Fatsoen

Vandaag kwamen Bekende Nederlanders in een pagina grote advertentie de zwijgende meerderheid prikkelen met hun oproep “het is tijd om onze stemmen te laten horen. Niet langer te fluisteren, de borst vooruit te steken,’ …..want Nederland is van ons allemaal….wij moeten opstaan voor het te laat is”. Zoals Elsevier opmerkte is het een PvdA-initiatief.

Veel bekende PvdA-politici, lijstduwers en Bekende Nederlanders die zich schoon houden onder de Rode Douche. Het woord ons en wij komt in de oproep nadrukkelijk voorbij. De indruk wordt gewekt dat de termen wij en ons betrekking hebben op de zwijgende meerderheid. De linkse politici en BN’ers rekenen zich ondanks hun gekakel na de verkiezing van de nieuwe democratisch gekozen Amerikaanse president ook tot die zwijgende meerderheid. Merkwaardig, nietwaar? Geschreeuw over een democratische gekozen president wordt door die aandachtszoekers ineens vertaald als zwijgzaam en de termen waarin ze zich hebben uitgedrukt worden beschouwd als fatsoenlijk.

sij zijn nederland

Afb: scr. wijzijnnederland.nu en bewerkt Sta-Pal.

Onze vrijheid, onze rechtsstaat, onze verzorgingsstaat. Ze zijn er voor ons allemaal,”. Uit die zin blijkt het onbenul van de ondertekenende BN’ers. Als ze enige aandacht hadden gehad voor de veranderingen in het leven van de normale burger, hadden ze kunnen vaststellen dat betonrot de fundamenten van onze vrijheid, rechtsstaat en verzorgingsstaat heeft aangetast. Het rottingsproces is al zover doorgedrongen dat de normale burger zich niet meer vrij voelt om openlijk zijn misnoegen kenbaar te maken, constateert dat in Nederland een doorsnee crimineel meer rechten heeft dan zijn slachtoffer en door de instroom van mensen die weinig tot niets toevoegen aan het vullen van de schatkist, de verzorgingsstaat op omvallen staat.

Natuurlijk worden Brexit en Trump als twee voor de Nederlandse samenleving verderfelijke effecten sterk belicht. Daarmee worden achteloos een paar miljoen Britten en tientallen miljoenen Amerikanen uit het hartland van Amerika afgedaan als intellectueel onvolwassen mensen, die niet hebben beseft wat de draagkracht van hun keuze is. Nee, dan de ondertekenaars van de advertentie. Die weten precies waarvoor de burger op 15 maart moet kiezen. Voor het linkse ideaal. Alleen de linkse Gutmensch beseft wat de term fatsoen inhoudt en hoe daaraan inhoud gegeven moet worden. Over discriminatie, racisme en gebrek aan fatsoen gesproken.

De beschaving is het waard om pal voor te staan”. Ik zou de heer Asscher, genoemd als een van de initiatiefnemers, en een aantal bij name genoemde BN’ers adviseren eerst maar eens te onderzoeken wat onder beschaving wordt verstaan. Vervolgens moeten zij de strekking van die term toetsen aan hun eigen optreden van de laatste jaren; misschien komen ze dan tot de ontdekking dat het woord beschaving toch een iets andere betekenis heeft, dan wat zij onder die term verstaan.

De oproep onderstreept hoe gemakkelijk die zelfbenoemde BN’ers zich voor een bepaald politiek gekleurd karretje laten spannen en het onderstreept net als in de USA hoe ver die mannen en vrouwen zijn afgedreven van het leven van de gewone man en vrouw in de straat. Die normale burger die het mogelijk heeft gemaakt dat iemand nu met het etiket ‘BN’er’ kan rondlopen en het geld dat hij krijgt uit de zakken komt van die normale burger, wordt daarvoor beloond met een advertentie waaruit kan worden vastgesteld dat zij het individuele onderscheidingsvermogen van diezelfde burger niet erg hoog inschatten..

Wat in de nog volgende artikelen “Populair willen zijn is ook populisme” en “Waarom stemt Nederland?” wordt belicht, blijkt ook uit deze advertentie. De tirannie van de minderheid (in dit geval een combinatie van mensen die een gevestigde politieke partij die deel uitmaakt van de politieke elite, ondersteunen of daar lid van zijn en BN’ers als een minderheidscategorie) zal U en mij vertellen wat we op 15 maart moeten gaan doen. Wat een arrogantie van twee groeperingen die zich afzijdig houden van de problemen die de normale burger dagelijks moet oplossen.

Over fatsoen gesproken…

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties