Staghouwer opgestapt

Landbouwminister Henk Staghouwer (CU) is opgestapt. Staghouwer is van beroep eigenlijk bakker, maar kennelijk dacht men dat bakkers ook veel verstand hebben het bemesten van graan en dergelijke. Dat blijkt dus niet zo te zijn.

Staghouwer lag de afgelopen maanden vaak onder vuur. Zo kwam er forse kritiek vanuit de Tweede Kamer en de agrarische sector op zijn zogeheten ’perspectiefbrief’, waarin werkelijk alle perspectief ontbrak. Het enige vooruitzicht wat in die brief aan de boeren werd geboden, was dat er binnenkort geen droog brood meer is te verdienen omdat de overheid nog een zooi weilanden wil leegtrekken voor woningbouw en gelukszoekersopslag. Premier Mark Rutte gaf aan dat hij veel waardering heeft voor Staghouwer. “Ik respecteer zijn dappere besluit om zijn taken neer te leggen en wens hem alle succes in de toekomst.” Jammer genoeg vertelde de premier niet of er nog meer van deze heldhaftige daden van kabinetsleden te verwachten zijn.

Lege Kamer… Afb: Christian van Elven / Flickr

Gisteren bleek ook dat de Europese Unie zich een bijzondere positie heeft verworven in de Nederlandse ’trias politica’: in Brussel wordt door ongekozen ambtenaren besloten wat in Nederland is toegestaan of verboden. Op het moment wat de klimaatgekken en milieu-sneuneuzen het beste uitkomt, hebben de Brusselse ambtenaren tot op de liter nauwkeurig vastgesteld wat Nederlandse boeren vanaf 2026 nog aan mest mogen uitrijden. Misschien wordt het tijd dat ook de leden van de Staten Generaal dappere besluiten gaan nemen, bijvoorbeeld door het kabinet te vertellen dat de Staten Generaal de enige plek in dit land is waar wetten en voorschriften voor Nederland worden gemaakt en niet in Brussel of Timboektoe.

Het probleem wat nadrukkelijk overblijft op – onder andere – het Ministerie van LNV is het teveel aan geitenwollen sokken. Het politieke (lees communistische) activisme druipt daar van de muren af en ook dat is in strijd met de democratische regels. Ambtenaren voeren uit en meer niet; het beleid wordt door leden van het kabinet voorgeschreven, na overleg met de Volksvertegenwoordiging.

Hoe groot de rotzooi is, wordt nog het beste belichaamd door de inmiddels in de adelstand verheven waterschappen. Deze zijn de afgelopen jaren ‘geprivatiseerd’ en omgebouwd tot opslaghuizen voor beunhazen uit politiek en ambtenarij, die daar bestuurslid, lid van de raden van toezicht of directie zijn geworden. Vervolgens staan de sloten droog of stromen ze over, al naar gelang de activistische eisen van klimaatcriminelen. Gisteren nog, was er een hete aardappeldame op de radio te horen, waar ze uit wist te kramen dat grondwater vooral wordt opgepompt ‘door drinkwaterbedrijven’.

Het hele klimaat- en milieubeleid moet dringend op de schop. Niet de natuur of de boeren moeten worden aangepakt, maar de politiek zelf om de heel eenvoudige reden dat de laatste generaties politici ons land een enorme schade toebrengen.

Een bakker opzadelen met de post van Minister van LNV is daarvan het beste bewijs.


Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
25 dagen geleden

Geachte heer Nijhof, de ellende van gezinnen uit 2007 zijn nog veel desastreuzer geworden in 2022.

LOOPBAAN:
Wordt lid van een politieke partij, plak veel postzegels of draag de acte tassen en flyer naar hartenlust en men wordt minister over zaken waar men geen enkel verstand over hoeft te hebben.

En na het politieke “werk” wordt men vaak beloond met pretentieuze dikbetaalde baantjes.

Het meest stuitende voorbeeld is de heer H. de Jonge als minister van gezondheidszorg, zie de oorzaken van de gigantische kosten op http://www.sdnl.nl/quekel-eerste-kamer.htm en http://www.sdnl.nl/quekel-34.htm.

H. de Jonge is nu minister van wonen. Op onze oplossingen voor fatsoenlijk bouwen in Nederland, zie http://www.sdnl.nl/noodplan.htm en http://www.sdnl.nl/vangnet.htm al uit 2002 heeft deze “onderwijzer” nooit gereageerd.

In Nederland is incompetentie tot een nieuwe goedbetaalde kunstvorm verheven.

M.v.g. Paul Quekel

Citaat van eigen werk uit: http://www.sdnl.nl/buitenhof.htm

“De gevoelens binnen het gezin van de heer van Norden in 1932 zijn de gevoelens van vele gezinnen anno 2007 in Nederland, (zeker die gezinnen met woekerpolissen) en zal ook tot een uiteindelijk onafwendbaar onheil met name een volksrevolutie kunnen voeren. Dit verzin ik niet, dit wordt al op vele forums op internet en reacties op krantenartikelen geschreven.

De fout van programma’s zoals NOVA, Buitenhof, met uitzondering van Zembla en Tros Radar en soms Een Vandaag is dat er veels te weinig mensen uit opbrengstbanen aan het woord komen.

Laten we grondleggers van ons Nederland van na 1945 hun idealen teruggeven en de TRIAS Politica van Montesquieu in volle rechtvaardiging herstellen.

Het fatsoen waarover uw hooggeleerden naar verwijzen is niet anders dan een verkrachting van de Trias Politica van Montesquieu en verworden mede door uw toedoen tot de TRIAS MODERNAS:

We hebben in Nederland mede door het verzaken door uw soort van de werkelijke normen en waarden, daardoor veel andere TRIAS’s gekregen:

De TRIAS “POLITIEK, AMBTENAREN, JOURNALISTIEK”, De TRIAS “BANKEN, VERZEKERAARS, BELASTINGDIENST/ RECHTERLIJKE MACHT” De TRIAS “FNV, SUBSIDIES, FAILLIET/CURATOREN”, De TRIAS “PRIVATISERING, KOSTENEXPLOSIE, KPN/NS/ENERGIE/MILIEU, De TRIAS “RECHTERS/RAADSHEREN, ADVOCATEN/HOOGLERAREN, BIJBANEN/NEVENFUNCTIES”.

Het is 5 voor twaalf, maar dan al 24 uur later. Als we géén paal en perk gaan stellen aan de onverantwoorde groei van kostbanen en zorgen voor een weer fatsoenlijk rechtssysteem, zonder plaatsvervangers, met een volledig verbod op nevenfuncties en bijbanen dan zal Nederland hoe langer hoe meer een land van kansarmen worden met een uittocht van die mensen en jongelui welke mede zouden kunnen zorgen voor het ideaalbeeld van de heer van Norden “een verantwoorde en betrouwbare samenleving”, met instandhouding van onze huidige welvaart”. Einde citaat.

Laatst bewerkt op 25 dagen geleden door Paul Quekel
25 dagen geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Leest u over kostbanen en opbrengstbanen op: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2 en de VOLKSONTNEMERS.

Citaat: “Volksvertegenwoordigers? Die zijn er toch voor de gewone huis tuin en keukenburgers, tenminste dat zou zo moeten zijn. Is dit de tegenwoordige invulling van het mooie beroep van volksvertegenwoordiger? Of is deze naam verkeerd en moet het VOLKSONTNEMER zijn, ontnemen van geld, ontnemen van rechten, ontnemen van vrijheid van meningsuiting, ontnemen van een fatsoenlijke oude dag maar bovenal ontnemen van levensvreugde door de velen die eten uit de Staatsruif van een onbetaalbaar geworden apparaat (DE NEDERLANDSE STAAT) met veels te veel KOSTBANERS/KOSTBANEN”. Einde citaat.

Maurits Campert
25 dagen geleden

Wellicht kunnen bakkers beter bakken, leraren beter onderwijzen, Kaag gaan koken en Robje met Feras en Mark ergens op een leuk eiland ver weg buiten gaan spelen…