Polariseren betekent in gijzeling nemen

Terwijl de burger ’s avonds met een dikke trui aan onder een deken op de bank zit, probeert met een petroleumkachel of zelf gefabriceerd houtkacheltje de woonkamer warm te houden, dagelijks moet kiezen tussen voedsel of warmte en geen idee heeft of hij de aankomende winter financieel nog wel gaat doorkomen, spelen zich buiten de meest absurde taferelen af.

Niet verrassend dat Prinsjesdag, door de jaren heen het decor van oranje vlaggetjes, joelende Oranjefans en folkloristisch volksvermaak, is verworden tot een protestuiting van ontevredenen: omgekeerde vlaggen, boegeroep tegen koninklijk paar en bewindslieden en een NPO die zich geen raad weet met deze uitingen van onvrede.

De troonrede is een opgedrongen verhaal van ghostwriters van het kabinet samengesteld uit aaneengeregen onjuistheden en valse beeldvorming uitgesproken door een Koninklijke marionet. Tijdens de balkonscène zag en hoorde het Koningshuis een ontevreden menigte die met omgekeerde vlaggen en boegeroep hun ongezouten mening ventileerde over de inhoud van het juist uitgesproken politieke wensdenken. Toch waren in die menigte nog geluiden te horen dat de Koning alleen maar een politiek georiënteerde tekst zou uitspreken en vermoedelijk zich van geen kwaad bewust zou zijn.

Gezien de warme banden die het koningshuis onderhoudt met WEF-autoriteiten en socialistisch georiënteerde regeringsleiders in combinatie met het regelmatig bijwonen van Bilderberg conferenties, moet aan die observatie serieus getwijfeld worden. Het Koningshuis weet wat er speelt onder het autochtone deel van de samenleving, weet dat de toeloop bij de voedselbanken aanzienlijk gegroeid is, maar gaat liever goed doen in Ter Apel bij die arme vluchtelingen. In niets leek de troonrede op het ‘niet normaal maken wat niet-normaal is‘, wat de Koning tijdens de Dodenherdenking in 2020 uit zijn mond liet rollen. Dat kunnen we gezien de ontwikkelingen in de twee jaar daarna wel vergeten. Het abnormale wordt met breekijzers en koevoeten door incompetente bewindslieden normaal gemaakt. Dat maakt het voorlezen van die vermaledijde tekst op de derde dinsdag van september nog pijnlijker.

Bij de Algemene Beschouwingen een vergelijkbaar beeld. Stoïcijnse redevoeringen van de zittende macht, doorspekt met afleidingsmanoeuvres om het werkelijke verhaal inhoudelijk niet te hoeven verantwoorden. Talloze pogingen om Poetin de schuld te geven, oorlogszuchtige tweets van lamlendige, leeghoofdige politici als Paternotte en Sjoerdsma die zeggen op te komen voor het Oekraïense volk, maar het eigen volk daarvoor op de blaren wil laten zitten. Een oppositie die blijft wrijven in de vlek die de coalitie maar niet wil zien en als het te concreet of te confronterend wordt, stapt de voltallige Kamer demonstratief op, zonder dat een Kamervoorzitter ingrijpt. Wat er gebeurde , bevestigde het beeld dat de regering de Kamer dirigeert. Weglopen wordt een trend. De politieke arena is verworden tot een circusarena, een toneelstuk, een act en de kloof tussen utopie en gerealiseerde werkelijkheid kan niet beter geïllustreerd worden.

Modellencultuur

De bevolking is het slachtoffer geworden van alles verstikkende ‘modellen’, opgesteld door ‘experts’ en ‘wetenschappers’ die slechts het eigen computerscherm als waarheid zien en de instantie dienen die hun maandelijkse beloning overmaakt. Kritiek wordt weggevaagd. De klimaattafels van klimaatpaus Ed Nijpels, waarbij iedere tegenstand werd verwijderd en uiteindelijk de installatiebranche samen met ‘de overheid’ (maar expliciet zonder de burger) een utopie opstelden en met trots presenteerden is daar een voorbeeld van.

Warmtepompbezitters zitten inmiddels met exploderende elektriciteitscijfers zélf op de blaren, terwijl dit 4 jaar geleden al voorspeld werd, maar ja, dat was ongewenste kritiek. Het effect van ‘wiebelstroom’ door zonnepanelen en windmolens werd al jaren vooraf heftig bekritiseerd door experts uit het veld, maar ja, dat was ongewenste kritiek. Terwijl de boeren door de overheid gekneveld worden is er ongekende kritiek op het stikstofoxide en ammoniak model, maar ja, dat is ongewenste kritiek. Al een decennium lang wordt er hevig geageerd tegen alles wat ‘CO2’ heet omdat er nog altijd utopisten zijn die denken dat de aarde een thermostaatknop heeft met de tekst ‘CO2’ erop en dat wij hier in Nederland wel even laten zien hoe dat werkt terwijl in China en India de kolencentrales uit de grond worden gestampt, maar ja, dat is ongewenste kritiek. Jaren geleden werd gewaarschuwd dat het huidige elektriciteitsnetwerk de groeiende vraag aan stroom niet zou aan kunnen en uitval het gevolg zal zijn, maar ja dat was ongewenste kritiek.

Wat we nu zien is een wegkijkende en wegsprintende elite die ons bovenstaande sprookjes op de mouw heeft gespeld, maar de gevolgen voor de samenleving niet willen horen noch zien. Een elite die geloofde in de utopie van theoretisch modellen, van luchtfietserij die altijd afgedaan kan worden met ‘ja, maar het is maar een model’ en op een datum in de toekomst gerealiseerd moesten zijn. In alle modellen, geen enkele uitgezonderd, werden de gevolgen voor de samenleving bewust omzeild onder de aanname dat het ‘hogere doel’ veel belangrijker is dan de bevolking. Die moet het dragen en realiseren.

De polarisatie die momenteel heerst in Nederland wordt op ongekende wijze gevoed door de huidige politieke leiders, die – zo heeft het klimaat-, CO2-, corona- en stikstofoxidebeleid en de toeslagenaffaires hebben bevestigd – lak hebben aan democratische beginselen en afspraken. In dat streven worden ze gesteund en gevoed door de reguliere media. 20% van de bevolking is vatbaar voor polarisatie en maakt binnen de samenleving ‘de klus af’. Op deze manier komt de complete samenleving in de verstikkende wurggreep van een kleine minderheid. Een voorbeeld uit het onderwijs bevestigt dat dit geen holle bewering is.

Een kleine groep docenten was door hun persoonlijke angst en dadendrang in staat een hele scholengemeenschap te gijzelen. De complete groep docenten werd onder druk gezet om alle maatregelen te volgen en uit te voeren. Ieder tegengeluid werd gevolgd door het dreigement te stoppen met lesgeven. Eén conciërge was in staat om een waar mondkapjesschrikbewind in de schoolgangen te veroorzaken. De vraag aan de betreffende rector “welk belang weegt zwaarder, die van de leerlingen of van de leraren?” werd beantwoord met: “leerlingen“. Indien de recalcitrante docenten waren verwijderd uit het gebouw, was onderwijs onmogelijk geworden voor de hele groep, en dat laatste is wederom uitermate slecht voor de leerlingen. Dus werd aan de eisen van die kleine groep voldaan…

In dezelfde wurggreep zit de hele samenleving momenteel. Een gering aantal politici doet de meest wanstaltige, polariserende en onmenselijke uitspraken (De Jonge, Kaag, Paternotte, Heerma, Sjoerdsma, Kuiken en Klaver), zetten iedere kritische tegenstander weg als ‘ontkenner’ en de reguliere media neemt het klakkeloos en zonder kritische noot over. De vatbare 20% van de samenleving neemt het vervolgens ook klakkeloos over en probeert het binnen de samenleving aan te dikken om hun dadendrang meer kracht bij te kunnen zetten. De 80% van de bevolking die het liefst in pais en vree leeft schikt zich ernaar zonder al te veel morren.

De andere kant
krijgt geen platform

De focus van de reguliere media richt zich vrijwel uitsluitend op de 20% die enthousiast aanschurkt tegen het overheidsnarratief. Er is in die gelederen nauwelijks tegengeluid te horen, geen enkele kritische terugblik of reflectie, feiten worden weggelaten en alleen het nieuws van een kleine minderheid wordt groots gebracht. De reguliere media faciliteren de polarisatie en kleuren die in met nog meer angstverhalen en doemscenario’s. De andere kant krijgt bij de reguliere media geen platform en wordt genegeerd. Initiatieven van partijen die wel de andere kant willen laten horen of zien worden door de reguliere media weggezet als verraders.

Feit is dat we te maken hebben met een ongekende inflatie, extreme energieprijzen, dreigende voedseltekorten en een fors deel van de bevolking die rekeningen niet meer kan betalen. We worden geconfronteerd met politici die de man en vrouw in de straat adviseerden om voor een korte vakantie in eigen land te kiezen en zelf over de hele wereld vlogen om ergens vakantie te vieren of voor welvaart en welzijn van de Nederlandse samenleving onzinnige vergaderingen bij te wonen. Wat voor het volk geldt, geldt uiteraard niet voor hen.

Gedwongen door de slechte cijfers en resultaten van onderzoeken krijgen we ineens geluiden te horen die wijzen op gespeeld berouw, te laat reageren, onzichtbaarheid, terechte kritiek om de politieke schade te kunnen beperken. In een gesprek met Sven Kockelman kwam de Minister-president aanvankelijk opvallend schuldbewust over, maar zette toch weer snel zijn WEF masker op door te stellen dat de ontwikkelingen in Italië een reden tot zorg zijn. Voor de WEF adepten, maar niet voor het gewone volk. Tijdens het gesprek reeg hij ook de leugens weer aan elkaar. Vooral zijn favoriete stokpaardje: alle hoofdpijn dossiers zijn de schuld van Poetin en als de verbinding met Moskou niet gemaakt kan worden, wijst hij nadrukkelijk naar Brussel. Zoals bij het energieprijsplafond het geval is. Overigens weersprak Timmermans die bewering.

Het lijkt echter dat de grenzen van het maakbare en toekijken zijn bereikt. Het land hangt vol met omgekeerde vlaggen omdat de bevolking beseft dat niet alleen terreurboeren, of zoals Klaver het in de Kamer omschreef “geradicaliseerde boeren, anticoronademonstranten en extreemrechts die een giftige cocktail vormen en de democratie aanvallen”, deze vlaggen ophangen. Als gevolg van de volstrekt zinloze oorlogsretoriek van politici en media betalen wij Nederlanders nu de hoogste energieprijzen van Europa en verrijken grote bedrijven en overheid zich over de rug van de bevolking.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
corfo
1 jaar geleden

Over Rutte kan ik maar één ding zeggen :

WALGELIJKE FIGUUR

1 jaar geleden

Interview van Sven Kockelman met M. Rutte bij OP1, 26 september 2022.

We werden er niet wijzers van. Maar ja, wat wil je van een heer die nog gladder is dan een paling in een emmer snot, die constant aan geheugenverlies lijdt bij problemen, maar zich alles uitstekend kan herinneren om zijn eigen gelijk te claimen, zich behaaglijk wentelend in de vele paradigma’s van zijn kabinetten en duur betaalde advies clubjes.

Het Rutte circus als een goochelaar van halve en hele onwaarden, gepresenteerd met de altijd aanwezige uitbundige lach. Het is bizar, verbazingwekkend, zelfs gemeen en laten de Nederlandse burgers en MKB bedrijven in financiële problemen, onthutst, verbijsterend en geschokt achter.
 
M.v.g. Paul Quekel
Waalwijk

1 jaar geleden

Geachte heer Brantz en zal de uitkomst uiteindelijk het navolgende zijn? Dit staat ons te wachten. En de veroorzakers blijven buiten schot. Die hebben hun schaapjes al lang op het droge en huizen in het buitenland.

M.v.g. Paul Quekel

De dag dat de dollar valt imaginaire documentatie; http://www.youtube.com/watch?v=4PIrrcRkbVY&list=PLF8F5D44C630383FA maar het omgekeerde is gebeurd, de euro en het pond hebben nu in 2022 nog slechts de waarde van1 dollar, wat niet weg neemt dat de dollar ook op drijfzand is gebaseerd.

Zie ook :
2. http://www.youtube.com/watch?v=15TOOP9RoWY&list=PLF8F5D44C630383FA&index=2
3. http://www.youtube.com/watch?v=blW_eXdZEfo&list=PLF8F5D44C630383FA&index=3
4. http://www.youtube.com/watch?v=Go4oF2kEdD8&list=PLF8F5D44C630383FA&index=4
5. http://www.youtube.com/watch?v=DOarXqz89K4&list=PLF8F5D44C630383FA&index=5

En nu de Big Reset: https://youtu.be/K-H7Jqm_NNc

CITAAT uit eigen werk: “Om als metafoor te gebruiken: ‘De krachtigste manier van macht uitoefenen is door jouw wereldbeeld breed geaccepteerd te krijgen en dit zelfs in wet en regelgeving bekrachtigd te krijgen’. In de V.S. is dat zó goed gelukt dat de vele arme mensen hun lot gelaten accepteren en paradoxaal zelfs zeggen dat het hun eigen schuld is dat ze zo arm geworden zijn. Als je mensen zo ver hebt, is het gemakkelijk ze onder controle te houden en ze te laten geloven in hun dagelijkse miserabele bestaan.

