Turken geen Nederlanders

De overheid gaat er vanuit dat bij hervatting van het schooljaar spanningen op zullen treden onder de leerlingen die Turkse ouders of voorouders hebben. Men is van mening dat de coup in Turkije ‘besproken moet worden’ met de leerlingen zodat escalaties uitblijven tussen aanhangers van Erdogan en Gülen. Wij kunnen wel vaststellen, nu Turkse kinderen de tribale meningsverschillen van hun ouders op school komen uitvechten, dat veel opeenvolgende Turkse generaties niet hebben begrepen hoe een moderne maatschappij in elkaar steekt. De roep om deportaties wordt op deze manier steeds luider en minder denkbeeldig. Een weinig aanlokkelijk vooruitzicht.

Geen Nederlanders.... Afb: youtube

Geen Nederlanders…. Afb: youtube

Zolang Turkije bestaat, bestaat er al gewelddadige strijd tussen groeperingen zoals overal elders in de islamitische wereld. Het is een illusie om te denken dat dit door het ‘bespreken’ van de problematiek, notabene met een stelletje snotapen, wel even gladgestreken kan worden. Daarnaast en vooral moeten wij af van de ongebreidelde oproepen om overal hulptroepen of af te sturen, teneinde nog maar eens een poging tot integratie te ondernemen. Uiteraard onder het genot van royale subsidies. Aan de gewone burgers wordt daarmee het gevoel gegeven dat wij ‘goed bezig zijn’ met tolerante oplossingen en een bredere blik op de wereld dan vele generaties voor ons: een beetje praten, samen sporten, samen leuke dingen doen…..

Wij hebben te constateren dat geen enkele generatie Turken ook maar de geringste moeite heeft ondernomen, of van plan is te nemen, om hier in onze maatschappij volwaardig deel te nemen. Dat de eerste en ongeletterde generatie heeft gekozen om in het westen het maximale uit hun geringe capaciteiten te halen, valt in hen bijzonder te waarderen. De mate echter waarin zij hun nazaten hebben gedwongen om deel uit te blijven maken van de totaal achterhaalde (en in sommige gevallen zelfs achterlijke) cultuur, is desastreus geweest voor de ontwikkeling en integratie van deze bevolkingsgroep.  Ook de vierde generatie Turken kan zich daaraan kennelijk niet ontrukken en wordt dus, naar het zich laat aanzien en gelet op de ‘spanningen’ ook weer geen Nederlander.

Nog niet zolang geleden was het Erdogan die onze regering aanviel op het feit dat Turkse kinderen, wier ouders niet in staat bleken zelf een kind op te voeden (!!!), soms werden ondergebracht bij lesbische / homofiele pleegouders. Dat moesten volgens hem bij voorkeur islamitische pleeggezinnen zijn, maar de islamitische zorgzaamheid bleek evenwel te dun gezaaid. Nog los van het feit waar de onbenul zich mee bemoeide, was het meest opvallende aan die achterlijke opvatting wel dat Erdogan ook geen billijk alternatief had te bieden in eigen land. Een gevalletje Kangoeroe: ‘hoog springen met een lege zak’. Waarschijnlijk heeft de ‘grote islamitische leider’ nog steeds niet in de gaten dat hij daarmee zijn eigen achterlijkheid en domheid tentoonstelde.

De ‘veenbranden’ op school moesten misschien dus maar eens gewoon escaleren, opdat heel Nederland kan zien dat het volksdeel van Turkse origine compleet heeft gefaald in onze westerse maatschappij, evenals de hele integratie-industrie daaromheen. Dan worden daar tenminste maatregelen genomen.

En dan hebben wij nog een politieke partij ook als bijwagen van Erdogan, waar de mening vigeert dat het Turkse volksdeel een belangwekkende bijdrage levert aan de Nederlandse maatschappij. Welnee: we hebben er teveel kosten mee, die we beter aan defensie kunnen besteden om deze achterlijkheid op afstand te houden.

Om met Aboutaleb te spreken: “donder toch op als het hier niet goed genoeg is”. Vecht het maar ergens anders uit.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties