Niet bedelen?

“Om vertrouwen ga ik niet bedelen” zei de premier, zichtbaar voldaan met het Kaagakkoord, wat de burgers energiecake belooft in plaats van brood. Als de Kamer het vertrouwen opzegt moet de gewraakte Minister direct het veld ruimen, maar als de burgers dat doen is er niets aan de hand in Den Haag.

Boegeroep, hard gefluit en overal omgekeerde vlaggen. De koninklijke rijtoer, vanaf paleis Noordeinde in Den Haag naar de Koninklijke Schouwburg en weer terug, werd opgeluisterd met ongekend veel demonstraties langs de route, op een wijze zoals dat nooit eerder werd getoond. Ook bij de traditionele bordesscène, waarbij gezwaaid werd naar het publiek, klonken allesbehalve positieve geluiden. De Koninklijke familie, als omhoog gehouden boegbeelden van de pantoffelheldencoalitie, werd uitgejouwd; een nog niet eerder vertoonde reactie van de bevolking tijdens Prinsjesdag. Een duidelijk vertoon van wantrouwen jegens degenen die momenteel de heersende elite vormen en het antwoord daarop luidt: jullie interesseren ons werkelijk geen bal. “Om vertrouwen ga ik niet bedelen”.

Het is als met de Cahiers de doléances: de klaagbrieven van Franse burgers uit maart en april 1789, meegenomen door de afgevaardigden uit iedere kieskring naar de Staten-Generaal. De bezwaren zouden worden besproken op de eerste vergadering na 175 jaar op 5 mei 1789 in Versailles. Dat gebeurde amper en niet veel later brak in Frankrijk de revolutie uit. Dat moet er aanvankelijk nog redelijk mild hebben uitgezien, zoals in Den Haag tijdens Prinsjesdag.

Nederland geldt in de wereld als een rijk land. Als we om ons heen kijken en eens rustig beschouwen welke taken een overheid nu precies in het belang van en namens ons allen heeft uit te voeren, dan volgt een beperkt lijstje. Het wordt nog gemakkelijker als we ons voorstellen dat er buiten Nederland geen bekend en bewoond gebied bestaat;

De beschikbaarheid van voldoende voedsel;
Een ordentelijke en eerlijke uitwisseling van voedsel en grondstoffen;
Interne veiligheid en externe veiligheid.

Met een goede invulling van deze drie taken is in de basisbehoeften van een maatschappij voorzien en volgen andere ontwikkelingsstadia;

Het aanleggen van een goede infrastructuur voor vervoer van mensen en goederen;
Het ontwikkelen van een goede volksgezondheid;
Het ontwikkelen van een goed opleidingsniveau van de bevolking;
Het ontwikkelen van een passend sociaal vangnet.

Het kabinet heeft dientegevolge als eerste de plicht te zorgen voor een bestaansminimum voor de Nederlanders. De grondwet is daar heel duidelijk over. Maar het kabinet doet dat niet en door verschillende ‘crises’ worden de mensen in armoede gedreven. Als argument wordt veelal geschermd met de ‘oorlog in Oekraïne, die ook onze oorlog is’, maar dat is natuurlijk nonsens. De verschillende crises zijn met behulp van de coalitiepartijen uitgebroken en zij leveren magere oplossingen. Zodanig dat iedereen en zijn moeder kan zien dat andere agenda’s een rol spelen, maar wel achter de schermen.

Zolang de heersende politieke elite niet voldoet aan de toch heel overzichtelijke kerntaken, is Nederland een bestuurlijk waterhoofd, met een te grote heersende elite en een veel te groot maatschappelijk middenveld. En met name op dat laatste terrein is de democratie ontmanteld door de overheid deels te transformeren naar een (veel grotere) semi-overheid die werken met oncontroleerbare ‘fondsen’ en niet traceerbare uitgaven. Een niet kloppend modelletje vooraf, geldt achteraf als verklaring en anders zijn er altijd nog zoveel deelverantwoordelijkheden dat uiteindelijk niemand meer verantwoordelijk is.

Dat is geen beleid, dat is wanbeleid. In welk verkiezingsprogramma stond dat?


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Boudica
8 maanden geleden

Terwijl men wordt afgeleid door gecreerde nationale problemen worden er plannen gesmeed om opnieuw nu (klimaat)lockdowns in te stellen. Dat deze lockdowns er zijn om de aandelenmarkten te beinvloeden daar hoor je niemand over, maar het staat wel degelijk in het boek van Klaus Schwab ‘The Great Reset’. Hij geeft als voorbeeld dat door de lockdowns in 2020 diverse grote bedrijven (automotive, foodsupliers e.a.) bankroet zijn gegaan. Bedrijven waarin grote investeerders van de globale elite bovenmatige interesse in hebben, om hun doel van wereldmacht naar zich toe te trekken. Bijvoorbeeld het bedrijf Hertz (autoverhuur) en Rent-a-Car die door de lockdowns hun omzetten, vanwege het wegvallen van verhuur, enorm zagen dalen en nu voor 1/3 van de prijs hun bedrijf kunnen verkopen aan katvangers van grote investeerders zoals bijv. JP Morgan en/of Merrill Lynch (staat gewoon op internet). Het vervolg is nu dat het wagenpark momenteel vervangen wordt door elektrische auto’s van Tesla (order 100.000 stuks). Men kan ervan uitgaan dat overheden auto’s peperduur (zgn tekort aan aluminiunproduktie) gaan maken zodat de ‘gewone’ man aangewezen is op autohuur en geen auto meer zal kunnen bezitten. Vanzelfsprekend is huur dan alleen nog mogelijk via de digitale pas (pilot digitale euromunt is al in ontwikkeling in de EU) gekoppeld aan een digitaal betaalplatform. Er zullen gigantische bedragen binnenkomen bij deze investeerders waardoor aandeelhouders-stakeholders (o.a. overheden?) ontzettend rijk zullen worden (massa is kassa, zeker indien men geen andere keus meer krijgt of verplicht wordt). Vandaar dat datgene wat in de conferenties van de globale elite besproken wordt niet openbaar en/of de toegang peperduur (alleen voor bedrijfs, politieke en aristocratische elite) wordt gemaakt en zeer druk bezocht door deze elite. Voorkennis is buitengewoon lucratief, zeker nu overheden hun volledige medewerking geven. Domme politici en jaknikkers, die dit niet door hebben en zich blind staren op gefeteerd worden, begrijpen niet dat de mens zo onomkeerbaar geknecht wordt waaronder hun eigen nazaten wat nu al gebeurt met de verplichte zorgverzekering als voorbeeld. Bovenstaand is maar 1 voorbeeld wat er momenteel plaatsvindt (er zijn nog talloze bedrijven die op de nominatie staan voor overname of al overgenomen zijn w.o. toeleveringsbedrijven voedsel-energie-vervoer-pharma) terwijl iedereen afgeleid wordt door door de overheid gecreerde problemen voor het dagelijkse bestaan.

Boudica
8 maanden geleden
Antwoord aan  Boudica

Advies: koop aandelen van verlieslijdende bedrijven door lockdowns die de interesse hebben van grote investeerders.

8 maanden geleden

BEDELEN is vragen om geld of om ondersteuning van standpunten, maar het kan ook bè-delen zijn en we worden nu slecht, heel slecht bedeeld door de heer M.Rutte en c.s met een ongekende ineenstorting van onze levensvreugde, gezondheid, financiële gegoedheid en een fatsoenlijke toekomst.

Of zoals mevrouw S. Kaag zei: “wie zijn toch die mensen, het geld groeit niet aan de bomen, meer kan ik niet doen en we worden allemaal ietsjes armer”.

En dat van een elitaire dame met 4 – 5 huizen, dikke bankrekeningen, vorstelijke inkomens, auto met chauffeur en alle verdere emolumenten. Deze dame is goed, heel goed bedeeld!

8 maanden geleden

Geachte heer Nijhof,

Citaat uit eigen werk:

POLITICOLOGIE – PSYCHOLOGIE oftewel de paradigma’s van de macht.
“Veel meer zou gepleit moeten worden voor pluralisme in dit vakgebied. Maar daar wil men niet aan. Men gaat uit van het absolute eigen gelijk en dat is een erg schadelijke houding.

Om als metafoor te gebruiken: ‘De krachtigste manier van macht uitoefenen is door jouw wereldbeeld breed geaccepteerd te krijgen en dit zelfs in wet en regelgeving bekrachtigd te krijgen’. In de V.S. is dat zó goed gelukt dat de vele arme mensen hun lot gelaten accepteren en paradoxaal zelfs zeggen dat het hun eigen schuld is dat ze zo arm geworden zijn. Als je mensen zo ver hebt, is het gemakkelijk ze onder controle te houden en ze te laten geloven in hun dagelijkse miserabele bestaan.

Precies om deze redenen betalen de rijken veel geld aan denktanks (zoals bijvoorbeeld in Nederland de WRR, de SER, etc.) die de vrije marktideologie uitdragen. Daarom is het zo belangrijk dat wij ons realiseren dat ongelijkheid géén natuurramp is die je overkomt, als je met dat verschijnsel wordt geconfronteerd. Je dient je terdege te realiseren dat het door mensen (vooral financiële-, politieke- en ambtelijke machthebbers) zelf is gecreëerd, dus we moeten zelf aan de bak om het op te lossen.

Herontdekking van 1789 de bestorming van de Bastille? Want de adel van toen zijn in de metaforische vergelijking de huidige financiële-, politieke- en ambtelijke machthebbers”. Einde citaat.

