duitsland snelle veel slachtoffers eisende gewapende aanslagen te plegen, sterk verruimd. Door de ontdekking van wapenarsenalen, IS-geheime dienst, een IS-eliteëenheid in oprichting, IS-aanhangers en jihadveteranen in binnenkomende migrantenstromen is de laatste maanden de angst voor terroristische aanslagen in Duitsland gegroeid.

Een geïntercepteerd gesprek waarin gesproken werd over symbolische aanslagen tijdens begrafenissen en rouwdiensten op christelijke begraafplaatsen, heeft die vrees doen toenemen. De Duitse inlichtingengemeenschap houdt in de komende maanden rekening met meerdere autobomaanslagen, gijzelingen, bloedbaden tijdens volksfeesten, openluchtconcerten en andere massafestiviteiten en aanslagen op christelijke symbolen als kerken en begraafplaatsen. Het is inmiddels kristalhelder geworden dat de Duitse overheid geen beveiligingsplannen heeft ontwikkeld voor deze kleinschalige aanslagen. Ondanks de vele waarschuwingen is Merkel nog steeds niet bereid haar Willkommen-beleid op te geven en laat de doorsnee Duitser aan zijn en haar lot over.

Inzet Bundeswehr op nationaal grondgebied

De vraag of (specifieke) delen van de Bundeswehr net als in België en Frankrijk bij terroristische aanslagen ingezet moeten worden, is al tijden onderwerp van intensieve discussies. In de Duitse wetgeving is een scherpe scheiding aangebracht tussen de handhaving van de binnenlandse veiligheid en de verdediging van het nationale grondgebied tegen externe bedreigingen. Aanvankelijk heeft de top van de Bundeswehr doorlopend de boot afgehouden door te accentueren dat militairen geen hulp-politiefunctionarissen zijn en alleen bij extreme omstandigheden op verzoek van Bondslanden en regering steun kunnen geven. Net als in Nederland[9] zijn in Duitsland scenario´s denkbaar dat inzet van militaire middelen noodzakelijk is en delen van de krijgsmacht voor civiele taken op nationaal grondgebied ontplooid worden.

Het grensoverschrijdende optreden van jihadisten onderstreept dat naar binnen en naar buiten gerichte veiligheid onlosmakelijk verbonden zijn. Een feit dat de NAVO in zijn actuele strategie heeft verwerkt. Die realiteit is inmiddels ook in Duitsland doorgedrongen en in de huidige discussies draait het vooral om de vraag hoe het publiek reageert op bewapende militairen op straat. Voorbereidingen voor een dergelijk straatbeeld zijn al jaren gaande en mocht de openbare mening naar een pro Militär im Innern omslaan dan kan de Bundeswehr direct actie ondernemen.

Erdogan.

Ondanks Merkels ferme taal dat Erdogan persoonlijk noch een van zijn ministers welkom zijn in Duitsland, buigt zij net als haar Nederlandse kameraad voor Erdogan en zijn fascistische streken. Rutte kon door zijn flinkdoenerij aan de vooravond van de verkiezing het verlies voor zijn partij nog beperken, maar zal door het wegsturen van een Turkse minister vermoedelijk met hangende pootjes toch zijn verontschuldigingen aan Ankara moeten aanbieden.

Het is de vraag of Merkel ook stemverlies kan beperken, nu bekend is geworden dat de Bondsregering Erdoganaanhangers de gelegenheid geeft om hun stem in eigen stemlokalen verspreid over geheel Duitsland uit te brengen. Erdogan mag in de periode 27 maart-9 april ongeveer 13 stemlokalen in Berlijn, Frankfurt, Stuttgart, Keulen en Düsseldorf openen op voorwaarde, dat het afgelopen is met de kreten van fascisme uit de mond van Erdogan c.s. In Duitsland kunnen 1,5 miljoen kiesgerechtigden met een Turks en Duits paspoort hun stem gaan uitbrengen. Gelet op zijn dreiging dat Europa in de nabije toekomst niet meer veilig op straat kan lopen, lapt Erdogan die voorwaarden aan zijn laars. En het blijft stil in de Europese hoofdsteden en in Brussel. Het wachten is op de volgende machtswoorden van deze despoot.

Merkel gezien door de ogen van de doorsnee Duitser

De doorsnee Duitser weet op dit moment niet meer hoe hij zich moet opstellen tegenover de schaamteloze brutaliteit van Merkels politiek. Moet hij lachen of huilen? Het heeft er alle schijn van dat Merkel bezig is het Duitse democratische model te ontmantelen. Wanneer de uitspraken van Merkel in de achterliggende maanden op een rij gezet worden, wordt duidelijk dat zij regelmatig buiten de wet treedt, de belangen van alle Duitsers op Duits grondgebied naast zich neerlegt en haar handelen steeds meer een links georiënteerde kleur heeft.

Juist dat linkse denken en handelen is naar de mening van de Duitser in de straat de oorzaak van de huidige inbreuken op de veiligheid van Duitsland. De politieke tolerantie voor de nieuwkomers gaat ten koste van het welzijn van de Duitse burger en dat uit zich in negatieve effecten van een sluipende islamisering, in afwijkende normen en waarden van migrantenculturen en de groeiende dreiging van het islamitisch extremisme. Die instelling en opstelling is een uitnodiging aan criminele en radicale krachten om hun destructieve activiteiten op en vanaf Duits grondgebied uit te voeren en te intensiveren. Erdogan heeft aangetoond dat het met de ruggengraat van westerse regeringsleiders zorgelijk gesteld is.

Merkel de voorvechtster van westerse democratische beginselen, een heldin? Als je niet direct wordt geconfronteerd met de uitwassen van haar beleid, is het makkelijk om haar te lauweren. Voor ik het vergeet: ik woon in Duitsland…

————————————————————————

[1] Het moslimpercentage groeit ook door de demografische effecten van al in Duitsland levende moslims. Die toename schatten officiële instanties op een ruime 70.000 per jaar. Dat betekent dat bij een constante aanwas in 2060 ruim 2.5 miljoen homegrown moslims het Duitse bevolkingsvolume zal aanvullen.

[2] Behoefte per jaar is 350.000. In 2014 zijn 245.000 en in 2015 zijn 248.000 afgeleverd.

[3] Onlangs besloot een familierechtbank dat de Duitse wet om een minderjarig kind te beschermen prevaleerde boven een volgens het islamitische recht gesloten kindhuwelijk. Die uitspraak werd herroepen door het Oberlandesgericht Bamberg, Door dat besluit is een islamitische shariarechtsregel gelegaliseerd

[4] Migranten pleegden bijna 208.000 misdaden in 2015, een groei van bijna 80% in vergelijking met 2014. Tussen januari en december 2015 was dat 570 misdaden per dag of ruim 20 per uur. Somaliërs en Soedanezen hebben van grootschalige sociale voorzieningsfraude een beroep gemaakt of misschien is kunst een beter woord.

[5] Volgens een analyse van het Bundesagentur für Arbeit bestaat in Duitsland geen algemene arbeidsschaarste. Die vaststelling stelt de uitspraak van de Duitse regering op zijn kop. Het blijkt dat vooral industrieën als Daimler, VW, Audi, Opel en lobbyisten dat sprookje in de wereld hebben gebracht om door een explosieve groei van het aanbod op de arbeidsmarkt de lonen te kunnen drukken.

[6] Zie “Verbreding van de extremistische horizont”.

[7] Het belangrijkste doel is de export van de jihad naar de kruisvaarderslanden (West-Europa).

[8] België, Oostenrijk, Spanje en Frankrijk hebben naast Duitsland in oprichting zijnde EMNI-structuren gemeld.

[9] Opplan 10-inzet.

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties