Belogen en bedonderd

De procureur-generaal van Texas, Ken Paxton, heeft een aanklacht tegen Pfizer ingediend opdat die Farma-gigant verantwoording aflegt voor de fraude die heeft geleid tot recordwinsten voor deze farmaceutische industriële gigant.

Hij betoogde in die aanklacht dat Pfizer in strijd met de Texaanse Wet op Misleidende Handelspraktijken (DTPA) heeft gehandeld en de $75 miljard die Pfizer met de verkoop van Covid-vaccins heeft binnengeharkt, het “directe en indirecte resultaat” was van bedrog door het bedrijf. De DTPA vereist dat Paxton twee zaken bewijst om de rechtszaak te kunnen winnen: aantonen dat het bedrijf heeft gelogen of heeft nagelaten bekende informatie over het Covid-vaccin bekend te maken en bewijzen dat de fraude van het bedrijf bedoeld was om de verkoop van het vaccin te bevorderen.

Paxton stelt dat Pfizer het publiek op zeker drie punten heeft misleid: werkzaamheid van het vaccin, beschermingseffectiviteit en censurering van “personen die de waarheid dreigden te verspreiden.” Het is in ieder geval helder dat het bedrijf het publieke debat heeft scheefgetrokken om Amerikanen over te halen de injecties te nemen. Die inspanning ontnam de samenleving het recht op correcte informatie alvorens toe te stemmen en werd misleid over vermeende voordelen, bedrogen over verborgen, vastgestelde risico’s en leidden tot miljarden dollars aan meevallers voor Bourla en Pfizer.

Werkzaamheid resp. risicoreductie

Pfizers eigen gegevens hebben aangetoond dat de risicoreductie van het vaccin slechts 0,85% was m.a.w. “om één COVID-19 geval te voorkomen, moesten 119 mensen gevaccineerd worden.” Ondanks deze weinig overtuigende gegevens beweerde Paula dat “er bewijzen waren dat het Pfizer-vaccin in staat zou zijn  om Covid-19 te voorkomen.” Later beweerde hij zelfs dat “de injecties een 100% effectiviteit zouden hebben tegen mutaties van het virus zoals de Deltavariant”. Een leugen, omdat Pfizer vaccins nooit werden getest op varianten. Desondanks beweerde Bourla CEO van Pfizer, in mei 2021 zonder daarvoor enig bewijs paraat te hebben, dat “geen enkele variant die tot nu toe is geïdentificeerd… aan de bescherming van ons vaccin is ontsnapt.” Drie maanden later gaf het bedrijf een persbericht uit waarin stond dat boosters “de hoge niveaus van bescherming tegen … relevante varianten zouden behouden en zelfs overtreffen.” Kort daarna kocht de VS nog eens 500 miljoen doses van het Pfizer’s illusionaire Covid-vaccin om de winst van Pfizer en Bourla tot duizelingwekkende hoogten op te stuwen.

In oktober 2022 verscheen Pfizer-woordvoerster Janine Small tijdens een hoorzitting van het Europees Parlement en Rob Roos, een van de Nederlandse Europarlementsleden, vroeg haar: “is het Pfizer Covid-vaccin getest op het stoppen van de overdracht van het virus voordat het op de markt kwam?” …. “Nee!” antwoordde Small nadrukkelijk. “We moesten de snelheid van de wetenschap volgen om echt te begrijpen wat er op de markt gebeurt; en vanuit dat oogpunt moesten we alles doen… wat risico’s met zich meebracht.” Dit bedrog ondersteunde de mandaten in 2021, terwijl overheidsfunctionarissen en bedrijfsfunctionarissen volhielden dat vaccinatie noodzakelijk was om collega’s, buren en familie van gezonde volwassenen veilig te houden.

