Gevolgenmanagement

Het is in toenemende mate gebruikelijk in de politiek om niet de oorzaken, maar de gevolgen aan te pakken. Dat is hetzelfde als de geneeskundige behandeling van griep, terwijl de patiënt in werkelijkheid een ontsteking aan de hartspier heeft; de gevolgen zijn veelal dodelijk.

Wie de symptomen van ongemak elk op de afzonderlijke merites behandeld, is niet bezig met de oorzaak waarvoor vaak wat langer naar het fenomeen gekeken moet worden en nadere analyses nodig zijn om vast te kunnen stellen wat de oorzaak is. Maar dat raakt uit de mode omdat verschillende oorzaken inmiddels in een ‘woke’ boekje met verboden woorden terecht zijn gekomen. Wanneer er een probleem is met allochtonen in een bepaalde wijk, dan mag niet benoemd worden dat het allochtonen zijn want dat is racisme, een of andere fobie en wat dies meer zij. Het probleem wat er echt speelt mag niet worden benoemd, terwijl het zo simpel is.

Afb: Roel Wijnants / Flickr

Shaw en McKay hebben in 20 Amerikaanse steden en verschillende wijken onderzoek verricht naar de samenhang tussen delinquentie en sociale structuur. Delinquentie (of neigingen daartoe, respectievelijk voorkeuren voor rumoer en oproer) blijkt sterk samen te hangen met veranderingen in de bevolkingssamenstelling, ontoereikende huisvesting, armoede en de aanwezigheid van allochtone personen. De gemeenschappelijke oorzaak is sociale desorganisatie en het onvermogen van de gesegregeerde wijkbewoners om hun problemen zelf te erkennen en er vervolgens wat aan te doen. In Nederland zijn, mogelijk naar aanleiding van de door Shaw & McKay geconstrueerde theorie van sociale desorganisatie, door voormalig Minister Vogelaar veel achterstandswijken bouwkundig aangepakt en tot miljoenen kostende ‘krachtwijken’ omgevormd.

Althans: dat was de bedoeling…

Wat niet werd aangepakt was het vormen van een gemeenschappelijk aanvaarde set van normen en waarden, bijvoorbeeld de Nederlandse. Dat zou voor de hand hebben gelegen, omdat voorouders of hier geboren allochtonen oorspronkelijk naar ons land zijn gekomen omdat de situatie voor hen hier beter was dan in het land van herkomst.

Wat onder leiding van Minister Vogelaar tot stand kwam had dus veel te maken met het aanpakken van een symptoom, maar niet de eigenlijke oorzaak. Ook hier werd de patiënt behandeld voor griep terwijl er sprake was van heel andere oorzaken, zoals een ontstoken hartspier of anderszins. De oorzaak van die verkeerde behandeling kon alleen plaatsvinden omdat er binnen het heersende narratief geen plaats was voor het benoemen van segregatie en op tribale leest geschoeide concurrentie tussen de bevolkingsgroepen in die wijken. Want dan “wees men teveel naar buitenlanders”. En al die buitenlanders hadden en hebben allemaal recht op hun eigen cultuur volgens dat narratief. En dat terwijl Clifford Shaw en Henry McKay allang hadden aangetoond dat allochtone groeperingen niet op eigen initiatief en als bij toverslag hun oorspronkelijke cultuur opzij zetten en lekker Nederlands gaan wezen. Was het maar waar.

We zijn 50 jaar verder na het onderzoek van Shaw en McKay, maar nog geen millimeter opgeschoten. Met het klimaat en alle andere crises zal het niet anders zijn.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof, leest u http://www.sdnl.nl/oorzaak-en-gevolg.htm en citaat uit: http://www.sdnl.nl/quekel/iedereen.htm.

“Altijd maar weer vergeten de Volksontnemers OORZAAK en GEVOLG. Men reageert op de gevolgen die belachelijk veel geld kosten, maar vergeet de oorzaken aan te pakken, die dan vervolgens opnieuw in vele kwalijke gevolgen resulteren en onder het uitroepen van hun geschoktheid, verbijstering en onthutsing gaat men door met het ontnemen en lost slechts het enkelvoudige waangevolg van de dag op”.

M.v.g. Paul Quekel

 

Citaten uit eigen werk:
Geachte hooggeleerde heer prof. Boot,
 
U was 18 november 2008 bij Pauw & Witteman. Hierbij mijn e-mail aan mevrouw Halsema die een boek geschreven heeft. Vindt u met mij dat ze beter had kunnen luisteren nu al meer dan 4 jaar geleden en toen adequate acties had moeten nemen. Dan was haar boek waarschijnlijk overbodig geweest. Maar ja, de politiek hè, die reageert op de waan van de dag , roept dan ach en wee, is geschokt, verbijsterd en onthutst, doet vervolgens een plas en geeft een lach en gaat over tot de orde van de dag door de gevolgen te benoemen maar de oorzaken nooit aan te pakken zodat de wederkerigheid van OORZAAK en GEVOLG een democratisch? perpetuüm mobilé is, met als de grote onbekende de enorme kosten aan herstel en subsidies,
m.vr.gr. Paul Quekel senior”.

“WE HEBBEN NU MET ZIJN ALLEN AL EEN HYPOTHEEKSCHULD VAN MEER DAN 700, (zegge zeven honderd) MILJARD GULDEN. DEZE ERFENIS VAN EEN GEVONDEN EN MET GELEEND GELD GEKOCHTE ECONOMIE ZAL DE NIEUWE REGERING NOG VOOR VELE PROBLEMEN STELLEN EN DE NOODZAKELIJKE HARDE INGREPEN ZULLEN DOOR LINKS OP HET BORDJE VAN HET KABINET BALKENENDE GESCHOVEN WORDEN, (MENSEN VERGETEN VAAK OORZAAK EN GEVOLG). WIJ VAN DIT FORUM ECHTER NIET. JULLIE WETEN HET: IN MOEILIJKE TIJDEN LEERT MEN ZIJN VRIENDEN KENNEN. (vandaag 16 februari 2004 toegevoegd; Balkenende 2 is ook een verschrikking geworden en wordt misschien nog erger dan Paars). Nu 23 september 2022 toegevoegd: De Hypotheek schuld is al het astronomische bedrag van 804 miljard euro”. Het zal een gigatische ellende veroorzaken in de toekomst.

Volksvertegenwoordigers? Die zijn er toch voor de gewone huis tuin en keukenburgers, tenminste dat zou zo moeten zijn. Is dit de tegenwoordige invulling van het mooie beroep van volksvertegenwoordiger?

Of is deze naam verkeerd en moet het VOLKSONTNEMER zijn, ontnemen van geld, ontnemen van rechten, ontnemen van vrijheid van meningsuiting, ontnemen van een fatsoenlijke oude dag maar bovenal ontnemen van levensvreugde door de velen die eten uit de Staatsruif van een onbetaalbaar geworden apparaat (DE NEDERLANDSE STAAT) met veels te veel KOSTBANERS/KOSTBANEN, nu al meer dan 2,7 miljoen (Dagblad de Telegraaf:05/03/2004), met van Rijkswege verplicht aangevuld met advocaten, accountants, fiscalisten, notarissen en adviseurs voor van alles en nog wat om zodoende een tweedeling te veroorzaken tussen KOSTBANERS/KOSTBANEN en OPBRENGSTBANERS/ OPBRENGSTBANEN met veel grotere en zwaarwegender gevolgen als de bestaande tweedeling waarover zo veel en graag gepraat wordt, ‘discriminatie’.

 

Nog meer weten over armoede (voedselbanken en huizenprijzen) en groot falen, lees http://www.sdnl.nl/vangnet.htm Altijd maar weer vergeten de Volksontnemers OORZAAK en GEVOLG. Men reageert op de gevolgen die belachelijk veel geld kosten maar vergeet de oorzaken aan te pakken die dan vervolgens opnieuw in vele kwalijke gevolgen resulteren en onder het uitroepen van hun geschoktheid, verbijstering en onthutsing gaat men door met het ontnemen en lost slechts het enkelvoudige waangevolg van de dag op.
Toegevoegd: Leest u over echte armoede op http://www.sdnl.nl zie: http://www.sdnl.nl/armoede.html en http://www.sdnl.nl/armoede7.htm waar wij al decennia lang aandacht voor vragen over de structurele armoede in Nederland. Nooit werden er door de toenmalige regeringen en de kabinetten van M. Rutte hieraan echte aandacht geschonken met de nu desastreuze gevolgen.

Mijn droom, lees ook mijn illusie en utopie op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm OPLOSSINGEN? Denk aan een basissalaris voor iedereen vanaf 16 jaar!

 

Denk anders en doe anders! (geschreven eind 2002) Geef iedere Nederlander (man, vrouw, kind vanaf 16 jaar) een basisinkomen en schaf alle uitkeringen af. Vereenvoudig Nederland, geen Gak meer, geen Bijstand meer, geen WW meer, geen WAO meer, geen Kinderbijslag meer, geen Huursubsidie meer, geen Studiekosten meer, etc., etc.! Vele Regeringsclubs zoals SER, WRR, CPB, etc. kunnen dan ook verdwijnen! Zoals ook vele oncontroleerbare subsidies!”.

Dirk vd Blom
1 jaar geleden

Symptoom bestrijding heeft hier voorkeur. Er hoeven buiten de blanke christenen geen andere te worden aangewezen. Politiek gezien heel veilig