Naderend onweer boven het rode plein?

 

Donkere wolken lijken zich aan de Kremlin-horizon te ontwikkelen. Klein en voor het Westen vrijwel onzichtbaar. Maar toch. Een van die wolkjes wordt veroorzaakt door Andreij Konchalovsky, een Russische filmregisseur die door zijn status tamelijk onkwetsbaar is en zich daardoor kan uitspreken over de chaos in de straten en huizen van Rusland. In een artikel houdt hij Poetin c.s een spiegel voor en de inhoud zou een aansporing voor de kleine tsaar moeten zijn om zijn wensenlijstje bij te stellen.

onweer

Andreij Konchalovsky (1937)

 

Het spiegelbeeld van de realiteit in Rusland
Konchalovsky waarschuwt in zijn artikel voor suïcidale ontwikkelingen in de Federatie. Hij wijst er op dat de tactiek om het boze Westen voortdurend als de oorzaak van het malheur van Rusland te gebruiken, contraproductief zal gaan werken. Konchalovsky legt een verband met de Sovjet-periode en benadrukt dat Rusland anno 2016 grote overeenkomsten vertoont met de Sovjet Unie in de jaren ´70 en ´80 van de vorige eeuw. In die periode trok het Politbureau ook voortdurend de boze Westen kaart, wat uiteindelijk resulteerde in de implosie van de Sovjet Unie en het uiteenvallen van het Warschau Pact. Veel ingrijpender was de grauwe periode die de Russische bevolking in de decennia daarna moest doormaken. De toestand in Rusland verslechtert volgens hem met de dag en hij lijnt een aantal ontwikkelingen op om die vaststelling te onderbouwen:

 

.

§  De levensverwachting in Rusland krimpt. De demografische balans in termen van dood en geboorte slaat door in het nadeel van de laatste. In de afgelopen twintig jaar zijn er zeven miljoen mensen méér gestorven dan er zijn geboren. Het aantal zelfmoorden en moorden is daarbij vergelijkbaar met het volume van Angola en Burundi. In Rusland staat de levensverwachting voor mannen wereldwijd op plaats 160.[1] Net iets onder Bangla Desh.

§  Misdaden tegen kinderen stijgen. In 2010 was 17% van de kinderen slachtoffer van seksueel misbruik of moord. Dagelijks worden vier kinderen vermoord en worden 9500 seksuele vergrijpen tegen kinderen gemeld. Dat volume stelt zelfs Zuid Afrika in de schaduw.

§  Crises in Russische gezinnen stijgen. Rusland telt tussen vijf en zeven miljoen ouderloze kinderen die in kindertehuizen worden opgevangen. Honderd keer meer dan in China. Tachtig procent van die kinderen hebben ouders die – al dan niet noodgedwongen – niet meer in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Rusland staat wat betreft in de steek gelaten kinderen op nummer 1.

§  Het overmatig drugs- en alcoholgebruik is alarmerend. Jaarlijks sterven ongeveer 30.000 mensen aan een overdosis en 70.000 als gevolg van overmatig drankgebruik. De WHO stelt dat 8 liter alcohol per persoon schadelijk is voor het arbeidsvolume en in het verlengde daarvan het voortbestaan van een staat. De gemiddelde Rus drinkt ongeveer 15 liter pure alcohol per jaar en dus is het niet moeilijk te voorspellen wat dat betekent voor Ruslands arbeidsvolume  in de nabije toekomst.

§  Geïnstitutionaliseerde corruptie is onuitroeibaar. Onder Poetin groeide de corruptie

tussen 2001 en 2006 naar het zevenvoudige van de situatie van vóór zijn presidentschap. Russische corruptie kent mondiaal amper zijn gelijke.

§  Misbruik van het Justitieel apparaat is routine. Het komt regelmatig voor dat zelfs overleden Russen worden veroordeeld. Een gebruik dat sporadisch nog plaatsvond in het Europa van de zeventiende eeuw.[2] Oekraïne heeft het uit de Sovjet-periode stammende Justitieel en Rechterlijk apparaat de afgelopen jaren grondig geschoond. Rusland daarentegen weigert dat te doen resp. heeft de niet voor Poetins wensen ontvankelijke rechters en opsporingsambtenaren de laatste jaren successievelijk vervangen.[3]

§  Leegloop van het platteland is niet te stoppen. In het achterliggende decennium zijn vooral ten oosten van de Oeral 11.000 dorpen en 290 stadjes “verdwenen”. De opengevallen gebieden hebben een grote aantrekkingskracht op Japanners en Chinezen die vanuit het oosten en zuiden Siberië binnentrekken. In 2050 zal Siberië voor het grootste deel bevolkt zijn door niet-Russen.

§  Armoede is groeiende. Ondanks alle natuurlijke rijkdommen van Rusland leeft de helft van de bevolking onder de armoedegrens

 

Gelet op die ontwikkelingen stevent Rusland volgens Konchalovsky af op een morele en demografische ramp. Hij is er van overtuigd dat het Kremlin die ontwikkelingen kent, maar ze stelselmatig ontkent en negeert. Ze zijn immers het gevolg van het boze Westen dat er op uit is om vadertje en moedertje Rusland te laten verhongeren. Daarom blijft Poetin volharden in zijn overtuiging dat de NAVO[4] de grootste bedreiging voor Rusland is en haalt hij voortdurend zijn stokpaardje van stal nl. het verleiden door Ruslands buurstaten om lid te worden van EU en/of NAVO. Met lede ogen ziet hij het door hem gehate Westen steeds verder opschuiven naar het Russische hartland en trekt de muren langs de Russische grens steeds hoger op.

Daarom blijft Poetin doorgaan met het transformeren van de Russische Federatie naar het door hem overgewaardeerde Nieuwe Sovjet Unie model (Ruskii Mir). Er is al een wet aangenomen, om “Parasieten van de samenleving” extra belasting te laten betalen. Poetin bedoelt daarmee niet-Orthodox-Christelijke Russen zoals immigranten uit de zuidelijke (moslim) gebieden van de Federatie. De wet is een kopie van een wet uit de Sovjet-periode. Toen werden alle personen zonder een vaste bron van inkomen, inbegrepen werklozen of zelfstandige ondernemers zonder staatstoezicht, die alleen van de staat profiteren zonder daarvoor tegenprestaties te leveren in de parasietencategorie geplaatst. Het is niet bij de parasietenwet gebleven. Het Ministerie van Defensie heeft de militaire vooropleiding op lagere en middelbare scholen opnieuw ingevoerd en er zijn zogenaamde jeugdorganisaties vergelijkbaar met Scouting-organisaties, maar met een strikt militaire oriëntatie, opgericht. Bovendien is een wet in de maak om het vrije verkeer naar het buitenland te beperken.

Worden haarscheuren echte breuklijnen?
Het is nu de vraag wat het vervolg op Konchalovsky´s artikel zal zijn. Het is niet te verwachten dat Poetin plotseling op zijn schreden zal terugkomen. Daardoor rijst de vraag in hoeverre  Konchalovsky´s waarschuwingen zullen doordringen in de belevingswereld van de gemiddelde Rus en Russin. Of ze überhaupt de Rus en Russin in de straat zullen bereiken. Voorlopig lijkt Poetin de Russische geesten nog steeds aan zich te binden met zijn “supermacht” sprookje. Maar na het Russische imagoverlies door een dreigende verwijdering van Russische sporters van mondiale sportevenementen als OS, EK en WK; de derde plaats op het Eurovisie Songfestival; de plotselinge humane (en door de Russische media onbegrepen) daad om een veroordeelde Oekraïense moordenares – Nadia Savchenko – gratie te verlenen, lijken de haarscheuren in aantal en breedte te groeien. Vermoedelijk zal de nabije toekomst van Konchalovskij een graadmeter zijn om vast te kunnen stellen of Poetin inderdaad zijn wensenlijstje wil bijstellen en een aangepaste kompasrichting voor de komende jaren inslaat.

Verwacht er echter niet te veel van.

—————————————————-

 

[1] Levensverwachting in Rusland: Mannen 64,37 jaar (Bangladesh 68,75). Vrouwen 76,3 jaar (Bangladesh: 72,6).
[2] In 1661 werd het lijk van Oliver Cromwell opgegraven en postuum geëxecuteerd op 30 januari, de datum waarop hij Charles I had laten terechtstellen. Nadien werd het lichaam in Tyburn in ketens opgehangen en werd het hoofd op een staak gespietst. Tot 1685 werd dit ten toon gesteld bij Westminster Hall. De rest van het lichaam werd in een put geworpen.
[3] Van de uit de Sovjet-periode en Yanukovitch-periode stammende rechters zijn onlangs 1600 ontslagen, omdat ze te veel door het corruptievirus waren aangestoken
[4]Tijdens de onlangs gehouden vergadering van de NATO Russia Council, stelde de vertegenwoordiger van Rusland, Ambassadeur Grushko, “….The buildup of the military potential of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and vesting it with global functions implemented in violations of norms of international law, boosting military activity of the bloc’s countries, further expansion of the alliance, the approach of its military infrastructure to Russian borders create a threat to the national security…..”

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties