Het gebeurt gewoon weer

Werkgevers stimuleren asielzoekers in dienst te nemen. En dat op een moment dat werkgevers het wel welletjes vinden. Na een jaar waarin de cao-lonen met gemiddeld 7,1 procent stegen, geven werkgevers aan meer te willen investeren in technologische vernieuwing.

Terwijl, door technologische vernieuwing, de werknemers juist nieuwe extra taken kregen . Daarbij zijn het de overheid en hun gelieerde controleorganen zèlf die zorgen voor een overmatige toename van de bureaucratische ellende en administratieve regels, met alle overbodige kosten en nutteloze managementlagen van dien.

Intussen krijgt de asielzoeker direct status

Er was, tot aan de uitspraak van de Raad van State, een 24-wekennorm als het ging om werk voor een asielzoeker. Door de uitspraak om deze 24-wekennorm los te laten krijgt de asielzoeker direct een status.

De nieuwe medelanders mogen voortaan het hele jaar door werken terwijl ze wachten op de behandeling van hun asielaanvraag. Dat is ook wat de Enschedese wethouder Arjan Kampman wil en een raadsmeerderheid stemt in met deze discriminerende plannen. Plannen die de Nederlander nog meer armoede zullen brengen.

Dat de wethouder nu werkgevers gaat stimuleren zal tevens als consequentie hebben dat bijvoorbeeld de waardering van buitenlandse diploma’s moet worden bekeken.

Anders gezegd, belemmeringen die dit beperken zullen moeten worden weggenomen. Waar bijvoorbeeld Nederlandse jongeren geen MBO-beroepsdiploma mogen krijgen als ze niet over een bepaald taal- of rekenniveau beschikken, geldt deze voorwaarde straks niet voor asielzoekers met een buitenlands MBO-diploma.

Armoede bevorderend en cultuur vernietigend

De historie heeft het al aangetoond: de statushouder die de taal nog niet voldoende kent, voldoet  vaak ook niet aan de inburgeringsplicht en beschikt dus nog niet over een Nederlands diploma. Daarnaast is de statushouder op digitaal terrein vaak niet sterk.

En dan maakt de wethouder nu de vergelijking met Oekraïners. Want de Oekraïense vluchtelingen hebben volgens ‘de politiek’ laten zien dat werk naast een daginvulling ook gunstig is voor de integratie.

Waar ‘de politiek’ aan voorbij gaat is dat Oekraïners cultureel totaal verschillen van de vluchtelingen die in de AZC’s zitten. Oekraïners (los van de discussie of ze wel zo goed zijn geïntegreerd) hebben van huis uit een totaal andere arbeidsmoraal.

Wat ‘de politiek’ en in het bijzonder deze wethouder nu aantoont is dat er niet is geleerd van het verleden. Of is het een bewuste keuze?

Want was het niet de PvdA die zich in de jaren ‘60 ging bemoeien met arbeidscontracten van de toenmalige gastarbeiders?

Het CBS geeft aan dat zo’n 2,6 miljoen inwoners van Nederland in een ander land geboren zijn. Nog eens zo’n 2 miljoen Nederlanders hebben een ouder met een andere nationaliteit.

En op basis van informatie, gegeven door het SCP, wordt gesteld dat in veel gevallen er een moeilijk overbrugbare ’culturele afstand’ is met bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse gemeenschappen.

Slechts 13 en 16 procent van resp. Turkse en Marokkaanse Nederlanders voelen zich méér Nederlands dan Turks of Marokkaans. En dat terwijl de meesten hier hun hele leven wonen. Zestig procent zegt zelfs het ’vervelend’ te vinden als hun dochter een niet-moslim zou trouwen. Huwelijken met autochtone Nederlanders komen dan ook bijna niet voor.

Foute ‘gastarbeiders’ contracten

Terug naar de foute ‘gastarbeiders’ (het woord was toen al een farce) contracten onder aanvoering van de PvdA. Je kon tot 1967 met een toeristenvisum naar Nederland komen en werk zoeken. Als je dan werk vond, kon je een werk- en verblijfsvergunning krijgen.

