Prikbord nr 897

Hoewel ook ik roken zeer onverstandig vind en besef dat mensen met een gering inkomen nu worden gedwongen om af te kicken, verbaast me de argumentatie vanuit de overheid.

Want vanwege gezondheidsschade en medische kosten zou ook sterke drank ‘onbetaalbaar’ gemaakt moeten worden; zeker in het licht van verkeersongevallen, huiselijk geweld en werkverzuim. En waarom drugsverslaafden niet verplicht (kunnen) worden om af te kicken, is helemaal een raadsel: ze krijgen zelfs een uitkering en peperdure begeleiding. Laat de Tweede Kamer dat kostenplaatje eens tegen het licht houden, evenals de begroting waaruit dit allemaal wordt betaald.

Boeren

Duitsland zou grote bezwaren moeten hebben tegen concurrentievervalsing door overheidssubsidies, maar de EU maakt al jaren miljarden over naar Parijs voor de boeren. Waarom Berlijn niet protesteert is duidelijk; naar verluidt bestaat het inkomen van Duitse boeren voor 50% uit subsidies, vrijstelling wegenbelasting en goedkope brandstof. Dat Nederlandse boeren nog kunnen en willen exporteren, is een raadsel; mede gezien alle lastenverzwaringen. Hun inkomen leent zich nauwelijks voor belastingafdracht en de belangstelling om te stoppen is dan ook groot, terwijl Duitse boeren worden gespekt, geen absurde stikstofregels kennen en hun privileges willen behouden.

Duitse tegenstellingen

Noordrijn-Westfalen (NRW) is met ruim 18 miljoen inwoners nauwelijks vergelijkbaar met de overige deelstaten. De bevolkingsdichtheid op 34.000 km2 is zelfs groter dan van Nederland (42.000 km2), waarbij een vergelijking met andere deelstaten lastig is. Niet in de laatste plaats door de traditionele ijver van de bevolking, met name in het Ruhrgebied, in tegenstelling tot de politieke elites en de ambtenarij. Hoewel ook die ijver begint af te nemen, is het met de lamlendigheid van het bestuur en van allerlei instituten nog slechter gesteld. Een recent voorbeeld is de fraude met gedeclareerde Coronatesten waarvan de schade op 1,2 miljard wordt geraamd, maar de NRW-overheid en verzekeraars nauwelijks controle hebben uitgeoefend en het nu laten afweten met de vervolging van de daders en verantwoordelijken, evenals met het terugvorderen van het fraudebedrag. Zelfs een buschauffeur wist met vervalste declaraties een miljoen binnen te harken, maar kennelijk is het schandaal zo veelomvattend dat de overheid en het OM blijven zwijgen. Bijv. over de geldstroom vanuit Berlijn die de kosten van de deelstaten voor de gratis testen moest compenseren. Hoeveel van dat geld op de juiste plaats terecht is gekomen, wordt niet vermeld en naar verluidt ook niet onderzocht. Intussen moeten burgers in de Eifel nog steeds wachten op een toegezegde schadevergoeding van de staat voor de overstroming van enkele jaren geleden. Doch het overleg tussen ambtenaren en verzekeraars wil niet vlotten.

Dezelfde houding van de overheid is zichtbaar geworden bij de ‘beveiliging’ van de Dom van Keulen tegen (vermeende) moslim-terreur, terwijl daadwerkelijke acties van geradicaliseerde jongeren die sharia-wetgeving willen invoeren op scholen en in de openbare ruimte, werden genegeerd; ook door schoolbesturen die geen etiket als ‘probleemschool’ wensen. Kennelijk heeft ook daar de overheid onvoldoende besef dat de sharia in strijd is met de (grond)wet en dat schoolbesturen of slachtoffers aangifte moeten doen. Of zijn ze daarvoor al te veel geïntimideerd?

E-auto

De discussie rond E-auto’s wordt steeds absurder; niet alleen de milieunadelen komen nu in het vizier, maar ook de wegenbelasting. Dus het gaat de rijders helemaal niet om (de financiering van) het milieu, maar om de voordelen waarbij geen financiële nadelen gewenst zijn.

