Vreemde tijden

In ons land schiet de oversterfte omhoog, de grootste herverdeling van de rijkdom ooit vindt plaats, er is sprake van erosie van onze rechten, en de overstap van contant geld naar de ‘central bank digital currency’ (CBDC) wordt in de steigers gezet. Vreemde tijden…

Dat zijn zomaar wat opsommingen waarover een aanzienlijk aantal burgers zich zorgen maken. “Nepnieuws” beweert de overheid bij monde van haar communicatiekanalen op de NPO. Het effect van die betiteling is averechts: het leidt tot meer verdenkingen jegens de Staat, namelijk dat zij heimelijk een beleid voert wat niet langer in het belang van de Nederlandse bevolking dient. Het opvallende gemak waarmee de uitvoerende macht de opdrachten van de wetgevende – en controlerende – macht naast zich neer legt, is voor velen een reden temeer om de overheid te wantrouwen.

Zo is het opvallend dat het Kabinet maar magertjes antwoord wenst te geven op vragen omtrent de oversterfte. De antwoorden zijn weliswaar volumineus maar (varianten op) teksten als “weet ik niet” tot “dat valt buiten de portefeuille” zijn prominent aanwezig. Toch is er in één maand tijd (oktober 2022) een oversterfte geconstateerd van maar liefst 1800 mensen in ons land. Dat is nogal wat op een bevolking van 17,5 miljoen mensen. De mensen die de hypothese aanhangen dat dit komt “door de vaccinaties” worden daarmee bevestigd in hun angstige vermoeden dat een veel grotere agenda schuilgaat achter de eerdere coronamaatregelen. Overigens doen zij dat zonder zich af te vragen hoeveel levens de vaccinaties hebben gered en waarover de betreffende bewindsman zich ook al niet uitbundig uitlaat, terwijl daar – alsdan – toch warempel wel reden voor zou zijn. Maar de objectievere vraag van Omtzigt, of de focus in de gezondheidszorg op COVID-19 wellicht heeft geleid tot uitgesteld zorgaanbod en – dientengevolge – nu een extra oversterfte, is kennelijk een vervelende.

De kernvraag van Omtzigt is in feite dezelfde als de vragen die de ‘wappies’ zich stellen: “heeft de overheid haar kerntaken op orde of spelen andere belangen dan de directe landsbelangen of die van de bevolking een rol?” Als andere belangen een rol spelen, welke zijn dat dan? Is het een Europees project via het ambtenarencircus van de EU of zijn het toch ‘juridisch bindende afspraken’ met merkwaardige clubs als het WEF of de geheimzinnige Bilderberggroep? Verstrekkende afspraken met die laatsten zouden inderdaad ernstig zijn, omdat besluiten die daar genomen worden totaal geen electorale legitimatie hebben noch gecontroleerd kunnen worden door een volksafvaardiging. Naar verluidt is zelfs ons (ongekozen) staatshoofd een prominent en frequent bezoekster van dergelijke bijeenkomsten. Als dat overleg beperkt zou blijven tot het Kerstmenu op Paleis Huis ten Bosch dan kan de bijna gaargekookte bevolking daar weinig bezwaar tegen hebben, maar erg waarschijnlijk is dat niet.

Naar verluidt gaan de overleggen met onze vorstin over een digitale munteenheid, waarmee de overheid in staat zou zijn het voor de burgers beschikbare geld te programmeren: wie meer dan een krat bier in de maand wil kopen kan dat niet: “computer says no”. Wie geen CO2-budget meer heeft kan niet meer op vakantie en wie braaf is krijgt een tientje in de maand als heldenpremie en wie contanten uit de flappentap wil halen, ziet dat het apparaat spontaan weigert.

Maar dat is het risico als we onze overheidsdienaren toestaan om afspraken te maken buiten het zicht van de Tweede Kamer. En onze vorstin moet natuurlijk begrijpen dat zij gerust met mensen van het WEF mag praten (zoals ieder ander dat mag) maar niet in haar functie als Koningin van Nederland en dus als lid van onze regering. In ons land behoren alle besluiten voort te komen uit het overleg tussen de wetgevende en de uitvoerende macht. Van alle wetten die niet op die manier tot stand zijn gekomen, behoort de bevolking een zeker moment te eisen dat die wetten herzien zullen worden en er ook op toe te zien dat dit ordentelijk gebeurt. Simpeler gesteld: de overheid doet wat de bevolking haar opdraagt. Meer niet.

Er zullen in dat geval nog veel wetten sneuvelen…


Deel dit:

Post navigation

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof, met deze reactie komt veel samen waarover u schrijft, m.v.g. Paul Quekel

CITAAT UIT column L. de Winter zie hieronder: “Er is al geruime tijd „oversterfte”, ofwel veel meer mensen sterven dan de gemiddelden van het verleden aangeven. Vele duizenden mensen zijn dit jaar extra gestorven, veel meer dan tijdens de Watersnoodramp van 1953, die leidde tot de magistrale Deltawerken. Je zou denken dat onze leiders alles in het werk stellen om die oversterfte te analyseren. Er worden gelden ter beschikking gesteld voor pandemie-onderzoek, maar niet voor onderzoek naar een mogelijk verband tussen vaccins en oversterfte. Wie suggereert dat ook die kwellende optie moet worden onderzocht, al is het om elk verband uit te sluiten, is een „vaccinontkenner.”

Geachte heer Omtzigt, e.a.
Ontvangen van een relatie en leest u ook: http://www.sdnl.nl/recessie.pdf en zoekt u met control F op CONTANT en u weet hoe wij als de gewone, huis, tuin en keukenburgers, het MKB met haar personeel, al decennia lang worden opgelicht, verwaarloosd en uitgezogen en zowel ambtelijk, politiek, bestuurlijk en financieel voor de gek worden gehouden.
 
Leest u hieronder ook de column van de heer Leon de Winter BRON DAGBLAD DE TELEGRAAF: “Met digitaal geld bevolking reguleren”.
 
Zoals ook met de Klimaat gekte, zie https://clintel.nl/ waarover vandaag 21 december 2022 de heer Leon de Winter ook in zijn column schreef: http://www.telegraaf.nl/watuzegt/306486218/we-zijn-schuldig-door-te-bestaan, zie hieronder zijn column.
 
M.v.g. Paul Quekel
 
CC M. Alkaya
BCC journalisten, redacteuren, hoogleraren, politici e.a.
 
Virtueel geld
Reeds eerder werden waarschuwingen geuit over het digitaliseren van al het geld. Het onderscheid tussen reëel en virtueel geld wordt dan nog kleiner en daarmee de werking van koersen, inflatie, rentes, leningen, ‘bijdrukken’, schuldsanering en criminele zelfverrijking. Of zoals een Amerikaanse bankier zei: Als ik geld nodig heb, open ik een rekening en zet daar een getal in. Mensen die meenden zonder anderen te schaden te kunnen meedoen aan een piramidespel (Bitcoin) hebben reëel geld betaald, waarvan bijna 2 miljard werd afgeroomd, en kregen daar gebakken lucht voor terug. De waarde is immers ‘wat de gek ervoor geeft’.

China lijkt over onbeperkte westerse valuta te beschikken; komen die alleen uit medicijnenverkoop, elektronica, massaproductie e.d. of ook door ‘hack’-activiteiten waarbij de eigen rekening wordt opgeplust?
Dat ons geld door inflatie minder waard wordt, dus ook de aflossing van een hypotheek, is duidelijk. Maar waarom stijgen de hypotheekrente en de spaarrente dan veel langzamer? En waar betalen banken hun boetes, bonussen, gebouwen (steeds minder servicepunten) en criminele verliezen van?
 
Wellicht geeft het volgende wat meer inzicht: banken mogen doorgaans 10x zoveel geld uitlenen dan hun ‘eigen’ vermogen (van de spaarders en andere tegoeden). Sommige banken zelfs nog meer, maar dat kan fout gaan zoals bij de DSB (die in werkelijkheid toch voldoende gezond blijkt te zijn geweest, ondanks de factuur van tientallen miljoenen van de curatoren).

Dus 90% van de hypotheken en andere leningen worden dan ‘gefinancierd’ met virtueel geld, waarvan de rente en aflossing worden betaald met reëel geld! Het risico is minimaal gezien het onderpand en de bank wordt steeds rijker en kan dus meer uitlenen.

Als er geen onderpand is voor een (bedrijfs)lening, dan is die gebaseerd op ‘vertrouwen’. Namelijk dat de schuldenaar de rente en aflossing kan en zal betalen. Doet hij dit niet – bij faillissement of schuldsanering – dan lijdt de bank doorgaans geen schade, hoogstens gederfde inkomsten: het was immers virtueel geld.
Het is daarom een schande dat hypotheekverstrekkers bij de afwikkeling van een faillissement of schuldsanering meteen na de belastingdienst en de curator aan de beurt zijn.
 
Verzekeraars zijn echter geen banken en hebben bovendien slechts een beperkt eigen vermogen, bedoeld om schadeclaims af te handelen, tenzij er sprake is van overwinsten. Dit is – volgens deze leek – echter geen probleem om hypotheken te verstrekken (en in het verleden de tussenpersonen royaal te laten meeprofiteren). Immers, een gelijktijdige lening van virtueel geld bij een bank door de verzekeraar is simpel, gezien het onderpand en de buffers van de verzekeraar. Want een bank hoeft niet veel ‘vertrouwen’ te hebben bij het uitlenen van virtueel geld.
 
Hoe goed het toezicht op maffiose banken werkt, hebben we in Duitsland, Italië, Spanje en Griekenland gezien, alsmede bij de woekerpolissen (naar schatting 30 miljard in Nederland) en het witwassen van vele honderden miljarden. En het toezicht op de toezichthouders (centrale banken) is onder meer zichtbaar bij de ECB en de belastingparadijzen: geen toezicht, want alles is geheim, net als het toezicht op de ABP-miljarden en bonussen (zwijggeld?). Indien die miljarden bij banken worden ondergebracht, kan het 10-voudige daarvan worden uitgeleend aan overheden, investeerders, olie- en gasbedrijven etc. En als het ABP dan de helft van de woekerwinsten ontvangt, was de hele pensioenwet niet nodig geweest.
 
Zelfs de DSB kon uiteindelijke de schuldeisers schadeloos stellen, deels met rente; vermoedelijk doordat er nog steeds leningen met reëel geld werden afgelost. Begrijpt u nu waarom de financiële wereld honderdduizenden werknemers kan betalen en de Bitcoin als een ongewenste concurrent beschouwt, waarvan ook de belastingsdienst wil weten wie daar (echt) geld in stoppen?
L.J.J. Dorrestijn Sprang-Capelle

TER INFO:
Geachte heer ALKAYA, ter info en houdt u de elitaire dame S. Kaag tegen, net als mevrouw Maxima, met dit onzalige plan, m.v.g. Paul Quekel
 
Van: Paul Quekel [mailto:plgquekel@hotmail.com]
Verzonden: woensdag 23 november 2022 11:54
Aan: pjansen@telegraaf.nl; leondewinter@hetnet.nl
CC: Knoops Office <office@knoopsadvocaten.nl>
Onderwerp: Met digitaal geld bevolking reguleren
 
Geachte heer Jansen, hoofdredacteur van Dagblad de Telegraaf, http://www.telegraaf.nl/watuzegt/37254493/met-digitaal-geld-bevolking-reguleren
 
Mijn hele werkzaam leven heb ik in de ICT gewerkt en een ICT bedrijf gehad, http://www.sdnl.nl/quekel-comdes.htm en http://www.sdnl.nl/quekel-rodias.htm. De uitstekende column vandaag in uw krant van de heer Leon de Winter en zijn constateringen over een totale controle van en door Overheden, heb ik al in 2001 beschreven in mijn column UTOPIE.
 
Leest u mijn columns Utopie, Illusie, De Berusting en Milieu op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm, de links over de nu onbetaalbare zorg en onze brief aan Wim Kok over het Nederlandse aardgas en hoe dat nu in 2022 is afgelopen kunt u aan de Groningers vragen of aan uw eigen portemonnee.
 
Citaat uit Utopie geschreven in 2001 op basis van mijn ICT ervaring:
“Wij zijn echt niet zo ver af van een alles omvattende en controlerende overheid. Een waarlijk BIG CONTROL.
Alles en iedereen wordt gecontroleerd, van geboorte tot de dood overschaduwt door een alles overheersende en verstikkende macht. Nu nog via duizenden computer bestanden. Maar al zeer spoedig door ingeplante computerchips met online verbindingen naar de data bases van Overheid, Verzekeraar en Bank, gekoppeld aan Justitie en onderzoekinstellingen. Ingeplante chips in de lichamen van mens en dier, maar ook ‘geïnstalleerd’ bij medische instellingen, auto’s, huizen, televisies, internet en alle andere nog denkbare BIG CONTROL mogelijkheden. Een zwart scenario? Zeker niet want vele dieren hebben al ingeplante chips. Paul Quekel Waalwijk 16 augustus 2001”. Einde citaat.
 
