Rutte weigert verdere Europese integratie te blokkeren

Het kabinet weigert op voorhand te beloven zich te verzetten tegen de overheveling van meer macht naar Brussel, zo meldt het Reformatorisch Dagblad. In het debat donderdagavond over de staat van de EU diende SGP-Kamerlid Bisschop een motie met die strekking in. Hij verzocht het kabinet daarin ‘om tijdens toekomstige Europese overleggen vooralsnog formeel noch informeel akkoord te gaan met voorstellen die strekken tot verdere uitbreiding van bevoegdheden van EU-organen.’

Premier Rutte. Afb: Wikimedia

Eerder tijdens het debat had Bisschop geconstateerd dat steeds weer suggesties worden gedaan om de Europese integratie te verbreden en te verdiepen. Zo doen plannen de ronde voor een Europese defensie en Europese ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken. “Alleen al door het opperen van die plannen wordt het wantrouwen tegen de EU met enorme kracht gevoed”. Premier Rutte erkende dat. Van genoemde plannen moet het kabinet ook niets hebben. Toch wil hij nieuwe Europese afspraken niet categorisch blokkeren. Soms zijn die juist wél verstandig, zei hij. Jammer dat hij dat niet met concrete voorbeelden daarvan weet te larderen.

Ik vind toch dat de uitspraken van de minister-president in een redelijk schril contrast staan met wat deze op 3 februari jongstleden liet weten. De NOS meldde toen, dat de Europese leiders binnen zes weken plechtig wilden vastleggen dat ze door willen met de EU. Eind maart zal in Rome daartoe een speciale verklaring worden ondertekend. Dat moet gebeuren tijdens de viering van 60 jaar Verdrag van Rome, het verdrag waarmee in 1957 de Europese Economische Gemeenschap werd opgericht. Dat hadden  de regeringsleiders van de Europese Unie, uitgezonderd de Britse premier May, die dag afgesproken bij hun topontmoeting op Malta. De verklaring moet vooral worden gezien als een intentieverklaring, bijna een soort hernieuwing van de trouwbeloften, zo omschrijven diplomaten het proces. De verklaring doet nog het meest denken aan de Verklaring van Berlijn van tien jaar geleden. Ook toen zat de EU in een crisis, na het wegstemmen van de Europese grondwet door Nederland en Frankrijk.

Destijds in Berlijn spraken de regeringsleiders af dat de EU verder zou gaan. Bondskanselier Merkel wees er in haar toespraak bij de ondertekening op dat stilstand achteruitgang zou betekenen. Zo werd die gezamenlijke verklaring de start van een nieuwe periode, waaruit in 2009 het Verdrag van Lissabon voortkwam. Het nieuwe Europa moet wel een realistisch Europa zijn, vindt premier Rutte. “Stop met dromen over een federaal Europa”. Hij is er niet helemaal zeker van dat zijn oproep zin heeft. “Soms denk ik dat ik net zo goed tegen de maan kan blaffen”, heeft hij gezegd. Er blijven volgens de premier altijd mensen die blijven geloven in een federaal Europa, waarin landen steeds verder naar elkaar toe groeien.

In het licht van het in de ijskast leggen van de motie-Van der Staaij (SGP) – die het overdragen van Nederlandse bevoegdheden aan de EU parlementair moet bemoeilijken –  door de Eerste Kamer op afgelopen 25 januari dankzij een motie van VVD-senator Duthler, en daarbij de moeite die er gestoken is in het verteerbaar maken van het Oekraïne-verdrag voor het Nederlandse electoraat (“Nee” is overigens nog steeds “nee”, wat er ook aan het verdrag versleuteld of toegevoegd is), bekruipt mij het gevoel dat onze – eveneens uit de VVD afkomstige – premier er een dubbele agenda op nahoudt.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
7 jaren geleden

De indruk, dewelke de heer Oterdoom heeft, is mijns inziens JUIST. Waarom? Omdat Rutte ook tegen referenda is en hij ” zich tot de laatste snik wil inspannen voor Europa”, en ook hij bij het “Oekraïne referendum” niet naar de bevolking heeft geluisterd. Daarnaast heeft hij toch voor een deel gezorgd dat Nederland garant staat voor € 157.000.000.000,– ter zake de schulden van de Zuidelijke landen. De schulden van Griekenland niet meegerekende. Als Dr Peter Omtzicht, Tweede Kamerlid van het CDA, laat weten aan de regering, wanneer de € 100.000.000.000,— aan uitstaande leningen in de Zuidelijke landen, die leningen van de Centrale banken in Zuid Europa aan ” De Nederlandse Bank” worden terugbetaald.( Target 2) Het waren een 11- tal vragen waarop ik nog steeds geen antwoord heb gelezen of gehoord.
De ongeloofwaardigheid ten aanzien van Mark Rutte is, denk ik, heel diep gezakt.
De objectieve indruk bestaat niet maar de feiten geven duidelijk aan dat Rutte niet meer de Nederlandse belangen vertegenwoordigd. Dat is een ZEER ERNSTIGE ZAAK. De burger wordt voor het ” Fait accompli” gezet: het slikken of stikken dus. Hij wenst zijn ambities ten aanzien van een verenigd Europa te verwezenlijken…… maar Europa “loopt op zijn laatste beentjes” omdat het ONHOUDBAAR is, zodat we kunnen spreken van volledig mislukt Europees project.Dat economen nu al gezamenlijk willen dat de noordelijke landen een eigen munt krijgen en afgezonderd worden van de Mediterrane landen.
De veronderstelling van de heer Oterdoom dat de Premier er een dubbele agenda op na houdt is een uitstekende veronderstelling……….. ik zou de “veronderstelling” ( het gevoel) weg laten en vervangen door: mijn zeer overtuigende indruk.