Prikbord nr 877

In Groot-Brittannië heeft een krant misstanden onder asieladvocaten onthuld, waar de regering en de ‘Orde’ kennelijk te weinig aandacht voor hebben. Het betreft onder meer adviezen voor naar verluidt tienduizenden schijnhuwelijken, leugens bij de asielprocedure, vernietigen papieren etc.

Ook binnen de EU worden dergelijke acties gesignaleerd, zonder ingrijpen door de staten. De busjes die vanuit Duitsland en elders (zoals Italië, Griekenland, Spanje) naar de Nederlandse grens rijden, laten daar hun passagiers uitstappen, die vervolgens hun paspoorten en eerdere (goedgekeurde) asielaanvragen in de struiken en velden achterlaten. Op advies van… vult u zelf maar in: mensensmokkelaars, vluchtelingenhelpers en – inderdaad – ook asieladvocaten.

Dossierkennis

Hoe erg is het dat ook Kamerleden met dossierkennis vertrekken; vooral als het uit frustratie is, omdat ze die kennis niet mochten gebruiken. Want het coalitieakkoord was allesbepalend, zelfs als dit tegen het gezond verstand inging. En de ‘nieuwe’ partijen moeten eveneens dossierkennis ontberen, zonder dat ze kunnen terugvallen op een ervaren kennis-/ onderzoekscentrum. Als die bij de zittende partijen niet in staat zijn om goede adviezen te geven, bijv. voor een regeerprogramma, dan zullen de nieuwe Kamerleden wat harder moeten werken. Maak je salaris maar waar, net als gewone mensen in een andere baan.

ICT-schandalen

De politietop beweert, na jaren van ellende al vanaf de ontwikkeling, dat het C2000-communicatiesysteem voldoet aan de gestelde eisen. Dit moet eenvoudig te verifiëren zijn op grond van het contract en de specificaties. Doch ook wanneer de bewering waar is, getuigt dit van verregaand amateurisme of belangenverstrengeling zoals we vaker hebben gezien bij andere ict-projecten van de overheid. De politie is echter niet de enige organisatie waar de onderzoeken naar allerlei dubieuze inkoopprojecten – zoals auto’s, koffiekopjes, vaccins, mondkapjes, onderdak voor asielzoekers, regeringsvliegtuig, speedboten (Rijkswaterstaat), snelheidsbordjes op de vangrail, uniformen/motorkleding, verbouwing BuZa-gebouw t.b.v. Tweede Kamer, verbouwingen Rijksmuseum, Binnenhof en Paleis Noordeinde, peperdure inrichting van ministerie (BuZa), minderwaardig voedsel voor gedetineerden, de bouw (+brand) van de Walrus-klasse onderzeeboten, Betuwelijn en Noord/Zuid-metrolijn (Amsterdam) – inmiddels zijn ‘verzand’.

Ook de inkopers van de Italiaanse Fyra-treinen (schade 11 miljard!) gingen min of meer vrijuit, terwijl in andere Europese landen zelfs Japanse treinen goed voldoen. Alleen de ‘daders’ in de paspoortaffaire werden destijds afgerekend op hun politieke verantwoordelijkheid, maar bij ict-schandalen lijkt dit ondenkbaar. Dat verklaart de houding van de politietop.

Incompetent

De commandant van de KMar (Koninklijke Marechaussee) is doorgaans een ervaren en energieke generaal van ruim 50 jaar, met kennis van de eigen organisatie en de ondercommandanten, van het jargon en de cultuur, van de andere krijgsmachtdelen en centrale organisatie (Haagse staven), van internationale samenwerking en afspraken, van (de geschiedenis van) het beleid en van zijn nieuwe taken waarbij hij zich snel kan inwerken. Dit laatste wordt ook wel ‘klaarstomen’ genoemd en kost naar verluidt zo’n 2 jaar. Wie haalt het dan in zijn/haar hersens om een burgermevrouw van 65 jaar te willen benoemen, die in haar vorige functie overbodig is geworden en kennelijk niet geschikt om een onderzoek naar de misstanden bij de politie te gaan doen? Zelfs als de beoogde generaal nog niet beschikbaar is, zijn er andere mogelijkheden om een periode van 2 jaar te overbruggen, zoals het verlengen van de actieve diensttijd van de huidige (jonge) commandant of het terughalen van een voormalige commandant. Een minister die zelf als beginneling werd ‘geparachuteerd’ bij Defensie, versterkt nu de indruk van incompetentie door een dergelijk besluit.

Miskleun

Is er nog iets wat we in Nederland wel goed (kunnen)regelen? Nu weer de nep-vluchtelingen uit Oekraïne, die daar kennelijk met een visum waren.

Waarom zijn die hier tijdelijk opgevangen terwijl Oekraïne veel groter is dan de door Russen en bendes bezette gebieden? En als ze het ‘risico’ elders te groot vinden, dan hadden ze moeten terugkeren naar het land van herkomst. Het asielbeleid hier heeft weer eens een miskleun gemaakt en gaat nu € 5000 weggeven, omdat er geen wettelijke basis zou zijn om ze het land uit te zetten, bijv. naar Oekraïne! Waarom destijds geen handtekening laten zetten? Waarom bij weigering niet dezelfde behandeling als illegalen, dus bed-bad-brood en verder niets; dus ook geen € 90 per dag!. En geen werkvergunning, tenzij als contractueel arbeidsmigrant.

