Enge mensen

Mocht iemand in de politieke wereld nog denken dat er geen dommere politici zijn dan Hoekstra, Kaag en Bruins Slot dan vergist die persoon zich.

Gisteren kwam Bidens Klimaatpaus en Obama’s onderhandelingsguru voor de kernwapen overeenkomst met Teheran, John Kerry, met de volgende uitspraak: “WEF globalists are the select group of human beings touched by something at some point in their lives that caused them to have a savior complex ….the experience is extra terrestrial”. Gelukkig is Kerry van het zelfde Pinoccio- gehalte als onze Minister-president, maar toch. Als het niet zo diep triest was, zou je er nog om kunnen glimlachen.

John Kerry. (Afb: Rhododendrites / wikipedia)

Wat beweert Kerry in die ene zin? Drie dingen: wij van de WEF zijn de übermenschen van deze eeuw, niet-WEF leden zijn dientengevolge untermenschen; we gaan net als Jezus Christus de wereld redden van het kwaad en slechte en wat hier gebeurt, is buiten aards. Ademloos hebben Nederlandse bewindslieden, politici en andere leden van de elitocratie met verheerlijkte blikken geluisterd naar deze volgens hun maatstaven gelouterde politieke autoriteit. Ze stootten elkaar aan: “zie je nu wel, wij zijn de redders van de natie die de hemelse opdracht hebben gekregen om dwarsdenkers te elimineren” Het lijken wel citaten van Goebels, de volksmenner, die in naam van een autocratische despoot, de untermensch oproept om de belangen van de übermensch te beschermen. De bruine pakken kunnen weer uit de kast gehaald worden.

Dat Kerry iedereen buiten zijn familie en kennissenkring als minderwaardig wenst te beschouwen, is al decennia duidelijk. John vindt zichzelf een door God gezonden boodschapper, een moderne evangelist, die neer kijkt op de rest van de samenleving. Ik heb de man zien acteren tijdens de debatten met Bush en heb hem horen liegen over zijn bijzondere militaire onderscheidingen. Kerry heeft moeite om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden en haalt die twee herhaaldelijk door elkaar.

De voor velen onbekende John Kerry

Kerry is rijk getrouwd. Met de erfgenaam van de sapmagnaat Heinz. Daar is op zich niets mis mee. Een dochter is getrouwd met een Amerikaan met Iraanse wortels en die verbinding heeft hij omzichtig benut tijdens de onderhandelingen met Teheran. Kwam even goed uit. Een andere dochter zit in filmzaken en dat is handig als een Hollywood ster kan opdraven bij een of meerdere verkiezingsrondes. Van de drie stiefzonen met de achternaam Heinz heeft Christopher een korte tijd iets gedaan met Hunter Biden en Devon Archer. Gelet op de Burisma zaak niet echt een integriteitaanbeveling. Samen met de twee heeft hij een Investeringsmaatschappij opgericht, maar knipte de banden met de twee door toen beiden een functie kregen in de Raad van Toezicht van Burisma. Volgens zijn woordvoerder: “joining the board of Burisma Holdings was a bad idea”. Een verstandige man.

John Kerry staat bekend om zijn ambivalente loyaliteit en wordt regelmatig verweten “Personal Gains before Country” te stellen. In het openbaar heeft hij voortdurend de enige democratische staat in het Midden Oosten verketterd om hun beleid richting Hamas en PLO en hoewel hij zich regelmatig bedient van anti-Israel retoriek, blijkt hij voor een bedrag van $550K tot 1 miljoen aandelen te bezitten in Noble Energy, een van de firma´s die is betrokken in de exploratie en exploitatie van twee grote gasvelden voor de kust van Israel. Toen Israël uit de overeenkomst dreigde te stappen, wist Kerry de toenmalige minister-president, Netanyahuh, over te halen de overeenkomst overeind te houden.

Zijn jongste dochter uit zijn eerste huwelijk Dr. Vanessa Bradford Kerry trouwde in 2009 in Boston met Dr. Brian (Behrooz) Vala Nahid en de twee zijn na de huwelijksvoltrekking naar Iran gereisd om familieleden van de bruidegom te bezoeken. In maart 2019 zei hij ter gelegenheid van het Iraanse Nieuwjaar (Nowruz): “I am proud of the Iranian-Americans in my own family, and grateful for how they have enriched my life….…strongly committed to resolving” the differences between the United States and the Islamic Republic of Iran, to the mutual benefit of both of our people”.  Gezien het feit dat Teheran de motor achter terroristische aanslagen is, een nogal dubieuze uitspraak. Als onderdeel van de huwelijksvoorbereidingen van de eerder genoemde dochter, nam Kerry deel aan een diner dat door Soros in diens penthouse in Manhattan werd gegeven. Van Soros wordt beweerd dat hij het buitenlands beleid van de VS inhoud geeft en stuurt. Opmerkelijk genoeg werden die banden niet aan de orde gesteld tijdens de hoorzitting om hem als Min BuZa te bevestigen.

De kernwapenovereenkomst met Iran

Kerry speelde een significante rol bij het sluiten van de kernwapen overeenkomst met Iran (Joint Comprehensive Plan of Action of JCPAO), waarbij hij zijn persoonlijke relaties driftig heeft gebruikt. Behalve het feit dat experts een groot aantal omissies in de overeenkomst hebben ontdekt, kon Teheran zijn geostrategische positie in het Midden Oosten door het vervallen van sancties en het overhandigen van bevroren financiële gelden, versterken. Dat is vooral herkenbaar geworden door de opkomst van het islamitisch terrorisme en het verschuiven van de Iraanse invloedsfeer in het Midden Oosten en in het verlengde de groei van het terrorisme in West-Europese landen.

De grote moslim – en islam invloed in de Obama regering in het algemeen en de banden die Kerry heeft met Iran en Iraniërs in het bijzonder, verklaart de pamperende instelling waarmee Obama en Kerry de onderhandelingen hebben gevoerd. De mullahs hadden kort na de start van de onderhandelingen snel door dat Obama c.s. eenvoudig gemanipuleerd konden worden. Trust do not verify gold in hun optiek wel voor Amerikanen maar niet voor hen. Obama en Kerry vonden het wel prima, als die overeenkomst maar gesloten werd.

Kerry openbaarde de redenen om tijdens de onderhandelingen met Iran een aantal heikele onderwerpen, die door kenners als disastrous flaws zijn gecategoriseerd, bewust buiten die onderhandelingen te houden. Volgens hem een kwestie van strategisch denken. Hij legde dat in februari 2018 als volgt uit:  “the U.S. recognized that the agreement being negotiated was not dealing with other problematic issues, including human rights abuses, missiles, arms shipments, support for Hezbollah, and its interference in Iraq and Yemen…..although those were legitimate concerns, the decision to leave them off the agenda was taken not as a concession, but as a matter of strategic thinking.”[1]. De vraag wat er strategisch is en wat de regering Obama daarmee voor ogen had, kon of wilde Kerry niet uitleggen.

Over het overhandigen van de $150 miljard bevroren tegoeden, kwam Kerry met een merkwaardige uitleg. Hij erkende in 2015 dat niet kon worden uitgesloten dat een deel van dat geld zou worden gebruikt voor de ondersteuning en intensivering van het internationale terrorisme. Nog geen 10 dagen na het sluiten van de overeenkomst werden 10 US militairen in de Straat van Hormuz opgepakt. Na 2016 werd Hezbollah sterker en brutaler, ging internationaal en vergrootte zijn aandeel in de internationale drugshandel. Iran ging zich actief bemoeien met de burgeroorlog in Syrië; versterkte zijn militaire aanwezigheid in Irak, intensiveerde zijn bijdrage in Jemen; pleegde aanslagen op olietankers en raffinaderijen op het Arabische schiereiland en Perzische Golf. Kerry zette die gebeurtenissen weg met de woorden: “Oh, stuff happens”.

In januari 2020 noemde hij die $ 150 miljard  “a little bit of money” en beweerde dat met aftrek van Teheran´s schulden slechts $55 miljard zou overblijven. Hij suggereerde in het interview met Fox News zelfs dat het de Amerikaanse belastingbetaler geld zou schelen. Kerry en Obama hielden de Amerikaanse burger opnieuw voor de gek en informeerden die niet dat

  • De bevroren tegoeden schulden waren aan het Iran van de Sjah en niet aan het regime van Khomeini.
  • Die schulden werden bevroren, omdat het islamitische regime Iran in een terreurondersteunende staat aan het veranderen was en opvolgende Amerikaanse presidenten het internationalistische terrorisme niet wensten te ondersteunen. Een feit dat door vrijwel iedere Midden Oosten kenner wordt genegeerd en weggelaten.
  •  300 IED slachtoffers van het Iranese terrorisme in de periode 2004-2011 juridische claims van $53 miljard hadden uitstaan. Die door Kerry als resterende aangeduide $55 miljard had aan die slachtoffers betaald moeten worden en niet aan de Qud strijdmacht van Soleimani. Die claims zijn door Obama onder de bus gekomen;
  • Obama de sancties op Soleimani ophief, waardoor terroristische aanslagen een nieuwe fase konden inslaan.

Overigens is die overeenkomst niet aan het Congres voorgelegd. Zelfs na het einde van de Obama-periode is Kerry doorgegaan om van de kernwapenovereenkomst met Iran te redden wat er nog te redden viel. Achter de rug om van de Trump regering hield hij zich bezig met wat experts noemen shadow diplomacy door met Teheran en Europese staten die hun handtekening hadden gezet onder de brakke Iran overeenkomst, te adviseren hoe ze VS sancties zouden kunnen omzeilen. In de periode 2016-2020 heeft hij persoonlijke en telefonische gesprekken gevoerd met de Iraanse BuZa Mohammad Javad Zarif in het UN gebouw in New York, de Duitse President Steinmeier en Frederica Mogherini van de EU.

Verwerpelijk

Onbetrouwbaar, niet loyaal, uit op eigen gewin, liegen, bedriegen, achterbaks, besmet met het nepotisme virus. Karakteristieken die gewoonlijk worden toegeschreven aan amorele personen; aan personen die men te makkelijk wil plaatsen in de categorie untermensch. In het geval van de zich als redder van de wereld presenterende Kerry blijkt dat hij moreel gezien een verwerpelijk persoon is, die je liever niet de rug moet toekeren, bang een mes tussen de schouderbladen te krijgen. En die man kwam met de uitspraak: “

“WEF globalists are the select group of human beings touched by something at some point in their lives that caused them to have a savior complex ….the experience is extra terrestrial”

Waardoor hij de WEF schetste als een verzameling enge mensen, die je nooit in je huis moet verwelkomen, bang dat ze je huis gaan afbranden. Helaas is de realiteit in Nederland dat het staatshuis al in brand staat.


[1] Zie artikel op website www.cnsnews.com d.d. 19 februari 2018.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties