Ook het CPB wil in uw portemonnee

De waarde die woningbezitters in hun huis hebben zitten, zou op dezelfde manier moeten worden belast als bijvoorbeeld spaargeld en beleggingen, zo meldt NRC Handelsblad. Dat stelde het Centraal Planbureau (CPB) in een onzalige notitie gevoegd bij de ramingen voor de economische groei in Nederland, die het maandag heeft gepubliceerd. Een nieuwe regering zou hier bij het opstellen van een regeerakkoord liefst al werk van moeten maken, suggereert het CPB. De volgende Tweede Kamerverkiezingen staan gepland voor maart volgend jaar.

Afb: pixabay

Afb: pixabay

De maatregel kan eraan bijdragen (maar dat hoeft dus helemaal niet het geval te zijn) dat relatief jonge huizenbezitters meer te besteden krijgen, wat goed is voor de economie en welvaartsverhogend werkt, aldus het CPB. Voor wat oudere huiseigenaren, die al (aanzienlijk) wat waarde in hun huis hebben opgebouwd, zal het nadelig uitpakken. Zij moeten dan namelijk meer belasting betalen. Concreet komt de voorgestelde maatregel erop neer dat de opgebouwde waarde in het huis voortaan wordt belast in box 3 van het belastingformulier. Nu is dat nog in box 1, waaronder ook het gewone inkomen valt. Met de maatregel zou een verschuiving van de belastingen naar later in de levensloop kunnen worden bereikt, aldus het CPB. Zeker als de opbrengst van deze manoeuvre wordt benut voor een algehele lastenverlichting. Het CPB stelt dat de maatregel nivellerend kan(!) werken.

Het CPB schrijft in de notitie dat jonge huizenbezitters (dertigers en veertigers) nu een aanzienlijk deel van hun inkomen kwijt zijn aan pensioenpremies en hun hypotheek. Dat is een onhandige timing, volgens het planbureau, omdat hun inkomen waarschijnlijk nog stijgt en ze minder kunnen besteden doordat ze kinderen hebben die geld kosten. Het CPB benadrukt dat het vooral gaat om relatief jonge huizenbezitters in de hogere inkomenscategorieën. Het huidige fiscale beleid rondom de eigen woning is bedoeld om woningbezit te stimuleren. De overheid ziet dat als positief omdat burgers zo vermogen kunnen opbouwen voor later. Maar volgens het CPB is de invulling van dat beleid momenteel juist knellend voor jonge huizenbezitters met een hoger inkomen. Met name bij die groep is de noodzaak van deze overheidsturing kleiner, zegt het CPB, doordat zij vaak hoger opgeleid zijn en daardoor beter in staat om zelf de beslissingen te overzien.

Wat gemakshalve in deze hele nivelleringsflauwekul maar even wordt vergeten, is dat een huis geen baar geld is, maar een stapel stenen op een postzegeltje grond waar per definitie al veel te veel voor wordt neergeteld. Ook worden degenen, die altijd netjes hun aflossing hebben betaald, voor het bezit van die stapel stenen fiscaal gestraft. Er gaat nu ongetwijfeld bij een aantal mensen de nekharen recht overeind staan, waarna er meteen geschermd zal gaan worden met opmerkingen over evenzo lange gebruikmaking van hypotheekrenteaftrek, die door mij eenvoudigweg gepareerd wordt met eveneens door de belastingbetalers – naar alle waarschijnlijkheid woningbezitters – opgebrachte huursubsidie voor mensen die boven hun stand wonen in huurwoningen die al helemáál buitenproportioneel geprijsd zijn.

Dit hele voorstel is niets anders dan alweer een ordinaire lastenverzwaring en daarnaast niets anders dan een zware straf voor alle mensen die hun lening netjes hebben afgelost en daarvoor decennialang hebben gewerkt. Daar zouden veel andere mensen eens een voorbeeld aan mogen nemen, in plaats van de komende regering te adviseren een dergelijke diefstal te plegen.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties