Daar gaan we weer

Dagelijks vraag ik me af wat Rutte c.s. en hun adviseurs van RIVM, WRR, etc. zien als ze in de spiegel kijken. Als ze überhaupt nog in de spiegel willen en durven te kijken. Daar twijfel ik sterk aan.

Nederland is een grote afvalput geworden en een kilometerslange stinkende open riolering verbindt Amsterdam met Den Haag. Overal waar je kijkt ziet een normaal denkend en doend persoon rokende puinhopen veroorzaakt door kwaadwillende, destructieve en onbekwame bestuurders. En het gaat maar door. Ondanks de dagelijkse demonstraties en protestacties. Ondanks de signalering van vollopende voedselbanken, onbetaalbare energierekeningen en een inflatie die 12% topt. And counting.

Een weervoorspeller met een mening over vaccins

Hoe erg het wel met het probleemoplossend vermogen in Nederland gesteld is, kon ik vaststellen na het lezen van een column van een professor en het advies van de WRR. Tenenkrommende teksten. De column kreeg ik in de mail van een bevriende verontruste denker, en droeg de titel: “Radicaal Anders”. De columnist bleek een professor van der Steenhoven te zijn die zich aan het einde van de column ook nog identificeerde als hoofddirecteur van het KNMI. Hoofddirecteur? Hoeveel directeuren telt het KNMI wel niet in de top? Blijkbaar wilde de betreffende professor door zijn titel en positie te noemen, de wetenschappelijke waarde van zijn tekst onderstrepen. Dat had hij beter niet kunnen doen.

Al bij de startzin gingen mijn nekharen omhoog staan: “wetenschappelijk gezien is het verrassendste van de coronapandemie dat goed werkzame vaccins zo snel ontwikkeld konden worden …tenminste een traject van 5 jaar nodig, terwijl het nu in een half jaar is gelukt”. De man kan zijn titel en positie direct bij het oud vuil doen. Wetenschappelijk? Goed werkende? Gelukt? De man heeft anderhalf jaar onder een steen in een donkere grot geleefd. Niets wetenschappelijks! Niets beschermend! Ik ben in staat om de honderden peer reviews naar hem te sturen, waarin op een wetenschappelijke manier de beschermingstatus (in percentage en looptijd) en de bijkomende schade op een rij gezet zijn.

Ik beperk me tot de rapportage van het RIVM van 5 juli 2022. Die is om moverende redenen onder de radar gebleven en is dus bij het grote publiek onbekend. Blijkbaar ook voor de professor en de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). Na onderzoek is vastgesteld dat een dubbele vaccinatie na een bepaalde tijd geen enkele bescherming meer biedt tegen het Covid-19 virus. In tegendeel zelfs. Volledig gevaccineerde personen hadden 20% meer kans om op de IC te komen dan ongevaccineerden; gevaccineerde personen in de 50 en 60 jaar leeftijdsband hadden 68% meer kans in het ZH te belanden en 41% daarvan meer kans om op de IC te belanden. Voor personen in de 70 jaar leeftijdband gaan de cijfers dezelfde kant op.

Die vaststellingen zijn in lijn met de conclusies van onderzoeken door wetenschappelijke instituten die niet worden gefinancierd door overheden en sponsors, dat alle, ja alle vaccins de gezondheid ondermijnen en geen enkele garantie geven dat ze beschermen tegen besmetting van het Covid-19 virus of mutanten daarvan. Wel werden vreemd gevormde lichaampjes ontdekt bij overleden personen en kregen gevaccineerde personen last van ademhalingstoornissen, hartspier ontstekingen, onvruchtbaarheid. Om een paar bijwerkingen te noemen. In Canada en de UK correleerde een oversterfte piek met een derde of vierde vaccinatie.

Tjonge, wat werken die vaccins die in zes maanden zijn ontwikkeld prima. De ervaring heeft geleerd dat vijf jaar een geschatte minimale ontwikkelingsperiode is. Voor het SARS-3 virus uit 2003 is nog steeds geen effectief werkend vaccin gevonden. Na 18 jaar! Tegenwoordig denken personen met een titel en een vooraanstaande positie dat ze overal verstand van hebben. Ik heb het verdere verhaal van de professor niet gelezen.

Iets met brood en woord

Deze week kwam ook de WRR met een nogal opmerkelijk advies en de Minster van VWS beluisterend, bevreemdt mij hun advies allerminst. Zoiets van wiens brood men eet diens woord men spreekt. Dat is overigens bij alle Nederlandse advies- en rekeninstanties het geval. Volgens de WRR is het juist nu belangrijk om naar een langetermijnplanning te kijken. Zo zou de overheid nu al moeten investeren in digitale infrastructuur en het creëren van maatschappelijk draagvlak. De WRR adviseert beleidsmakers (minister van VWS en Minister-president etc.) ook om moeilijke keuzes niet te schuwen, als die echt nodig zijn. Maatregelen die bij een eventuele opleving door het kabinet kunnen worden ingezet – zoals een mondkapjesplicht, een avondklok en vaccinatieplicht – moeten wettelijk worden vastgelegd, vindt het adviescollege.

In mei 2022 hebben 17.000 artsen en wetenschappers – onder hen de medeontwikkelaar van de mRNA-technologie Robert Malone – in Geneve tijdens de Global Covid Summit een verklaring gepubliceerd, waarin ze de balans hebben opgemaakt van twee jaar coronabeleid. In die verklaring staat dat coronamaatregelen een rampzalig effect hebben gehad op nationale samenlevingen. Er is sprake geweest van corrupte allianties tussen farmaceutische sectoren, gezondheidszorg en verantwoordelijke politici die gesteund door Big Tech, media, academici en overheidsorganisaties. op elk niveau in gezondheidszorgsystemen geïnfiltreerd zijn en worden Die hebben geprofiteerd van de georkestreerde ramp. Voorbeelden: de ongezonde relatie tussen een Voorzitter van de Europese Commissie (EU) en de Pfizer CEO en de banden die prominente leden van het OMT en RIVM hebben met de Farma industrie.

Die corrupte alliantie wekt volgens die 17.000 de illusie van medische consensus en heeft de waarheid vervangen door propaganda. Zijblijft onwetenschappelijke beweringen steunen door informatie te censureren en artsen te bedreigen of te ontslaan. Artsen die niets anders hebben gedaan dan het publiceren van onderzoeksresultaten of het behandelen van patiënten met middelen waarvan bewezen is dat ze levensverlengend zijn. In veel gevallen hadden en hebben patiënten geen toegang tot levensreddende medicijnen en krijgen in plaats daarvan experimentele coronaprikken aangeboden die werkzaam noch veilig zijn. Hun kanttekeningen m.b.t. het gebrek aan werkzaamheid en veiligheid worden door steeds meer wetenschappelijke informatie en onderzoeksresultaten bevestigd.

De bovenstaande teksten bevestigen dat in Nederland de verantwoordelijke Minister-president en minister geadviseerd door het OMT etc. zich uitermate onzorgvuldig hebben gedragen en met een door dwang doorspekt beleid de gezondheid van honderdduizende Nederlanders in gevaar heeft gebracht. De WRR vond en vindt dat een prima zaak en adviseert de regering om op dat heilloze pad verder te gaan. De WRR classificeert de bovenstaande teksten ongetwijfeld als nepnieuws.

Een maatschappelijk draagvlak creëren versus de door de WRR opgesomde maatregelen, waarvan uit via de WOB procedure verkregen overheidsdocumenten als is vastgesteld dat ook bij de adviesorganen als het RIVM duidelijk was dat er geen wettelijke basis bestond voor de getroffen maatregelen en die maatregelen niet hebben bijgedragen om de verspreiding van het Covid-19 virus te stoppen of te remmen. Je moet wel zand onder de hersenpan hebben om met zo’n advies te komen.

Opzouten

Daar gaan we weer. Pseudowetenschappers, kenners, experts en zich als onafhankelijk beschouwende adviesorganen en rekeninstanties roeren zich om de angst die een beetje bij de meeste Nederlanders was weggeëbd een opwaartse stimulans te geven. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat in Nederland de angst niet zou regeren.

Iedere dag noodkreten en Rutte c.s. kunnen hun eigen vuilstort niet saneren, doen niets en staan bijna lacherig naar die dagelijkse ellende te kijken. Je moet mensen wel heel erg haten om ze op deze manier te geselen en te gijzelen. Wat in Nederland gebeurt is een ernstige aanklacht tegen de mensheid. Daders van veronderstelde oorlogsmisdaden werden voor mindere streken voor een Tribunaal gesommeerd.

De enige troost is de gedachte dat het negeren van de bouwval in het eigen huis altijd resulteert in verkrotting van mens en woning. Laat de doorsnee Nederlander zich daar aan vast proberen te klampen.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Geachte heer Brantz,

Het RIVM heeft meer dan 2000 medewerkers, De WRR stelt rapporten op met vooraf bepaalde uitkomsten. Zoals bijvoorbeeld het WRR rapport over de identiteit van Nederland.

M. Rutte en c.s. zullen uw artikel nooit lezen.

De fouten en bevindingen van de heer Dorrestijn over dit rapport hebben wij aan Wim van der Donk, toenmalig voorzitter van de WRR, tijdens de presentatie van dit rapport in de universiteit van Tilburg. Ondanks zijn toezegging om te reageren hebben wij nooit antwoord gekregen.

De echte schuldigen zijn de VOLKSONTNEMERS, voor uitleg leest u: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2

Citaat uit mijn column De Berusting 2004: http://www.sdnl.nl/quekel-zorgverzekeringen.htm

De verzetshelden uit de oorlog zijn de klokkenluiders van vandaag.
Zij vechten tegen de moderne bezetting”

“En de Tweede Kamer (on)gelovigen? Die slapen in de Binnenhof Zandbank de slaap der (on)schuldigen!

Het geheel is als een negenoog, (negenoog is een grote steenpuist in het midden met 8 kleinere eromheen) want waar je ook op over praat, onderzoekt, leest, drukt, of je nu Peter R. de Vries heet of gewoon Jansen, overal spettert de ellende als een kwalijk riekend push (sorry voor de beeldspraak) alle kanten heen en verziekt zo onze samenleving.

Nu weer een geldverslindend rapport van 2500 bladzijden over de integratie. Het is als met zo veel rapporten, de samenstellers hebben er veel aan verdiend, wij de burgers van Nederland kunnen het betalen en de uitkomsten staan/stonden bij voorbaat al vast! Ze hebben enkele dagen nieuwswaarde en verdwijnen dan in de laden van de machthebbers die hun handen wassen in onschuld.

De beschermende waarde is als een Fort Knox beveiliging voor hún gesloten bastion van het collectieve zwijgen.

NIEMAND HEEFT SCHULD, want deze rapporten worden opgesteld door commissietjes uit eigen gelederen, voorgezeten door vriendjes uit de politieke sfeer en beoordeeld door de vele zogenaamde “deskundigen” die bijvoorbeeld onze militairen licht bewapend op missie sturen en dan bij calamiteiten deze zelfde militairen de schuld geven van het politieke falen, terwijl de hoofdschuldige met een theedoek op zijn missie gaat en nu Minister van Staat is met vele dik betaalde commissariaten, waarbij zich een klemmende vraag aan gewone gedachten ontsnap: “zijn het beloningen voor bewezen diensten uit het verleden?”. Wie had het ook al weer over de sociaal democratie? Zo hebben we al vele voorbeelden gehad sedert Paars 1 en 2 en nu Balkenende 2, sorry Paars 3.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior, een gebroken Nederlander.

 

Het leven is in Nederland een dubbelgebakken drol geworden. Het is een ramp op elk gebied:

Fiscaal

Juridisch

Administratief

Politiek

Veiligheid

Geluk

maar het heeft vooral zijn menselijkheid verloren en een onbetaalbaar waterhoofd gecreëerd.

Met ‘marktconforme’ beloningen voor een overtrokken management en een bureaucratie die zijn weerga niet kent zijn we afgegleden naar een gevaarlijke berusting.

Gesteund door vele “hoogwaardigheidsbekleders” zoals vandaag nog door Roel Pieper in het FD geldt dit nu ook voor velen onder de top tot ver onder top en hebben deze buitensporige beloningen een nivellering naar boven veroorzaakt. Ons de gewone huis, tuin en keukenburgers opgezadeld met ontelbare ‘KOSTBANEN’ gevoed door een overtrokken gevoel van eigendunk over zichzelf en hun ‘werk’ door de dames en heren van de bestuurlijke, publieke en politieke macht van het establishment.

Wordt wakker oh journalist en neem uw verantwoording. Maak de Nederlandse Watergates openbaar.

Deze macht wordt zelfs al uitgeoefend door de kleinste ambtenaar in uw en mijn dorp, in uw en mijn stad, in uw en mijn provincie en bovenal in uw en mijn land en is dit is jammer genoeg naar beneden genivelleerd.

IK STEM NEE!!! De OPBRENGSTBANEN van voornamelijk het MKB met hun personeel kunnen deze onzin niet meer verdienen.

Ik ben niet links en ik ben niet rechts, ik ben voor een betrouwbare overheid die gesteund wordt door hardwerkende ambtenaren en er is ter eer en glorie voor de gewone huis, tuin en keukenburgers, die ervan op aan moeten kunnen dat transparant ook werkelijk doorzichtig is! 

Met vriendelijke groet

PLG Quekel senior Waalwijk

De column De Berusting is ook te lezen op: http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm alsook de columns Utopie, Illusie, Milieu en de brief uit 1996 aan Wim Kok over het Nederlandse aardgas.

1 jaar geleden

a

Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door Paul Quekel