Prikbord nr 587

Degenen die soms geschokt zijn door de toon van Trump, kunnen zich beter op de inhoud richten in de hoop dat zijn imagoschade beperkt blijft. Intussen krijgt zijn beleid ook steeds meer bijval, hoewel met name Britse en Duitse bronnen openlijk betreuren dat de uitwerking daarvan grote onzekerheid veroorzaakt, die uiteindelijk na de eerste 100 dagen moet zijn weggenomen.

Zo lijken Duitse industriëlen het America First beginsel te interpreteren als een (tijdelijk) gebrek aan onderhandelings-bereidheid of absoluut geen rekening willen houden met andere belangen, ook in de VS zelf. En dit vraagt terecht om verduidelijking in de praktijk alsmede het voorkomen van strijdigheid tussen een presidentieel decreet en de ‘uitleg’ door de adviseurs en ministers van Trump.

Zo heeft Duitsland een exportoverschot met de VS van 60 miljard euro per jaar, maar zorgen Duitse ondernemingen naar verluidt ook voor 700.000 Amerikaanse arbeidsplaatsen. Bij dergelijke belangen ontstaat er ‘recht’ op overleg ter zake mogelijke Amerikaanse invoerbeperkingen en op verificatie van de voorafgaande afweging van economische en juridische gevolgen.

 

Griekse ontknoping

Het IMF heeft nu openlijk verklaard dat de miljardensteun aan Griekenland zinloos is geweest. De veranderingen zijn ontoereikend om de staatshuishouding én de banken gezond te maken. Anders gezegd: uitstel van executie dat echter door Dijsselbloem wordt ontkend. Een merkwaardige patstelling daar het IMF tot dusver als betrouwbaarder kan worden aangemerkt dan de EU. Uiteraard zal de ontknoping niet lang op zich laten wachten, maar het lijkt erop dat eerst alle EU-landen hun belofte tot solidariteit moeten hebben afgelegd. Wat dit kan betekenen, laat zich raden, maar daar zit Dijsselbloem kennelijk niet mee.

 

Mensensmokkelaars

Het straffen van mensensmokkelaars wordt in Nederland ernstig gehinderd door twee onbegrijpelijke maatregelen. Getuigen worden reeds toegelaten tot de asielprocedure en trekken vervolgens hun verklaring in. Dit stimuleert het afleggen van valse verklaringen.

De beschuldigden worden niet in voorarrest gehouden, maar kunnen vrijelijk ons land verlaten of onderduiken. Alle onderzoeksinspanningen en geloofwaardigheid van een rechtssysteem zijn daarmee naar de knoppen.

 

Onderwijs

De kwaliteit van het onderwijs staat opnieuw ter discussie; nu in het kader van de toenemende dyslexie.  Ook in Duitsland wordt alarm geslagen, met name wegens het gebrek aan voldoende leerkrachten in bepaalde regio’s. Ondanks alle aandacht in het recente verleden voor de rechten van het kind, lijkt een belangrijk grondrecht te worden verwaarloosd waarbij experimenten met docentloos (computer)onderwijs en zelfstudie de goede leerlingen kunnen stimuleren, doch de zwakkeren op achterstand zetten. Met ernstige gevolgen bij de (vervolg)opleidingen voor technische beroepen waarin steeds meer specialisme wordt gevraagd. Dit kan wellicht worden gecompenseerd door kennisoverdracht binnen een bedrijf, doch vele stageplaatsen laten een ander beeld zien, waarbij het meer lijkt te gaan om goedkope arbeidskrachten voor dom werk, dan het opdoen van praktijkervaring. Ook het gebrek aan continuïteit met ZZP-ers bevordert de specialisatie via een bedrijf met oudere collega’s niet en tijd voor bijscholing heeft een beginnende ZZP-er evenmin. De Duitse oplossing van echte leerwerkplekken na de opleiding kan het probleem helpen oplossen, mits die opleiding aan de (starters)eisen voldoet, wat vaak niet het geval is.

 

Pijpleiding

In een onmetelijk groot gebied met vele waterlopen en meren, zou een Amerikaanse indianenstam (lees: milieu-activisten) last hebben van een oliepijpleiding. Als mogelijke drinkwaterverontreiniging werkelijk een probleem zou vormen, dan loopt heel Europa gevaar gezien de vele pijpleidingen.

 

Verkiezingsuitslag

Degenen die zo beducht zijn voor de integriteit van stemmentellers kunnen zich beter zelf bij de gemeente aanmelden als vrijwilliger dan onzin te verkopen over het vermeende gebrek aan controle bij handmatig tellen. De procedure is uiterst zorgvuldig en alleen op gemeentelijk niveau kunnen de totaaluitslagen worden ‘aangepast’, doch dit is een verantwoordelijkheid van alle partijen in de raad. Bovendien worden de biljetten bewaard zodat bij twijfel altijd hertellen mogelijk is. Indien de gemeente daarnaast de uitslagen per stemlocatie publiceert in de lokale pers, kunnen de tellers dit zelf vergelijken met hun bevindingen.

 

Voor(uit)zien

Hoewel Duitsland eindelijk heeft begrepen dat zonder het uitzetten van ongeveer 500.000 gelukszoekers en een onbekend aantal niet-geregistreerde illegalen, de toestroom van nieuwe gelukszoekers niet te voorkomen is, wil commissaris Timmermans dit saboteren door niet alleen echte vluchtelingen te herverdelen, doch – in strijd met het Dublin-akkoord – ook de gelukszoekers. Waar dit toe zal leiden, is voorspelbaar: Italië, Griekenland, Turkije en Libië stoppen helemaal met het selecteren van vluchtelingen en de landen van herkomst stellen steeds hogere eisen aan het terugnemen. Naast landen als Nigeria waar men een kamp voor Somalische vluchtelingen gewoon wil sluiten. Toch niet toevallig een gevolg van de recente Duitse opvatting dat Afrika geholpen moet worden; niet door de VN, maar door Europa?

Toen destijds de grenzen werden opengezet, hebben politici zich kennelijk niet afgevraagd waar dit toe kon leiden: salafistische moskeeën, Oost-Europese en Marokkaanse bendes, bewaking van politici en overheidsgebouwen, beveiliging van parkeerplaatsen, Joodse eigendommen, banken en van pinautomaten, huurmoordenaars en mensensmokkelaars, illegaliteit en uitbuiting, eerwraakmoorden en kindhuwelijken. En ze hebben er nog steeds niets van geleerd.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties