Kritiek op Omtzigt

Op het internet zwelt de kritiek op Omtzigt sterk aan. Volgens niet weinig opinies aan de rechterzijde van het spectrum is Omtzigt met zijn Nieuw Sociaal Contract niet meer dan een voortzetting van CDA-politiek. Dat zal wel meevallen, maar ook over het algemeen is de kritiek wat ondoordacht.

Wie in Nederland op korte termijn een radicaal andere politiek wil gaan of laten voeren, is aangewezen op een staatsgreep met grof geweld en dito slachtoffers. Over het algemeen echter, zijn de meeste mensen zeker wel bereid tot het voeren van uitvoerige monologen met grote woorden en verstrekkende opvattingen, maar eenmaal daadwerkelijk voor de vuurmond van een wapen verstommen de grote woorden bijna onmiddellijk. Veel mensen geven hun geweldsfantasieën bloot op o.a. het internet, maar dan wel anoniem vanachter het veilige toetsenbord. Het zijn dezelfde types als de jongetjes die vroeger op school al van veilige afstand riepen; “toe dan, sla hem dan!”. Om vervolgens, als de belaagde zich tegen henzelf keerde, het op een lopen te zetten. Van dergelijke helden zijn er meer dan genoeg, teveel zelfs. Alle oproepen tot geweld zijn sowieso uit den boze; wie dat wil organiseert dat zelf maar en draagt de consequenties moedig. Het zal er wel niet van komen.

Pieter Omtzigt. Afb: © pieteromtzigt.nl

IJsberg

In ons land zijn de politici (helaas beroepspolitici) slechts het topje van een enorme ijsberg. Formeel zijn ongeveer één miljoen mensen ‘ambtenaar’, ofwel dienaar van één van de overheden. Een aanzienlijk deel van de overheidsdiensten echter, is inmiddels ‘geprivatiseerd’ zoals bijvoorbeeld Waterschappen. Naast die één miljoen ambtenaren kunnen we zodoende eenzelfde aantal identificeren als ‘semi-ambtenaar’. Andere grote dienstverleners, zoals ziektekostenverzekeraars zijn deels afhankelijk gemaakt door de overheid. Alle Nederlanders hebben b.v. de plicht zich tegen gezondheidskosten en auto ongelukken te verzekeren en vormen zodoende een gegarandeerde en goed voorspelbare omzet voor verzekeraars. Betaling van ziektekostenpremies wordt gegarandeerd door het Justitieel Incassobureau die degene die b.v. de ziektekosten niet meer op kan brengen trakteert op gedwongen incasso en een verhoging van de kosten met 25%. En dan spreken we nog niet over de enorme subsidiestroom in de richting van Greenpeace en de Vollenbroeken of pop-up-clubs van gesjeesde (ex-) politici: de ‘klep-dicht-toelage’.

Zuerst das Fressen
 und dann die Moral

Ambtenaren, medewerkers van overheidsafhankelijke private bedrijven, leden van politieke partijen, de toeleveranciers van overheidsdiensten; geen van allen zal zich op eerste afroep keren tegen de (overheids-) hand die hen nu rijkelijk voedt. “Zuerst das Fressen und dann die Moral”. Wie denkt dat de grote ziektekostenverzekeraars zich tegen de overheid keren, zit er ver naast. Wie denkt dat de grote bouwbedrijven onze overheid ooit nog eens stevig aan gaan pakken, leeft niet in de realiteit. Wie meent dat Nederland door een handjevol politici in de Kamer binnen vier jaar van koers kan worden gewijzigd is niet goed bij z’n kokosnoot.

Fatsoen

Eerst moet het bestuurlijke fatsoen terug in de Kamer en regering. Wat er de afgelopen decennia aan overleggen buiten het zicht van de Staten Generaal is geweest, tart werkelijk ieder voorstellingsvermogen. Die blaam treft niet alleen de achtereenvolgende ministersploegen, maar ook de hogere (beleids-) ambtenaren. Organisaties als de Raad van State bijvoorbeeld, hebben ruiterlijk moeten toegeven (zie: kindertoeslagenaffaire) dat zij zich in hun rechtspraak hebben laten leiden door politieke beleidslijnen. Het is een utopie om te denken dat die club binnen twee weken vervangen kan worden zonder dat de spreekwoordelijke pleuris uitbreekt. Zo heel gemakkelijk krijg je dat genre niet van hun invloedrijke, goedverdienende functies af.

Dan is er nog de invloed van EU, WHO en b.v. het WEF. Die invloeden komen niet tot stand op basis van een democratisch proces en zijn dus voor ons als democraten volstrekt onaanvaardbaar. Maar de ontelbare hoeveelheden verdragen, overeenkomsten en andere afspraken zullen eerst ontward en geïnventariseerd moeten worden, alvorens zij kunnen worden beoordeeld op nut en noodzaak. En wie nu roep dat Omtzigt ook een lijntje met het WEF heeft, die kan wel op het dak gaan zitten: dat lijntje hebben praktisch alle politici, alleen weten de meeste mensen dat niet. De sluwe club van Schwab heeft veel meer kaarten in de mouw dan ook ons lief is, maar het draait om de vraag wat een fatsoenlijk politicus met die WEF-contacten doet. Het gaat er altijd om wat een fatsoenlijk politicus met de wensen en verlangens van ongekozen gremia doet.

Daar begint het mee: fatsoen. Wat dat betreft hebben we van Omtzigt niets te vrezen maar veel te verwachten. Het belangrijkste is nu dat er niet gestemd wordt op gevestigde partijen, ook al hebben zij zich voorzien van andere namen en andere leiders. Als het anders moet in dit land moeten we anders stemmen. Maar wel op democraten, niet op zogenaamde vechtersbazen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

12 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Koddebeier
7 maanden geleden

Wordt wakker en kijk naar het stemgedrag van de Heer Omtzigt !!!

Boudica
7 maanden geleden

Wopke Hoekstra heeft hulp nodig bij de CBDC en daar is dan Omzigt de econometrist (wiskundige econoom) en ze kennen elkaar ook nog eens heel goed deze ‘christelijke’ jongens, hoe toevallig. Wat goeeed!

Adri Ekstijn
7 maanden geleden

En zo het antwoord wie er al sinds den Uyl dit land heeft geregeerd en dat pas na een zondvloed zal veranderen.
Die enkele ‘redder’ en ‘hoopgever’ ten spijt. 😉

J.Blaak
7 maanden geleden

Ton,
In grote lijn kan ik het met je eens zijn.
Een tanker kan ook niet in eens worden gestopt of omgekeerd.
Maar zoals ook Ronald Dunki aangeeft in zijn commentaar Omtzigt al op voorhand naar het ‘cordon sanitaire’ grijpt met een non-argument over gebrek aan rechtsstatelijkheid van democratisch gevormde partijen.
We hebben nog een twaalf weken en in die tijd zal Omtzigt meer duidelijkheid moeten scheppen waar hij voor staat en het cordon sanitaire sowieso opheffen.
Het is voor veel potentiële kiezers een onoverkomelijk bezwaar een stem uit te brengen op een partij die op voorhand het oude beleid ten uitvoer brengt en de ondemocratische praktijken van de oude/gevestigde puinhopen handhaaft.

Buskens
7 maanden geleden

Mijn advies , bekijk de moties die zijn behandeld en kijk waar hij voor en tegen heeft gestemd. Dat is zijn ware agenda. En dan vervolgens FvD en PVV uitsluiten. Sorry, maar mijn stem krijgt hij niet. Op het eerste gezicht een aardige man. Kaag is ook op dat zgn sympathiek overkomen in de prijzen gevallen. Nou, we nu inmiddels beter.

ronald.dunki
7 maanden geleden

Ton, eens met jouw rationele paragraaf ‘fatsoen’, maar vergeet anderzijds niet dat Omtzigt al op voorhand naar het ‘cordon sanitaire’ grijpt met een argument van lik mijn vestje over gebrek aan rechtsstatelijkheid van democratisch gevormde partijen.

PVV en FvD zijn – gelukkig – critisch maar niet één keer over de rechtsstatelijke schreef gegaan, evenmin als Ongehoord Nederland, dit in flagrante tegenstelling tot partijen en omroepen die hen willen gaan verbieden.

Omtzigt schaart zich daarmee in héél dubieus gezelschap en dat stemt niet hoopvol!

ronald.dunki
7 maanden geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

Ton,
 
Jij spreekt, althans voor deze simpele ziel, als een orakel dat naar de heer Blaak Omtzigt’s vermeende ‘strategieën’ zet tegenover diens ‘operationele tactieken’. Dat impliceert dat Omtzigt een duidelijke strategie zou hebben – die ik absoluut niet zie en de nodige lezers kennelijk evenmin – waarbij voornoemde ‘operationele tactieken’ kennelijk in verkiezingstijd weer daarvan kunnen afwijken. Orakels staan erom bekend dat zij in raadselen spreken, maar Toon Hermans zei eens: ‘ er ging een wereld van onbegrip voor mij open’ en dat is hier ook het geval voor mij.

Waarom? Om de simpele reden dat strategie en daaruit voortvloeiende tactiek ter implementatie daarvan niet inhoudelijk tegenstrijdig kunnen en mogen zijn. Laat mij verklaren waarom ik dit niet begrijp: Lang geleden werd ik door mijn aandeelhouders naar een strategische ‘brainwashing’ gestuurd, ergens hoog op een Zwitserse bergtop met 12 uur lange ‘casestudies’, een week lang. De essentie daarvan luidt dat ik, op basis van een gegeven ‘mission statement’ van mijn aandeelhouders, de opdracht kreeg om een strategie voor mijn bedrijf te ontwikkelen langs logische lijnen van een simpele SWAT analyse met fijnslijperij achteraf.

De implementatie van zo’n strategie bouwde vervolgens op het daaruit resulterende ‘businessplan’, een logisch operationeel handboek dat, noodzakelijkerwijze, voldoende tactische flexibiliteit vereiste om mijn strategie te implementeren. Maar operationeel bleef ik door dik en dun trouw in de leer aan die ‘mission statement’, puur rationeel en gebaseerd op objectieve feiten en ontwikkelingen.

Als een CEO daarvan afwijkt leidt dit tot brokken en krijgt hij de rekening thuis. Naar mij reageer jij: ‘en dan nu de prijsvraag: waarom zou Omtzigt dat dan doen? Je moet de strategie/tactiek in de gaten hebben…’  Ton, ik heb zijn TV interview gezien en kreeg het gevoel dat enkele tientallen jaren geleden zo treffend vertaald werd in de advertenties van ‘Burger King’ die in een hamburger van de concurrent keken en zich afvroegen: ‘ where is the beef ’?

Omtzigt neuzelde wat op bestaande dossiers maar sprak geen woord over de door de neo-Marxisten in V.N, E.U. en W.E.F. voor Nederland uitgestippelde strategische koers naar het schavot. Vandaar mijn observatie dat zijn beroep op het beproefde linkse ‘cordon sanitaire’ hem temidden van uiterst dubieuze maatjes plaatst die hun Marxistische mission statement effectief vertaald hebben in een ‘woke’strategie en een tactiek van het dagelijks opvoeren van de druk, zoals wij nu nog steeds zien met de CBDC terwijl de Haagse gangsters zogenaamd ‘demissionair’ zouden zijn…

Wellicht vergis ik mij deerlijk, maar kan jij kort uitleggen waar Omtzigt nu eigenlijk voor staat?  

ronald.dunki
7 maanden geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

Ton,

Pieter Omtzigt wordt, net als recentelijk Caroline van der Plas, in de hemeltergende geestelijke luiheid van de kiezer als een soort automatisch tegengif gezien voor de jarenlange ellende die de Gideon’s Bende onder leiding van Rutte heeft veroorzaakt en nog steeds aanzwengelt.

Die kiezer is oppervlakkig, gemakzuchtig en daarom makkelijk te manipuleren, want Caroline van der Plas blijkt nu al een derivatief van het aloude CDA te zijn die niets voor de boeren doet, integendeel. Omtzigt heeft in zijn stemgedrag altijd het Kartel gesteund, zoals Charles Brantz in zijn recente artikel ‘niet te vroeg juichen’ duidelijk stelt: ‘… dat het lid Omtzigt op het gebied van migratie, statushouders en oorlog in de Oekraïne graag met het partijkartel meebuigt …’ Daar is toch geen woord Frans bij?
Maar Pieter neuzelt slecehts wat over ‘ de bemoeizucht ‘ van de EU, de bron van al het dagelijkse kwaad, maar zal er nooit afstand van doen want voorzover hij al een strategie heeft is dat het globalisme.

Als dat zijn bedrieglijke lading is die jij met de vlag ‘fatsoenlijk’ pretendeert te dekken moet mij van het hart dat zo een subtiele, quasi-‘fatsoenlijke’ differentiatie van Rutte’s op marsorders van het WEF berustende wanbeleid niets voorstelt als er inhoudelijk geen bal verandert! Wij worden glashard belazerd en Caroline heeft de eerste Kamer alweer aan de oude CDA élite uitgeleverd.
Is dàt het ‘fatsoenlijke globalisme’ waarmee de VN, EU en WEF de vaderlandse politiek, rechterlijke macht, media en ‘deep state’ al zo effectief geïnfiltreerd hebben dat wij er wéér collectief ingeluisd worden?

Het is toch niet denkbaar dat jouw simpele epitheton ‘fatsoenlijk’ voldoende legitimatie mag zijn voor Omtzigt’s permanente globalistische lading?