Precies om deze redenen betalen de rijken veel geld aan denktanks (zoals bijvoorbeeld in Nederland de WRR, de SER, etc.) die de vrije marktideologie uitdragen. Daarom is het zo belangrijk dat wij ons realiseren dat ongelijkheid géén natuurramp is die je overkomt, als je met dat verschijnsel wordt geconfronteerd. Je dient je terdege te realiseren dat het door mensen (vooral financiële-, politieke- en ambtelijke machthebbers) zelf is gecreëerd, dus we moeten zelf aan de bak om het op te lossen. Herontdekking van 1789 de bestorming van de Bastille? Want de adel van toen zijn in de metaforische vergelijking de huidige financiële-, politieke- en ambtelijke machthebbers”.

UITLEG OVER GELD:
http://www.sdnl.nl/geld.htm en http://www.sdnl.nl/simonis1.htm en de volgende beurskrach van 2022 staat al in de startblokken.

Citaat:hieruit: “De polarisatie van het vermogen in de maatschappij, ook op wereldschaal, zal in toenemende mate een nog wat grotere druk leggen op de productiviteit van het niets bezittende deel van de bevolking. Daarnaast neemt hun aandeel nog verder af in de reële koopkracht – die zich in het productieproces ontwikkelt – ten gunste van de ONDERBESTEDENDE bezitters van het productievermogen. Daardoor zal onherroepelijk een correctie ontstaan, die met groot geweld eerst het kapitaal voor een deel zal vernietigen en later het vermogen. Juist omdat door het voortsluipende proces van POLARISATIE VAN VERMOGEN het economisch draagvlak vanzelf wordt ingeperkt,

De laatste beurskrach van oktober 1987 was slechts een voorbode van een nog komende veel zwaardere verstoring van het kunstmatige kapitaalbouwwerk. Aan de natuurkrachten van economische wetmatigheden zal geen weerstand geboden kunnen worden, wanneer de werkelijke waarde van het kapitaal geijkt wordt aan de fundamenten ervan. Namelijk: aan de productiviteit en aan de mogelijkheden van afzet in een markt met een breed gespreide koopkracht van de massa. Slechts een zeer sterke geldschepping door de centrale banken kan de economie in deze omstandigheden voor de totale ineenstorting behoeden. Althans, wanneer dat geld op de juiste plek in de markt wordt gebracht. Maar nu ook de privatisering van de geldschepping middels de particuliere banken en overige financiële instellingen zodanig is voortgeschreden, zal het voor de overheid heel moeilijk zijn in zo’n DEPRESSIE-SITUATIE adequaat te reageren.

De MORELE PLICHT van ondernemers om hun werknemers een behoorlijk loon te bieden voor hun arbeidsinspanningen – aldus de Paus – kan ook een leidraad zijn, om de uitgangspunten van onze christelijke maatschappij te toetsen aan de gelijkenissen van Marcus 10 en van Mattheüs 20. Ook het ONZE VADER, het gebed dat elke christen kent, met de zo betekenisvolle zinsnede: EN VERGEEF ONS ONZE SCHULD, ZOALS WIJ ANDEREN HUN SCHULD VERGEVEN, kan mogelijk een uitgangspunt bieden om ook de financieel-economische SCHULD te vergeven van hen, die buiten de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden in een schuldsituatie terecht zijn gekomen.

De schuldenlast van de Derde Wereld – maar tevens de schulden van onze eigen armen om de hoek van de straat – wordt daardoor wat directer gerelateerd aan de individuele verantwoordelijkheid van degene die in overvloed leeft, en die overvloed ontleent aan een arbeidsloos inkomen uit belegging. In ieder geval, kunnen wij zeer tevreden zijn over de uitspraak van de Paus die voor menigeen aan de zelfkant van de maatschappij als een geschenk uit de hemel kwam vallen. Een uitspraak, die ook de filosofische benadering van het geld door ontwikkelingsbisschop Mgr. Dr. F. Simons in zijn artikel in het Katholiek Nieuwsblad van 18 augustus 1987 recht doet wedervaren.”.

1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

EN DAT HEEFT DE ECB IN HET GROOT GEDAAN, naar verluidt is er al voor 9000 miljard euro aan “vuile” leningen opgekocht. Voorspelling: we gaan met zijn allen naar de verdommenis!

“Slechts een zeer sterke geldschepping door de centrale banken kan de economie in deze omstandigheden voor de totale ineenstorting behoeden. Althans, wanneer dat geld op de juiste plek in de markt wordt gebracht. Maar nu ook de privatisering van de geldschepping middels de particuliere banken en overige financiële instellingen zodanig is voortgeschreden, zal het voor de overheid heel moeilijk zijn in zo’n DEPRESSIE-SITUATIE adequaat te reageren”.

Koddebeier
1 jaar geleden

Wij hebben de hoogste energieprijzen van Europa omdat we verkocht en verraden zijn door het merendeel van de politici, het kartel en hun handlangers in de tweede kamer !

1 jaar geleden
Antwoord aan  Koddebeier

En dat komt door, zie onze brief aan Wim Kok uit 1996 op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm
:
Waarom onbetaalbaar aardgas?
VRAAG: Waarom betalen wij als burgers van Nederland nu in 2022 al meer dan 2,50 euro per kuub aardgas en de prijsstijgingen zijn nog niet ten einde.

Een decennia lang een GAS debacle ingezet door Joop den Uyl, PvdA die ons aardgas verkwanselde aan Italië voor 1,7 eurocent per kuub en door Wim Kok, PvdA die ons aardgas versjacherde voor 4,5 eurocent aan Oost-Europese landen.
 
In1996 hebben wij nog een brief gestuurd naar minister-president Wim Kok om ons gas in de Nederlandse grond te laten zitten, totdat wij als inwoners en bedrijven het zelf nodig hebben. Hoeveel eenvoudiger was nu de energie transitie geweest! Zie http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm even door scrollen.

Er werd niet geluisterd en dit beleid werd gecontinueerd door alle opvolgers, die nooit hebben ingegrepen voor een beter GAS BELEID. Incompetent beleid met zeer ernstige gevolgen, die zichtbaar zijn in Groningen en onze portemonnee.
 
En mede door de verkoop van onze nutsbedrijven aan buitenlandse energiereuzen met privatiseringen en marktwerkingen. Kijkt maar naar radar hoe dat nu voor Nederlandse burgers uitpakt.
 
INFO over waterstof
Geachte heer prof. Rotmans, n.a.v. uw optreden 10 juni 2022 bij OP1,
Subsidies moeten blijven stromen om de Nederlandse aan het buitenland verkochte NUTS energie bedrijven zeer rijk te maken. Echte oplossingen, zoals met Kernenergie worden genegeerd. Ons voorstel is, om in Afrika (Gambia) grote zonneparken neer te zetten en daarmee zeewater te ontzilten en waterstof maken om 2 zaken op te lossen: 

Zie ons voorstel al uit 2001 op http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm voor echte oplossingen en mijn column over het milieu uit 2002 onderaan deze webpagina. Ook in die tijd naar de Shell en de politiek gestuurd. Nooit reactie op gehad.

1. Ontzilting van zeewater met deze opgewekte stroom ontziltingmachines te laten draaien, de dorre gebieden te bevloeien en nieuwe vegetatie laten groeien, zal veel CO2 worden opgenomen. Bijkomend voordeel de zeespiegel zal dalen als er veel, heel veel zeewater wordt ontzilt.
2. Waterstof produceren en deze waterstof vervoeren naar Nederland en de bestaande infrastructuur gebruiken om Nederland schoner en milieu vriendelijk te maken. Zie artikel hierover in het FD. https://fd.nl/ondernemen/1218880/miljarden-kostende-gasleidingen-in-de-noordzee-snakken-naar-waterstof

Dat gaat met de huidige aanpak met Biomassa centrales en de Zonneparken en Windmolens in Nederland en op zee niet lukken. Zie bijlage waar een vriend van mij de heer Franc Schalken aan heeft meegewerkt. Zijn vrouw komt uit Gambia. Hiervoor heb ik bij de heer Dijsselbloem geld uit het investeringspotje aangevraagd, nog steeds geen reactie op gehad.
 
De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op! Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.