Liegen alsof het gedrukt staat

Tijdens het debat naar aanleiding van het verslag van informateur Plasterk, somde Omtzigt (NSC) zomaar even wat financiële tegenvallers op die in de miljarden lopen. Dreumes Jetten (D66) veinsde te ontploffen en wilde “de kijkers thuis” toch even laten weten dat de financiën er in jááren niet zo goed bij hebben gestaan. Maar hij loog alsof het gedrukt stond.

Dat was namelijk niet waar Omtzigt het over had en bovendien was het ‘fakenews’ van Jetten, die van financiën net zoveel verstand heeft als een rund van een telraam. Omtzigt had het over de tegenvallers die de komende jaren worden voorzien door de ministeries en die zijn niet mals. Toen Jetten het nog probeerde met een frase als “ja, maar dat weten we helemaal niet zeker want het zijn ‘mogelijke’ tegenvallers”, maakte Omtzigt meteen duidelijk dat de cijfers vaststonden, onder andere de miljarden die de voorziene kerncentrales duurder uitvallen. “En die brief is toch echt door de Minister van Energie en Klimaat (Jetten dus) ondertekend”. Dat was helemaal tegen het zere (en veel te magere) been van Jetten, die meende dat ministers niet alle brieven hoeven te zien, laat staan brieven met inlichtingen.

Minister Jetten. Afb: D66 / wikipedia

Zo iemand dus, hebben ze bij D66 als fractielijer aangesteld om op de winkel te passen totdat er iemand met verstand van zaken is gevonden. (Opm. redactie: dan kunnen ze nog lang zoeken)

De twee belangrijkste criteria om de gezondheid van overheidsfinanciën te beoordelen zijn:

  1. Begrotingstekort of -overschot: Het verschil dus tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar. Een begrotingstekort doet zich voor wanneer de uitgaven van de overheid hoger zijn dan haar inkomsten. Dat begrotingstekort kan weer leiden tot toenemende overheidsschuld en dus een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de overheidsfinanciën op lange termijn.
  2. Overheidsschuld als percentage van het bruto binnenlands product (BBP): Dit is de verhouding tussen de totale overheidsschuld en het BBP van het land; de maatstaf voor de economische activiteit in het land. Een hoge overheidsschuld als percentage van het BBP kàn een teken zijn van financiële instabiliteit en kan de financiële gezondheid van een land in gevaar brengen, omdat het kan leiden tot hogere rentelasten, beperkingen op de overheidsuitgaven en een verminderd vermogen om economische crises te weerstaan.

En als de overheid het jaarlijkse begrotingstekort op laat lopen, dan ziet het er al heel rap minder goed uit: de rente stijgt navenant en er hoeft eigenlijk niets meer te gebeuren of je zit tot je nek in de problemen. En dat is precies wat Jetten en dat andere genie van D66 achterlaten: een regiment risico’s waar je werkelijk gek van zou worden. Daarnaast loopt de staatsschuld ook nog eens flink op: van 2,6% in 2023 tot 3,5% in 2028. Als alles zonnig verloopt, hebben we dan in 2028 een staatsschuld van 55,6%, maar dan moet er dus niets tegen zitten. Maar Omtzigt zag de tegenvallers wel, net als iedereen die een beetje op kan letten en kan tellen.

Jetten zat dus knollen voor citroenen te verkopen en dat is ook het enige wat al die D66’ers kunnen: de kluit belazeren en een beetje lopen jennen en sarren. En als er dan iemand langskomt die ze alle hoeken van de Kamer doortrapt, dan is het huilen en janken om een snoepje.

Simpele vraag aan Jetten: waarom was de Kamer niet allang op de hoogte van die tegenvallers? Hebben D66-ministers het privilege om de Kamer niet tijdig of helemaal niet in te lichten? Is D66 dan alleen uitgevonden op de boel op te lichten?

Het lijkt er wel op.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
1 maand geleden

Als een (competente) CEO of minister een bedrijf resp. ministerie overneemt zal hij/zij zo snel mogelijk een missie en strategie uitstippelen om die vervolgens hetzij als solistische ‘control freak’ hetzij als natuurlijke leider van een al even competent management team in de practijk te brengen. Dat het incompetente duo Kaag/Jette slechts diende om de huur van het torentje voor enkele jaren te betalen komt omdat de kiezers zich keer op keer hebben laten bedonderen door de sociopaat die daar woont.