NAVO-conferentie

Wat heeft Nederland ermee te winnen dat hier volgend jaar een NAVO-conferentie wordt gehouden? Kan het geld niet op bij Defensie nu het 2%-begrotingsniveau wordt bereikt, waarvan ook onderhoud en renovatie van De Groene Draeck moeten worden betaald? Of had Rutte toch ambities op internationaal terrein? Het valt niet uit te sluiten dat hij een doorbraak verwachtte in de houding tegenover de oorlog in Oekraïne, maar die zal dit jaar al nodig zijn. Intussen moet er een politiemacht worden ingezet, die eigenlijk niet gemist kan worden bij de criminaliteitsbestrijding en de uit de hand gelopen rellen bij voetbalwedstrijden en voor bestaande persoonsbeveiliging.

Daarnaast zijn er een ‘kostenplaatje’ van aanzienlijke omvang en het bekende optreden van activisten. Als het beleid daarbij niet verandert, zullen wederom vele burgers de dupe zijn van slappe maatregelen/rechters en straffen.

Opportunist

Hoe is de niet-integere Timmermans Eurocommissaris kunnen worden of was die karaktertrek een voorwaarde? Zijn bondgenoot Samsom nam hij mee en dit machtsspelletje heeft ons land al veel geld gekost.

Nu is Timmermans ineens bereid ons land te gaan dienen, maar op één voorwaarde: als premier. De arrogantie of zelfoverschatting en het opportunisme spatten hiervan af. Want het inkomen uit Brussel is dan wellicht verleden tijd, afgezien van de royale ‘compensatie’- en pensioen-regelingen voor dergelijke figuren.

En zelfs als de groen-rode activisten de grootste partij zouden worden en ons land definitief wordt verkwanseld, blijft het afbreukrisico groot. Vooral voor de nieuwe coalitie die dan geen lang en succesvol bestaan wacht.

Schadeverhaal

Een (reis)verzekeraar betaalt – afgezien van schade aan derden, die verhaald wordt – niets uit, indien de verzekerde een ongeval krijgt onder invloed van drank of drugs; ook als er geen sprake is van opzet.

Betrokkene heeft zelf het risico genomen, net als een bergbeklimmer, skiër en parachutespringer. Waarom zou de werkgever wel moeten opdraaien voor de arbeidsongeschiktheid van de dader? In dat geval is sprake van een onrechtmatige claim die gewoon via de rechter moet worden betwist, desnoods als schadeverhaal op de werknemer. Tot € 25.000 zonder advocaat (kantonrechter).

Schuldsanering

Dat rechters worden overspoelt met rechtszaken van schuldeisers en tegen incasso-/deurwaarderskantoren is niet verbazingwekkend. Begin 2011 werd een wet ingevoerd inzake de invordering van schulden, waarbij ervan wordt uitgegaan dat iemand altijd in staat zou zijn om tenminste 5% van zijn inkomen af te staan. Dit maakte het vaststellen van de beslagvrije voet kennelijk eenvoudiger, hoewel niet duidelijk is hoe overheidsinstanties en deurwaarders aan die belastinginformatie komen.

Tegelijkertijd is de overheid vaak zelf verantwoordelijk voor problematische schulden door het aanwijzen van dubieuze bewindvoerders en curatoren, absurde boetes bij niet-betaling toe te staan resp. op te leggen, het (te) lage minimumloon en AOW, het inhouden van het AOW-pensioen van gedetineerden (bijkomende straf waar rechters geen rekening mee houden), falende maatschappelijke hulpinstanties, het gedogen van softdrugs, het gebrek aan toezicht op banken e.d. (woekerpolissen, beleggen, gedwongen/fraudegevoelige digitalisering), riskante regelingen met toeslagen/ kinderopvangvergoeding/Covid-steun, het niet indexeren van pensioenen, (opzettelijk) onterechte belastingaanslagen en door het graaien van (zorg)verzekeraars te tolereren. Hoewel de rechter tevens nodig is om tot de schuldsanering te worden toegelaten, valt niet uit te sluiten dat ook die zaken sterk zullen toenemen, gezien het absolute minimum waarvan helaas veel financieel ‘onwetende’, naïeve of onverantwoordelijke mensen moeten leven.

Studentenrechten

Veel studenten menen niet alleen recht te hebben op gratis studeren, maar ook op het bepalen van het beleid van de universiteit/hogeschool. In enkele gevallen mogen deze onervaren – al dan niet activistische – studenten hun professoren beoordelen, waarna het bestuur ‘maatregelen’ kan nemen. Het is te hopen dat de slachtoffers die beoordelingen mogen inzien, zodat het gevaar wordt vermeden dat het bestuur zelf belang heeft bij een negatieve uitkomst. Want ook in ‘wetenschappelijke’ besturen zijn activisten binnengedrongen.

Verhulde milieukosten

Niet alleen de miljarden die het kabinet uitgeeft aan natuur en klimaat, maar ook de ‘verborgen’ kosten van files, wetenschappelijk onderzoek (vooral doublures met het buitenland), aanpassingen infrastructuur, haperende/dure woningbouw, compensatie voor stopzetten elektriciteitscentrales, uitbreiding stroomnetten, uitbreiding ministeriële organisatie, projecten van waterschappen en gesubsidieerde instituten, alsmede van internationale organisaties en conferenties komen hier nog bij. De belastingbetaler heeft geen idee hoe zijn geld wordt besteed.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties