Heeft Thorium de toekomst?

Op 24 mei j.l. werd in de fraaie Statenzaal van de Provincie Overijssel een presentatie gehouden over het fenomeen ‘Thorium-centrales’, een schone variant op de inmiddels onder aanvoering van de Linkse Khmer verguisde Uranium-centrales. De thema-avond was georganiseerd door de Overijsselse Statenfracties van VVD, D66 en PVV, waarin Theo Wolters (voorstander Thorium) en Marko Schmid (tegenstander) in debat de degens zouden kruisen onder leiding van Jan Medendorp.

Beide heren bleken te beschikken over stevige argumenten die op een bevlogen, maar onverminderd beschaafde manier werden uitgewisseld in debat wat op een spitse en humoristische manier werd geleid door Medendorp. Opvallend was de aanwezigheid van veel provinciale politici van PVV-huize. Zij moeten van groene energie niet veel hebben, zo bleek tijdens de avond, en hebben meer vertrouwen in technologische ontwikkelingen zoals de thorium centrales. In de discussie tussen Wolters en Schmid leken zij gelijk te krijgen.

Het principe van een Thorium centrale. Afb: ©climategate.nl

Het principe van een Thorium centrale. Afb: ©climategate.nl

Wat is Thorium MSR?
Wat een Thorium centrale precies doet en hoe het werkt, werd door Ir Theo Wolters in hoog tempo, maar desalniettemin extreem duidelijk uiteengezet. Kortweg komt het hier op neer:

Thorium MSR staat voor de gesmolten zout reactor (Molten Salt Reactor) waarin het thorium omgezet wordt in energie. Dit type reactor heeft zeer grote voordelen, want hij:

– is veilig: een meltdown, explosie of de verspreiding van radioactief materiaal is uitgesloten
– produceert geen langlevend radioactief afval
– verbruikt enkel zeer kleine hoeveelheden van het bijna onbeperkt voorkomende thorium
– werkt op onbewerkt thorium: het hoeft niet verrijkt te worden
– kan ook zeer efficiënt bestaand afval van kerncentrales opruimen en omzetten in energie
– levert energie “on demand”, m.a.w. de kernreactie volgt de energievraag vanzelf
– is ongeschikt om brandstof voor atoombommen te leveren
– levert elektriciteit die naar verwachting aanmerkelijk goedkoper is dan die van alle op dit moment bestaande bronnen

De MSR technologie is al 50 jaar geleden bewezen in het beroemde MSRE experiment in Oak Ridge National Laboratory, dat 5 jaar gedraaid heeft. Naar verwachting kan met een zeer ambitieus ontwikkelprogramma over 20 jaar de eerste werkende centrale gerealiseerd zijn.

WISE
WISE (World Information Service on Energy) is er van overtuigd dat een betaalbare en betrouwbare mondiale energievoorziening te realiseren is zonder gebruik te maken van kernenergie. Dit gebeurt niet vanzelf, er is druk van onderaf nodig. WISE wil het opbouwen van die druk maximaal ondersteunen en draagt hier aan bij door andere partijen zo goed mogelijk te faciliteren om effectief te ageren tegen kernenergie. Namens deze organisatie was Markus Schmid, een bevlogen tegenstander van iedere vorm van kernenergie, tijdens de avond aanwezig om voorstander Wolters van repliek te dienen. Schmid blijft huiverig voor kerncentrales, ook al lijkt een Thorium centrale veiliger. Hij ging niet in op het schonere aspect van dergelijke centrales, maar bleef hameren op de meervoudige gevaren van traditionele kerncentrales. Bovendien, zo deponeerde hij: “er is nog zoveel ontwikkeling nodig en daarvoor ontbreekt de tijd”.  Het klimaatvraagstuk moet over 40 jaar allang zijn opgelost en inclusief verder onderzoek zal de eerste Thorium centrale niet eerder dan in 2050 operationeel zijn.

Klimaat
Of het klimaat er werkelijk zo beroerd aan toe is, staat nog maar te bezien. Wetenschappers hebben tot dusver ook nog geen sluitend bewijs geleverd dat er sprake is van een uitzonderlijke opwarming van de wereldtemperatuur, of dat er sprake is van een zekere langjarige cyclus. Weliswaar wordt beweerd dat er ‘unanieme enigheid’ is onder klimaatwetenschappers, maar de onderliggende cijfers blijken ofwel te zijn gemanipuleerd, ofwel zijn te weerleggen. Niet zelden ook blijken de betrokken klimaatalarmisten te worden gefundeerd door belanghebbende industrieën, zoals ook WISE wordt gesteund door windmolenbouwers.

Een belangrijk argument voor klimaatalarmisten is de toename van CO2 in de atmosfeer. Deze koolstofdioxide absorbeert infrarode straling en vermindert zodoende de uitstraling van zonnewarmte die de Aarde heeft bereikt. Hetzelfde effect treedt op in een broeikas, dus vandaar het broeikas effect. Het aandeel van CO2 in de atmosfeer is momenteel 0,4 promille (voor het begin de industriële revolutie –ca. 1750- was dat 0,26 promille) en daarvan komt 6% voor rekening van activiteiten die door de mens worden ontwikkeld, zoals industrie. Het lijkt er zodoende op dat het toeschrijven van de –vermeende-  opwarming aan menselijke activiteiten, vooral een zaak is van wetenschappelijke luiheid of armoede. Ook clubs als het KNMI, doorgaans pas achteraf in staat om vast te stellen of het wellicht heeft geregend, meent nu al precies te kunnen voorspellen hoe warm het op 1 juni 2095 is.

Subsidie
Een belangrijk deel van de inkomsten in de ‘Groene Industrie’ bestaat uit subsidies. Dat komt dus voort uit de portemonnee van gewone mensen zoals u en ik. Wij betalen belastingen en een aanzienlijk deel daarvan wordt ‘herverdeeld’ door de Overheid, die kennelijk in de veronderstelling verkeert dat burgers onvoldoende oordeelkundig zijn om dat zelf te doen. Wie precies wil weten hoe dat spel in elkaar steekt, zou toch eens wat vaker op de website Climategate moeten kijken, waar in het bijzonder Theo Wolters en Hans Labohm met regelmaat door de linkse werkelijkheid heen prikken. Pijnlijk genoeg maakte ook WISE medewerker Schmid op de Overijsselse debatavond gewag van een ‘groen’ woonproject in Amsterdam waarvoor een aanzienlijke subsidie door de organisatie was binnengesleept. Schmid is zelf uiteraard een van de toekomstige bewoners…..

Het wordt tijd om de groene gekte, die steeds wilder om zich heen slaat, onmiddellijk droog te leggen van subsidie en om ons eens écht bezig te gaan houden met de energieproblematiek. Binnenkort is de fossiele brandstof namelijk gewoon op. Het kan niet waar zijn dat wij miljarden investeren in groene milieusprookjes, terwijl de echte wetenschap met moeite een miljoen bij elkaar kan scharrelen voor initiatieven als een thorium centrale.

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties