Lichte paniek in het politieke moeras

Een maand na de publicatie van het Hersh Onderzoek; na een maand van oorverdovende media stilte en zelfcensuur berichtte de NYT op 7 maart 2023: “Nieuwe inlichtingen die door Amerikaanse functionarissen zijn onderzocht, suggereren dat een pro-Oekraïense groep vorig jaar de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen heeft uitgevoerd”. Het mediaorgaan werd door anonieme ambtenaren daarover geïnformeerd.

De VS van Biden etc. probeert na de beschuldigingen van oorlogsmisdaden aan het adres van Moskou met dit broodje aap verhaal de internationale samenleving opnieuw zand in de ogen te strooien. De sabotagedaad is een aanval op de infrastructuur van een soevereine staat en dus een oorlogsmisdaad. Zo’n beschuldiging kan Washington onder de huidige omstandigheden missen als kiespijn, omdat daardoor het imago als weldoener van de westerse wereld een niet te repareren deuk oploopt. Volgens Rutte: “de VS zijn toch de good guys”, maar meer dan de helft van de staten is er inmiddels van overtuigd geraakt dat de VS als aanvoerder van de NAVO-club geen goede bedoelingen heeft en diens daden en uitspraken dat bevestigen.

Afb: Flickr

Iemand in Washington is in paniek is geraakt en probeert met een onevenwichtig bericht het eigen straatje schoon te vegen. Een anonieme ambtenaar die met inlichtingen komt en niet een officiële vertegenwoordiger van de Inlichtingensamenleving of iemand op Ministerieel niveau? Inlichtingen: gewogen informatie die op diverse niveaus gecontroleerd is op juistheid, actualiteit en geloofwaardigheid en inhoud geeft aan duidingen, inzichten en voorspellingen. Die anonieme ambtenarenbron die lippendienst doet voor het Witte Huis en het Pentagon, kan hoogstens komen met beweringen, beschuldigingen, verdachtmakingen. Zonder enige geloofwaardige onderbouwing. De Democratische Partij van Biden c.s. beweerde in de Trump-periode voortdurend dat anonieme bronnen geen geloofwaardige informatie kan geven. Dus?

Ander aspecten maken het bericht nog ongeloofwaardiger. De informatie om vast te kunnen stellen waar en hoe, zoveel schade kan worden veroorzaakt dat het hele stelsel voor langere tijd of zelfs permanent buiten werking gesteld wordt; explosieve middelen die de kracht hebben om een pijpleiding op meerdere plaatsen de gewenste schade toe te brengen; specialisten die de explosieven op de juiste plaatsen op diepte met beperkt zicht kunnen plaatsen en scherp kunnen stellen; maskering om te voorkomen dat in een driehoek van NAVO-landen, op 80 meter diepte, tijdens een periode van verhoogde militaire spanningen zowel verkenning als plaatsing voortijdig ontdekt worden; het technische en technologische vermogen om de explosieven op afstand tot ontploffing te brengen en de reden dat de sabotage actie op 26 september en niet eind juni, augustus of begin september, moest gebeuren.

Daarvoor zijn goed opgeleide, getrainde en geoefende Navy Seal-achtige specialisten met een uitgebreide staat van dienst nodig, moet men voor de gewenste maskering over geopolitieke connecties (instemming van de belangrijkste NAVO- en EU-lidstaten en betrokken neutrale staten) beschikken en hightech wapens om de explosies op afstand en onder water effectief uit te kunnen voeren. De landen die daartoe in staat zijn, zijn op de vingers van één hand te tellen en een ad hoc samengestelde groepering is er daar niet een van. Resteert nog een onbeantwoorde vraag: waarom op 26 september 2022? Daar moet een reden voor zijn?

Het is dus een pro-Oekraïense groep? De enige pro-Oekraïense groep met bovengenoemde mogelijkheden en vermogen, huist in de VS met als kern de Vier van Washington: Biden, Nuland, Blinken en Burns, in de rug gesteund door politici met een Amerikaans georiënteerde Stockholmsyndroom als Scholz, Von der Leyen en Jonas Gahr Støre en ondersteund door de belangrijkste de CIA faciliterende Europese inlichtingendiensten.

Vindt iemand de bovenstaande tekst wankel? Bewijs met feiten dat die tekst en de bevindingen van Hersh onjuist zijn. Bewijs het, geef duidelijkheid, wees eindelijk een keer transparant!


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
1 jaar geleden

De rol van de NATO

We moeten het hebben over de cruciale en kwalijke rol die de NATO speelt in het Ukraine conflict en in aanloop daarnaartoe heeft gespeeld. Opgericht werd de NATO in 1949 als antwoord op het Warschau Pact en bedoeld om elkaar bij te staan ingeval van een aanval. De Koude Oorlog was begonnen en die zou duren tot de val van de Berlijnse muur c.q. de ineenstorting van het Sovjet Rijk. Of wij iets te duchten zouden hebben gehad van de Russen zonder de NATO blijft speculeren. Ik denk de Russen het al moeilijk genoeg hadden iedereen binnen boord te houden. Denk aan Hongarije 1956 en Tsjechoslowakije 1968. Met de dooi, einde Koude Oorlog, groeide de handel tussen Rusland en het westen explosief, tot beiderzijds voordeel. Rusland had zich geopend voor het westen en vele westerse bedrijven togen erheen.

Het Warschau Pact bestond niet meer maar de NATO bleef. En ontplooide activiteiten die eerder bij de Koude Oorlog pasten. In 2011 werd India benaderd voor een pact maar India wilde onafhankelijk blijven. India? Maar de NATO was toch een noordatlantisch pact? Vanaf dit moment moeten we voor NATO lezen: Amerika. Ik zal dat niet steeds herhalen. Toen al zagen we de strategie om Rusland te willen “einkesseln”. En daarna of daarnaast ook China.

In 2016 werd in Deveselu, Roemenië, een ABM lanceerinstallatie geplaatst. Putin reageerde direct met de beschuldiging dat Amerika de “mutual retaliation balance” verbrak. Obama ontkende dit niet maar zel dat de missiles bedoeld waren om mogelijke Iraanse raketaanvallen te kunnen treffen. Putin reageerde zeer direct “denk je dat we dom zijn”. Want Iran had helemaal geen raketten want had een overeenkomst met het westen over zijn kernenergie programma. In 2021 werd een tweede lanceerinstallatie gebouwd in Polen. Dit gebeurde in tijden van ontspanning en voortgaande economische samenwerking en groei. Maar geen Europese NATO partner waarschuwde tegen deze duidelijk provocatieve daden.

In 2016 was er ook de grote NATO oefening Anaconda, 31.000 manschappen gevolgd door Defender in 2020. Een paar jaar eerder in 2013 verschenen senator Mc Cain en Lindsay Graham op de Maidanplatz om de bevolking te vertellen om op een partij te stemmen die voor het Westen kiest. Amerikanen die de Ukraine rs zeiden hoe te moeten stemmen! Het kreeg hier weinig of geen aandacht. Het zou ook nu nog kunnen, als medeverklarende factor.

Nu zijn we bij het heden waar Zelinsky een paar jaar geleden zei lid te willen worden van de NATO. Wat daar voor gelobby, beloftes aan vooraf zijn gegaan zullen we waarschijnlijk nooit vernemen. Stoltenberg zei quasi neutraal dat de NATO openstaat voor nieuwe leden. Vorig jaar juni was er de NATO bijeenkomst in Madrid waar een nieuw strategisch concept werd vastgesteld. Rusland werd als vijand nr 1 aangemerkt met China op de tweede plaats. Het concept is in de parlementen van de Europese bondgenoten nooit besproken en kreeg nauwelijks aandacht binnen de media en politieke partijen. Niemand die kwam met de waarneming dat Rusland geen NATO lidstaat had aangevallen.

Bij al deze acties waren de Europese NATO partners vrijwel afwezig. Mn zat erbij en stemde in. Te herkennen is dat Amerika zijn hegemonie positie in de wereld wilde versterken, een positie die al ijzersterk is zowel politiek, diplomatiek als militair. Voorts wil men zijn invloedssfeer waar ook ter wereld uitbreiden. Zelfs linkse regeringen in nietige landen als Nicaragua en Grenada, 300km2!, worden niet geduld. Ook de crisis in de Ukraine wordt door Amerika geregisseerd vooral ter bescherming van zijn economische belangen, Big Business. De NATO is door dit agressieve Amerika een vredesrisico geworden en geen Europese partner durft hierop te wijzen. Wij zijn in Europa alleen bezig met sancties en wapenleveranties en zijn te naïef en bang om verder te denken. We maken onszelf ondergeschikt aan de Amerikaanse belangen. Wat staat ons nog te wachten? Een escalatie is niet uit sluiten met Amerika als aanstichter want het zit zlt zelf veilig op grote afstand. En een verzwakt Europa is in Amerikaans belang. Wat meer speculatief is dat Amerika poogt de NATO bij de verdediging van Taiwan te betrekken middels een pact ter “verdediging van de vrijheid”.

ronald.dunki
1 jaar geleden
Antwoord aan  Rieks

Stoltenberg is natuurlijk ook maar een omhooggevallen non-valeur van het slag van de Hoop Scheffer of Rutte, dus wie is de kwade pier achter de NATO?

ronald.dunki
1 jaar geleden

From the horse’s mouth :

Video of Biden Saying He’d ‘End’ Nord Stream Resurfaces After Pipeline Leak (newsweek.com)

Het is een idioot, maar moeten wij hem daarom negeren?

Rieks
1 jaar geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Negeren!? De sabotage is een internationale terreur. De eigendom van een ander land wordt vernield. Het zou de hoogste prioriteit moeten hebben van de VN en/of het Strafhof in Den Haag. Mocht men dit nalaten betekent dat het failliet van deze organen en van het recht. Maar we hebben te maken met een grootmacht die zich boven het recht waant en daarmee wegkomt. Want waarom zitten er nog steeds mensen gevangen op Guantanamo, zonder aanklacht en zonder proces? Omdat het de USA betreft. En mocht Rusland of China in de VN de USA aanklagen vanwege de sabotage dan zullen de westerse landen zich daartegen verzetten. De VN is een westerse organisatie waar de USA de zaken bepalen.

ronald.dunki
1 jaar geleden
Antwoord aan  Rieks

Ik ben bang dat u tot twee maal bot vangt in uw oprechte wens. De VN is slechts een gevaarlijk communistisch wespennest – de ‘safe space’ van Sigrid Kaag – en spreekt geen recht. Integendeel, alles daar aan New York’s East River is krom.

Deze verderfelijke club wordt gedomineerd door een kleine honderd dictaturen – let wel, allemaal lidstaten die alles doen voor een zak centen van Big Brother – met name China dat q.q. in hun invloed op de dagelijkse gang van zaken zowel Rusland als de USA al ver voorbijgestreefd is. Peking maakt al jaren gretig misbruik van de door de VN uitgevonden mensenrechten waarmee alle zelfdestructieve westerse democratieën om de oren krijgen terwijl China zich openlijk schuldig maakt aan genocide op Tibetanen, Oeigoeren en christenen.
Ondertussen lachen zij zich dood over de collaboratie van onze progressieve idioten, landverraders van D66, GL en PvdA die daar de mond vol van hebben terwijl Brussel’s stromannetje Rutte onder die vlag ons land volpropt met nutteloze parasieten, de cirkel is rond.

Op het Strafhof hoeft u ook niet te rekenen, dat specialiseert in “vervolging van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid cfm. het Statuut van Rome”. Maar dat blijken in de praktijk slechts zwarte criminelen te zijn die luisteren naar namen als Thomas Lubanga, Mathieu Ngudjola Chui, Bosco Ntaganda etc. Wie daar ontbreken zijn uiteraard de grootste criminelen als DengXiaoPing, (Rosenmöllers favoriet) PolPot en Barack Obama en zijn ‘deep state’. Ook hun collaborateurs Mark Rutte en Sigrid Kaag lijken de dans te ontspringen tenzij de verkiezingen ons morgen verrassen en er toch Tribunalen komen…

Rieks
1 jaar geleden

Op het online newschannel CRUX staat een interview met Hersh. We kunnen daar van hem horen wat ook Brantz beweert en voorts dat zo’n sabotage maanden van voorbereiding vergt. Dat zoiets niet ongezien kan gebeuren kan er op duiden dat m.i. ook andere landen in het complot zitten. Hersh heeft voorts nog een sterk en interessant bewijs, uit het ongerijmde. Wanneer niet USA de dader was dan zou de alomtegenwoordige en machtige CIA de dader al snel hebben opgespoord. De reden voor de aanslag heeft niet van doen met de invasie. Biden wilde voorkomen dat Duitsland/Europa goedkoop russisch gas en olie krijgen. “Al wordt het mijn eigen oorlog, Nordstream2 zal niet operationeel worden” In lijn met mijn bewering dat politiek voor Amerika vooral Big Business is. Je vraagt je af of Europese geheime diensten hiervan geen weet hadden. Natuurlijk wel maar onder druk van Amerika kan niets geopenbaard worden. Ik wil zelfs beweren dat het Ukraine verhaaltje over hun betrokkenheid in de wereld is gebracht door Duitsland. Ruim een week geleden kwam de Bundesanwaltschaft ermee en zei verder onderzoek te willen doen. Niets meer van gehoord. Hersh noemt Scholz “Bidens lap dog” schoothondje. Ik heb mijn twijfel of het Amerikaanse daderschap ooit bewezen gaat worden want de cia zal alles in et werk stellen dat te voorkomen:diplomatie, druk, dreiging. En ook in de VN is Amerika de baas.

Een zeer bezorgde burger
1 jaar geleden

Tegelijkertijd met de NYT werd dit twijfelachtige bericht over de ‘Pro-Oekraine-Groep’ verspreid in de Duitse en Nederlandse dagbladen.
Het was alsof op commando iedereen dit verhaal begon op te dissen.
Dat is natuurlijk ook al uitermate verdacht.
In de Nederlandse dagbladen kreeg dit sprookje prominent een plekje.
Het verhaal van Seymour Hersh,een zeer gedetailleerd verslag van een zeer gerenommeerd journalist, werd daarentegen dagenlang doodgezwegen.