FSB-filiaal Washington

De liberaal-linkse kerk houdt er in de USA een merkwaardige interpretatie van het begrip democratie op na. In diens optiek is de enige president die democratisch gekozen is, een kandidaat met een etiket van de Democraten op het voorhoofd.

Wanneer om moverende redenen dat niet het geval is – bijvoorbeeld omdat een andere niet-Democratenkandidaat meer kiesmannen heeft vergaard –dan worden hybride instrumenten in de strijd gegooid die vergelijkbaar zijn met die waarvan het Kremlin zich bedient. Er zijn krachten herkenbaar die van binnenuit hun gelijk proberen te halen.

Trump

Anti-Trump industry. Afb: Flickr.

Van binnenuit betekent in dit geval het mobiliseren van de linkse media, het op de straat brengen van gesponsorde demonstranten waarvan het gros niet eens weet waarom het de straat opgaat, het stimuleren van opruiende taal door politici en opvoeders in de media en op de campussen, het laten lekken van gevoelige informatie door personeel en inlichtingenfunctionarissen binnen en buiten het Witte Huis die terug verlangen naar het desastreuze Obamatijdperk. Het is onbegrijpelijk dat weldenkende mensen op die manier hun democratische samenlevingsmodel in de waagschaal leggen: om hun onterechte gelijk te kunnen halen.

Dean Wright, Democraat en voormalig werknemer van de CIA, beschrijft op 18 februari 2017 hoe de stammenstrijd in USA is ontaard in een strijd om het voortbestaan van de USA als voorbeeld voor het Westen – een verslag, gebaseerd op eigen waarnemingen en informatie uit de boezem van de Amerikaanse inlichtingenwereld. Om de huidige toestand te schetsen, citeert hij Aldrich Ames, een landverrader uit de jaren ´70 en ´80 van de vorige eeuw, door wiens verraad ruim 100 inlichtingenbronnen in het buitenland gecompromitteerd en vervolgens gemarteld en geëxecuteerd werden: “ I know what’s best for foreign policy and national security… And I’m going to act on that”. Die uitspraak reflecteert de schemerstrijd van Obamagetrouwen tegen de huidige Commander in Chief. Onder het motto de wet is er voor anderen en niet voor mij vinden zij dat hun superieure oordeel veel belangrijker is dan het volgen van de wet of handelen volgens de eed die ze hebben afgelegd.

Uit een misplaatst gevoel van rechtvaardigheid, versterkt of aangevuld door haatgevoelens voor de andere partij, besluiten ze als rechter, jury en scherprechter op te treden. Ondersteund door media als CNN, ABC, NBC, New York Times en Washington Post willen ze hun zaak uitvechten in de rechtbank van de publieke opinie. Dit zijn functionarissen waarop niemand heeft gestemd, die alleen tegenover elkaar verantwoordelijkheid dragen en besloten hebben dat zoals een van die schemerige inlichtingen functionarissen heeft uitgesproken “(Trump) will die in jail”.

Het effect van die instelling en opstelling is dat gevoelige en geclassificeerde informatie gelekt wordt en essentiële informatie niet met de POTUS wordt gedeeld, om de schaal naar de kant van de Democraten te laten doorslaan. De manier waarop deze partijdige inlichtingenfunctionarissen te werk gaan, zal invloed hebben op komende presidentsverkiezingen. Democratisch of republikeins georiënteerde inlichtingenfunctionarissen kunnen dit scenario toepassen om hun gelijk te halen en daardoor het democratische proces zoals dat twee eeuwen naar behoren functioneert, nutteloos te maken. De Amerikaanse samenleving is afgegleden naar een tribaal model waar in dit geval niet de sterkste, maar de sluwste zal zegevieren.

“Spies also accept and embrace a final rule: there must be an unbreakable wall between government workers and the democratic process” en als die muur wordt afgebroken, komt informatie in handen van niet geautoriseerde mensen. Dat kan dat leiden tot de dood van collegae en informanten. Vijanden worden gesterkt en de veiligheid van de USA wordt uitgehold.

Die inlichtingenfunctionarissen die bezig zijn de autoriteit van de POTUS te ondergraven, maken zich schuldig aan schending van de Hatch Act uit 1939, geamendeerd in 2012. Die verbiedt dat overheidsfunctionarissen m.u.v. POTUS en SPOTUS en door hen aangewezen functionarissen aan politieke activiteiten, resp. politiek georiënteerde activiteiten deelnemen of ondernemen. Deze mensen ontvangen en verzamelen gevoelige vaak persoonlijke informatie door in mailaccounts en telefoonaansluitingen in te breken. Ze worden geïnformeerd over de smerigste en pijnlijkste persoonlijke geheimen en kunnen daarmee veel ellende veroorzaken. Dat is wat nu in Washington plaatsvindt: inlichtingenfunctionarissen die de wet overtreden, hun eed of belofte schenden en hoogverraad plegen omdat ze de indruk hebben dat geclassificeerde informatie wel eens gecompromitteerd zou kunnen worden door de bewoners van het Witte Huis. Niet vergeten moet worden dat de nog steeds zittende directeur van de CIA een Obamagetrouwe is.

Het is ongelooflijk, maar deze functionarissen ondersteunen indirect en misschien wel direct de inspanningen van de FSB in de USA met het doel de stabiliteit van de Amerikaanse samenleving te eroderen. Die samenleving vertoont door de opstelling van beide politieke partijen al diepe breuklijnen. Wanneer zij slagen in hun boze opzet betekent dat het failliet van het westerse democratische model. Want wat in de belangrijkste westerse staat succesvol kan zijn, kan ook in andere westerse staten gebeuren. In West-Europa en Duitsland misschien niet door inlichtingenfunctionarissen, maar door de sluipende invloed van de islam in termen van de lange arm van Erdogan en jihadprojectie door islamitisch-extremistische netwerken als IS of Al- Qaeda.

Wanneer mensen in Nederland Trump paranoiagevoelens toedichten, wanneer hij uitspreekt dat hem essentiële informatie wordt onthouden en delen van de inlichtingengemeenschap bewust gevoelige informatie laten lekken, dan moeten ze eerst eens denken aan de achterliggend tekst van dit artikel. Het beeld wat Washington de buitenwereld nu presenteert, vertoont gelijkenis met een derde-wereldland in Afrika, waar van binnenuit geprobeerd wordt om een democratisch gekozen president van de troon te stoten.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties