Wie van de nieuwe leken

De term ‘lekenbestuur’ wordt gebruikt om de bijzondere aard van democratisch bestuur te duiden. Lekenbestuur houdt doorgaans ook in dat het politieke ambt, naast een beroep, vak of ambacht in de ‘echte’ wereld wordt uitgeoefend.

Compenseren

Om een tekort aan kennis te compenseren zul je – als je behoorlijk wilt functioneren – dus een extra inspanning moeten doen. Dat geldt ook voor de positie en de rol van de gemeenteraad in de lokale democratie.

De ‘lerende organisatie’ die de overheid zegt te willen zijn zorgt echter vooral voor meer invulling van de baantjescarrousel voor de systeem partijen zoals de VVD, D66, CU, GroenLinks, PvdA. Opgemerkt dat in de lokale politiek veel mensen in lokale partijen actief zijn, maar daar gewoon ditzelfde beleid ondersteunen en feitelijk fungeerden als lokale ‘systeempartij’. Dus niets anders doen dan de voorgeprogrammeerde kennis van de systeempartijen ondersteunen. Zonder zich ook maar een moment af te vragen of dit nu werkelijk het beste is voor hun gemeente.

Lokaal, provinciaal en landelijk zitten we dan ook opgescheept met ‘volksvertegenwoordigers’ die zelf geen kennis hebben. Maar enkel het aangeleerde uit partijprogramma’s lopen te verkondigen.

Zij hebben ook geen enkele behoefte om hun tekort aan kennis te compenseren. Het zijn van ‘volksvertegenwoordiger’ is voor deze mensen slechts een gemakkelijke verdienste.

Geen enkel voortschrijdend inzicht

In de politiek is de incompetentie van dit type volksvertegenwoordiger ingehaald door beeldvorming.

Wie er dan ook aan de knoppen zit, namens welke partij dan ook; er verandert feitelijk niets. De Ondersteuning Huishouden en uitvoering WMO in Enschede maakt dat erg duidelijk.

Inmiddels is Jeroen Diepenmaat (VVD) (na Jurgen van Houdt (CU) en Niels van den Berg (BBE) dan ook de derde wethouder die het hoofdpijndossier Ondersteuning Huishouden in zijn portefeuille heeft.

En is het Diaconaal Platform Enschede dat nu de protestbrief schrijft aan VWS over huishoudelijke hulp. Dit is, zoals ze aangeven, de ‘Laatste poging om de gemeente tot de orde te roepen’.

Voor mijn stad en de inwoners hoop ik dat het Diaconaal Platform Enschede als aanhouder zal overwinnen. Het is echter inmiddels het derde college dat tot de orde moet worden geroepen. En allemaal waren de ‘leken’ ziende blind en horende doof voor wat ze steunden.

Eerst was het Jurgen van Houdt (CU) die de uitspraak CRvB in 2016 als eerste niet heeft overgenomen. Hij was druk met een lobby voor meer geld. Niels van den Berg deed dit vervolgens ook niet. Hij voerde het excuus aan dat Hugo de Jonge (jaja) met wijzigingen uitvoering WMO zou komen. En nu geeft Jeroen Diepenmaat (VVD) aan, we nemen het mee in de aanbesteding.

De Menselijk Maat

In de raadsperiode 2018 – 2022 is er een onderzoek Menselijke Maat en een rekenkameronderzoek Ondersteuning Huishouden geweest dat door dezelfde bestuurders dan nu is omarmd. Door de raad is bekrachtigd.

De verantwoordelijke wethouders blijven echter gewoon op hun handen zitten. In wezen in navolging van de landelijke voorbeeld. Want wat is er nu wezenlijk veranderd na de parlementaire enquête toeslagenaffaire.

Wat zou er dan nu wezenlijk veranderen na de parlementaire enquête over Groningen. Behalve dat er nu ter compensatie miljarden (van ons) belastinggeld naar Groningen wordt gepompt voor de verantwoordelijken voorspel ik u: NIETS.

Klokkenluider

In Enschede fungeerde een WMO consulente ongewild als klokkenluider. Omdat ze haar mond waarschijnlijk voorbij praatte werd duidelijk dat de gemeente Enschede nog steeds de wet overtreedt.

En dan wordt het nu afgeschoven op de aanbesteding. Dit nadat al 8 jaar geleden is gezegd, het Rijk gaf ons wel de taken maar niet de financiën. Want inderdaad, het is simpelweg een kwestie van GELD. Nu het door deze partijen gecreëerde probleem zelf moet oplossen slaat dat namelijk een gat in de begroting.

Geen ‘menselijk’ beleid gemaakt

Gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten bepalen zelf waar ze dit geld aan besteden. Zij moeten dit wel uitleggen aan de gemeenteraad.

Gemeenten ontvangen naast de algemene uitkering ook decentralisatie- en integratie-uitkeringen uit het gemeentefonds. Nu zijn bij een algemene uitkering zijn de maatstaven bekend.

Bij een integrale uitkering gaat het om nieuwe taken waarbij de maatstaven nog niet bekend zijn. Deze uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering.

Bij een decentralisatie uitkering gaat om bijzondere taken van korte duur. Decentralisatieuitkeringen worden met een bepaalde bestemming verstrekt, zonder strikt geoormerkt te zijn. Verdeling kan (nog) niet via een algemene uitkering. Het geld is vrij besteedbaar.

Als je dan geen fatsoenlijk beleid maakt, niet onderbouwd een vuist maakt krijg je inderdaad situaties zoals nu bij de OH en uitvoering WMO.

En als je dit doortrekt is het simpeler om toekomstige leveranciers uit te knijpen. Bijvoorbeeld met ze meedenken om GOEDKOPER (gesubsidieerd) buitenlands (lees: vluchtelingen) personeel in te zetten.

Concluderend

Ik heb het al eerder aangegeven, het is bij het schofterige af! Niet de systematiek maar de implementatie is onrechtvaardig. Daar komt bij, de WMO is een kader en geen wet.

En juist deze kaders heeft Enschede overtreden. Juridisch, maar meer nog de menselijke maat is ondermijnd. De enige uitweg die er lijkt te zijn is dat er toch (met name) nieuwe coalitie leken zijn die wel beschikken over moreel besef.

Maar vergeet dan ook niet

Het stopt pas als wij willen dat het stopt. Alleen als iedereen in beweging komt en tijdens de PS2023 stemt op (mijn eigen voorkeur wordt steeds duidelijker) – in alfabetische volgorde – BVNLFvD of de PVV is genoeg.

Alleen als deze partijen genoeg stemmen krijgen kan er een vuist worden gemaakt in de Eerste Kamer. Ontstaat er een politieke patstelling omdat bijvoorbeeld de voor onze boeren desastreuze stikstofwet of de dwangwet voor nog meer asielopvang er niet meer door komt. Als gevolg daarvan zal dit kabinet de handdoek wel in de ring moeten gooien. Democratischer kan het dus niet!

Alleen als het volk stemt, dan wint het volk. Dan kunnen we het tij keren.

Dus mensen, allez hop naar de stembus PS2023!


NLinNood vlag

© Verbindend Enschede

NLinNood heeft een eigen vlag ontworpen en vervaardigd. Niet omdat we de omgekeerde vlag intimiderend vinden maar omdat we er aanstoot aan nemen of omdat het een Duitse vlag is

Nee, gewoon volgens de democratie en in het kader van keuzevrijheid. Wil je de vlag bestellen? Mail naar……..

#NLinNood #WegMetDitKabinet

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland / Enschede is het waard!


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
11 maanden geleden

Ook dit nog (vergeten in vorige bijdrage). Overigens ben ik van mening dat we heel goed zonder Provinciale Staten kunnen. De meeste onderwerpen die daar op de agenda staan zijn apolitiek van karakter: infrastructuur, woningbouw en nog een paar. Het was toch D66 destijds die een hervorming van ons politieke bestuursbestel wilde. Wat mij betreft is dat nog actueel. En die Commissaris van de Koningin is toch weinig meer dan een opgeklopt erebaantje?! Ik zou de agenda van een CdK wel eens willen zien.

Rieks
11 maanden geleden

Het moet bij de verkiezingen (-debatten) gaan om de inhouden en niet om de “poppetjes”, zo luidt een gangbare opvatting. Zeker, het gaat om de inhouden maar wel degelijk ook om de personen. We worden immers gevraagd een naam op de kandidatenlijst aan te kruisen. We hebben een representatieve democratie waar de door ons gekozenen ons vertegenwoordigen. Als wij onze stem uitbrengen vertrouwen wij erop dat hij/zij ons goed zal vertegenwoordigen. Er is dus sprake van delegatie van vertrouwen. We moeten dus weloverwogen kiezen want dat de gekozenen ons goed zullen vertegenwoordigen is geen vanzelfsprekendheid. Niet iedere gekozene heeft een sterke rug of hij laat misschien eigenbelang prevaleren i.c.zijn loopbaan.

Voorts dient bedacht te worden dat de volksvertegenwoordigers tijdens de vier jaar geconfronteerd kunnen worden met gevallen die buiten het partijprogramma vallen zoals een bijna oorlog situatie, een gijzeling of crisis in het koningshuis. Dan hebben we wijze en competente bestuurders nodig. Hoe herkennen we die? Hoewel controversieel wellicht is leeftijd zeker een factor van belang. Het CDA alhier in Friesland heeft een 18-jarige student op de lijst gezet. Per definitie zonder politieke ervaring. Maar het CDA verkeert in overlevingsnood en poogt wat stemmen te krijgen van jongeren. Maar of Shanyl Soekhall een stemmentrekker is kan betwijfeld worden. Overigens gaat er bij het mogelijk verdwijnen van het CDA niets verloren. Een sterke leider is daar niet voorhanden.

Zelf volg ik de strategie om van politici die mijn sympathie hebben na te gaan hoe ze hebben gestemd in onderwerpen die ik van belang acht. Natuurlijk weet ik dat in coalities compromissen onvermijdelijk zijn maar er zijn grenzen. Als je vaak teleurgesteld wordt is het tijd voor een ander. In dit verband: Rutte heeft vele VVD -ers ongetwijfeld teleurgesteld en we mogen beniewd zijn naar de volgende verkiezingen. Maar Rutte en de VVD zijn gehecht aan het regeringspluche en zullen de macht willen behouden. En met welke partij is niet belang. Dat Rutte niet staat voor principes maar voor macht werd al duidelijk toen hij als jovd lid/bestuurder in de jaren 70 pleitte voor een fusie van VVD, PvdA en D66. Merkwaardig dat geen politiek journalist zich dat herinnert trouwens. Niemand die destijds inging op het voorstel van Rutte want ach, het was de jovd maar en die had wel vaker wereldvreemde ideeën.

Kortom, voor de politieke leek die toch gaat stemmen is een Kieswijzer wellicht een hulpmiddel maar het mag niet alleen maar om de inhouden gaan. De personen, hun karakter, stemgedrag in het verleden is van groot belang bij onze keuze.

ronald.dunki
11 maanden geleden

Ik deel bovenstaand stemadvies van Erwin Versteeg in de context van de Haagse ‘weg met Nederland’ manie die door de ‘woke’ opportunist Rutte omarmd wordt uit verderfelijk eigenbelang. Het is bemoedigend dat Zweden en Italië eindelijk inzien dat de kille wind uit Brussel waait en een front beginnen te vormen met medestanders, die de nodige ervaring met het communisme nog vers in het geheugen gegrifd hebben, tegen de totalitaire ellende van de EU en de VN’s 2030 agenda.

Dit past naadloos in een perspectief waarin na W.O.II, specifiek na de val van de Berlijnse muur, in een revolutie van èlitaire fascisten tegen de ‘populus’ zich het tegenovergestelde manifesteert van een historisch patroon. In feite is het een angstaanjagende herhaling van historische zetten die wij reeds zagen toen, ruim een eeuw geleden, de aanzet gedaan werd voor de rampzalige confrontatie van de 2e wereldoorlog tussen het ‘IG Farben complex’ en het ‘Rockefeller complex’. De laatste won, kreeg zelfs de top van IG Farben in 1947 voor het Neurenberg Tribunaal èn wist hen grotendeels te laten veroordelen voor het faciliteren van de opkomst van Adolf Hitler. Terecht maar navrant want de winnaars van toen zijn vandaag de dag moreel nog net zo rot en hun hulpjes Rutte en Kaag zijn levensgevaarlijk.

