Rechtstaat

Hoekstra, der Wopke, bezit het talent om op verkeerde momenten, onhandige uitspraken te doen en merkwaardige activiteiten uit te voeren. Regelmatig levert hij daarvoor bewijzen.

In een gesprek met Van den Brink toeterde de man met wie hij wel en met wie hij niet zou gaan samenwerken en ging er alvast vanuit dat de CDA bij de komende verkiezingen een substantiële winst zal behalen. Waar hij die optimistische gedacht op baseert is voor politieke volgers onduidelijk. Laten we stellen dat het een vorm van wensdenken van der Wopke is.

Rechtsstaat?

Wopke Hoekstra. Afb: Flickr.

Maaike van Charante heeft op 6 maart 2023 het geduld op kunnen brengen om het vraaggesprek tussen Van den Brink en der Wopke tijdens het programma “Dit is de Dag” van de EO compleet te beluisteren en werd met de minuut bozer. Hulde daarvoor. Wat zegt der Wopke tegen Van den Brink? Hij wil alleen samenwerken met partijen die de rechtstaat respecteren en voegt eraan toe dat die partijen vooral een democratisch stempel moeten hebben? Van den Brink helpt hem door het noemen van de namen van de usual suspects. LOL

Om niet uit de bocht te vliegen, maar eerst bestuderen wat zijn uitspraak daadwerkelijk inhoudt: “vanuit de rechtsstaat gedachte moet willekeur voorkomen en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bevorderd worden. In een rechtsstaat moeten burgers tegen de macht van de staat beschermd worden door wetten.” Als we willen vaststellen in hoeverre der Wopke en zijn partij daadwerkelijk aan die tekst inhoud geven, is het relevant om te belichten dat hij een politicus is (geworden), door het kiesrecht een volksvertegenwoordiger en door zitting in een regering een bewindsman is. Dat zijn drie grote verantwoordelijkheden en voor de manier waarop der Wopke die invult, is hij verantwoordelijk en moet hij verantwoording afleggen.

De bescherming van welvaart en welzijn van de burger, het lid van de bevolking op het Nederlandse territoir, staat centraal in die drie verantwoordelijkheden. Wanneer we zijn rol in de achterliggende regeerperioden nader bekijken, dan valt een aantal merkwaardige vervuilingen op. Speelde der Wopke niet een discutabele rol bij de Kindertoeslag affaire en moest hij voor het in gebreke blijven van zijn verantwoordelijkheden, niet aftreden? Steunt der Wopke ten koste van het belastingbetalende deel van de Nederlandse bevolking, niet een regering die twee jaar geleden als uiterst corrupt werd beschouwd en verweten werd een witwas paradijs te zijn van criminele sujetten? Is der Wopke ook niet medeschuldig aan de verarming van een groot deel van de Nederlandse bevolking door het contraproductieve anti-Moskou sanctieregiem te steunen en actief uit te dragen? Steunt der Wopke niet actief de uitvoering van de WEF-agenda? Een agenda die zeker niet welvaart en welzijn van de Nederlandse bevolking voor ogen heeft, maar een beleid voorstaat dat een tweedeling van de samenleving in elitocratie en horigen nastreeft.

Kortom, vanuit de rechtsstaat gedachte is der Wopke wellicht een van de laatsten die dat woord in de mond mag nemen. Hij blonk en blinkt als politicus, volksvertegenwoordiger en bewindsman niet uit door zijn inzet voor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van de leden van de Nederlandse samenleving en beschermde en beschermt zeker niet die leden tegen de macht van de staat. Het tegendeel is eerder juist. Kortom, der Wopke, braakt wat uit, maar beseft in feite niet wat hij uitbraakt.

Los van het feit dat uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat der Wopke en zijn partijgenoten die rechtsstaat zelf niet respecteren, vindt der Wopke het prima met D66, GL, PvdA, CU samen te werken die in meer (D66, GL) en mindere mate (PvdA en CU) zich ook niet aan de spelregels van de Nederlandse rechtsstaat houden. Bovendien trekt hij op met collegae bewindslieden die denken de beginselen van de Grondwet en Grondrechten van de mens met de voeten te kunnen treden en zich regelmatig te buiten gaan aan discriminatoire uitspraken en inspanningen t.o.v. van andersdenkende politici en hun partijen. Zelfs hij en andere bewindslieden van zijn eigen partij. Nogmaals de Kindertoeslagenaffaire en het sensibiliseren van lastige (kritische) Kamerleden; hij ondersteunde als VP het criminele coronabeleid van Rutte III en dan die Van Huffelen die tegen de wens van het Parlement akkoord ging met Europese wetgeving.

Democratisch?

Democratisch? Uit zijn uitspraken blijkt dat de invulling van democratisch zijn “in the eyes in the beholder” is. Wat was er democratisch aan die schandalige vertoning bij de keuze van de nieuwe lijsttrekker? Wat is er democratisch aan het liegen en bedriegen van politici en vooral bewindslieden? Wat is er democratisch aan het indoctrineren van kiezers via beeld, luister- en leesmedia. Media die zich te buiten gingen en gaan aan gemanipuleerde berichtgeving? Wat is er democratisch aan de selectieve vrijheid van meningsuiting, aan het alleen uitnodigen van politici van coalitie partijen bij pulpprogramma’s? Wat is er democratisch aan de uitnodiging van landelijke partijleiders voor de Eerste Kamer verkiezingen en het buiten de deur houden van politici die lagere overheden vertegenwoordigen? Wat is er democratische aan de inspanningen om de stem van de tegenpartij tot zwijgen te brengen?

Triestigheid

Redenen genoeg om kritische vragen te stellen, maar een tegen de macht aanschurkende journalist of Attachment laat dat wel uit zijn hoofd. Bang om niet in de politieke coulissen te moeten verdwijnen. Wat der Wopke betreft, die heeft niet eens door welke onzin hij uitbraakt en zo’n domoor vertegenwoordigt ons land in het buitenland en een politieke partij in het Parlement.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
1 jaar geleden

Nou, nog één keer dan wat aandacht voor dit onbeduidende kneusje van het CDA. Want hij zal wel spoedig van het toneel verdwijnen. Zelf wil hij echter “straat voor straat het vertrouwen van de kiezer terugwinnen”. Ach wat aandoenlijk. Het tekent de ongeschiktheid van Hoekstra voor de politiek en voor het CDA leiderschap in het bijzonder. Enig realisme en zelfkennis had toch moeten leiden tot terugtreden na deze afstraffing. Maar dat zal hem in de komende dagen wel worden ingefluisterd door partijgenoten. Een partij die deze onervaren en charismaloze knul tot leider heeft gekozen. Het CDA, hoe lang nog kunnen we ons afvragen.

En dan de BBB. Felicitaties. De kiezer keurt het huidige beleid af, dat is de boodschap van deze verkiezingen. Recht doen aan de uitslag zou voor Rutte c.s. aanleiding moeten zijn nieuwe verkiezingen uit te schrijven in plaats van te zeggen dat dit maar PS verkiezingen waren en het kabinet nog steeds een meerderheid heeft. De maatregelen van dit kabinet zijn te ingrijpend om nu gewoon maar uit te voeren zonder een nieuw mandaat van de kiezer te vragen na deze landverschuiving. Dat heet respect voor de kiezer. Maar dat is niet besteed aan machtsdenker Rutte die kleeft aan zijn stoel en aan de zeloten van D66.

Rieks
1 jaar geleden

Heb inhoudelijk weinig aan te merken op dit portret maar acht het eigenlijk teveel eer voor deze grijze muis die je regelmatig luid hoort zingen in het donker. Overigens zal hij met “der Wopke” niet blij zijn en daar kan ik inkomen want het is een Fries dus “ús Wopke” zou meer op zijn plaats zijn. En “der Wopke” verleent hem voorts een zekere statuur die hij lang niet waarmaakt. Denk dat hij na de verkiezingen verdwijnt in een anonieme goedbetaalde baan in het buitenland.

a.r.girbes sr
1 jaar geleden

In mijn woordenboek, staat: “” Rechtstaat “: Staatsvorm dat recht het hoogste gezag handhaaft”.

Em., wie daaraan niet voldoet moet zijn/haar mond houden over een ” Rechtstaat” meen ik.

In leerboeken van het staatsrecht wordt UITDRUKKELIJK gesproken dat het geldende recht moet gezag hebben, dit is alleen mogelijk als d3e ” rechtvaardigheid ” in dat recht door het volk erkent wordt.
En, het ” recht ” heeft dus tot doel de gedragingen der mensen in het maatschappelijke verkeer te regelen; het dient voor de beveiliging der individuele belangen, stoffelijke en geestelijke, maar dient ook om de belangen der gemeenschap als geheel te verzorgen.

***Kortom, vanuit de rechtsstaat gedachte is **der Wopke**  wellicht een van de laatsten die dat woord in de mond mag nemen. Hij blonk en blinkt als politicus, volksvertegenwoordiger en bewindsman niet uit door zijn inzet voor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van de leden van de Nederlandse samenleving en beschermde en beschermt zeker niet die leden tegen de macht van de staat. Het tegendeel is eerder juist. Kortom,  **der Wopke, braakt wat uit, maar beseft in feite niet wat hij uitbraakt.** Aldus de heer Brantz.

En, deze zeer stevige kritiek van de heer Brantz, is dan ook zéér terecht.

“”Der Wopke” is lid van het CDA, “”Christelijk Democratisch Appel”, en daarmede de indruk wordt gewekt dat de **Christelijke waarden** worden gepromoot…. en toe te passen”. Maar…….. NIETS VAN DAT ALLES.
Net als de rest van de linkse politieke partijen, Groen Links, D-66, Partij van de Arbeid, Christen Unie en nu zeker de VVD ook als **LINKS LIBERAAL** kan worden bestempeld en, mijns inziens, alles op de vuilnisbult kan worden gedonderd. Immers: De CHAOS is uitgebroken waarbij er n u al meer dan 1.000.000 mensen ONDER de armoedegrens LEVEN…….. !!

En, zoals de heer Brantz schrijft:”” Wat is er democratisch aan de uitnodiging van landelijke partijleiders voor de Eerste Kamer verkiezingen en het buiten de deur houden van politici die lagere overheden vertegenwoordigen? Wat is er democratische aan de inspanningen om de stem van de tegenpartij tot zwijgen te brengen?***

Der Wopke Hoekstra…… kan zonder pardon in de “” rubriek fantasten en pseudo-hallucinatie ** worden gezet. ( zicht bewust zijn dat de waarnemingen op een waanvoorstelling berust )

Immers:”” Wat der Wopke betreft, die heeft niet eens door welke onzin hij uitbraakt ..en zo’n domoor vertegenwoordigt ons land in het buitenland en een politieke partij in het Parlement. ……Aldus de heer Brantz.

Mogelijk verval ik af en toe in herhaling………… maar, ja …….. eigenlijk is ieder woord over de huidige coalitie ……te veel van het goede …..!!!!!

En……. Wopke Hoekstra begrijpt niet dat **Artikel 25 van de “rechten van de Mens”, ook in Nederland geldig is.***Dat een ieder heeft recht op een eigen levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin.***….. Wopke vindt het dus prima dat er NU al meer dan 1.000.000 mensen ONDER DE ARMOEDE GRENS LEVEN.
NU…… daaraan is “”de immigratie”” debet aan, omdat ook de kansloze asielzoekers direct worden getroffen door het desastreuze beleid van óók het CDA, dat tevens inhoudt, dat de ” onbetaalbaarheid” van immigratie en het zieke “stikstof- fantasie” én de energie-kosten, de autochtone bevolking in de armoede drukt.