Prikbord nr 898

Het merkwaardige verwijt dat aan de BBB wordt gericht over het ontbreken van financiële kennis in de fractie, zou ook (moeten) gelden voor de gevestigde partijen.

Waar waren die toen er een minister van Financiën moest worden geleverd en men niets beters had dan Kaag (5 miljard verdampt bij BuZa) of bij de reeks rapporten van de Algemene Rekenkamer of bij de donatie van Dijsselbloem aan de EU of bij het toezicht op het ABP, de Belastingdienst en op De Nederlandse Bank?

Inmiddels is hier 17 miljard tekort, waarvan de fracties kennelijk niet weten hoe het zover heeft kunnen komen, hebben scholen en gemeentes ‘geheime’ reserves, werden het Bouwfonds NL gemeentes veel te goedkoop verkocht en enorme vermogens overgedragen aan woningcorporaties, is er geen toezicht op de bank voor NL gemeentes of de begrotingen (overschrijdingen) van ministeries, de groei van de ambtenaren, de verspillingen bij het COA en de IND, de subsidies op elektrische auto’s en biomassacentrales, of de subsidie voor opleidingen (waarvan 1,5 miljard niet is gebruikt!), de jaarrekening van de EU en de verdwenen miljarden bij de provincies. Met dank aan de politieke ‘deskundigen’ die zelfs geen verstand blijken te hebben van het nieuwe pensioenstelsel.

Europese democratie

De EU heeft niet alleen gebrek aan integriteit, maar ook aan democratie. Doordat de VVD mogelijk gaat samenwerken met de PVV, kan een VVD-er in het Europese Parlement worden overgeslagen voor een gewenste functie.

Kritiek op de EU en de ongewenste verkiezingsuitslag in een lidstaat worden ‘afgestraft’, net als klokkenluiders over misstanden binnen de EU en journalisten die de censuur doorbreken. Intussen wordt een regeringsleider openlijk omgekocht met 10 miljard bij een stemming, worden absurde energie- en vaccincontracten afgesloten, worden allerlei ‘fondsen’ geplunderd en plannen gemaakt om de EU uit te breiden met nog meer ondemocratische landen. Kennelijk past de politieke cultuur en corruptie in die landen prima bij die in Brussel.

Grondwet

Hoe zou het toch komen dat bepaalde zaken in de grondwet staan, zodat ze moeilijk kunnen worden gewijzigd, terwijl andere grondwettelijke ‘rechten’ – zoals huisvesting – worden genegeerd wegens de ‘belangen’ van linkse activisten?

Zo heeft de Franse rechter het migratieplan van Macron afgekeurd, omdat het recht op gezinshereniging in de grondwet zou staan. Dit betekent dat minderjarigen (terecht) geen status meer moeten krijgen, zodat gezinshereniging inhoudt: terug naar de familie.

En een NL wethouder chanteert de raad met: indien geen opvang voor asielzoekers, dan ook geen nieuwbouw voor woningzoekers. En één klager kan in dit land de bouw van een complex woningen tegenhouden, die al was goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de rest van de inwoners! Zou democratie niet moeten inhouden dat een klacht/bezwaar wordt gesteund door 1000 handtekeningen?

Heilige koeien

Wie zich ooit heeft verbaasd over de status van ‘heilige’ koeien in India, zal dit ook doen over de milieuverdwazing hier. Niet alleen door absurde uitspraken vanuit de rechterlijke macht over de activistische terreur van XR, maar ook door de eenzame boom in een polderlandschap, die naar verluidt gebruikt wordt om een investering van 800 miljoen tegen te houden. Alsof het een bever, vleermuis of zeehond is…

Hoogbouw

Telegraaf-lezer Bos beweert – zonder enig bewijs – dat het woningtekort kan worden opgelost door hoogbouw, net als in het buitenland. Kennelijk heeft ze die hokjes daar nooit van binnen gezien en ook nooit gevraagd waarom een appartement hier altijd (veel) duurder was dan een huis-met-tuin. Bovendien is de vraag wie er zo’n woning – soms met geluidsoverlast – wil kopen of huren, want zelfs bejaardentehuizen werden opgedoekt vanwege het (betere?) thuiswonen. Het bouwen met fundament, parkeergarage, liften, trappenhuis, inzet van hijskranen/betonmolens, vuilafvoer en ruime balkons is nog steeds niet goedkoop en kan ook niet door een kleine aannemer worden gerealiseerd. Dus projectontwikkelaars, investeerders, graaiende gemeentes en makelaars pikken allemaal een graantje mee. Dat laagbouw ook duurder is geworden heeft niets met de bouwwijze te maken, maar met de grondprijzen, milieu-eisen, schaarste (ook aan bouwvakkers) en materiaalkosten. En de bewering van ruimtegebrek heeft alleen betrekking op de Randstad; in de rest van Nederland is meer ruimte dan in de Duitse deelstaat NRW. En zelfs daar zijn enorme natuur- en agrarische gebieden die gebruikt kunnen worden als de mens belangrijker wordt dan de hobby van milieu-activisten. Helaas worden die gebieden geleidelijk onbewoonbaar gemaakt door nutteloze windturbines.

Machtsmisbruik

Chantage door de farmaceutische industrie bestaat al jaren, waarbij de vraag niet alleen is of er wordt samengespannen met de verzekeraars, maar ook met foute ambtenaren. Het is toch vreemd dat de staat zelf geen ‘ínkoopkantoor’ heeft, waar de EU dat wel mag hebben, en dat medicijnen die hier niet verkrijgbaar zijn wel in België of elders worden afgeleverd.

Dit kantoor kan er door heffingen ook voor zorgen dat import-medicijnen van buiten de EU duurder worden, zodat de eigen industrie concurrerend kan produceren. De opbrengst van die heffingen helpt dan de zorgtoeslagen te compenseren.

Hetzelfde fenomeen is onder meer zichtbaar bij het ziekenfonds, sociale werkplaatsen, waterschappen, energiebedrijven, munitiefabrieken en de spoorwegen; eerst worden staatsinstellingen/-bedrijven afgedankt, ‘geprivatiseerd’ of verkocht en vervolgens worden staat en burgers gechanteerd door de nieuwe managers en hun politieke of activistische vriendjes. Ook ASML heeft gezien hoe goed dit werkt: als wij hier niet nog meer miljarden kunnen verdienen, dan vertrekken we naar het buitenland.

Puinhopen

Na het boek De puinhopen van 8 jaar Paars, kan er een opvolger worden geschreven: De puinhopen van 13 jaar Rutte. Want laten we toegeven: de blunders van VVD, CDA en vooral D66 hadden voorkomen kunnen worden met gezond verstand. En juist dat ontbrak, waardoor het nieuwe kabinet mag starten met vele crisisdossiers en een tekort van 17 miljard waarvan het grootste deel een onbekende bestemming heeft gekregen. Net als de 100 miljard van het ABP.

Slachtoffers

Zoals eerder betoogd, behoren ook soldaten en nabestaanden tot de slachtoffers van een oorlog. Een nieuwe categorie burgerslachtoffers zijn de demonstranten en journalisten in Rusland, alsmede leden van de oppositie en critici van Poetin. Hun lot is vergelijkbaar met de Stalin-periode waarin onschuldige burgers werden gearresteerd, gemarteld, vermoord of tientallen jaren verbannen naar de Goelag. Met Duitse krijgsgevangenen ging het destijds niet veel beter; slechts een handvol keerde terug. Nu gifmoorden, isolatiecel en uit het raam vallen niet meer toereikend zijn om tegenstanders van het regime letterlijk het zwijgen op te leggen, grijpt Moskou terug op de barbaarse middelen uit de Koude Oorlog. Daarbij is het neerstorten van vliegtuigen met – zoals beweerd krijgsgevangenen aan boord (of tegenstanders?) – even mysterieus als de onwetendheid van het Internationale Rode Kruis. Kennelijk is dit een politieke organisatie geworden of niet meer welkom in Rusland. En zo’n land mag lid zijn van de VN-Veiligheidsraad waarin de VS verwijten krijgt over terreurbestrijding, terwijl de echte terreurlanden buiten schot blijven. Gezien de fouten in de Russische lijst, lijkt het erop dat onder die namen vooral ‘afwezigen’ voorkomen, die wellicht al eerder werden gedood of geruild.

Stroomnet

De vele miljarden die door de energiemaffia worden geclaimd om het stroomnet uit te breiden, dreigen het bouwen van kerncentrales te blokkeren. Wellicht is een betere oplossing te vinden in een stroomnet naar Duitsland, zodat daar gascentrales kunnen worden vervangen door een kerncentrale in Noord-Limburg aan de Maas. Daar is veel ruimte en Nederland kan zich richten op een gestructureerde aanpak in de juiste volgorde.

