Prikbord nr 583

Ondanks de onjuiste bewering dat de VS geen vluchtelingen meer opnemen, zullen er dit jaar naar verluidt 50.000 worden toegelaten. Gezien de Europese cijfers waarbij zich onder de asielzoekers slechts ca. 15% vluchtelingen bevinden, betekent dit dat de Amerikaanse gastvrijheid overeenkomt met ongeveer 320.000 asielzoekers toelaten in Europa.

Doch we zijn nog niet in staat er 160.000 te verdelen binnen de EU, omdat daarvan – na vele procedures – 85% gelukszoekers weer zullen worden uitgezet. En dan toch kritiek hebben op de Amerikaanse aanpak, terwijl (te) veel landen hun eigen onderdanen niet eens terugnemen. Ook niet als het een in Duitsland wonende terrorist blijkt te zijn.

Demonstraties

Waar zijn nu de demonstraties tegen Turkije, Saoedi-Arabië, Rusland, Japan (geen moslims toegelaten), Indonesië, Mexico en de VN (waar het vluchtelingenvraagstuk wordt misbruikt)? Of gaan linkse demonstranten alleen de straat op als hun wereldwijde organisaties dit goedkeuren?

Hersenspoelen

Een van de verdiensten van Trump is dat hij het gehele linkse elitecircuit weer eens zichtbaar maakt. Van Jane Fonda tot de Britse en Canadese socialisten, en van de milieu- en klimaatbewegingen tot de VN. Daarmee wordt een eind gemaakt aan tientallen jaren van hersenspoelen, waardoor vooral de milieumaffia een bijzondere positie heeft verworven, en worden de valse argumenten en leugens eindelijk weer eens weerlegd. Het valt te hopen dat de porseleinkast van ondemocratische politieke en financiële invloed helemaal aan diggelen gaat.

Gevangenissen

Met het voorstel om nog meer gevangenissen te sluiten, zoeken topambtenaren van Justitie niet alleen naar besparing, maar tevens (meer) invloed op de rechtspraak.
Een voorbeeld: in Duitsland worden naar een gefundeerde schatting een miljoen kinderen seksueel misbruik. Dit zou omgerekend naar Nederlandse verhoudingen betekenen dat er hier 200.000 cellen nodig zijn voor daders.
Voorts lopen er hier (tien)duizenden veroordeelden rond, die wachten op de uitvoering van hun straf, zijn er honderden onvindbaar en worden duizenden oplichters niet vervolgd dan wel niet veroordeeld tot detentie.
Indien het nieuwe regeerakkoord illegaliteit strafbaar stelt en criminele gelukszoekers aanpakt, evenals de weigering om mee te werken aan uitzetting, dan zullen er gevangenissen bijgebouwd moeten worden.
En als er eindelijk voldoende capaciteit komt om de bankenmaffia, belastingontduikers, woekerpolisprofiteurs, internetcriminelen, pedofielen, oplichting door zorgverleners, corrupte politici en ambtenaren aan te pakken, dan moeten ook de gesloten gevangenissen weer in gebruik worden genomen.

Niets geleerd

Inmiddels zou Nederland gestopt zijn met de terugkeerbonussen voor afgewezen asielzoekers, omdat dit telkens nieuwe gelukszoekers zou aantrekken. Helaas heeft Duitsland die conclusie nog niet getrokken en menen asielhelpers daar, dat ‘vrijwillig’ terugkerenden recht zouden hebben op veel meer geld dan nu al het geval is. Waarop dit ‘recht’ wordt gebaseerd is onduidelijk, maar het kan niet zo zijn dat het bedrag een vergoeding moet omvatten voor de kosten die aan mensensmokkelaars werden betaald.

Voorbeeld

Vele buitenlandse politici zien Duitsland als voorbeeld van een stabiele welvaartstaat.
Ook gelukszoekers geloven in dit valse beeld, doch zijn inmiddels boventallig geworden. Want Duitsland heeft bijna 2,8 miljoen werklozen, vertaald naar de Nederlandse situatie eveneens ruim 6%. Doch hierbij worden bepaalde categorieën niet meegerekend.
Ook is Duitsland een exportland en daarbij sterk afhankelijk van de Amerikaanse markt. Of het dan zo verstandig is om samen met ons Ministerie van Buitenlandse Zaken Trump te schofferen, is nog maar de vraag. Alle linkse actiegroepen en demonstranten hebben daaraan echter geen boodschap, net als minister Koenders (PvdA).
Verwijten aan de VS als rechtsstaat zijn helemaal dom, zowel op het gebied van het (niet) toelaten van immigranten, gelukszoekers, moslims, vluchtelingen zonder paspoort of met meerdere paspoorten, gastarbeiders, criminelen, etc. als op het gebied van rechtspraak. Als ergens de rechtspraak niet deugt, dan is het in de meeste Europese en Arabische landen. Doch hier hebben de slachtoffers geen stem; zelfs niet bij het Europese Hof.

En als het om corruptie en belangenverstrengeling gaat, is Duitsland een poel van troebel water waarin een hoge ‘integriteitsfunctionaris’ van Volkswagen – na ruim een jaar ! – kan vertrekken met een rugzakje van naar verluidt tenminste € 12 miljoen. De dame is een voormalige rechter.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties