De viertjes man

Want de samenleving snakt naar meer wij. De polarisatie slaat wild om zich heen. Haatzaaien is een politiek verdienmodel geworden”.

Die tekst komt uit de mond van een bewindsman die heeft geholpen om mensen in het verderf te storten, gezinnen uit elkaar te drijven en kinderen uit een veilige gezinssituatie heeft laten onttrekken. De man die als woordvoerder van een corrupte politicus en manipulator fungeert. De man die herhaaldelijk geen herinnering meer heeft aan de ellende die hij als bewindsman heeft veroorzaakt resp. helpen veroorzaken? Je zou bijna medelijden met de man hebben.

Wopke Hoekstra. Afb: Flickr.

Wat bedoelt hij eigenlijk te zeggen? Wie zijn die “we” dan? De partijleden van zijn moreel en politiek failliete clubje dat de inhoud van de Bijbel heeft gelaten voor wat het is. Een hoop papier met woorden in drukinkt? De politieke elitocratie die herhaaldelijk probeert onderbouwde uitspraken van tegendenkers te etiketteren als haatspraak en hen het spreken wil onthouden door ze de vrijheid van meningsuiting te ontnemen en hun uitspraken te censureren? De leden van de WEF, die als brave marionetten de richtlijnen van een machtswellusteling naleven en ze willen opdringen aan de betreffende samenlevingen? Wie zijn in zijn ogen dan die “we”.

We weten inmiddels wel wie die “we” in ieder geval niet zijn. Niet de samenleving die hem heeft ingehuurd om te waken over hun welvaart en welzijn. Zeker niet de zwakkere segmenten van die samenleving die door de coronamaatregelen geconfronteerd werden met ziekte en isolering. Ook niet de tegendenkers die hij alleen maar lastig vindt en het leven ondraaglijk gemaakt moet worden, omdat ze de agenda van hem en zijn elitaire politieke vriendjes ontmaskeren als nep. Ook niet een vooraanstaand partijlid die op een listige manier werd verhinderd om het partijleidershamertje in handen te krijgen. Hij zal er nu wel blij om zijn. Nogmaals wie bedoelt hij met “we”. Niet lijdend Nederland, dat staat vast.

De polarisatie slaat wild om zich heen en wie zijn de ware veroorzakers? Degenen met haatteksten; die censureren; anderen die het overheidsnarratief niet volgen, het leven onmogelijk willen maken; de discussie en het debat niet op inhoud willen voeren. De deugers die demonstreren en protestacties voeren die het overheidsnarratief ondersteunen en uitdragen wel pruimen, maar degenen wier levensbeschouwing en toekomst bewust in gevaar gebracht wordt, bij demonstraties en protestacties door de politie laten neerknuppelen en beschieten. Wie polariseert? Jij dus!

Haatzaaien wordt door die club die tegendenkers wil isoleren en onmondig wil maken, inderdaad beschouwd als een politiek verdienmodel. Het trieste is dat steeds duidelijker wordt dat de verliezen van dat verdienmodel de winsten verovertreffen. De realiteit die op een gewogen en onderbouwde manier wordt beschreven, wordt m.b.v. dranghek journalistiek, sociale media fanatici en vervlechting van het politieke- en mediakartel neergezet als haatzaaien. Om de juistheid van die tegendenkers te ondergraven, wordt voortdurend gebruik gemaakt van etikettering die in autocratisch – en theocratisch bestuurde samenlevingen niet zou misstaan. Wie doet aan haatzaaien? Jij dus!

De man is zo kortzichtig, geborneerd en vol van eigen grootheidswaan, dat hij niet eens door heeft dat hij tijdens het uitspreken van die tekst naar zijn eigen spiegelbeeld keek en dat spiegelbeeld beschreef: een man die door haatzaaien, polariserende effecten de wereld in stuurt en denkt daarmee de broodnodige politieke punten te scoren in de (inter-) nationale arena. Hij acteert als de sporter die zijn slechte prestaties wijt aan omgevingskarakteristieken en anderen; niet beseffend het talent niet te hebben om het hoogste te kunnen bereiken. Daarom wijst de man herhaaldelijk naar anderen en denkt dat niemand die afleidingsmanoeuvres in de gaten heeft. De man die ook regelmatig boze woorden de wereld in gooit en door zijn boosheid het slachtoffertje denkt te kunnen spelen. Door zijn tunnelvisie en beperkte horizont begrijpt hij blijkbaar niet dat hij zichzelf daardoor ontmaskerd. Als leugenaar en daardoor de tekst waarmee deze column is gestart, bevestigt: “ik ben ontmaskerd als leugenaar en dus ben ik boos”. Wie gebruikt de politiek als verdienmodel? Jij dus!

Hij is niet de enige die het vaak over “we” hebben en in bijna alle gevallen wordt daarmee de combinatie politieke – en mediakartel of WEF bedoeld. Luister naar een andere minister bij College Tour die op een verwijt van een agrariër in de zaal antwoordde: “Ik ben ook trots op de boeren. Echt waar. Op iedere boer in Nederland. Maar dat neemt niet weg dat we wel een heel groot probleem hebben”. Weer dat woordje “we” waarmee in ieder geval niet de agrariërs en met hen de verbonden toeleveringsbedrijven bedoeld worden. Bovendien heeft ze wel heel merkwaardige manier van trots zijn door het Zwaard van Damocles boven 500 tot 600 gezinnen te hangen. Wie heeft de in de wereld unieke hoogste stikstofnormen in de wereld geroepen en daardoor de problematiek van agrariërs, woningbouw, industrie, woningzoekenden en migratieopvang vergroot? Toch niet die agrariër die vanuit het gehoor dat verwijt naar die minister riep!

Waarom denken die twee bewindslieden dat het vertrouwen in het huidige Kabinet onder de 30% is gedaald? Omdat “we” tevreden zijn over de manier waarop “ze” de zelf gecreëerde problemen benaderen en oplossen als kindertoeslagenaffaire, stikstofoxide emissie, onbeheersbare migrantenstroom, woningbouw – en energiecrisis, de groeiende inflatie? Niet, omdat “ze” welzijn en welvaart van Nederland in het vizier hebben en houden. Wel, omdat ze het overheidsnarratief als heilig beschouwen en steeds maar weer anderen verwijten die heilloze route te willen blokkeren. Met zo’n rapportcijfer past alleen nederigheid om te voorkomen dat je voor je beurt praat en de meest baarlijk onzin uitkraamt. Zoals op het partijcongres en bij de College Tour uitzending.

De viertjes man, een vertrouwde verschijning in kabinetten die door de huidige Minister-president al ruim een decennium worden geleid.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
1 jaar geleden

‘… omdat ze het overheidsnarratief als heilig beschouwen en steeds maar weer anderen verwijten die heilloze route te willen blokkeren. ‘

Laten wij niet vergeten waar dat schunnige overheidsnarratief vandaan komt, want die heilloze bron van alle kwaad is de V.N. met hun maatjes van de IPCC – waar Rutte nu weer mooi weer zit te spelen in Sharm al Sheik – en de WEF.

En dat heet …., beste mensen, …. landverraad !

1 jaar geleden

Geachte heer Brantz,
Moet er niet een foto van de heer M. Rutte bijstaan i.p.v. van W. Hoekstra?Maar u zou alle foto’s van Rutte IV wel erbij kunnen zetten, m.v.g. Paul Quekel