Timmermans

Het EU-wachtgeld van Timmermans is naar verluidt stopgezet. Doch wie kan er zeker van zijn dat het niet in zijn pensioenpotje wordt gestopt? De man is volstrekt ongeloofwaardig.

Toekomst

Dat vooral jongeren onzeker zijn over de toekomst en daardoor gevoelig voor beïnvloeding, is niet nieuw. Vele generaties hebben die behoefte aan een concreet doel en tegelijk een ideaal doorgemaakt. Vanaf de Kruistochten en de ontdekkingsreizen tot de eerste en tweede wereldoorlog. En altijd was er sprake van misleiding, overtrokken verwachtingen, onbeschrijflijke ellende en diepe teleurstelling. Wat nieuw is, zijn de eisen: comfort, studie, geld, een woning, een auto, een telefoon, vakantie, reizen, veiligheid, een baan en soms afkeer van de werkelijkheid. Veel jongeren vluchten in een wij-gevoel, zoeken ‘lotgenoten’ of festivals, willen een (zelf)beeld van succes of een scherm tegen teleurstelling en stress, willen ‘ergens’ bij horen – demonstratie, een dronken bende in een vakantie-oord, een voetbalclub, sociale mediacircuits, muziekstijl, activisme etc. – zonder zich te harden tegen teleurstellingen.

Het resultaat is vaak verontrustend; eenzaamheid, drank/drugs, andere verslavingen (sociale media, computerspelletjes, gokken), geweld, straatraces, criminaliteit, psychische of financiële problemen burn-out, schulden, werkloosheid, zwartrijden), en het ergste: geen toekomstvisie, geen plan, geen motivatie, geen inzetbereidheid, geen verantwoordelijkheidsgevoel, weinig sociaal/loyaal en onvoldoende incasseringsvermogen.

Doch binnen die generatie is er is tenminste één belangrijke uitzondering : de ZZP-er die optimistisch en gemotiveerd elke uitdaging denkt aan te kunnen, risico neemt, ontbering en tegenslag kan verdragen, ervan uitgaat dat het ooit beter wordt en hard werken dan wordt beloond, maar vooral zijn/haar eigen toekomst bepaalt zonder zich te laten (mis)leiden door de vele profiteurs in onze samenleving. Helaas veroorzaken die noodzakelijke kenmerken juist een personeelstekort in de bouw.

VN-leugens

Als het waar is wat Hamas beweert, dan zouden er in Gaza tenminste 22.000 burgerslachtoffers gevallen zijn door toedoen van Hamas en Israël. En als Hamas dit even erg vindt als de VN, dan waren de gijzelaars allang vrij geweest en hadden de terroristen zich overgegeven.

Doch de VN wil alleen de ongegronde beschuldigingen van genocide geloven, terwijl die 1% van de bevolking vooral slachtoffer is van de Hamas-tactiek en van de begrijpelijke onwil van Egypte om honderdduizenden vluchtelingen toe te laten. Toch zal dit straks wel moeten, want als dan slechts 20% van de huizen in Gaza nog bewoonbaar is, blijft er dus woonruimte over voor 40.000 Palestijnen. Dit is waarschijnlijk het aantal dat daar eventueel zelf een inkomen kan verdienen door te werken, terwijl de rest (2 miljoen) aangewezen blijft op miljarden aan VN-geldstromen die dan niet via Hamas zullen lopen.

Daarom is de leugen van de secretaris-generaal onverklaarbaar, dat hij in zijn functie geen groter aantal onschuldige slachtoffers heeft meegemaakt dan door Israël, omdat hij ‘vergeet’ dat veel doden slachtoffer zijn van hun eigen haat tegen Israël, door Hamas te steunen, en bovendien het aantal slachtoffers in Oekraïne naar verluidt veel groter is: tenminste 10.000 burgers (plus 12.000 gewonden en duizenden ontvoerde mensen/ kinderen) en ruim 40.000 onschuldige soldaten (plus 80.000 gewonden). Misschien had Guterres in zijn schandalige speech Israël beter kunnen vervangen door Rusland of Iran? En waar blijft nu de woede van de VN tegen Hamas wegens de afwijzing van een voorgestelde wapenstilstand van 2 maanden?