Een CEO/minister is q.q. verantwoordelijk voor wat er in zijn winkel gebeurt dus als een ‘ would-be ‘ minister met een nihilistische, globalistische missie haar/zijn bedje gespreid vindt door een gelijkgestemde ‘deep state’, dan doet het er niet toe of hij/zij wellicht nog het verschil kent tussen kop of munt van één Euro maar verder geen benul heeft van het leiden van een grote winkel noch van de tak van sport die daarin bedreven wordt. De resulterende puinhoop is de vooropgezette bedoeling !

Dat zo een snotneus ‘minister’ dan ook nog eens durft te beweren dat hij niet eens weet wat hij zelf ondertekend heeft is een gotspe die een CEO in het bedrijfsleven zeer wel de kop kan kosten. Maar het Kartel heeft slechts ‘ der Untergang des Abendlandse ‘ als missie in hun agenda staan, dus het oordeel is ‘mission accomplished’. Net zoals het linkse wespennest van Buitenlandse Zaken instrumenteel is in het funeste migratiedossier dat niets met barmhartigheid van doen heeft maar slechts een puur neo-communistische stok is om de hond te slaan : in dit geval de bewuste desintegratie van onze samenleving, onze cultuur en onze souvereiniteit ten faveure van de fascistische machtsgreep door een reeds blindrijke kapitalistisch élite met curieuze socialistische, fascistische trekjes.

Hun valse credo van een catastrofaal wereldbeeld van een overbevolkte planeet met miljarden ‘ nutteloze eters ‘ die (daardoor) schuldig zouden zijn aan een ‘ klimaatramp ‘ – hetgeen door hun stroman Adolf Schwab van het WEF dagelijks verkondigd wordt als hersenspoeling voor gelobotomiseerde leeghoofden als Extinction Rebellion – is een seculiere religie geworden die zij hun slachtoffers bieden als technocratisch surrogaat voor een menselijke samenleving die wij nog niet zo lang geleden kenden en nu onder hun slopershamer dreigt te bezwijken. Houdt uw rug recht en laat u niet nogmaals bij de neus nemen door leugenaars als Rutte en Omtzigt, laat staan een Jette of Kaag.
.

A.R. Girbes sr
1 maand geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Ik heb al eerder geschreven dat Kaag niet met de haar toebedeelde macht kon omgaan . Ook U weet exact hoe een bepaalde vorm van verantwoordelijkheid moet worden “ ingebed “ in een CEO positie en er van uitgaande dat ook het intellectuele niveau aanwezig is de/een taak uit te voeren, waarbij die “” verantwoordelijkheid”” als vanzelfsprekend wordt geaccepteerd . Maar , we hebben te maken met individuen die zichzelf op een voetstuk hebben geplaatst en hun verbale eigenschappen dominant zijn . Doch, het is gebleken dat, ondanks de academische graad of HBO opleiding velen niet geschikt zijn om ook “ leiding” te geven . Dr Pieter Omtzigt blijkt dus “ om andere reden dan een zuiver rationele “ benadering “ van een item , en de Ontsnappingsclausules “ niet in staat te zijn zijn intellectuele status aan te spreken om als een CEO op te treden . Indien hij in het “ bedrijfsleven “ een positie zou bekleden hij mogelijk onder leiding van anderen goed Kan functioneren . Maar voor de macht en salaris kiest hij voor “ de Politiek “” omdat hij denkt het aan te kunnen . Dat Omtzigt als “ dossier tijger” bekend staat, verwacht iedereen ook “ de ( zijn ) zelfstandigheid”, maar andere invloeden en vastgeroeste gewoonten belemmeren hem zijn ontsnappingsclausules ( de flexibiliteit) te gebruiken . Ik leid er ook vanaf dat dat hij mogelijk “ een autistische “ aanleg heeft en zijn introverte houding als symptoom naar buiten komt . Dat Omtzigt ook de “ boel belazerd”(e) komt dan door zijn tekortkomingen , en ook minimale juridische kennis breekt hem op . Baudet, als staatsrecht-docent, maakte Omtzigt volledig van streek inzake Artikel 68 en 120 van de grondwet . De mogelijke invloed van Claus Schwab of de VN ( of De WHO) , zal mogelijk in zijn CDA-tijd wel aanwezig zijn . Als Omtzigt nu ook invloed van het kartel accepteert en globalistisch denkt , hij voor mij absoluut is afgeschreven . Dat Omtzigt niet uit de EU wil stappen ondanks de grote Euro-problemen, is toch de invloed van de leeghoofden in het Europese Parlement op Omtzigt aanwezig , Hij belazerd per definitie daarmede de Nederlandse bevolking door zijn «  starre » houding . Uw commentaar heb ik met plezier gelezen .

ronald.dunki
1 maand geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Kijkt u maar naar Schiphol waar de PvdA clown Benschop zo’n erbarmelijke puinhoop van maakte, samen met zijn al even hopeloze directirce operation Buis.

De eerste bleef nog (veel te) lang zitten om vervolgens een goudgerand baantje te krijgen in de airport van Brisbane, waarin Schiphol participeert. De laatste vloog er pas dezer dagen – jaren te laat – uit met een handgeld van een ton of 4 voor ‘bewezen diensten’.
Een andere D66 clown is nu doende om de NS nog verder de sloot in te werken en een braakmiddel als D66 Sjoerdsma mag nu haat en nijd zaaien in de Hilversumse contreiën…

Politieke partijen vertegenwoordigen procentueel maar een heel klein deel van de bevolking maar hebben een systeem gecreëerd waarin zij buitenproportioneel macht in de samenleving vergaren – zoals de benoeming van Kaag & Jette – en daarbij hun zakken vullen op plekken waar zij niet thuis horen onder het motto : “Niet goed, geld weg…”!.

A.R. Girbes sr
1 maand geleden

Het grote probleem is , dat zeer velen zelf niet door hebben dat “” ze “” gewoon fantasten zijn .Het gezegde in het latijn is door onze voorouders « ontworpen « « , Pseudologia Fantastica « « , en andere tientallen spreuken , zoals in het citaten boek van Buddingh is aangegeven . We weten dat Rob Jetten een ongelooflijke fantast is . . Dat hij nu op een ministerspost zit is een raadsel , Maar ja , wijlen Ruud Lubbers CDA , ex-minister president heeft toch ook onder zijn leiding € 35.000.000 .000,— aan premie van werkgevers weer laten terugstorten in de zakken van het bedrijfsleven??? En , daarover zijn de « «  geruchten « «  ( debatten ) zeer schaars geweest . De premies waren voor de pensioenen van « «  werknemers « «  bestemd . Dat Omtzigt is geschrokken van financiële lijken in de kast , is niet verwonderlijk , de Spilzieke tante , Siegrid Kaag van D-66 waartoe ook Jetten behoord , heeft met geld gesmeten . We hebben toch geconstateerd dat het afschuwelijk bende was onder de leiding van «  de psychopaat Rutte « «  VVD en dat er € 36.000.000.000,— is gereserveerd voor niet bestaande klimaatdoelen …… !!! De geweldige retirade van de Heer Nijhof is mijns inziens nog aan de « «  beschaafde » «  zijde van zijn mentale oprisping , ondanks de knollen en citroenen die aan ons verkocht zijn door Jetten .. Leugens en bedrog …… is kennelijk een vaste gewoonte geworden bij het “” Tuig van Mark Rutte””. !!!! Ondanks de enorme verkiezingswinst voor Wilders, is de massa nog niet doordrongen van de “ Ernst “ van de aangehaalde feiten .. Dat Het Forum voor Democratie , de partij van Thierry Baudet , niet meer stemmen heeft gekregen is mij een raadsel……. De analyses van Baudet en zijn toch filosofische attitude heeft toch kennelijk niet de interesse bij de massa post gevat . En , dat is jammer .

Koddebeier
1 maand geleden

Het ventje liegt zoveel dat hij zijn eigen leugens is gaan geloven !!