Prikbord 883

Na het aanhoren van een pleidooi voor (nog) meer geld naar de verspillende gezondheidszorg, kan men de vraag stellen waar dit stopt. Het argument dat er genoeg geld overblijft voor andere begrotingsposten van de regering – zeker als eindelijk eens wordt bezuinigd op BuZa, asielopvang, schuldsanering met uitkering, klimaathype, asieladvocatuur, subsidies, topsport, ME-inzet, ict-projecten, ontwikkelingshulp, verbouwing Binnenhof en ‘innovatie’ – mag waar zijn, maar dit geldt niet voor de werkenden met een laag netto-inkomen.

Daar valt niets meer te bezuinigen als wonen, energie, auto en de zorgverzekering (incl. eigen bijdragen/risico en zorgbelasting) elk ongeveer 20% van het inkomen (gaan) kosten. De overblijvende 20% is namelijk nodig voor andere verzekeringen, voeding, kleding, water, telefoon, kerkbelasting, waterschaps- en gemeentelijke belastingen, witgoed, kinderopvang- en schoolkosten en voor absurde verkeers-/ parkeerboetes (neen, dat is geen ‘eigen keuze’ voor een bouwvakker) Dat is dus armoede onder werkenden die zelden tot de ‘kwetsbare’ groepen worden gerekend.

Armoede onder werknemers

Zelfs de steenrijke goede doelen proberen daar nog iets van af te snoepen. Sommige mensen hebben hun dagelijkse krantje al moeten opzeggen, vakanties ‘uitstellen’, familiefeestjes mijden en de voedselbank inschakelen. Allemaal zaken waar politici die daarvoor verantwoordelijk zijn, geen last van hebben: ‘Wie zijn toch die mensen?’ Sommige politici zijn zelf niet in staat om binnen hun budget te blijven of verspillingen te beëindigen; daar hebben ze commissies voor nodig en (te) veel bedenktijd, zoals nu minister Kuijpers bij de beslissing om commerciële huisartsenketens te weren.

Belastingverlaging

Partijen die – terecht – aandringen op belastingverlaging, moeten beseffen dat ze straks buiten een coalitie worden gehouden, want de PvdA-stemmers onder de ambtenaren zijn inmiddels ‘vervangen’ door D66-aanhangers. En de ambtenaren, zoals bekend, bepalen het beleid en dus het coalitieakkoord. Dit is mede de reden dat vele bewindslieden zo weinig hebben gepresteerd in de afgelopen jaren; ze waren niet opgewassen tegen het eigen ministerie, zoals ook blijkt uit de vele schandalen. Het pleidooi voor vakministers heeft dan ook weinig zin, zo lang (top)ambtenaren de werkelijke macht hebben en hun eigen agenda’s. Minister Kuipers is daar een voorbeeld van, net als minister Jetten, minister Van der Wal, minister Schouten en staatssecretaris Van der Burg. Minister Yesilgöz is een twijfelgeval, omdat de schandalen bij Justitie en Politie meestal onder het beerput- of doofpotdeksel blijven. Dat haar OM de leden en leiding van Extinction Rebellion niet wil aanpakken, geeft echter te denken. Maar ook het gekonkel binnen partijen heeft invloed op de (toekomstige) regering waarvan geen structurele veranderingen zijn te verwachten. Daarvoor zijn de gevestigde belangen te groot en de netwerken te sterk. Dus ook als het CDA, de belachelijke Dierenpartij en het FVD zouden verdwijnen: u zult het verschil niet merken. Want het partijbelang gaat voor het landsbelang; zelfs als je daar een verstandshuwelijk met de voormalige communistische partij – nu GroenLinks – voor moet aangaan. De partij die nog steeds de ondergang van Nederland beoogt en de verspilling van honderden miljarden die dan niet voor defensie, belastingverlaging of woningbouw beschikbaar zijn. Ook Timmermans zal dit niet (kunnen) veranderen en moeten buigen, net als Hoekstra in Brussel.

Brandstofprijs

Terecht heeft de Kamer bezwaar tegen verdere verhoging van de brandstofprijs voor het wegverkeer; niet alleen vanwege de kostenstijging voor ondernemers en zzp-ers die transport nodig hebben, maar ook omdat dit toch een vorm van belastingheffing is, terwijl de aftrekbare kosten bij het gebruik van de privé auto daar ver bij achterblijven. Als daarmee werkelijk wordt beoogd het gebruik van fossiele brandstof te verminderen, zonder motorschade door bio-bijmenging, dan blijft de vraag waarom het vliegverkeer dan niet (veel) zwaarder wordt belast?

