Niet snugger

Hoe doelmatig en doeltreffend het beleid is van de door blokhoofd Rutte aangevoerde regeringen wordt helder gemaakt door de achterstanden bij het oplossen van een groot aantal hoofdpijndossiers.

In de vele Kamerbrieven die de regering stuurt om de oorzaak van die achterstanden te verklaren komt herhaaldelijk de zin “veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt”. Laat die krapte op de arbeidsmarkt zoals het gros van de hoofdpijn dossiers, een door de regering zelf veroorzaakt probleem zijn. De Krant van Wakker Nederland noemt dat niet snugger. In de straten van Nederland heet dat dom en naïef.

Net als de trage verwerking van de opvang van migranten en verwerking van asiel aanvragen; de woningbouw die niet van de grond te trekken is; het stokkende herstel van de gevolgen van de Kindertoeslagen affaire, de stikstofoxide en ammoniak problemen; de lange wachttijden bij het CBR (die door die ‘begaafde bestuurder’ van D66 wel even opgelost zouden worden); het krakkemikkige en racistische functioneren van de Belastingdienst; het opdrogen van de vijver waaruit Defensie moet vissen voor zijn kwalitatieve en kwantitatieve instroom (de uitstroom echter groeit). Die traagheid wordt niet alleen veroorzaakt door de krapte als een soort alibi voor onkunde te gebruiken, maar ook doordat die krapte nog versterkt wordt door extra verzwarende en onrealistische (niemand in de wereld hanteert die normen) overheidseisen door bewindslieden die het procesdenken en temporisering niet in de vingers hebben.

Het trieste is dat de structuren die de krapte op de arbeidsmarkt zouden moeten aanpakken, zelf ook te kampen hebben met die krapte en niet de gewenste kwaliteit in de juiste aantallen in huis kunnen krijgen. De Belastingdienst die kleur en culturele achtergrond als criteria gebruikte om gezinnen uit elkaar te rukken en in de financiële afgrond te jagen, is het beste voorbeeld. Het gevolg is dat er allerlei zaken mislopen, waarvan de Kindertoeslagen affaire slechts de top van de ijsberg is. De manier waarop de overheid denkt de effecten van de krapte te kunnen verzachten, brengt de handen ook niet op elkaar. Zo hebben ze in Den Haag de personeelsproblemen bij de Kinderopvang juist vergroot door het gratis maken van de kinderopvang om ouders te stimuleren om te gaan werken. Ze hebben dan de handen vrij. Het vervolgeffect is dat meer personeel voor de te verwachten aanwas van kinderopvang verblijven, moet worden aangetrokken. Het huidige tekort is al 5000 en kenners verwachten dat het tekort door het onhandige overheidsinitiatief zal groeien naar 50.000! Het trekpaard achter de wagen spannen.

Een ander – laten we het maar goedbedoeld noemen – overheidsinitiatief is de M€ 17 subsidie om onbenut arbeidspotentieeli aan het werk te krijgen. De uitvoerder en ontvanger van de subsidie, de Rijksdienst voor Ondernemingen (RVO), moest de opdracht teruggeven. Reden: te druk met andere taken en krapte op de arbeidsmarkt. Die krapte op de overheidsmarkt speelt zich op alle overheidsniveaus af en het gevolg is dat bijvoorbeeld de verandering resp. aanpassing van bestemmingsplannen traag verloopt, de doorlooptijd van bouwvergunningen exponentieel oploopt, de Jeugdzorg disfunctioneert, de opvang van asielzoekers stokt, bestemmingsplannen in de la blijven liggen en de woningbouw op zijn kont komt te liggen.

Volgens experts houdt de overheid zich teveel bezig met micromanagement. Die concentreert zich teveel op de kleine wensen zoals de instelling van een belasting op vlees en groenten; terugdringen van het eten van ongezond voedsel. Ze stelt verkeerde prioriteiten door het beschikbare potentieel niet toe te spitsen op de grote dossiers als hervorming van de arbeidsmarkt en herziening van het belastingstelsel. Dat komt vast en zeker doordat politici die kleine wensen wel begrijpen en zij het procesdenken ontberen om die grote vaak complexe, ondoorzichtige en onoverzichtelijke problemen door te denken.

Wat hebben de regeringen Rutte in het decennium plus gedaan? We sturen geld naar Marokko, spekken de beurs van de koning, krijgen daarvoor Marokkanen (geen ras of cultuur, wel een identiteit) terug die als dank de criminaliteit op straat en achter de huisdeur helpen opstuwen. Er wordt in Den Haag gediscussieerd over hoofddoeken bij publieke functionarissen en in Iran zien ze liever de dood in ogen dan zo’n doek te dragen. Klimaatidioten lijmen zich vast aan historisch erfgoed en dragen bij aan milieuvervuiling. Nederland omarmt de kleurige migrant met geringe arbeidsparticipatie en door het sturen van een regeringsdelegatie en een koning accepteren we dat ze op het Arabisch schiereiland worden misbruikt om slavenarbeid te verrichten. We moeten ons verontschuldigen voor de bijdrage aan de slavernij, maar sluiten de ogen voor slavenmarkten en slaven in de Afrikaanse – en Arabische wereld. We fulmineren tegen het afwijzen van “stakkers” uit diverse delen van de wereld, maar vinden het normaal dat we door die instelling de mensenhandel, gedwongen prostitutie van kinderen en vrouwen en slavernij een handje helpen. Voor het groene energiedenken zijn we bereid de biodiversiteit te ontwrichten, de levensomstandigheden binnen en buiten de Nederlandse grenzen te verslechteren en vragen ons vooral niet af of de benodigde grondstoffen, mineralen en metalen wel oneindig toegankelijk en beschikbaar zijn en vooral voor de samenleving betaalbare producten opleveren.

Het zijn opnieuw bewijzen dat de verkeerde mensen aan de knoppen lopen te morrelen. In Den Haag zuchten de spelers bij ADO “hebben wij weer”, maar zij hebben niet gestemd om de betreffende personen in huis te halen. Het electoraat en vooral de strategische stemmers wel.

Niet snugger is dus gewoon dom, geeft ruimte aan selectief denken en doen en eindigt in diepe hypocrisie.


i Werkwillende werkelozen en parttimers die bereid zijn meer uren te willen maken.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

9 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ronald.Dunki
11 maanden geleden

Van gebrek aan numerieke sterkte in onze >100% te grote ambtenarij kan mijns inziens geen sprake zijn als rechtvaardiging voor de puinhoop die Charlef hier met recht signaleert. Maar v.w.b. het hierboven eveneens gesignaleerde evidente gebrek aan intellectuele kwaliteit verklaart het gezegde ’twee weten meer dan een’ heel veel van hun misplaatste optimisme en schokkende gebrek aan zelfkennis.

Misfits als Rutte en Pechtold zijn schrijnende voorbeelden, maar op lager niveau is de overhead van zo’n ambtelijk waterhoofd schokkend als percentage van het BNP. In feite een werkgelegenheidsproject voor de middelmaat.Er zijn weinig landen die dat begrijpen, laat staan in overweging nemen want de numerieke sterkte van de ‘deep state’ garandeert ook gegarandeerde (linkse) kiezers. Opvallend is dat ambtenaren, van hoog tot laag over de hele wereld, altijd zo schitterend kunnen uitleggen waarom iets niet kan (zoals een volstrekt ondenkbare rem op de ‘vluchtelingen’ stroom) maar daarachter schuilt ook de verrotte mentaliteit van het slag : ‘ never put off until tomorrow what you can avoid alltogether’.

Uitzondering daarop is, in mijn rijke ervaring, Zwitserland, waar ik alles wat zakelijk danwel privé aan de orde kwam in de relatie tot de overheid binnen de kortste keren voor elkaar had. Niet verbazingwekkend in een land waar de politiek niet gezien wordt als de reddingsboei voor incompetente profiteurs, waar de vaderlandse politiek bomvol mee zit, getuige het feit dat zelfs CH- ministers veelal een eigen bedrijf hebben en de job er als een parttime baan ‘bij doen’. Zij zijn dagelijks verantwoordelijk voor een Winst & Verlies Rekening en hoeven q.q. geen vak meer te leren om terug te vallen op die ervaring die honderden Haagse non-valeurs (‘ begaafde bestuurders’ ?) zo schromelijk missen … Niet snugger? Nee, maar wèl absoluut doortrapt!

mgjb
11 maanden geleden

Perfecte samenvatting van ons meest urgente probleem in nederland: de enorme incompetentie van de groep die onze samenleving moet besturen.

Ze weten wel dat ze niet competent zijn, althans de baasjes. Want ze hebben met elkaar wettelijk geregeld dat ze inmiddels onaantastbaar zijn geworden. Nooit zal er een politicus of ambtenaar ontslagen worden of de gevangenis in gaan na implementeren van misdadig beleid of mislukken van grote projecten.

De op een na ergste straf is ‘door het stof gaan’. Dat betekent dat de oppositie even over je heen mag schijten en je dan sorry zegt. De hoogste straf is aftreden, een ruime wachtgeld regeling plunderen en vervolgens terugkomen in een soortgelijke functie of ergens aangesteld worden als burgemeester of iets vaags gaan doen in een NGO of overheidsinstelling.

Hoe lang zal dit nog door kunnen gaan? Als je zo een winkel zou runnen dan was je binnen een week failliet!

11 maanden geleden

Geachte heer Brantz, de hoofdschuldige al vanaf 2010, de heer M. Rutte, m.v.g. Paul Quekel

We worden “geregeerd” door ambtenaren. politici, bestuurders, die met de hulp van de rechterlijk en financiële machten, hun destructieve en incompetente plannetjes door drammen en het eigen belang (lees inkomen), het partij belang en het coalitie belang, hoog zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone huis, tuin en keuken burgers.

Wat je ook schrijft, waar je ook aandacht voor vraagt het is eigenlijk allemaal verspilde moeite, maar wij van http://www.sdnl.nl blijven doorgaan.

Leest u mijn columns op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm.
Citaat: “Door een waanzin van niet aflatende regelgeving en de eis van onze staat dat elke burger de wet moet kennen zijn we afgegleden naar een zeer gevaarlijke berusting in ons eigen lot en vinden het wel eigenlijk niet meer zo interessant om ook zelf nog op de bres te komen voor normen en waarden. Die al vele jaren aan erosie en slijtage onderhevig zijn.

Want waarom zouden wij het wel doen als die graaiers en zakkenvullers aan en in de top zich verrijken ten koste van u en mij. De verpaupering en verloedering heeft vooral toegeslagen in de bovenklasse van het bestuurlijke establishment, beschermt door het protectionisme van de macht”.

BRON DAGBLAD TROUW: Rutte: ‘Zeer ernstig’ dat kinderen van gedupeerden toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. https://lnkd.in/eJqfgREF

Wat is de heer Rutte een vreselijke hypocriet. Zelf heeft hij het probleem veroorzaakt.

ZEER ERNSTIG is, dat de toeslagen ellende nog steeds niet wordt opgelost.
ZEER ERNSTIG is dat het woekerpolis drama na 26 jaar nog steeds niet is opgelost. Schade volgens prof. A. Boot meer dan 30 miljard euro.
ZEER ERNSTIG zijn de regelmatige amnesie en het ontbreken van volledige empathie door deze ongelofelijke manipulator.

Citaat uit een artikel van Paul Quekel geschreven in 2012:
“Bijna alle geprivatiseerde overheidsdiensten die ingesteld zijn/werden voor “Marktwerking”, de heilige graal van de politiek, om het leven voor ons, de huis tuin en keuken burgers goedkoper te maken is onwaarachtig! Het is een utopie gebleken en zal een onbetaalbare gigantische rekening blijken te zijn.

Nog vele generaties zullen de enorme financiële chaos en de decennialange verspilling, via allerlei heffingen/belastingen opgebrachte gemeenschapsgelden, ervaren als een groot onrecht.
Ik zou de geschiedenis over 100 jaar weleens willen lezen over de periode van 1990 tot 2020.

Ik verwacht een vernietigend oordeel over de huidige hotemetoten en verantwoordelijke politici en ambtenaren, zowel in Nederland als in Brussel en alle verdere machtsblokken in de wereld.

“De financiële wereldoorlog”. Deze financiële wereldoorlog begon in 2008, (de voorloper begon in Nederland al in 1990 met het derde kabinet van Ruud Lubbers en met Minister van Financiën Wim Kok).

Gevolgd daarna door de 2 paarse kabinetten van Wim Kok en Gerrit Zalm, gevolgd door de Balkenende kabinetten. (toegevoegd: en de ellendige Rutte Kabinetten vanaf 2010). Uiteindelijk zal het eindigen met een totale financiële crash.

Met het doemscenario in zicht dat alle mensen op aarde binnen 2 tot 3 decennia een persoonlijke chip geïnjecteerd gekregen hebben. 

Iedereen wordt online gecontroleerd van de wieg tot het graf via “democratische?” Ingestelde wetgeving. Daarmee kan elke betaling of beweging worden nagegaan, van ieder mens gedurende zijn gehele bestaan.

Note: Twee mensen met niet bij elkaar passende chips op een slaapkamer worden vervolgd voor overspel. Twee ouderen die bij elkaar komen worden gekort op hun AOW of pensioen. Big Brother als democratische wetgever!”. Einde citaat.

Leest u mijn columns over Zorg, Utopie, Illusie, De Berusting en Milieu op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm.

corfo
11 maanden geleden

Heeft u al gehoord dat er zg. “klimaat-burgemeesters” worden aangesteld ? In Lelystad woont de eerste in dit eens zo gave en rijke landje.
Je zou denken : “Een burgemeester om ’t leefklimaat in de gaten te houden”, maar neen, das niet de bedoeling, deze klimaat-burgemeesters, zijn eigenlijk de “naaste medewerkers” van Glibbertje Jetten; maar…..wat hun functie nou precies inhoudt weet nog niemand.
Maar ’t klinkt misschien wel leuk naar ’t buitenland : “Wij hebben klimaat-burgemeesters”!
Nederland is totaal GEK geworden mensen !

Buskens
11 maanden geleden
Antwoord aan  corfo

Ik heb groot nieuws! Wij hebben, onze gemeente dan, ook een klimaat burgemeester. Is dat wat dan?? Mijn moeder zou vroeger gezegd hebben” oh ja? zeker burgemeester van een weg gewaaid dorp? “. Moet inderdaad niet gekker worden!

corfo
11 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

@ Buskens.
Merkt u er iets van ? Ik bedoel dat er zo’n klimaatfiguur in uw woonplaats aanwezig is ? Temperatuur als iets verlaagd o.i.d. ?

Charlef
11 maanden geleden
Antwoord aan  corfo

In ziekenhuizen heb je al eeuwen zo’n klimaat burgemeester. Die noemen ze verpleegsters of ziekenbroeders en nemen dagelijks de temperatuur op.

Buskens
11 maanden geleden
Antwoord aan  corfo

Nee, merk er niets van! Hij heeft wel een belangrijke uitspraak gedaan? We moeten zuinig met onze natuur omgaan. Dus, niet met vuur spelen in de, bij ons dan de duinen en wat bossen. Je mag ook niks meer in dit land 🤔. Ach, het is weer een leuk verdienmodel.

Buskens
11 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

Ik denk dat ik de klimaat burgemeester ga vragen of hij nog een goede secretaresse nodig heeft.