STOP en voer nooit in: Central Bank Digital Currencies (CBDC’s), ofwel digitaal geld en leest u het artikel http://www.sdnl.nl/recessie.pdf Hoe pseudo-GELD Europa verstikt. Zoek met control f op contant en u weet de oorzaken.
Met verdrietige groet,
Paul Quekel 78 jaar met alleen AOW en kapot gemaakt door de Nederlandse overheid, http://www.sdnl.nl/quekel26.htm met onterechte belastingaanslagen.

CC de heer L. de Winter, dank u voor uw uitstekende column en veel succes met uw boek en prof. dr. mr. G.J. Knoops.
BCC redacties, journalisten, politici, hoogleraren e.a.
 
BRON DAGBLAD DE TELEGRAAF:
Met digitaal geld bevolking reguleren

Door LEON DE WINTER
Updated Gisteren, 18:57Gisteren, 18:56 in COLUMNS
Vorige week kwamen de leiders van de twintig landen met de grootste economieën bijeen op Bali. Na de pandemie wilde Indonesië het tropische eiland weer promoten. Leidt het reizen naar Bali niet tot veel CO2-uitstoot? Zeker. Het groene Bali valt voor massatoerisme alleen via vliegtuigen te bereiken, maar zonder massatoerisme, en dus schade aan milieu en klimaat, verarmt het eiland. Voor een klimaatneutrale toekomst zou het beter zijn om Balinezen nette armoede toe te wensen.

De G20-bijeenkomst leidde tot enkele verklaringen. Daarin drukten de betrokken wereldleiders hun prioriteiten uit, en die zijn nogal globalistisch van aard. Dat woord ’globalistisch’ is omstreden. In veel media worden critici van globalisme met afschuw veroordeeld. Globalisme is goed, zo luidt de standaardopinie in de meeste media over agenda’s die de hele aarde betreffen.

In hun verklaringen maakten de leiders duidelijk dat zij een systeem willen invoeren teneinde „naadloos internationaal te reizen”. Je zou denken dat dat systeem al bestaat: vlucht boeken, paspoort meenemen, bagage laten controleren. De leiders bedoelen iets anders. Ze willen dat nationale controlesystemen ’interoperability’ krijgen, ofwel: nationale controlesystemen moeten met elkaar samenwerken.

Het gaat onder meer om de wereldwijde interoperability van maatregelen die genomen zijn om vaccinatiebewijzen te controleren; denk aan ons QR-appje, zo dromen de G20-leiders.

Dialoog en samenwerking
Pandemieën zijn een goede reden voor globale controlemaatregelen, zeggen ze. Dus is het nodig om „internationale dialoog en samenwerking” te bevorderen voor het „instellen van betrouwbare globale digitale gezondheidsnetwerken als onderdeel van pogingen om de preventie en antwoord op toekomstige pandemieën te versterken.”

Kan hier iets verkeerd gaan? Als je vaccinatiedwang niet erg vindt, is er niks aan de hand. Je kunt, als de leiders dat doorzetten (en daar lijkt het op), straks niet meer reizen als je je niet aan globale vaccinatievoorschriften houdt. Dat is niet verontrustend voor mensen die het niet erg vinden wanneer er meer globale dwangmaatregelen komen. Het volgende willen de leiders ook graag: ze willen verder praten over de invoering van Central Bank Digital Currencies (CBDC’s), ofwel digitaal geld, voor het „internationale monetaire en financiële systeem”.

Duivelse inborst
Nee, ik ben niet verloren geraakt in complotten of de gedachte dat Klaus Schwab van het WEF een duivelse inborst heeft. Het staat allemaal open en bloot in de verklaringen van de G20 op Bali. Ik lees ze geïnteresseerd en geduldig, die verklaringen die vorige week door de G20-leiders de wereld ingestuurd zijn, dat is alles.

Vol trots en bevlogenheid zijn onze leiders, ze vinden hun doeleinden eerzaam, zoals koningin Máxima het eerzaam vindt om digitaal geld te promoten; wie geeft haar de vrijbrief dit te doen? Ons kabinet geeft die. Want het is niet oneerzaam om voor CBDC’s te pleiten, vinden onze leiders in de politiek en media.

Wat kan het uiteindelijke effect van digitaal geld zijn? Antwoord: op den duur totale controle door de overheid. Is dat erg? Ja, dat is erg als het gaat om het inperken van vrijheden, en dat kan straks vrij simpel als er digitaal geld is. Misschien zijn er mensen die vinden: ach, die vrijheden, who cares?
In Canada zijn bij de ’truckersprotesten’ bankrekeningen van protesterenden geblokkeerd.

Dat was een bancaire straf, geïnitieerd door de overheid. Dit gebeurt momenteel ook in Brazilië. Nu kun je denken: dat zijn extremisten, dat geldt niet voor mij. Maar stel je voor: leiders hebben geen twijfel over het negatieve effect van het gebruik van fossiele brandstoffen of van drinken, feesten, reizen. Dus moeten burgers zich in hun gedrag gaan aanpassen.

We reizen te veel, we rijden te veel, we consumeren te veel, we drinken te veel, we feesten te veel, kortom: we doen alles te veel, vinden onze leiders, onder wie Frans Timmermans. En wat is het belangrijkste, meest effectieve middel dat bestaat om ons gedrag te beïnvloeden? Ons betaalmiddel.

Algoritmes
Met digitaal geld kun je de bevolking perfect reguleren. Algoritmes analyseren je uitgaven, herkennen patronen, en zien waar jij het algemeen belang schaadt. Het is toch redelijk om te voorkomen dat jij met je zieke lever de dure zorg onder druk zet, omdat jij jezelf thuis elke avond op de bank laat vollopen? Via digitaal geld kunnen overheden jouw profiel aanleggen, en voorkomen dat jij niet meer alcohol kunt aanschaffen: je digitale pas blokkeert.

Het is nog niet zo ver. Wanneer alle retailers, banken, reisorganisaties, et cetera onderlinge interoperability aanleggen met de databanken van de overheid, worden we, overal op aarde, figuranten in de narratieven van onze leiders. In mijn nieuwe roman Het lied van Europa is dat gebeurd – de roman speelt ruwweg tussen 2040 en 2047. Misschien was ik te optimistisch over het idee dat die plannen nog ver weg zijn.

Vandaag discussieert de Tweede Kamer over digitaal geld. Bedenk: vergeet een reis naar Bali in 2040. Uw CO2-budget zal het niet toestaan dat u daar vakantie viert. Dat voorrecht is aan onze leiders, die ons moeten beschermen tegen onszelf.

BRON DAGBLAD DE TELEGRAAF:We zijn schuldig door te bestaanfile:///C:\Users\paul\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif
Door LEON DE WINTER
Gisteren, 20:28 in COLUMNS
20
Enkele maanden geleden citeerde ik de openingszin van Franz Kafka’s meesterwerk Het Proces: „Iemand moest Josef K. belasterd hebben, want zonder dat hij iets verkeerds had gedaan, werd hij op een ochtend gearresteerd.” Josef K. heeft volgens de normen van beschaafde samenlevingen niets gedaan dat tot een arrestatie kan leiden, dus ligt het voor de hand dat hij vermoedt dat iemand onwaarheden over hem met de autoriteiten heeft gedeeld. Josef K., de onschuldige, belandt in een gekmakende wereld waarin de laster onduidelijk blijft en het proces desondanks zijn gang gaat. Uiteindelijk geeft hij toe aan het schuldig-zijn, en wordt hij ter dood gebracht.

Nee, deze literaire nachtmerrie en onze werkelijkheid liggen niet één op één over elkaar heen, maar de verwondering over de crises waarin we ons bevinden groeit akelig sterk naar de verbijstering van Josef K. toe. Wat heeft het Nederlandse volk op zijn geweten? Slavernij? Slavernij kwam overal voor, sinds mensen de eerste nederzettingen stichtten ruim tienduizend jaar geleden, en vermoedelijk werden ook eerder door jager-verzamelaars slaven gehouden. Zijn we schuldig?

Het percentage Nederlanders dat ooit van de slavernij heeft geprofiteerd is verwaarloosbaar klein vergeleken met de allergrootste meerderheid van de bewoners van onze delta, die in het zweet des aanschijns geploeterd hebben om het hoofd boven water te houden. Ik hecht aan rituelen, maar onze leiders hebben een herinneringsplechtigheid veranderd in een daad van zelfkastijding. Wie daarvan afstand neemt, kan het (nieuwe) etiket „slavernijontkenner” krijgen.