Ook is onduidelijk hoeveel CO2 het verbranden van bio-mengsels oplevert of het produceren van stroom voor elektrische auto’s zolang er geen kerncentrales worden bijgebouwd. Het zal toch niet zo zijn dat de ‘fossiele’ automobilist en transportondernemer moeten opdraaien voor de kosten daarvan en voor de subsidies op elektrische auto’s, op kerosine en voor de uitbreiding van het stroomnet en de duizenden turbines op zee alsmede voor de kosten van het haperende OV en voor de ombouw van biomassacentrales?

Wanneer valt het kwartje in Den Haag dat alle klimaatmaatregelen zinloos zijn, zelfs indien het wereldwijd gefinancierd zou kunnen worden en dat het geld beter aan de gevolgen van klimaatverandering kan worden besteed?

Californië

De Amerikaanse staat Californië heeft naar verluidt 5 energiebedrijven voor de rechter gedaagd vanwege de gevolgen van hun CO2-uitstoot. Het opportunisme druipt ervan af, want de eis is niet dat die bedrijven daarmee stoppen (de staat maakt immers zelf gebruik van hun diensten), maar ‘compensatie’ betalen. Schadevergoeding voor wat? Voor consumenten-contracten met ‘foute’ bedrijven die de wet zouden overtreden(?); dat heet medeplichtigheid. Of voor te goedkope fossiele brandstoffen waardoor Amerikanen vrolijk hun auto blijven gebruiken en rondvliegen? Dit laatste wil Californië kennelijk benutten: meer belasting op brandstof en zo meeprofiteren. Waar kennen we dit van?

Want als het gaat om wetsovertredingen, daarbij hebben de linkse steden in Californië een reputatie waar het centrale wetgeving uit Washington betreft. En de niet-bestaande milieuwetten van de staat kunnen de betrokken bedrijven niet dwingen om te stoppen. Toch zouden ze dit moeten overwegen v.w.b. Californië; eens kijken hoe snel de activisten hun financiële eisen intrekken.

Illegale immigratie

Sinds de halve maatregelen van Trump door de huidige president Biden verder werden afgezwakt, zijn 8 miljoen gelukszoekers illegaal de VS binnengedrongen. Soms 10.000 op één dag. De EU zou hier een les uit moeten trekken, want ook hier dreigt de tsunami alleen maar groter te worden door dezelfde voorzieningen – gratis huisvesting, medische zorg, vervoer en advocaten – met echter belangrijke verschillen. In de VS moet iedereen meteen werken (illegalen dus zwart), bestaat er alleen gezinshereniging voor echte vluchtelingen, worden minderjarigen door de staat gecontroleerd – soms van hun ouders gescheiden – en bepaalt de staat waar ze worden opgevangen en moeten verblijven. Niet in de grote steden, maar waar er werk is.

Dit geldt allemaal niet voor illegalen waarvan er ook in Europa honderdduizenden zijn. Het vluchtelingenbeleid is wereldwijd mislukt door de asielindustrie, het ‘humanitaire’ activisme, de voorrangsbehandeling in (te) gastvrije landen en de slappe houding tegenover de landen van herkomst/doorvoer, de illegalen, de ‘humanitaire’ vluchtelingenhelpers en vooral de mensensmokkelaars. Dit leidt niet alleen tot de verkoop van Europese paspoorten, chantage door Turkije en Tunesië, alsmede ellende voor tienduizenden die met of zonder gezin op weg gaan, maar ook tot het invliegen van gelukszoekers naar Wit-Rusland, die daar vervolgens aan de Poolse grens worden gedumpt. Hoe 250 minderjarigen in korte tijd hier kunnen belanden, is een raadsel dat tot vragen in de Kamer zou moeten leiden. Maar de dames en heren zijn kennelijk te druk met hun herverkiezing.

Incompetent

Dat een provinciale directeur opstapt, omdat ze niet is opgewassen tegen de grillen van de Commissaris van de Koning Berends, lijkt me een teken van incompetentie en geen reden voor een wachtgelduitkering. Dat die Commissaris van veelvuldig grensoverschrijdend gedrag wordt beschuldigd en een poging de organisatie te manipuleren, is opvallend. Dergelijk gedrag – een teken van incompetentie – moet hij toch eerder hebben getoond als burgemeester? Of is in dit land de klokkenluidersbescherming zo slecht geregeld, dat men dit alleen anoniem ‘durft’ of liever zijn mond houdt? In ieder geval moet worden getwijfeld aan de competentie van de commissie van aanbeveling, indien het allemaal waar blijkt te zijn, want Commissarissen worden niet geboren, maar gemaakt. Te vaak als beloning voor bewezen ‘diensten’; aan wie eigenlijk?

Inflatie

Wie iets van inflatie wil begrijpen, kan beter naar de prijs van een pond kaas kijken dan naar de bank- of hypotheekrente. De kaas in in 2 jaar tijd 20% duurder geworden, net als benzine, wat betekent dat het geld inmiddels 20% minder waard is. Bij een inflatie van 10% zou de spaarrente 15% moeten zijn: compensatie waardevermindering plus bankwinst. En dat is precies wat een ondernemer aan kredietrente moet betalen. Overigens pure diefstal en geen verzekeringspremie tegen faillissement, zoals zal blijken. Want hoe kan het dan dat hypotheekverstrekkers een veel lagere rente vragen tot ver in de toekomst? Daarvoor moet men bekend zijn met de regel dat financiële instituten 10x (soms zelfs meer) zoveel geld mogen uitlenen als ze bezitten. Dus zelfs als de helft van de ondernemers failliet zou gaan, houdt de bank een claim over die gemiddeld 5x zo groot is als het eigen ingezette vermogen!

Hypotheekbanken hoeven al helemaal niet bang te zijn voor inflatie of niet-betalende cliënten, want het onderpand stijgt mee in nominale waarde. De megawinsten die banken maken – met name met woekerpolissen en in de witwasperiode waarbij honderden miljarden per jaar werden doorgesluisd – zijn uiteraard bekend bij de AFM (lees: De Nederlandse Bank). Maar zelfs als bankiers over de schreef gaan en de staat als grote belanghebbende ingrijpt, zijn die staatsinvesteringen zo weer terugbetaald. Daarmee rijst de vraag waarom het ABP zelf geen bankstatus heeft of woningen bouwt, maar enorme bedragen belegt via dubieuze kantoren. Wie worden daar beter van? Niet de gepensioneerden!

Islam

De wijze waarop in islamitische landen vrouwen worden behandeld, doet denken aan de ‘christelijke’ middeleeuwen. Want de oorzaak ligt niet in het geloof, maar in de macht die mannen in die culturen hebben over vrouwen.

In India, Pakistan en sommige Afrikaanse landen worden vrouwen net zo behandeld, terwijl daar de islam niet de overheersende religie is. Helaas is dit in Iran en bepaalde Arabische landen wel het geval, met als gevolg dat moslims een slechte reputatie hebben in westerse landen, ongeacht waar ze vandaan komen. Dit wordt nog versterkt door de Taliban-terreur in Afghanistan, het Iraanse kernwapenprogramma, terroristen die een blinde haat koesteren tegen de westerse cultuur en waarden en door een soort sharia-’politie’ die in de immigratiewijken van grote steden hun gebrek aan beschaving botvieren, al dan niet gecombineerd met illegaliteit en criminaliteit van drugsdealers en bendes.

De houding van sommige partijen tegenover moslims is daardoor wel te begrijpen, ook al is die in uitspraken vaak generaliserend. Beter voorkomen dan genezen, is kennelijk het uitgangspunt. Pas als moslims zich in gedrag en woord distantiëren van de antiwesterse (politieke en culturele) bewegingen, kan er sprake zijn van vertrouwen in hun normen en waarden.

Dit is geen discriminatie, maar een aanzet tot zelf-emancipatie en zelf-reflectie. In dat opzicht hebben Europese politici nog steeds een boodschap aan de islamitische wereld, doch vooral ook een nationale verantwoordelijkheid. ‘Eigen’ wijken en voorsteden, dubbele paspoorten (waarmee landen van herkomst greep houden op hun onderdanen in het buitenland), het streven naar hoofddoekjes in openbare functies, eigen scholen en antiwesterse imams dragen hier niet niet toe bij. Helaas hebben de meeste partijen – waaronder het NSC, het CDA en de CU – dit nog steeds niet begrepen. Uit opportunisme of domheid?

IS-strijders

Waarom schrijven de media over ‘Nederlandse IS-strijders’? Die zijn hun paspoort toch allang kwijt? En waarom gaan journalisten bij hen op ‘bezoek’; er zijn genoeg belangrijkere onderwerpen om over te berichten zonder reisjes te maken. Of is dit op verzoek van een bepaald ministerie?

Jongeren

Veel jongeren in ons land leven in een eigen wereldje: van beschermd en tevreden tot gefrustreerd, crimineel, verslaafd of psychotisch. Sommigen worden verrast door geweld – op school, op straat of in het nachtelijke uitgaansleven – terwijl anderen vereenzamen in een schijnwereld van internet of sociale media dan wel ‘vluchten’ in gamen, gokken of wiet. De profiteurs van uitkeringen, kraaktolerantie en schuldsanering dreigen in hun latere leven asociaal, extremistisch of gewelddadig te blijven. Echter, zonder de charme van het hippie-tijdperk. De Duitse Autonomen, de Deense drop-outs, de Zweedse bendes, de Amsterdamse hooligans en de Roma in Frankrijk zijn daar voorbeelden van.

En dan is er nog een groep idealisten, activisten en meelopers die denken te weten hoe de wereld te veranderen. Die zich afzetten tegen de overheid, de wetten, de ‘rijken’, de tradities en de andersdenkenden. Want zij hebben gelijk; zij hebben moreel gezag, want ze gaan de wereld verbeteren met het geld waar anderen voor moeten werken; zij hebben hun eigen regels en normen; zij mogen zaken afdwingen, anderen terroriseren en kinderen misleiden; zij hebben de ‘oplossing’ door welvaart of de westerse cultuur af te wijzen en zij hebben niets van de geschiedenis geleerd. Helaas heeft de softe gedoogmaatschappij deze misstanden en dromers mogelijk gemaakt met een verloren generatie tot gevolg, die vooral gesubsidieerde baantjes willen of een uitkering; zich groeperen in allerlei spirituele, veganistische, woke-, muziek- en protestbewegingen; niet bereid zijn hun land te verdedigen of elders dictaturen te bestrijden; die alleen eisen kennen en geen plichten; en die minachting hebben voor de rechten en offers van anderen

KLM

De KLM-directie heeft het niet helemaal begrepen. Toen het Akkoord van Parijs was ondertekend, werd de gehele samenleving een rekening van honderden miljarden in de maag gesplitst, zonder enig nut voor het klimaat.

Afb: Flickr / Can Pac Swire

Waarom zou het ‘buitenlandse’ bedrijf KLM dan buiten schot moeten blijven? Dit is nog maar het begin met 6 miljoen overstappende reizigers; straks komen de kerosinebelasting en de CO2-/fijnstofbelasting. Dat daarmee het aantal vluchten vanaf Schiphol vermindert, ten gunste van minder nachtvluchten met vrachttoestellen, is precies de bedoeling. En wat dit de samenleving kost, is niet interessant. Niemand uit de politiek eiste dat het Akkoord van Parijs eerst werd doorgerekend of het Vluchtelingenverdrag of de privatisering van de zorg en van de woningcorporaties. En de milieuactivisten of linkse regenten al helemaal niet. Dat nu moeilijk wordt gedaan over 4 miljard begrotingsverschuivingen, terwijl er tientallen miljarden op de ministeries zijn ‘verdwenen’ en alleen het verzonnen stikstofprobleem al tientallen miljarden kost, ook in schade aan het bedrijfsleven, is merkwaardig. Zou Den Haag wel beseffen wat het betekent als de instroom van gelukszoekers en nareizenden doorgaat, tegen naar verluidt € 100.000 aan totaalkosten per nieuwkomer? Zelfs indien daarvan de helft terugvloeit naar de schatkist, betekent dit een jaarlijkse begrotingspost van 4 miljard netto. De bijdrage van de KLM daaraan, door reizigers niet te controleren/paspoorten te registreren, heeft het CPB nooit doorgerekend.

Laffe politici

De Haagse politici zijn zo bang voor BBB en NSC dat ze liever kiezen voor zo veel mogelijk negeren dan voor een inhoudelijke discussie. Bang dat ze zelf door de mand vallen of dat hun plannen wel worden doorgerekend door het CPB? Het toppunt van dubbelzinnigheid is echter de Haagse burgemeester van Zanen die voor de camera’s zijn verontwaardiging uitspreekt over het gedrag van de betogers en van het OM, maar zelf naar verluidt opdracht heeft gegeven om geen geweld te gebruiken. Waarom dan de ME oproepen? De eerst-verantwoordelijke voor de openbare orde kruipt weg voor een stelletje wetsovertreders die geen enkele verantwoording hoeven af te leggen. Worden ze eigenlijk wel gestraft voor het ontbreken van identiteitsbewijzen? Want die kunnen aantonen of zo’n activist meermalen de samenleving heeft geschaad; reden voor het OM om alsnog hard in te grijpen. Want de politiek lijkt bang om zelf bedreigd te worden door de harde kern van de ‘rebellen’.

Ouderen

Het wemelt van de signalen en klachten over de wijze waarop de regering, de uitkeringsinstanties en de zorginstituten de ouderen ‘behandelen’. Maar waar waren die ouderen toen er wetten werden gemaakt, coalities werden gevormd en linkse activisten het land gingen besturen? En op welke partijen hebben ze gestemd toen ze nog ‘jongeren’ waren of zich door klimaatdrammers lieten intimideren of Hoogervorst het kotsgebaar zagen maken bij kritiek op zijn plannen? Wanneer hebben ze protesten geuit toen hun wijken werden volgepropt met immigranten en illegalen, woningen met voorrang werden toegewezen aan statushouders en gedemonstreerd toen de AOW een ‘uitkering’ werd en geen pensioenrecht waarvoor premie was betaald?

Zelfs bij de invoering van de nieuwe pensioenwet bleef het oorverdovend stil op enkele deskundigen na, die niet wegkeken of zeiden ‘het zal mijn tijd wel duren’. Gaan ze nog wel stemmen – al dan niet zonder nadenken of hun religieuze partij de feiten wil zien – of laten ze zich door de media ‘vermaken’ en misleiden over klimaat, vluchtelingen, verdwenen miljarden en corona? Ouderen die zichzelf de kwalificaties onwetend, onmachtig, ongeïnteresseerd of gemakzuchtig hebben gegeven, moeten niet klagen, want met hun tijd, levenservaring, mensenkennis en een harde leerschool kunnen ze politieke betekenis hebben. Juist nu er structurele veranderingen nodig is in de machtsverdeling , de financiële prioriteiten, de politieke processen en in de onderwerping aan internationale afspraken

Troonrede

Prinsjesdag is een mooie traditie, in dit geval met weinig inhoudelijke betekenis. Het nieuwe kabinet zal de lijnen moeten uitzetten en structurele veranderingen doorvoeren om geloofwaardig te zijn. De tv-journalisten wilden echter het feestje niet bederven en besteedden veel aandacht aan bijzaken. Mogelijk omdat een deel van het ‘nieuws’ al was gelekt. In het publiek waren echter toeschouwers die weinig waardering toonden voor de regering en het koningshuis. Begrijpelijk, want de maatregelen die werden opgesomd, hadden allang van kracht kunnen zijn; zeker gezien het recordaantal bewindslieden. Een kritische kanttekening van de koning ontbrak helaas, waardoor de troonrede oppervlakkig bleef met de bekende zinnetjes over onopgeloste problemen en tegenstellingen. Een gemiste kans, juist nu het vertrouwen in de regering en lagere overheden afneemt, evenals de bestaanszekerheid van grote groepen, terwijl het ene financiële schandaal na het andere aan de oppervlakte komt.

Intussen stijgen de zorgkosten in de begroting naar 111 miljard, wat slechts een deel is van de totale omvang, maar genoeg om weer grote vaccin-orders te plaatsen bij farmaceutische bedrijven die daar in het recente verleden miljarden aan hebben verdiend. Doch ook de zorgverzekeraars weten van wanten; anders waren hun aantal en winsten onverklaarbaar. Indien 10 miljoen mensen een jaarpremie van € 1800 zouden betalen plus € 400 eigen risico en € 300 eigen bijdragen, dan zijn de totale zorgkosten – ondanks de personeelstekorten en lage salarissen op de werkvloer – ongeveer 135 miljard waarvan ook een deel door belastingheffing wordt gedekt. Een financiële houdgreep waarover de koning eveneens zweeg; hij was slechts de theaterpop.

Vals (gekocht) EU-paspoort

Niet alleen Malta, Bulgarije en Roemenië zijn corrupt genoeg om ‘echte’ EU-paspoorten te verstrekken tegen betaling. Ook Polen heeft naar verluidt via ambassades e.d. tussen de 250.000 en 600.000 paspoorten verstrekt aan buitenlanders die daar geen recht op hebben en in Polen niet welkom zijn. Zo’n 400.000 paspoorten tegen gemiddeld € 5.000 levert een bedrag op 2 miljard euro! Nieuwe EU-leden met een dubieus verleden, zoals Albanië, zullen dit voorbeeld ongetwijfeld volgen, waarmee ook het einde van het Schengen-verdrag in zicht komt. Het vluchtelingenverdrag had allang opgezegd moeten worden, gezien het grootschalige misbruik, de criminaliteit – ook in corrupte ‘doorvoerlanden’ – en de houding van regeringen in landen van herkomst.

Verwarring

Het bewijs dat de klimaatverandering is toe te schrijven aan de stijging van de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer en het zeewater, is al lastig. Vervolgens moet worden bewezen dat niet de zon of een gebrek aan vulkaanuitbarstingen de oorzaken zijn van die stijging, maar zogenoemde broeikasgassen als CO2 en methaan. Doch om stikstof of aardbevingen/ tsunami’s of slechte dammen of ontbossing (met aardverschuivingen) of zwakke rivierdijken daar ook mee in verband te brengen, gaat te ver. Zeker als dit laatste opzettelijk gebeurt, want stormen, orkanen, hittegolven en overstromingen – al dan niet door een zeebeving – bestaan al heel lang en kunnen meerdere oorzaken hebben, net als smeltende gletsjers waarop zwart fijnstof is neergeslagen, doch smeltwater altijd rivieren en fjorden heeft gevoed. Dat er hier sinds duizenden jaren geen gletsjers meer zijn, wereldwijd steeds meer bosbranden ontstaan en dat de permafrost in onder meer Alaska afneemt, verdient wellicht nader onderzoek, maar niet door hele horden wetenschappers die een broodwinning zoeken en verwarring zaaien door onderlinge tegenspraak en ongeloofwaardige/ onhaalbare doelstellingen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
8 maanden geleden

Koningin Juliana zei in Troonrede van 1950 , dat Nederland VOL is , en toen waren er nog geen 10.000.000 inwoners . Ook ik weet nog exact dat de leefbaarheid voor 1950 redelijk was en de ruimte , inclusief landbouwgronden , nog het gevoel kon geven van vrijheid en verbonden te zijn met de natuur . Door de enorme aanwas van mensen is dat gevoel nu verdwenen. Nu er meer dan 17.500.000 mensen in Nederland wonen en de industrie inmiddels zeer veel ruimte heeft opgeslokt en de vervuiling gigantisch blijkt, hebben politici nog steeds het Gore lef de immigratie NIET aan te pakken en zij dromen van een “ verenigd Europa met alle gevolgen van . dien De demografische diversiteit is dermate dominant in die “ droomwereld” als ook economische differentiatie waarbij de Zuidelijke landen voor een deel afhankelijk zijn van de Noordelijke landen en de Euro-munt voor de Zuidelijke landen te duur is geworden en de schulden in Mediterrane landen nog oplopen en door de rentestijging hun schulden niet meer kunnen aflossen of niet de noodzakelijke delen van schulden niet inbaar zijn . Ook de incompetente Europese Commissie en het Europese Parlement slechts als stemvee wordt gebruikt zullen de problemen , ook door het lobbyisme , toenemen . Nu “” het klimaat”” een hot item is geworden en het angstzaaien zelfs de kinderen een burn-out krijgen , zijn criminelen / profiteurs zowel in de gehele Europese Unie alswel in de afzonderlijke landen , buiten Europa , hun verdienmodel “ Het Klimaat” met miljarden te subsidiëren en zelfs vrijheidsbeperkende maatregelen nemen of willen nemen en NIETS aan immigratie doen of , niet voldoende doen om immigratie van mensen met een niet westerse achtergrond te stoppen . De troonrede van Juliana in 1950 was toch een signaal om de demografische problemen aan te pakken . Maar…… de drang van de vooruitgang , zoals dat werd genoemd waarbij de commercie het meest dominante was/is en de natuurlijke wetten werden volledig genegeerd. We weten nu dat de “ “ Vooruitgang “” als resultaat een ramp heeft ontwikkeld . De overbevolking is nu de meest desastreuse op de gehele wereld . Maar….. de uiterst domme en incompetente politici met een goed salaris, zijn niet van plan een remmend effect op immigratie te introduceren . Dat de “” Wereld” in brand staat interesseert ze geen barst . De burger wordt diep vernederd en geofferd voor de droomwereld van politici en multinationals .