Escalatie

De psychologie van oorlogvoering is een probleem sinds de eerste wereldoorlog. Tijdens de Koude Oorlog was er een balans: MAD (mutually assured destruction). Beide partijen hebben dit een keer ‘uitgetest’: de Cuba-crisis. Kennedy ‘won’, omdat hij geloofwaardig bereid was tot escalatie.

Als de VS zich nu laat afschrikken, dan is Taiwan binnenkort weer Chinees, Zuid-Korea bezet en Israël vernietigd. Want juist doordat Israël niet mag / mocht escaleren, heeft Hezbollah meer dan 150.000 raketten en Iran binnenkort een kernwapen. Als de NAVO meteen na de Russische aanval op Oekraïne had kunnen escaleren, was die oorlog al voorbij. Immers, we willen geen Russen aan een NAVO-grens (Polen), is even ‘legitiem’ als: we willen geen (toekomstig) NAVO-land aan de Russische grens. Nu hebben we ons in slaap laten sussen en kan Poetin dreigen met kernwapens, zonder dat hij een militaire reactie hoeft te vrezen. Ook niet van de VN, China, Iran, India of Turkije. De reactie tegen Jemen, kan dus ook positief uitwerken op de strijd in Oekraïne en Gaza; als een waarschuwing dat het Westen zich niet langer laat chanteren of intimideren. Niet alleen het lot van de (toekomstige) gijzelaars staat op het spel, maar van de halve wereld.

Vooral escalatie en bewapening kunnen er juist voor zorgen dat er sprake blijft van een Koude Oorlog met genoemde landen en dat niet uitsluitend Israël en Oekraïne of Taiwan daarvoor een prijs moeten betalen.

Ongeloofwaardig

Als een generaal zou waarschuwen voor een drinkwatertekort, als mogelijk gevolg van het conflict met Moskou, en Boekestijn lacherig beweert dat Poetin bij een aanval op Litouwen meteen kernwapens zal inzetten, dan krijgen psychiaters het druk. Generaals doen dergelijke uitspraken niet, tenzij het land in staat van beleg of van oorlog is verklaard, en laten ongeloofwaardige maatregelen als voor 3 dagen drinkwater inslaan aan de incompetente regering over. Die is namelijk bezig ons land steeds kwetsbaarder te maken door de toenemende afhankelijkheid van stroom, waardoor bij een dreigende oorlog aggregaten en ook gasflessen en -branders moeten worden aangeschaft, al was het maar om ongezuiverd water te koken. En hoe moet het dan met ziekenhuizen, riolen, het leger en de industrie? Want een oorlog duurt iets langer dan 3 dagen… Zonder watervoorziening moet iedereen een gat graven voor zijn behoefte en regenwater opvangen of grondwater oppompen.

En als de lachende clown precies weet wat Poetin gaat doen, omdat Rob de Wijk dat heeft gezegd(?), wordt het tijd voor heel andere maatregelen.

Doch dat kunnen we beter aan de NAVO en de inlichtingendiensten overlaten.

Schiphol

De bewering dat Schiphol ‘onmisbaar’ is voor onze economie, is betwistbaar gelet op het landelijke tekort aan (grond)personeel, beveiligers, douane en de verkeersstromen rond Amsterdam. De voorstanders bedoelen echter de groei van Schiphol; dus nog meer problemen, milieubelasting, geluidsoverlast en toeristen (die niet meer welkom zijn in Amsterdam).

En het streven dat vliegen niet duurder mag worden – bijv. door belasting op kerosine – gaat volstrekt voorbij aan de wereldwijde noodzaak het vliegen te gaan beperken. Of gelden hier de onzinnige ‘klimaatdoelen’ (terecht) niet? Ook de stelling dat de milieubelasting afneemt, lijkt strijdig met het verbod om het vliegveld bij Lelystad te gebruiken. Blijven over de belangen van de KLM; een belachelijk argument gezien de wijze waarop het bedrijf is weggegeven aan de Fransen.