Nu is de beurt aan u, de kiezer, want vandaag de dag manifesteert hetzelfde gedrocht zich – o.a. in de Ukraïne maar ook in het Haagse Kartel – als het genadeloze ‘militair industriële complex’ waarvoor president Eisenhower al waarschuwde maar Den Haag blind voor is. Hun totalitaire subversie was wereldwijd al volop gaande in die vijftiger jaren en maakte handig gebruik van ‘mensenrechten’, de ‘passe-partout’ van de communistische VN die als dagelijkse stok dient om conservatief denkende honden mee te slaan, culminerend in SJW ‘woke’ hysterie. Toen Pim Fortuijn de lucratieve ballon van deze parasieten dreigde door te prikken werd hij, op identieke wijze als vandaag de dag met een Baudet of Wilders het geval is, volop gedemoniseerd door in het nauw gebrachte charlatans als Melkert, Rosenmöller en van Dam om vervolgens genadeloos afgeslacht te worden.

Dàt was fascisme in optima forma en hun funeste rol wordt naadloos overgenomen door de D66 en GL leeghoofden die net zo haatdragend zijn. Dat gespuis leert niets en maait om zich heen in hun gelobotomiseerde jargon van o.a. ‘science deniers’, ‘nazi’s’, ‘fascisten’, ‘racisten’ maar gek genoeg geen ‘journalisten’ die notabene instrumenteel zijn in het verspreiden van die ellende. Wat zij beogen is niets anders dan communisme pur sang, hetgeen de voorafgaande eliminatie vereist van iedere vorm van individuele verantwoordelijkheid waarin géén van hen verantwoordelijk is voor de bewuste ellende die zij aanrichten met hun idéefixe over een maakbare wereld.

Kijkt u eens naar de bloedbaden van Rosenmöller’s favoriete moordenaar Pol Pot of becijfert u eens hoeveel peperdure ministeries en commissies de visieloze, omhoog gevallen ambtenaar Rutte inmiddels heeft gecreëerd en bemand met incompetente baantjesjagers waarachter hij zich kan verschuilen in zijn steeds meer totalitaire ‘nieuwe bestuurscultuur’…

Zogenaamde ‘oppositie’ bestaat niet, zoals de opportunist Eerdmans van JA21 die eerder al lid was van een handvol andere partijen en nu staat te trappelen om te mogen aanschuiven aan de staatsruif. Maar wat hebben wij aan het toneelstukje van ‘quasi-oppositie’ van deze opportunistische ‘quasi-conservatief’ die op die plek gekomen is middels blatant misbruik van het authentiek liberale gedachtengoed van Baudet en diefstal van meerdere 2e Kamerzetels?

De enige die eerlijk en letterlijk als enige tegen de ‘woke’ ziekte acteert en, bijvoorbeeld, probeert de indoctrinatie van een kwetsbare jeugd door Big Brother een halt toe te roepen met zijn initiatief van de Renaissance scholen is Baudet. Hoezeer hij ook veel te veel potentiële kiezers tegen de haren instrijkt met zijn jeugdige, narcistische trekjes, geef hem het voordeel van de twijfel. Het is hoog tijd want jongeren anno 2023 blijken, dankzij steeds gebrekkiger onderwijs, leugens van deze kwaadaardige seculiere ‘woke’ religie als God’s woord op te lepelen en zijn daarmee rijp voor de slacht.

Eliminatie van intellectuele nieuwsgierigheid in het onderwijs en daarmee samenhangend van voornoemde individuele verantwoordelijkheid ten gunste van de schaapachtige ‘woke’ collectiviteit is een essentiëel communistisch doel dat erop mikt om iedere vorm van persoonlijke groei om te buigen in slaafs D66 en GL collectivisme om alle traditionele waarden en instellingen kapot te maken: ‘Weg met Nederland’! Aan de visieloze omhooggevallen opportunist in het torentje en de boze, kwaadaardige heks die daaromheen cirkelt zal het niet liggen, maar u mag het zeggen en doe dat vooral!