Overdracht

Aangezien de overgrote meerderheid van de Amerikanen onder de 70 jaar geen substantieel risico liep op een Covid-infectie, waren de leugens over de overdracht van cruciaal belang om het klantenbestand uit te breiden en dus de inkomsten te vergroten. De marketing van Pfizer was daarom toegespitst op het overtuigen van gezonde jonge volwassenen en tieners dat zij ondanks het te verwaarlozen risico, toch besmet konden worden met het SARS-COV -2 virus en  vaccineren noodzakelijk was. Bourla ( en hij niet alleen zoals een charlatan als De Jonge) vertelde tieners dat ze injecties moesten krijgen om “hun dierbaren te beschermen….vaccinatie is een cruciaal middel om de overdracht te helpen stoppen.”

Hij en veel westerse politici ondersteund door malafide media praktijken gebruikte die veronderstelde overdracht om een morele chantagecampagne te lanceren. Onder ede erkenden bedrijfsfunctionarissen later dat ze nooit hadden getest of de vaccins de overdracht verminderden. Onlangs antwoordde EMA op een van de vragen van een aantal Europarlementariërs dat de vaccins bedoeld waren voor de persoonlijke bescherming en niet om het aantal besmettingen te beheersen. Met die uitspraak bevestigde de EMA een van de bewijsvoering speerpunten van Paxton en legde een bom onder het vaccinatie beleid van De Jonge die herhaaldelijk beweerde „Je doet het niet om jezelf te beschermen, je doet het voor een ander“  terwijl volgens het antwoord van EMA het omgekeerd juist is.

Censurering

Omdat Pfizer zich inzette om het publiek te misleiden, moest het ervoor zorgen dat journalisten de misstappen van het bedrijf niet aan het licht zouden brengen. De aanklacht van Paxton beschrijft hoe Pfizer probeerde Alex Berenson een journalist die de werkzaamheid of het gebrek daaraan, van mRNA-vaccins aan de kaak te stellen, te intimideren en het zwijgen op te leggen.

In augustus 2021 tweette Berenson dat het vaccin van Pfizer “de infectie…[of] transmissie niet stopt” en een “beperkte werkzaamheid” had. Ondanks de juistheid van deze beweringen, moedigde Dr. Scott Gottlieb, een Pfizer-bestuurslid, Twitter-functionarissen aan de ketterij van Berenson te verbieden. Uren later kreeg Berenson een permanente ban, maar werd na een rechtszaak weer teruggeplaatst. Albert Bourla is een gedaagde in de rechtszaak die Berenson heeft aangespannen tegen de regering Biden, omdat hij functionarissen van het Witte Huis beschuldigt van samenspanning met privé-actoren in Big Tech en Big Pharma om zijn rechten uit het Eerste Amendement te misbruiken en daardoor Amerikanen af te schermen van de waarheid zodat ze het product zouden blijven krijgen.

Voortschrijdend inzicht?

Tot nu toe waren de “overwinningen” tegen deze hegemonie defensief van aard. Groepen gaan zich verzetten tegen vaccinatiemandaten en staten  tegen oproepen tot hernieuwde lockdowns; journalisten zijn begonnen met het blootleggen van de corruptie die de westerse beschaving heeft verwoest. Hoewel deze inspanningen belangrijk zijn, hebben ze voorlopig nog gefaald in het ter verantwoording roepen van degenen die zich onze burgerlijke vrijheden toe-eigenden en de nationale schatkist plunderden. De aanklacht van Paxton raakt de kern van de corruptie achter het Covid regime: hoe hun succes massale misleiding vereiste en hun winsten afhankelijk waren van leugens.

Hoewel $10 miljoen aan boetes weinig is vergeleken met de $75 miljard aan inkomsten die Pfizer alleen al binnenharkte met vaccins, betekent de aanklacht dat het verzet eindelijk in de aanval gaat. Big Pharma ziet dit als een ernstige bedreiging en hun lobbyisten leidden deze herfst een mislukte poging gedaan om Paxton van de rechtszaak te halen door de indruk te wekken dat hij ongeschikt was om het werk te doen waarvoor hij door de kiezers is aangesteld. De wetgevende macht in Texas verwierp het hele drama. Hij is terug èn aan het werk en het resultaat moet worden: verantwoordelijk zijn en verantwoording afleggen .

De sterke daling in de vraag naar Covid-injecties laat zien hoe Pfizer afhankelijk was van fraude om hun meest lucratieve product te promoten. Toen Amerikanen eenmaal de waarheid wisten, daalde de vraag met meer dan 75%. De aanklacht van Paxton brengt deze fraude voor de rechter.

Nu Europa en zeker Nederland nog.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
J.Blaak
7 maanden geleden

Niet uit oog van wraak of rancune, maar gewoon gerechtigheid in zijn hele omvang.
Ook alle daaraan gelieerde ellende die ze over de wereld bevolking hebben uitgestort, gewoon voor het gerecht brengen en bestraffen als zodanig.
De lessen die het plebs van boven ons gestelden daarvan zouden kunnen leren is dat je niet overal mee weg komt.
Spreekwoordelijk al is de leugen nog zo snel , de waarheid achterhaald hem wel.
Datgene terug pakken wat ze met leugen en bedrog hebben verdiend plus alle schade die geleden is, direct en indirect, materieel en immaterieel vergoeden.
De big Pharma en de Big Tech en de regeringen die hun burgers hebben benadeeld.

ronald.dunki
7 maanden geleden

Bovenstaand artikel zaagt de stoelpoten van de schoolmeester cum charlatan uit Rotterdam finaal door en de Texaanse A.G.Paxton kan eventueel ook putten uit een relevant overzees precedent : Een Italiaanse rechtbank heeft al ruim een jaar geleden gevonnist dat je een “vaccin” niet kunt verplichten, als er één of meer bijwerkingen zijn…

De aap was toen al uit de mouw want deze biowapenfabrikant heeft reeds de lijst met bijwerkingen vrijgegeven in een document bij een “ Biological License Application (BLA)” aan “ the United States Federal Drug Administration “ (FDA) op basis van gegevens uit 63 landen waaronder de USA, UK, Italië en Frankrijk tussen 1 December 2020 en Februari 2021.

Waarom niet eerder? Waarschijnlijk omdat het er nogal veel zijn…. Geloof het of niet, het waren er toen al 1291! Eigenlijk tellen we 1292, want ze zijn gek genoeg nog één niet onbelangrijk “ongewenst voorval” vergeten: afsterving. (voor geïnteresseerden heb ik eventueel 9 boordevolle A4 pagina’s met voormelde 1292 bijwerkingen beschikbaar, maar ik wil de server van Sta-Pal niet overbelasten…).

‘Pas als dat is uitgesloten’ – aldus de Italiaanse magistraat – ‘zou men eventueel tot wettelijke acties zijn gerechtigd. Het uitgangspunt moet dan wel zijn dat we precies weten wat er in die injecties zit en dat er ook daadwerkelijk iets wordt voorkomen of genezen’. Met die observatie stelt de Italiaan Pfizer èn Hugo onvoorwaardelijk in het beklaagdenbankje.

Zonder “virus” is dat nog een hele klus maar de doorgesnoven, gewetenloze schoolmeester durfde te stellen ‘dat hij ook niet wist wat er in een frikandel zit…’ (sic!) Om aan te geven waar we zoal tegenaan kunnen lopen als zo een plebejer als Hugo in zijn ‘illusions de grandeur’ (lees: l’état c’est moi’) alle burgers gaat verplichten om de injectie te nemen op straffe van baanverlies of deportatie, heeft Pfizer voor ons de meest voorkomende schadegevallen op een rijtje gezet.

Wat daarom uiterst relevant wordt is de vraag of de incompetente charlatan cum schoolmeester voldaan heeft aan de eis van de (Italiaanse) rechter inzake bekendmaking van bestaande bijwerkingen. Dat het antwoord een volmondig ‘nee’ luidt verbaast niemand, desondanks zal onze geniale Hugo stug volhouden dat Pfizer zich aan desinformatie heeft schuldig gemaakt met hun ‘extreemrechtse complottheorie’. Hugo’s geestverwanten hadden die smoes niet in ‘46/’47, maar deden het af met ‘ich habe es nicht gewusst.’