Blindgangers

Afgezien van het feit dat economische sancties de naaste Europese bondgenoten van Washington zwaar hebben getroffen, heeft de controle van het Westen over Oekraïne diens economie in een langdurige malaise gebracht, een groot deel van de kritieke infrastructuur van het land onbruikbaar gemaakt, een aanzienlijk deel van het Oekraïense leger vernietigd en de toekomst van de Oekraïne in een twijfelachtig vaarwater gemanoeuvreerd.

Besmet door een anti-Poetin virus, verleid door een corrupte en despotisch optredende regeringsleider (politieke en media tegendenkers zijn geëlimineerd) en gestuurd door een onbegrijpelijk superioriteitsgevoel (NAVO heeft van het Warschau Pakt gewonnen), heeft het westen zich laten verleiden om zich onvoorbereid in de Oekraïense crisis te storten. De chaotische ontwikkelingen rond de te late wapen en munitie leveranties zijn het beste bewijs dat bij het Westen het ontbreekt aan inzicht, overzicht en voorbereiding op datgene wat het te wachten stond.

Het heeft er alle schijn van dat westerse regeringsleiders niet beseften dat aantallen wapens niets zeggen over de gevechtskracht die noodzakelijk is om de strijd in een 4-D gevechtsruimte te kunnen voeren. Dat tijd nodig is om aantallen wapens te transformeren in slagkracht en vervolgens in gevechtskracht. Dat diverse landen een uiteenlopend assortiment aan munitie voeren en het beschikbare volume niet voldoende zou zijn om een open einde strijd met succes te kunnen voeren. Dat een gewapende strijd in de hoogste geweldsintensiteit doorgaat tijdens die noodzakelijke transformatie van aantallen naar gevechtskracht en gevechtskracht te laat of niet effectief op het gevechtsveld komen.

Mislukt

Het is duidelijk geworden dat westerse regeringsleiders het boemerangeffect van steeds scherpere sancties op heden en toekomst van eigen nationale samenlevingen hebben onderschat en de consequenties voor de man in het Kremlin en de Russische samenleving hebben overschat. Het is ook helder geworden dat westerse regeringsleiders ervan overtuigd waren dat genoeg wapens en voldoende munitie in nationale arsenalen opgelegd lagen om de strijd met Moskou op Oekraïens territoir met succes aan te gaan. Het is duidelijk geworden dat westerse politici zich schromelijk hebben vergist in de effectiviteit van hun wapenarsenaal. Het is ook duidelijk dat hun inspanningen om de Amerikaanse wens voor een uniepolaire wereld van de grond te trekken, schipbreuk zullen leiden en een multipolaire wereld steeds waarschijnlijker wordt.

Het is ook duidelijk geworden dat het geostrategisch en economisch isoleren van Moskou mislukt is. De olieverkopen en in het verlengde de economie vertoont een aanhoudende groei, terwijl de economie van veel westerse landen in een neergaande spiraal is geraakt en recessie onafwendbaar lijkt. De westerse bemoeienissen met Kiev hebben naast de groeiende spanningen tussen de VS en China en steeds intensievere confrontatie tussen Oost en West, de wens van landen om zich aan te sluiten bij de BRICS (42% van de wereldbevolking en 25% van de wereldeconomie) een stevige impuls gegeven. Steeds meer landen sluiten of hebben het voornemen uitgesproken om zich aan te sluiten bij de BRICS-organisatie. Het is de vraag of en wanneer Turkije uit de NAVO stapt en zich gaat aansluiten bij de BRICS-landen. Ook Saoedi Arabië heeft de wens te kennen gegeven om zich bij het BRICS-kamp te voegen en in het verlengde olie verkopen niet meer in dollars maar in een andere – meerdere – valuta af te willen rekenen. Vermoedelijk maken de roebel en yuan de beste kansen. Dat betekent het einde van de in 1974 ingevoerde betalingen met de petrodollar.

“Politieke leeghoofden hebben
het nog steeds niet begrepen”

Het is duidelijk dat ondanks de stevige teksten, het Westen geen coherente militair strategie voor de gewapende strijd in de Oekraïne heeft en de woorden van de Nederlandse MP en zijn collegae dat “ de NAVO in oorlog met Rusland zou zijn” op drijfzand berust en weer een bewijs is dat westerse politici als bureautijgers op 2000 kilometer van de gewapende strijd geen notie hebben wat oorlog voeren daadwerkelijk inhoudt. Politieke leeghoofden hebben nog steeds niet begrepen dat militaire operaties de randvoorwaarden in termen van veiligheid en stabiliteit moeten scheppen voor een politieke oplossing. De hoofdtaak van het buitenlands beleid is en blijft diplomatie, verzoening van belangen, begrip en conflictbeheersing. Niet de eendimensionale benadering die het Westen nu hanteert, toegesneden op wapens en munitie, het verlengen en intensivering van de gewapende strijd; het sterven van jonge mensen op het gevechtsveld en het vernietigen van de toekomst van de Oekraïne.

Media

Het is ook duidelijk dat de media voortdurend op het verkeerde paard wedden: propaganda voor Kiev en demoniseren van Moskou. Terwijl de realiteit er anders uitziet. De media voeden de oorlogszuchtige hersenkronkels van de regerende westerse politieke klasse. De NAVO loopt aan de leiband van Amerikaanse oorlogszuchtige politici, die maar een doel voor ogen lijken te hebben: “Rusland politiek en economische isoleren en elimineren”. Het devies van de Democratische Partij sinds de dagen van de Obama regering, uitgedragen door havikistische neocons die ‘leunstoel-generaaltje‘ spelen en niet doorhebben dat het een niet te realiseren hersenspinsel is.