Nadat de PvdA het in 1962 (tot dan vooral gastarbeiders uit Spanje en Italië) overnam van de VVD en het latere CDA ging de PvdA zich bemoeien met de arbeidsmarkt en arbeidscontracten. Resultaat: foute ‘gastarbeiders’ contracten en na twee jaar recht om het gezin naar Nederland te halen.

Zo groeide de bevolking, vooral door migratie uit niet-Westerse landen, in hoog tempo door. In wezen een ontwikkeling die sindsdien nooit is gestopt.

Terwijl het juist het kabinet-Den Uyl was dat nog een poging deed in 1973 definitief paal en perk te stellen aan de arbeidsmigratie. De PvdA wees toen ook op de zorgwekkende situatie in de oude volkswijken en de verzwakte positie van de Nederlandse arbeiders op de arbeidsmarkt.

Bedenk daarbij ook dat tegelijk (in de periode kabinet-Den Uyl) wel de Islamisering van Nederland werd vastgelegd in de resolutie van Straatsburg (1975).

Na de Arabisch-Israëlische oorlog in 1973 en de daaruit voortvloeiende olieboycot hebben de bureaucraten van de EEG (de voorloper van de EU) met Saoedi Arabië en andere oliestaten in juni 1975 afgesproken om voortaan de immigratie van moslims naar Europa actief te bevorderen.

Inmiddels demonstreert de PvdA samen met hun kameraden van GroenLinks tegen Israël en voor de Islamitische terroristen van Hamas.

Armoedeval

In mijn raadsperiode heb ik er met deze wethouder meermaals over gedebatteerd; de 45-plusser die in armoedeval is geraakt. Omdat de wethouder horende doof en ziende blind bleef, heb ik (naast mijn activiteiten als raadslid en de eigen onderneming) zelf het gehele traject doorlopen.

Werkelijkheid op mijn tandvlees lopend maar een ervaring rijker leverde het wel veel informatie op. Informatie waar, zo is ook wel duidelijk, ‘de politiek’ en deze wethouder niets mee heeft gedaan.

Het krantenartikel maakt immers duidelijk dat de autochtone Nederlander wederom wordt achtergesteld. Op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. Immers, ook voor de 550 bewoners van het AZC zal definitieve huisvesting moeten worden geregeld.

Dat woningcorporaties daar al mee bezig zijn blijkt wel uit dit artikel.

Harde bouwplannen!

Het klinkt mooi, harde bouwplannen! Het resulteert echter in minder sociale huur, wat vervolgens de corporaties op willen lossen met flexwoningen. Flexwonen, het rookgordijn voor veel anti ‘ons’.

Maar deze flexwoningen zijn een farce. Ook hierover werd meermaals gedebatteerd met een andere wethouder. De planontwikkeling is geweest, de bestemmingsplannen voorbereid en de flexibele woonvorm door het COA reeds bepaald. Alleen het gif en de asbestresten in de grond kunnen nog ‘roet’ in het plan gooien. Uit zeer betrouwbare, ‘eerste’ bron kan ik melden dat het daarbij inderdaad niet om enkele kruiwagens gaat!

Dat er over harde bouwplannen wordt gesproken is dan ook nonsens. De gemeente heeft er ook geen belang bij. De autochtone bijstandsgerechtigde en bewoner van een sociale huurwoning kost immers meer geld dan een asielzoeker cq statushouder.

De kosten van de bijstand moeten namelijk door de gemeente worden gedragen. Kosten die via het gemeentefonds maar gedeeltelijk worden vergoed. Dit in tegenstelling tot de lucratieve vergoedingen voor de opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders.

Althans, de eerste jaren. En na deze collegeperiode: de zondvloed! Het is voor dit moment nog  goedkoper om de 45-plussers in armoedeval of soortgelijke doelgroepen richting Haaksbergen, Losser, Overdinkel of welk dorp ook in de regio te laten emigreren.

Wat dat betreft herhaalt ook de geschiedenis zich. Want was het niet Premier Willem Drees (PvdA) die er in zijn nieuwjaarstoespraak voor 1950 ook geen doekjes om wond? Hij gaf aan dat deel van ‘ons volk’ het moest aandurven zijn toekomst te zoeken in een groter gebied dan alleen het eigen land.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede / Nederland is het waard!