En citaat uit http://www.sdnl.nl/quekel-kritiek.htm

Waalwijk 30 november 2008
—– Original Message —–
From: P. Quekel sr.
To: tbesteman@telegraaf.nl
Cc:bmos@telegraaf.nl
Sent: Friday, November 28, 2008 12:55 PM
Subject: Theo Besteman / Artikel in Dagblad de Telegraaf van 28 november 2008
Geachte heer Besteman,

Hartelijk dank voor uw artikel Kamer als verkoopbalie. U bent samen met Bart Mos en Siep Wynia een van de weinigen die het aandurft om kritische geluiden over banken en verzekeraars te laten horen. Dat Kamerleden niets doen komt door hun beperkte kennis van de financiële markten, hun jarenlange onwil om te luisteren naar waarschuwingen en mede door de grote lobby van banken en verzekeraars en de verwevenheden van deze financiële instellingen met de hogere politiek, ambtenarij en rechterlijke macht. Ik ken tot nu toe slechts een (ex)Kamerlid die zich heeft verzet tegen de zoals hij tegen mij zei misdadige lobby, lees gerdleers.htm

Ik heb geen enkel bezwaar tegen het salaris van Zalm. Wel heb ik bezwaar tegen Zalm, die als slechtste minister aller tijden samen met Wim Kok, Vermeend en Wouter Bos, niet hun verantwoording genomen hebben tijdens hun polderkolder jaren.

Lees het artikel uit Dagblad de Telegraaf van 19 oktober 1999 over een heuse vulkaan waarop wij leven volgens Wim Kok, die het debacle toen al constateerde maar niets deed evenals Zalm niets deed. Deze VULKAAN is nu tot een uitbarsting gekomen en het vurige lava stroomt alle spaardershuizen binnen met een ongekende verwoesting. Deze tijd zal de geschiedenisboeken ingaan als het moderne Pompeii.

Deze heren en alle wettelijke toezichthouders alsmede Tweede en Eerste Kamerleden hebben het toezicht op banken (kredietcrisis) alsook het toezicht op verzekeraars (woekerpolissen) ernstig verwaarloosd.
Deze brekebenen moeten nu adequate oplossingen voor ons gaan verzorgen? De een als baas en de ander als commissaris, hoogleraar, minister.

Het is adembenemend om te zien en te constateren hoe onze kapitalistisch communistische en zogenaamde democratische (?) Staat zich wentelt in de drek van de veroorzakers. We hebben met grote dank aan deze heren/dames (wachtgelden) geleefd in een met geleend geld gekochte economie en nu moeten de kleren van de keizer voor de zoveelste keer door het gepeupel (wij dus) worden betaald.

Waarom schrijft niemand wat de echte redenen zijn? Banken en verzekeraars hebben met toestemming van overheden (imaginair) geld uitgeleend dat er niet was, hebben in aandelen gehandeld die ze niet bezaten en verkopen nu goud/grondstoffen welke ze niet bezitten.

Het vele geld op de bankafschriften/polisbladen zijn slechts enkele cijfertjes op een vodje papier, pas als het imaginaire geld wordt opgenomen is het echt geld geworden en heeft het waarde. Daarom wordt nu overal reclame gemaakt om te pinnen, blijft het misdadige systeem ten minste gesloten. En onze controleurs weten niet hoe het werkt, zijn onbekwaam of houden hun mond uit eigen belang, partijbelang en coalitiebelang.

Wie gaat deze stal uitmesten?
Of zal 1789 herleven en krijgen we een MODERNE BASTILLE? op de Europese binnenhoven.

Het is schandalig om de hypotheken van de gewone huis, tuin en keukenburgers te misbruiken om het eigen falen te verbloemen. Ik strijd al sinds 1993 tegen de macht en overheersing van banken en verzekeraars. Ik vind het vreselijk dat ik uiteindelijk gelijk gekregen heb.

Niet voor mijzelf maar voor de velen die nog niet weten wat het betekent om als stalker (ook in uw dagblad), idioot, Don Quichot te worden neergezet als je opkomt voor jezelf en je jezelf verzet tegen de financiële overheersing. Lees wat Prof. J. van de Poel over mijn gezin geschreven heeft (vertrouwelijk). Op 19 december a.s. gaat onze soap weer verder met een pleidooizitting bij het Hof in Amsterdam. Lees ook theovangogh.htm

Zowel Zalm als Hoogervorst zie ik als vazallen van de financiële macht om de deksel op de beerputten te houden! Dat blijkt ook uit het artikel van de heer Besteman citaat: Deerniswekkender was woensdag slechts het gebrek aan kritiek van Kamerleden, die bankiers opnieuw hun verkooppraatjes lieten houden. Kamerleden jammerden achteraf wel dat zij de oorzaken van de kredietcrisis nóg niet hadden gehoord. 

Toch wel gek dat slechts het bedrijfsleven boetes van mevrouw Kroes heeft gekregen en zij nog nooit een bank of verzekeraar voor kartelvorming en prijsafspraken ter verantwoording heeft geroepen. Wie heeft de moed om een parlementaire enquête te eisen voor de vele financiële wanprestaties?

Met vriendelijke groet,
Paul Quekel senior
C.c. Prof. Dr. Mr. G.G.J. Knoops en Drs. G. Leers”.