Spreidingswet

VVD-vertegenwoordigster Schippers (1e Kamer) weet zeker dat de Spreidingswet geen aanzuigende werking heeft. Dergelijke ongegronde uitspraken hebben we vaker gehoord van politici: over de privatisering van het ziekenfonds, de spoorwegen, de energievoorziening en de pensioenen.

Ook bij het Schengen-verdrag wist men ‘zeker’ dat er slechts 30.000 gastarbeiders uit EU-landen zouden komen en bij het klimaatverdrag van Parijs beweerde men, dat dit niet juridische bindend was, terwijl intussen de verplichte EU-maatregelen geen enkel effect op de opwarming van de atmosfeer blijken te hebben. Ook het ongelijk van Schippers zal nog blijken; als was het maar, omdat ongeveer de helft van de statushouders geen behoefte heeft aan werk of integratie. Door hen nu ook onder te brengen in steden en dorpen waar nauwelijks werkgelegenheid is, beperkte integratiedwang, sterke cultuur- en geloofsverschillen en minimaal openbaar vervoer, zullen ze vaker op vakantie kunnen gaan in het land van herkomst of elders zwart werken om hun schulden van de mensensmokkel af te lossen of familie over te laten komen. Dat asielzoekers in een kleinschalige omgeving beter zouden integreren, moet dus nog bewezen worden. Het ‘ambonezenkamp’ bij Vught, de achterstandswijken (Gouda, Rotterdam-Zuid), de invloed van de imam en de ‘eisen’ ter zake moskeeën en privileges (Utrecht, Den Bosch, Gouda), evenals islamitische scholen, doen anders vermoeden. Bovendien zorgt de spreidingswet nog steeds voor grote concentraties in de grote steden.

Turkije

Dat ‘NAVO-lid’ Turkije achter Poetin en (moslim-)terreur staat, is niet alleen zichtbaar geworden in de contacten met Moskou, de incidenten rond de Zwarte Zee en de schending van boycot-regels/sanctie-afspraken, maar nu ook door de beweerde deelname aan een coalitie om Hamas en Hezbollah te steunen tegen Israël. Zelfs indien dit fake-nieuws zou zijn, wat ik zeer onwaarschijnlijk acht, moet Europa niet alleen het EU-associatieverdrag met Turkije opzeggen, maar ook verwijdering uit de NAVO bepleiten. Al was het maar om te voorkomen dat Turkije gebruik maakt van enig veto-recht en grip houdt op de groeiende anti-westerse gemeenschappen in Europa. Dat het vluchtelingenverdrag met Turkije dan ook van de baan is, betekent slechts dat Europa eindelijk werk moet gaan maken van het blokkeren van de stromen gelukszoekers en moslim-immigranten, voordat de bedreiging door Rusland wordt vervangen door bedreigingen vanuit Iran, zijn bondgenoten en moslim-extremisten.

Vrijheid van meningsuiting

Wilders werd destijds veroordeeld voor vermeend ‘misbruik’ van zijn vrijheid van meningsuiting. Het beweerde haatzaaien is in dit land namelijk verboden, behalve als het tegen joden, Israël, Zwarte Piet of de VS gericht is.

Domme figuren in het schunnige tv-programma Vandaag Inside schamen zich zelfs niet om de paus belachelijk te maken en te beledigen onder het mom van de grondwet, maar zouden ze ook zo ‘dapper’ zijn met kritiek op de Koran of toch bang voor Hoblos-aanhangers?

VVD

Staatssecretaris Van der Burg wordt door links geprezen om zijn spreidingswet. De VVD, inclusief de Eerste Kamer, had als voorwaarde moeten stellen dat er tevens ‘dwangmaatregelen’ zouden komen om de instroom te beperken. Doch daar hadden de VVD-ers in de baantjescarrousel kennelijk geen zin in, net als de staatssecretaris..


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties