Alweer verdwenen bonnetjes

In Den Haag hebben ze een nieuw sprookje geschreven. Omdat de verantwoordelijke minister in lijn met zijn stamhoofd er geen actieve herinnering meer aan had, waren via de WOB-procedure vrijgegeven en door onderzoekers keurig gearchiveerde overheidsdocumenten nodig om geldstromen verbonden met de verwerving van vaccins in kaart te brengen.

Na de mist rond het verloren bonnetje van het duo Opstelten-Teeven, gaat de volgende tekst over “verloren” miljoenen of zelfs miljarden tijdens de achterliggende coronaperiode. Die blijken moeilijk te achterhalen, omdat de verantwoordelijke minister de bonnetjes niet meer in de duistere verborgenheid van zijn werkkamer kan en wil vinden. Het lijkt er sterk op dat de voormalige onderwijzer en zijn ambtenaren veel te verbergen hebben en zij daarom de belastingbetaler niet willen uitleggen wat er met zijn en haar bijdragen aan de schatkist is gedaan.

Karakterschets

Mijn vader, hoofdonderwijzer op een school voor Bijzonder Lager Onderwijs (BLO) en ook Scheveningse straatjongens (niet de makkelijkste leerlingen) kennis en levenslessen moest aanreiken, benadrukte voortdurend: “als iemand geen argumenten heeft om een ander te overtuigen en dat probeert te doen door dwang, dreigen, luid praten, op zijn strepen staan dan is die persoon snel geneigd te liegen en te bedriegen om toch maar zijn gelijk te halen. Dat accentueert het gebrek aan inlevingsvermogen, intellectuele lenigheid, empathie voor de tekorten van en niet willen luisteren naar de problemen van een ander. De betrokken persoon is onbetrouwbaar”. Dat advies heb ik in mijn oren geknoopt, vaak tijdens mijn actieve periode bij Defensie in de praktijk gebracht en kan nu gebruikt worden om dwalingen van de voormalige minister van VWS in kaart te brengen.

Het valt ook niet mee voor een voormalige onderwijzer om van lineair denken ineens te moeten overschakelen op meerdimensionaal procesdenken met actoren en factoren van invloed ingebed in een flexibel tijdschema. Eigenlijk kun je het hem niet eens kwalijk nemen dat hem de intellectuele lenigheid ontbrak om inzicht in de materie te krijgen en hij afhankelijk moest zijn van zijn ambtenarij. Dat lijkt een trieste constatering, maar is het niet. Ondanks zijn herkenbare tekortkomingen heeft hij gretig het aanbod van het stamhoofd aangenomen om Rotterdam te verruilen voor het Haagse politieke walhalla. Hij voelde zich gevleid.

Vaccinregime

Bewindslieden die door het gebrek aan dieptekennis niet sterk in hun schoenen staan, maar wel overtuigd zijn van het eigen (on) gelijk, blijken gevoelig te zijn voor beïnvloeding door hoge ambtenaren, lobbyisten en activisten. Besmet door de arrogantie van de macht, zullen zij nooit het belang van de samenleving boven het regeringsnarratief, partij – en eigen belang stellen. Dat is ook tijdens de Corona periode het geval geweest.

De farma-industrie heeft zo’n 175 lobbyisten in dienst die tijdens de corona periode hun stempel hebben kunnen drukken op het Europese medische beleid. Zij speelden handig in op de door een gebrek aan kennis en informatie heersende angst bij beleidsmakers en drukten hen voortdurend op het hart om er vroeg bij te zijn en te voorkomen dat ze op het moment suprême achter het vaccinnet zouden vissen. Er werden in duistere achterkamertjes deals gesloten voor de levering van miljoenen vaccins waarvan niet eens duidelijk was of die zouden voldoen aan de gewenste beschermingsgraad en – tijd en welke bijwerkingen die konden hebben. Wel werd het toen al helder dat linksom of rechtsom de Europese samenleving aan een vaccinregime onderworpen zou worden. Het was toen ook al duidelijk dat vaccinproducenten niet aansprakelijk gesteld konden worden voor eventuele fysieke en psychische schade. Experts en kenners hebben uitbundig gewaarschuwd, maar Europese en vooral Nederlandse bewindslieden en hun adviseurs hoonden die waarschuwingen doorlopend weg en categoriseerden die als nepnieuws. Zij wisten het als dilettanten en niet-deskundigen veel beter. Ook onze voormalige bovenmeester en zijn stamhoofd.

Een e-mail van 26 mei 2020 bevestigt dat de regering waarschuwingen en signalen negeerde en de rode loper al had uitgerold voor de grote vier vaccins producenten: Pfizer, AstraZeneca, Janssen en Moderna. Op 18 juni 2020 ondertekende de vicepremier van Nederland en verantwoordelijke bewindsman een contract van € 750 miljoen met Astra Zeneca. Dat contract was met steun van lobbyisten tot stand gekomen op een tijdstip dat nog steeds niet duidelijk was of het in ontwikkeling zijnde vaccin inderdaad in staat zou zijn besmettingen met het Covid-19 virus te voorkomen. Bovendien bleek pas in 2022 na bestudering van overheidsdocumenten dat het Parlement niet vooraf was geïnformeerd over nieuw beleid, die € 750 miljoen geen wettelijke grondslag had en dus onrechtmatig was.

Ook blijkt na bestudering van overheidsdocumenten dat de regering in mei 2020 een Denktank Desinformatie had ingesteld: 35 experts moesten de Nederlandse samenleving via social media en op tv overtuigen dat vaccinatie de enige optie was om besmetting te voorkomen. Pas na vrijgave en bestudering van officiële bronnen werd in 2022 duidelijk welke instanties actief betrokken waren bij deze vorm van cyber terrorisme door de regering: RIVM, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), bijwerkingencentrum Lareb en de GGD. In het verlengde van de Denktank activiteiten bediende de verantwoordelijke minister zich van leugens en bedrog om de gekozen vaccinroute door de strot van de samenleving te dringen. Hij stelde daarbij onjuiste prioriteiten en trof grondwet en grondrechten schendende maatregelen.

Wanneer de uitspraak van mijn vader wordt getoetst aan het denken en doen van de betrokken bewindsman dan is het helder dat hij heeft bewezen onbekwaam en onbetrouwbaar te zijn en de Nederlandse samenleving de wrange vruchten van diens daden heeft moeten plukken. Bekeken van vanuit die invalshoek is het niet verrassend dat miljoenen belastinggeld over de balk zijn gegooid en de medische situatie van kwetsbare groeperingen bewust in de waagschaal is gelegd.

Geldstromen

Zodra het duidelijk werd dat farma fabrikanten de ontwikkeling van een vaccin tegen de besmetting met het Covid-19 virus gingen opstarten, meldde zich een wirwar aan instanties bij VWS. Het strooien met miljoenen begon in april 2020 en kende sindsdien geen stop. Uit geopenbaarde overheidsdocumenten blijkt dat in de periode april-augustus 2020 een geldstroom met een volume van M€423 naar diverse onduidelijke organisaties, clubjes en initiatieven liep. De toegezegde ruimhartige Nederlandse bijdrage aan de door de WHO beheerde pot van $8 miljard om armlastige landen te ondersteunen (bedoeld wordt financieren) kon door de onduidelijkheid over de hoogte niet meegenomen worden. Het werd in de loop van 2020 nog gekker, want VWS besloot aan CEPI een aanmoedigingsprijs van M€192 over te maken, de GAVO te verrassen met M€325 voor de komende 10 jaar en de organisatie die zich ging inspannen voor kwetsbare landen ((BuHaOS) met een extra M100 te verwennen. In driekwart jaar had de regering meer dan € 1 miljard aan belastinggeld weggegeven en niemand bij VWS kon die geldstromen in kaart brengen, laat staan beheren.

Uit de mail van 24 augustus 2020 blijkt dat ambtenaren van VWS het spoor bijster waren geraakt. De vragen die in de mail werden gesteld, konden amper van een antwoord voorzien worden. Vragen die zich uitstrekten van “wat is er met al dat geld gebeurd dat al is opgehaald met de eerdere “pledging conferenties” (bedelbijeenkomsten)? Waar is dat gebleven?…En wat heeft Nederland nu klaarliggen?… M€ 50 voor CEPI? €25 voor vaccins? Weten jullie waar dat geld is? En geld uit dat AIV miljard?…. “Kunnen we dat geld niet bij elkaar brengen en met Covax in gesprek gaan wat we/ze met een bedrag van M€ 100 zouden kunnen?…..”Heeft iemand nog inzicht in hoe het nu staat met de patent pool, die ooit in het leven is geroepen?”.