Erwin
Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
7 maanden geleden

Nu ik even naar het debat Wilders- Timmermans heb gekeken en geluisterd, dan slaat de schrik mij om het hart . De ongenuanceerde aanval op Wilders , en, dat Wilders een « «  gevaar voor de Démocratie « «  zou zijn , getuigd Timmermans zijn absolute onwetendheid en absolute domheid . Het is «  kennelijk « «  niet toegestaan om Nederland te redden uit de klauwen van psychopaten , de domme linkse bende , het WEF en de VN alsook de bemoeienissen van de Europese Unie .. Een lid van de partij « «  Volt » » deed er een schepje boven op, om Wilder’ s eerdere uitspraken te bekritiseren , zoals de « «  kopvoddentax » » . Ik ben nu al bang dat Omtzigt zich gaat verschuilen achter het Linkse blok en dat we dus met de verkiezingen en het « «  strategisch stemmen » » op Wilders niets zijn opgeschoten om tot een reparatie-
fase te komen in Nederland
Nu . Het Landsbelang wordt «  kennelijk «  alweer opgeofferd voor partijbelangen en « «  linkse hobby’s . . Is domheid en gestoorde affecten ( gevoelsleven) weer de “” adder onder het gras “” en Aldus een continuering van Rutte’s beleid ?? Geborneerdheid en zelfoverschatting steekt haar kop weer op. Rationaliteit en assertiviteit eist “” denkvermogen , een “” behoudende “” instelling en wilskracht , Wilders is de bezitter daarvan ….. laten we dat dan ook koesteren .

7 maanden geleden

Het «  wegkijken «  van de problemen, inzake de «  asielindustrie «  en de vergelijking , dewelke de heer Versteeg ,maakt , blijkt er ook een verschil tussen Ukrainers en asielzoekers , van buiten de Europese Unie dus heel groot te zijn . En de volgens SCP , “” moeilijk overbrugbare culturele afstand “” is
dus een “ blokkade” voor integratie “ . Dat betekent , ondank de mogelijkheid dat statushouders mogen werken , een aaneenschakeling van problemen in de toekomst is. Maar , ook is er bericht dat een “” bewaker , van het Asielopvang in Ter Apel , “” alarm”” slaat, in verband met “” verkrachtingen , diefstal, geweldpleging en deviant gedrag , en , dat de bewoners van Ter Apel , “” ten Einde raad zijn”” , derhalve de opeenstapelingen van “ incidenten” onhoudbaar is. Het blijkt dus dat de controle op het asielcentrum door “ de overheid “” volledig is weggevallen . Hier komt weer de “ incompetentie en ideologie van barmhartigheid om de hoek kijken, met zeer grote gevolgen “”. Dat de kosten van “ asielopvang”zeker buitenproportioneel zijn is niet nieuw maar , het einde van de ellende is nog niet in zicht . De staart van en volledige ongeschiktheid van leden van de “kabinetten Rutte laat haar sporen zien . Er zijn zeker “ zeer drastische maatregelen “” nodig om het tij te keren , in de hoop dat Omtzigt , ook begrijpt dat , met zijn CDA houding , er geen oplossingen mogelijk blijkt . De doelstellingen van Wilders, mogen in strijd zijn met Artikel 1 van de Grondwet , maar lost de problemen dan wel op . Omtzigt blijkt “ het religieuze altruïsme “” nog te ambiëren boven een rationele aanpak . De oplossing” moet er komen”” ongeacht of het rationele in strijd is met de Grondwet . Immers : Artikel 1 Gwt , is een blokkade, en communistische bijdrage van Wijlen Bakker , is een demografische ramp . De zware taak van Wilders , om Nederland weer op het “ juiste”” spoor te zetten is boven menselijk . » » Ad impossibilia nomen tenetur “ , en , daarom moet Omtzigt zijn attitude bijstellen, het landsbelang gaat boven zijn “ religieus morele houding. “. Mislukkingen zijn uit den boze … chaos wacht niet . En , als Omtzigt meent dat niet aan te kunnen , ……laat een ander dat dan doen ……. Zullen de leden van de VVD hun opportunistische, parasiterende , houding laten varen « «  ten nutte « «  van het landsbelang??? Ik hoop het «  ze hebben Nederland nu genoeg leeggevreten . « « .