MH-17 en de wortels van de Russische agressie

Recentelijk is het J.I.T. tot definitieve conclusies gekomen inzake de moord op 298 passagiers en bemanning van MH-17 inzake de Russische rol daarin en daarmee komt impliciet de vraag naar de wortels van de voortdurende Russische agressie die door veel…

Foei Floris!

“Het vijfde IPCC rapport dat nog moet verschijnen, maar dat al gelekt is, stelt dat het bewijs voor de door de mens veroorzaakte klimaatverandering onomstreden is, dat de hoeveelheid door de mens veroorzaakte broeikasgassen nog steeds toeneemt en dat de…

Verzwegen verschrikkingen

Op 15 augustus wordt jaarlijks de capitulatie van Japan in Zuid Oost Azië herdacht en het wekt bij de argeloze waarnemer de indruk dat daardoor de lijdensweg van de Indische Nederlander[1] en Europeanen eindelijk voorbij was. Niets is minder waar,…

Onbetrouwbare grootmachten

De Nederlandse Goedmensch die de mond vol heeft van de rechten van niet-Joodse mensen op het gebied tussen Jordaan en Middellandse Zee maken zich schuldig aan een gebrek aan historische en Volkenrechtelijk besef.

Prikbord nr 746

De islamisten hebben kennelijk instructies om iedere aanval of kritiek op de islam te beantwoorden met hun ongeremde boosheid over de belediging van Allah dan wel Mohammed, over racisme en discriminatie, alsmede over kledingverboden en schoolcontroles. Zelfs onthullingen over moskeebesturen…

Hoe lang is de rechtsstaat ons nog gegund?

In “kwijnend normatief besef” analyseerde Charlef Brantz het wegkwijnen van ieder normatief besef onder de onophoudelijke subversie der ‘progressieve’ acteurs in onze samenleving. Zij grijpen alle middelen aan om iedere andersdenkende te onderdrukken middels dagelijkse hersenspoeling van de naïeve medemens…

De waarheid verboden?

Er is in opdracht van de rijken der aarde een wereldwijd censuurbeleid aan de gang. De waarheid of een andere mening dan die van het politieke kartel mag niet. In Australië bijvoorbeeld is een programma van de buis gehaald na…

Venezuela

Venezuela was ooit het lichtend voorbeeld voor de Linkse Lente die Zuid-Amerika vijftien jaar geleden in de greep kreeg. Van Bolivia tot Brazilië kwamen charismatische socialistische leiders aan de macht. Nu de bloeitijd voorbij is, wankelt oliestaat Venezuela aan de…

Chicago, een moordstad

IJzingwekkend stil bleef het Nederlandse – en ook Belgische – mediacircus rondom één van de bloedigste weekends die de Amerikaanse stad Chicago in haar geschiedenis gekend heeft, met maar liefst 63 neergeschoten personen, waarvan er zeker tien zijn overleden. Chicago…