Een militaire expert vatte de nabije toekomst in de Oekraïne als volgt samen: “540.000 Russische troepen and counting gestationeerd rond de grenzen van Oekraïne die zich voorbereiden op een groot offensief dat waarschijnlijk een einde zal maken aan de oorlog in Oekraïne. 540.000 Russische troepen, 1000 raket artilleriesystemen, 5000 gepantserde gevechtsvoertuigen waaronder minstens 1.5000 tanks, honderden en honderden tactische ballistische raketten. Oekraïne (en het Westen) gaat nu een oorlog meemaken op een schaal die we sinds 1945 niet meer hebben gezien”. Uit bevestigde inlichtingen is duidelijk geworden dat de strijd in en om de Donbas hoofdzakelijk een gevecht van de Wagner groep en de Donbas proxy strijdmachten is geweest. Het gros van de hoofdmacht is in die regio buiten de strijd is gehouden en niemand weet waar de ‘rustige hamer’ zal neerdalen. Het lijkt er sterk op dat Moskou gereed is voor een conventionele grondoorlog zoals niemand in de westerse hoofdsteden ooit heeft voorzien. Lekker dan, het gevolg is dat NAVO-militairen zullen sterven voor een strijd waarvoor zij zich niet hebben opgegeven.

Incompetentie

Afb: Johnhaganart / wikipedia.

De politieke incompetentie om inhoud te geven aan de kreet: “het is ook onze oorlog” is onthutsend en onderstreept dat een strijd in de hoogste geweldsintensiteit overgelaten moet worden aan echte experts en niet aan individuen die de gevolgen van hun oorlogszuchtige uitspraken niet kunnen overzien. Het accentueert ook de onmacht van militaire autoriteiten om regeringsleiders te wijzen op hun gebrek aan inzicht en overzicht om woorden te vertalen in daden en de gevolgen die de daden zullen hebben. Vanuit die invalshoek beschouwd, wordt één ding steeds waarschijnlijker: Oekraïne zal niet langer meer kunnen bestaan als een levensvatbare, onafhankelijke, aaneengesloten staat. Dat hebben ze in Washington, Brussel, Berlijn en Den Haag dus ‘goed‘ gedaan.

Dan kun je wel met een arrogante trek op het gezicht leuke teksten voor het thuisfront uitkramen en gezellig keuvelen met overeenkomstige dwaallichten in Davos; de realiteit buiten die keuvelkamers ziet er weerbarstig uit. Hebben ze het nog niet gehoord? Rusland en China hebben het WEF de oorlog verklaard en andere landen van de BRICS zullen volgen.

Dat is de oogst van “onze oorlog in de Oekraïne” en de doorsnee burger plukt de wrange vruchten van dat beleid van en door blindgangers.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Koddebeier
1 jaar geleden

De Politieke leeghoofden in Den Haag, Brussel en de VS teisteren met hun ongelofelijke domheid de bevolking.
Te dom om hun daden te overzien treiteren ze de grootste atoommacht van de wereld, die in staat is in luttele minuten zijn vijanden weg te vagen.


1 jaar geleden

“” De politieke leeghoofden hebben het nog steeds niet begrepen “” : aldus de heer Brantz . “ ze hebben niets begrepen wat de westerse wereld aan het doen zijn en de geografische verhoudingen is buiten hun gezichtsveld komen te liggen . . Dat de sancties tegen Rusland een averechts effect hebben is ook niet begrepen . Als “” we”” dan even stilstaan wat de werkelijke oorzaken zijn ter zake de oorlog in Oekraïne en de voorafgaande politieke en economische situaties dan ben ik nu al geland bij het “” Statement” van Brantz .het oude liedje wordt steeds opnieuw bezongen omdat er geen nieuw lied is gecomponeerd . Ook dan moet ik denken aan het statement dat incomprehensie en opportunisme de rode draad ( portee”) is in het artikel . Wat mij duidelijk opvalt , is dat de Heer Brantz zijn kennis Inzake het gehele
Militaire vlak op kundige wijze uiteen zet en de tekortkomingen bij de politiek verantwoordelijken in het licht zet Immers : Er is geen Verantwoordelijkheid genomen ter bescherming van de westerse wereld omdat men “” dacht” dan een oorlog verleden tijd is . En nu komt de aap uit de mouw : Het is het bewijs dat politieke leiders per definitie geen kennis bezitten inzake de Geografisch Demografische Diversiteit . Zodat , De realiteit buiten de de keuvel-kamers ziet er weerbarstig uit . Ook in deze zin drukt de incompetente houding aan van politici . Ik blijf bij mijn conclusie over de afgelopen decennia dat politici hun capaciteiten in een ideologische sausjes hebben gelegd waar kennis van zaken , de vakministers , ontbreken en de toekomst van geheel Europa op het hakblok hebben gelegd. Onder druk van Multipolaire organisaties en dagdromers, zoals de klimaatfanaten de wereldverbeteraars, met als totempop Greta Thunberg, ook nu nog niet begrijpen dat de ondergang van Europa en de vernietiging van natuur en habitat door Overbevolking wordt veroorzaakt . Inderdaad, de politieke leeghoofden hebben dat nog steeds niet begrepen “” De militaire consternatie is de consequentie van incomprehensie, incompetentie , en vooral de angst voor het electoraat om niet af te willen gaan omdat de roep , te willen bezuinigen op militaire uitgaven en training “ de verkiezingen te verliezen . En juist die weerbarstigheid doet ons de das om . Wijlen Generaal en ex president van de VS Eisenhower zei toch eens” Onderschat nooit Uw vijand “ . Ook die realiteit is “ weerbarstiger” dan men denkt .