Uit de vrijgegeven WOB-documenten blijkt ook dat een cruciale rol was weggelegd voor de Gates Foundation en ook het WEF als een spin in het web van belangen en geldstromen zat.

Wat heeft het opgeleverd?

De bonnetjes zijn zoek en het lijkt er sterk op dat de minister zijn ambtenaren carte blanche heeft gegeven om honderden miljoenen uit te geven aan allerhande clubjes. Verantwoording afleggen over verdwenen bonnetjes wordt lastig. De jacht op Van der Lienden leidt weliswaar mooi af, maar dat is vergeleken met de bedragen die VWS heeft uitgegeven, klein bier.

Miljarden voor vaccinfabrikanten als betaling voor miljoenen vaccins die ook na meerdere keren vaccineren niet afdoende beschermen en bijkomende schade veroorzaken als trombose, auto-immuunstoornissen, menstruatieproblemen, hartziektes, onvruchtbaarheid, ademhalingsproblemen etc. Degeneratie van de Nederlandse volksgezondheid doordat opschaling van bedden en handen aan bed niet werd doorgevoerd, ongezonde stress en groot ziekteverloop bij ziekenhuizen en hun personeel; 320.000 verloren levensjaren; oversterfte van bijna 12.000 personen in het niet-vaccinjaar 2020 en bijna 14.000 personen in het vaccinjaar 2021; 274.000 ondernemers met een totale belastingschuld van €20 miljard plus en een schade aan de samenleving die inmiddels tot boven de €100 miljard is opgelopen.

Die miljoenen, miljarden dikke geldstromen van de schatkist naar de diepe zakken van de vaccinproducenten met (onverwachte) bonus aspecten (smeergeld, lobby inkomsten, aandelen) voor verantwoordelijke bewindslieden en ambtenarij kunnen amper in kaart gebracht worden. Het wordt tijd dat bewindslieden en ambtenarij bij de rechtbank ter verantwoording geroepen worden.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ronald.Dunki
6 maanden geleden

Bovenstaand slotzin ‘Het wordt tijd dat bewindslieden en ambtenarij bij de rechtbank ter verantwoording geroepen worden’ is mij uit het hart gegrepen. Charlef beschrijft in feite een revolutie van de fascistische elitaire roofridders tegen de ‘populus’, het tegenovergestelde van het historische patroon.

Dit sluipende proces begon wereldwijd in de vijftiger jaren en kreeg hier voor het eerst handen en voeten in het hondsbrutale ‘tien over rood’, een secte van fascistische zakkenvullers, ‘bekken op poten’ uit de PvdA die de ‘roots’ van de partij van Willem Drees verruilden voor funeste politieke correctheid. Zij zijn ver gekomen met hun onbeschaamde intimidaties, véél te ver…
 Toen Pim Fortuijn de lucratieve ballon van deze parasieten dreigde door te prikken werd hij, op identieke wijze als vandaag de dag met een Baudet of Wilders het geval is, volop gedemoniseerd door in het nauw gebrachte profiteurs als Melkert en van Dam om vervolgens  genadeloos afgeslacht te worden. Dàt is fascisme in optima forma!
 
Ouderen onder u zullen zich herinneren hoe, alweer jaren geleden, het PvdA dwaallichtje Marcel van Dam het spoor naar het beloofde land bijster raakte toen Pim Fortuyn hem met het ene rationele argument na het andere vastzette voor het oog van de natie. Toen van Dam geen ideologische dooddoeners meer voor handen had deed hij iets gevaarlijks, hij ging zèlf nadenken en kwam met het intellectuele en morele hoogstandje : ‘u bent een verachtelijk mens’!  Dat is het S.J.W. equivalent van ” ik weet het niet en eigenlijk heb ik het nooit geweten, maar ik wil per se gelijk krijgen, dus kop dicht want anders ben jij een ……. ” ( naar keuze anno 2022: ‘science denier’, ‘nazi’, ‘fascist’, ‘racist’ of ‘journalist’ ).  In die dagen was de S.J.W. vocabulaire zo mogelijk nog beperkter dan nu, anders had Fortuijn wellicht ook nog eens als een ‘fascist’ te boek gestaan. Dat lijkt, net als ’nazi’, een codewoord voor ‘woke’ minkukels om uit lastige situaties te ontsnappen naar hun ‘safe spaces.’ Zij zijn niet eens in staat zijn om een definitie van beide termen te geven, daar is hun trouvaille van de “hate-speech” weer goed voor.     

In de fatale evolutie die het salon-socialisme heeft doorgemaakt moest wel een keer de klad komen, want de grote, zwijgende meerderheid trekt natuurlijk op een kwade dag de populistische mond open en dan vliegt D66, zoals nu gebeurt, als eerste uit de bocht met uiteindelijk, hopelijk snel, ook bijltjesdag voor de ‘primus inter pares landverrader’ Rutte. In de afgelopen jaren heeft de ware Nazi-collaborateur en fascist George Soros een website op poten gezet waarop agressieve, werkeloze nietsnutten op uurbasis worden ingehuurd ‘om het afbrokkelende salonsocialisme te beschermen’ met bot geweld tegen boze populisten – de geboorte van George Soros’ miskraam Antifa!
In termen van George Orwell’s ‘new-speak’ gingen Soros en de zijnen ‘ het fascisme bestrijden ’ en noemden zich ‘Anti-fascisten’. In die ‘new-speak’ noemen Kaag en Ollongren zichzelf ook ‘democraten’, dus Churchill had het goed gezien toen hij kort na W.O.II zei : “de fascisten van de toekomst zullen zich ‘anti-fascisten’ noemen”.  

Antifa terroristen (in de ware zin des woords) zijn vergelijkbaar met de geestelijk zwaar gehavende, moordlustige Afrikaanse kindsoldaatjes, van kleins af aan geindoctrineerd, die voor de rest van hun leven nergens meer voor deugen, reden waarom de meesten van hen volgens een onderzoek in de USA nog steeds bij moeders thuis wonen! Een onschuldige F.v.D. avond in de Rode Hoed leverde, inmiddels alweer enkele jaren geleden, een vrijbrief op voor deze (geestelijk) minderjarigen om hun domheid, uiteraard anoniem, te etaleren jegens ‘de fascist’ Thierry Baudet, maar was ook een waarschuwing dat de decadent-liberale brainwashing al vroeg toeslaat .  

Vraag is hoe een meer conservatieve, rationele ‘narrative’ die kwetsbare generatie ooit tijdig kan bereiken, want de fascistische, linkse indoctrinatie begint al op de scholen en wordt afgeschermd door ‘deep state’ ambtelijk Den Haag en de decadent-liberale politiek. Dit fenomeen roept de vraag op wat ‘fascisme’ nu precies is en wie zich daaraan schuldig maakt? Over fascisme’s definitie is generaties lang getwist, het meest uiteraard door aanhangers van dit kwaad uit socialistische en communistische hoek. Wijlen Umberto Eco, briljant Italiaanse auteur en hoogleraar in semiotics, heeft Mussolini’s fascisme als slachtoffer aan den lijve ondervonden. Lang nadien, pas op 22 juni 1995, heeft hij een artikel gepubliceerd in de New York Review of Books, getiteld ‘eeuwig fascisme’, waarin hij kenmerken van het fascisme duidt. Hij stelt dat niet al deze  kenmerken tesamen per se tot  een coherent systeem kunnen worden georganiseerd, maar dat slechts één daarvan al voldoet om het fascisme daaromheen te laten coaguleren, waarbij hij de collectieve historische vormen van fascisme beschrijft als het ‘Ur-fascisme’.

Enkele van die historische criteria zijn vandaag de dag nog actueel op de grachtengordel, zoals:
·       de progressieve cult van ‘actie omwille van de actie’ – implicerend dat actie per se van waarde zou zijn,

·       ‘tegenspraak is verraad’ – stel je voor dat een feitelijk onderbouwde, intelligente discussie de intentionele fouten in de seculiere quasi-religie van de klimaat- en stikstofhysterie zou aantonen, reden waarom iedereen a priori een ‘science-denier’ is want ’de discussie is  al jaren geleden gesloten’ (‘science is settled’ aldus de Obama-fan Jesse Klaver ),  

·        ‘Angst voor anders zijn’ – angst die het fascisme vaak probeert te cultiveren en misbruiken middels het obligate beroep op racisme en xenofobie,
·        ‘een ideologische aanval op de gefrustreerde middenklasse’- angst voor electorale repercussies van die zwijgende meerderheid die daarom door de arrogante Sieglinde Kaag werd weggezet met ‘ wie zijn die mensen? ’,

·        ‘obsessie met een complot’ – de paranoia van de extreme vleugel van de Amerikaanse Democraten die ‘alt-right’ misbruiken als legitimatie voor de terreur-expedities van de ‘deep state’, nu zelfs tegen ex-president Trump, als lichtend voorbeeld voor de geschifte AIVD die hier ook overal ‘extreem rechts gevaar’ duidt,

·        ‘selectief populisme’ – d.w.z. progressieven hebben een gemeenschappelijke, superieure maatschappij-visie die door de Big Brother (de baas van Joe Biden genaamd Obama) wordt ‘geinterpreteerd’ , een eufemisme voor ‘gedicteerd’? Herkennen wij de arrogante D66 kliek?

Zo worden ook onze democratische verworvenheden jaar in jaar uit verraden door Mark Rutte en zien wij hoe de her-introductie van George Orwell’s ‘newspeak’ uit zijn ‘1984’, leidt tot het ontstaan van nachtmerries als ‘transsectionelen’, tot allerlei varianten van ‘transgenders’ die menen in een verkeerd lichaam geboren te zijn maar zich nooit afvragen of onze lieve heer hen niet bewust te kort heeft gedaan toen hij hun bovenkamers moest vullen…. Navrant is dat Umberto Eco, net als George Orwell, concludeerde dat deze activisten zich in principe bedienen van een povere vocabulaire die à priori al geen enkele intelligente discussie mogelijk maakt, voorzover de (D66)-gedachtenpolitie daar al niet op voorhand paal en perk aan heeft gesteld.

Daarom is het voor het ‘linkse fascisme’ zo belangrijk dat het recht van vrije meningsuiting de grond ingetrapt wordt, zodat hun ‘selecte linkse populisme’ kan zegevieren. Lees George Orwell’s ‘1984’ en ‘Animal Farm’er nog maar eens op na hoe ‘de grote leider’ alle historische standbeelden laat slopen en hoe alle geschiedschrijving op de brandstapel terecht komt waarna de geschiedenis door de fascisten wordt herschreven en de gedachtenpolitie alle individuele denkers – letterlijk – liquideert, te beginnen met de moord op Pim Fortuijn. Orwell schreef dit ruim 70 jaar geleden in het perspectief van de moordpartijen door de socialistische fascist Hitler (fascisme is niet exclusief ‘rechts’, dames en heren…) op tientallen miljoenen onschuldigen of de slachting op zijn twintig miljoen onschuldige landgenoten door de eveneens socialistische fascist bij uitstek Josef Stalin.

Het is saillant dat de extreme vleugel der ‘woke’ Amerikaanse Democraten nu diezelfde, historisch beladen verbale gereedschapskist hanteert in hun eerbetoon aan Lenin waaruit ook hier intellectuele ‘hoogopgeleiden’ van D66, PvdA en GL dagelijks putten. Als er nog politici zijn die het wagen om zelfstandig en rationeel te denken, zoals een Fortuijn of een Baudet i.p.v. de gelobotomiseerde ‘ D66 kindsoldaten ’ die slechts kunnen functioneren in termen van uit het hoofd geleerde refreintjes, dan is het toch niet al te ver gezocht om die S.J.W.-kindsoldaten en hun schutspatronen als Soros en Obama bij hun ‘fascistische’ naam te noemen? Van hen is het maar een klein stapje naar de tientallen Haagse landverraders in en rond het torentje waar hun kampioen resideert, of de prepotente babbelaar Klaver met zijn oliedomme, rechtstreeks van het ‘woke’ internet overgenomen: ‘Nederland is opgebouwd door immigranten’…  Dat de immigrant die hem op een onbewaakt moment verwekte vervolgens in een stofwolk naar Marocco is gevlucht is eigenlijk jammer. Een ouderwetse vaderlijke draai om zijn oren was op zijn tijd wel goed  geweest voor het gebrek aan zelfkennis van onze prepotente salon-communist – oliedom zal hij altijd blijven.
En wat te zeggen van het narcistische D66 mannetje in de 2e Kamer die, in zijn absolute gebrek aan respect jegens onze militairen die in allerlei ‘shitholes’ gediend hebben, zichzelf nu een ‘Afghanistan veteraan’ noemt… Wat een braakmiddel!

De missie voor conservatief denkenden ligt niet in ons onderlinge hoofdschudden over zoveel domheid en agressie, maar in het vrijwaren van een generatie ontvankelijke minderjarigen die al voor het middelbare onderwijs worden blootgesteld aan salon-socialistische, fascistische brainwashing. Ooit las ik iets over Renaissance scholen… Dàt is effectief anti-fascisme!