Deel dit:
5 1 stem
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
3 maanden geleden

@ Het merkwaardige verwijt dat aan de BBB wordt gericht over het ontbreken van financiële kennis in de fractie, zou ook (moeten) gelden voor de gevestigde partijen.

Dat het obligate, linkse verwijt van gebrek aan financiële knowhow aan Caroline van der Plas geen hout snijdt wordt duidelijk in Leo’s vergelijking met Kaag en de rest van die kneuzen die niet alleen ignorant zijn op dit vakgebied maar bovendien expliciet aangestuurd worden door de kwaadwillige globalistische subversie.

Zij willen niets anders dan het land ” omvolken “, de actuele monstrueuze gaten veroorzaken in het overheidsbudget en de ABP pensioenpotten leegroven. Caroline, daarentegen, is te goeder trouw en oriënteert zich snel genoeg, terwijl ik steeds grotere twijfel koester inzake de al dan niet goede trouw van Kartel-partijen als VVD en NSC in de lopende formatie.

Het feit dat Omtzigt de kiezers hoop gaf op verbetering met zijn schijnbaar constructieve critiek op Rutte’s wanbeleid wordt nu wel pijnlijk gelogenstraft : Deze ‘dorknoper’ heeft het namelijk slechts over ” het beter navolgen van wettelijke procedure’s “, maar niet over de funeste inhoud van de globalistische besluitvorming omdat hij zelf een globalist is, dus q.q. niet te goeder trouw.

Hij creëert daarmee (bewust?) verwarring tussen ” wetmatig correct beleid ” (zoals zelfs Hitler dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw aanvankelijk ook deed) en ” inhoudelijk onrechtmatig beleid ” – de specialiteit van het globalisme. Laat u niet bij de neus nemen door deze schijnbeweging!

Dat voorspelt weinig goed voor de formatie. Als Wilders dit tijdig onderkent kan hij een zakenkabinet op poten zetten om er vervolgens de stop uit te trekken, hetgeen de weg opent naar nieuwe verkiezingen en zo’n 50 tot wellicht 60 zetels en de broodnodige ‘grote schoonmaak’. Een sociopaat als Rutte heeft dit soort practijken jarenlang in de practijk gebracht, waarom Wilders niet…?

Paul Quekel
3 maanden geleden

Geachte heer Dorrestijn, weer een uitstekende analyse, zoals al de vele prikborden van u. Leest u ook http://www.sdnl.nl/quekel19.htm en http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm. M.v.g. Paul Quekel

TER INFO:
Citaat uit eigen werk: “De M. Rutte kabinetten hebben nog veel grotere ellende veroorzaakt. Vele voorbeelden aanwezig, zie ellendes en uitleg: https://lnkd.in/e4Zja7W.

VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gastekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, https://lnkd.in/e2vb-iuD Pfas ellende, Amnesie ellende, enz. enz.”.

Geachte heren, Wilders, Omtzigt, Plasterk en dames Van der Plas en Yeşilgöz,

Heeft u de boeken van prof. dr. ir. g. Berkhout al gelezen? ZIE en leest u: https://lnkd.in/eW3Ag_ge, zeker de ideeën voor een basissalaris, https://lnkd.in/eAxKKQUq Brantz Basissalaris en https://lnkd.in/enKQscQC Berkhout Basissalaris en doe u er uw voordeel mee.

Hierbij de visie van prof. dr. ir. G. Berkhout met adviezen aan u voor een nieuw kabinet, leest u: https://lnkd.in/eYRAa2Ny

Leest u deze adviezen goed en zorg snel voor een nieuwe regering, voordat de vreselijke heer R. Jetten en de NOS ons mooie land helemaal naar de gallemiezen helpt en nog veel meer gewone huis, tuin en keuken burgers in ernstige armoede vervallen.

HET IS GENOEG GEWEEST met de afbraak van Nederland op nagenoeg elk gebied!

M.v.g. Paul Quekel, 80 jaar met alleen AOW.
BCC e.a.

NB onze verdere oplossingen, https://lnkd.in/ghADgn8 onderaan mijn column over milieu en http://www.sdnl.nl/zondvloed.htm over overstromingen en kerncentrales en leest u ook mijn columns Utopie, Illusie en De Berusting op https://lnkd.in/drv2fHQ met de links waarom de gezondheidszorg onbetaalbaar is geworden en ook onze brief uit 1996 aan Wim Kok over het Nederlandse aardgas.