Belastering
Zijn onze boeren schuldig? Ja. Ze zijn schuldig aan organisatietalent, aan lange werkdagen, aan het voortbrengen van indrukwekkende hoeveelheden voedsel. Maar dat alles valt weg als in hun bestaan het begrip „biodiversiteit” opduikt. Biodiversiteit is een begrip dat aan alle kanten plooibaar is en per gebied en per tijdsperiode een totaal andere inhoud kan hebben.

Opeens wordt het als een loodzwaar criterium naar de boeren geslingerd, net als de „belastering” die Josef K. overkomt. Dus moeten de boeren boeten voor een begrip dat feitelijk nietszeggend is. En vervolgens moeten boerenfamilies die soms generaties lang verbonden zijn met hun grond, hun werk staken, en worden ze „stikstofontkenners” genoemd.

Zijn we allemaal schuldig aan klimaatverandering? Er heeft nooit een publieke discussie plaatsgevonden over de rapporten van het IPCC, het VN-orgaan dat de doelen stelt ten aanzien van klimaatbeheersing. Wetenschappers – en dat zijn er velen – die stellen dat de huidige klimaatverandering voor een gering percentage het gevolg is van de uitstoot van CO2, komen in de meeste media zelden of nooit aan het woord.

Als je het werk van deze kritische wetenschappers volgt, zoals de groep rondom het Nederlandse Clintel, dan kun je je niet bevrijden van de gedachte dat de mensheid in de greep is gekomen van tragische misverstanden over de gedachte dat het klimaat met de handige CO2-knop kan worden ont- en geregeld.

Als we minder CO2 uitstoten, zal het klimaat gezond worden, zeggen klimaatalarmisten, ook al wijzen alle voorbije klimaatveranderingen op krachten die zich buiten onze controle bevinden: de zon, aardas, beweging van tektonische platen, kosmische straling, wolkvorming, et cetera.

Op basis van computermodellen worden we beschuldigd van de dreigende ondergang van de planeet in 2050, en niemand vraagt zich af computermodellen de mateloos ingewikkelde klimaatwerkelijkheid van 2050 kunnen representeren.
“Onmogelijke hoeveelheden belastingen met als doel dat we minder eten, minder reizen, minder kopen, ons minder verwarmen”

We zijn schuldig aan klimaatvandalisme, en vervolgens worden we gedwongen onmogelijke hoeveelheden belastingen te betalen voor energie, voedsel, mobiliteit, met als doel dat we minder eten, minder reizen, minder kopen, ons minder verwarmen. Critici van deze alarmistenroes worden „klimaatontkenners” genoemd.

Er is al geruime tijd „oversterfte”, ofwel veel meer mensen sterven dan de gemiddelden van het verleden aangeven. Vele duizenden mensen zijn dit jaar extra gestorven, veel meer dan tijdens de Watersnoodramp van 1953, die leidde tot de magistrale Deltawerken. Je zou denken dat onze leiders alles in het werk stellen om die oversterfte te analyseren. Er worden gelden ter beschikking gesteld voor pandemie-onderzoek, maar niet voor onderzoek naar een mogelijk verband tussen vaccins en oversterfte. Wie suggereert dat ook die kwellende optie moet worden onderzocht, al is het om elk verband uit te sluiten, is een „vaccinontkenner.”

Twijfelen
De vooraanstaande voedseltechnoloog Wouter de Heij merkte in een recent interview op de site van Binformedia op: „Zodra het gaat over stikstof, energie, klimaat of voeding worden we geacht een vast omschreven narratief te volgen”, zegt De Heij. „Twijfel aan de cijfers, statistieken en modellen van de overheid is niet meer toegestaan.”

Ook al hebben we zelf de indruk dat we behoorlijk onschuldig zijn, lijken de overheidsmodellen te zeggen dat we gearresteerd moeten worden. Onze leiders durven nog niet zo ver te gaan, maar de aanhangers van de „Voluntary Human Extinction Movement” doen dat wel: ze roepen op geen kinderen meer te maken en de mensheid op te heffen. Reden? De aarde en het klimaat moeten beschermd worden. Net als Josef K. zijn we schuldig door te bestaan.

Bent u ook zo nieuwsgierig naar de verkiezingsuitslag van maart 2023?
 
 
 
 
 
 
 
 

henk
1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Nee die is nu al bekend.