Prikbord nr 837

Gelet op de inhoud van ingezonden brieven, websites, tv-documentaires en boeken beginnen steeds meer burgers te beseffen hoe slecht ons land wordt bestuurd. Niet sinds eergisteren, maar al meer dan 30 jaar.

De vele crises en schandalen zijn daar niet de oorzaak van, maar de gevolgen. Niemand lijkt verantwoordelijk en politici voelen zich al snel in het nauw gedreven als actiegroepen zich bij uitzondering eens tegen hen richten. Ze hebben geen flauw idee hoe integere burgers door deze rechtsstaat worden behandeld, hoe corruptie de samenleving heeft verziekt, hoe ambtenaren, rechters en activisten de macht hebben overgenomen en hoe de graaiende elites onbeschaamd de welvaart plunderen. Hun persoonlijke ambities gaan voor alles en klokkenluiders zijn schaars en kwetsbaar. Bovendien hebben die van de overheid weinig goeds te verwachten; integendeel, want achter elke misstand blijkt de dader telkens weer die overheid zelf te zijn.

Demonstratierecht

Niet alleen sommige boeren en milieuactivisten menen dat het demonstratierecht tevens het recht op sabotage van de samenleving inhoudt, maar ook bepaalde rechters. Zelfs het gebruik van geweld wordt vaak slechts ‘bestraft’ met een taakje, als er al iemand gearresteerd wordt, waarbij schadevergoeding zelden aan de orde is.

De dreigende taal van politici en magistraten tegen de boeren, is dan ook opvallend selectief in vergelijking met de aanpak van ‘groene’ demonstranten, gewelddadige activisten en krakers. Zelfs het stakingsrecht zou niet zover mogen gaan dat de samenleving wordt ontwricht dan wel buitenstaanders de dupe worden. Burgers misbruiken als pressiemiddel moet niet alleen verboden worden voor activisten en stakers, maar ook voor bedrijven en de overheid zelf.

Duitse voetbalvrouwen

Het Engelse voetbal is weer helemaal terug, maar dan bij het Duitse vrouwenteam. Aanvallend, met tempo en precisie, werd het Deense team weggespeeld. Nederland is gewaarschuwd; ‘tactisch’ spel, met weinig gerichte schoten op doel, gaat dit EK niet winnen.

Egypte

In een tv-documentaire over Egypte werd duidelijk gemaakt dat de bevolkingsexplosie in Afrika weinig te maken heeft met het gebrek aan voorbehoedsmiddelen, maar meer met de cultuur en de onverantwoordelijkheid van regering en bevolking. De westerse wereld durft kennelijk geen harde geboortebeperkingsmaatregelen voor te stellen en krijgt slappe knieën zodra het over miljoenen economische vluchtelingen gaat. Een stad als Caïro barst reeds uit zijn voegen en een nieuwe, moderne en luxueuze stad wordt in de woestijn gebouwd voor de elites, waarvoor naar verluidt reeds 45 miljard is geïnvesteerd. Waar komt dit geld vandaan; toch niet uit die befaamde ontwikkelingshulp voor de ‘kansarmen’?

Integriteit politici

Het rijtje van politici die hebben laten zien niet integer te zijn, wordt steeds langer. Sommige ‘onderzoekers’ weten niet eens waar ze moeten kijken, met name in Limburg. ‘We hebben niets (bijzonders?) kunnen vinden’ of ‘het onderzoek gaat nog (veel) langer duren’ of ‘de (bewijs)stukken zijn onvindbaar’ of ‘we zijn niet op zoek naar de schuldigen, maar naar de feiten om van te leren’ lijken normale uitgangspunten bij een onderzoeksopdracht of parlementaire enquête. Ook onder bewindspersonen bevinden zich soms figuren die niet meer goed (kunnen) functioneren, omdat bij tegenstanders zaken bekend zijn, die het daglicht niet kunnen verdragen. Als dit achteraf toch naar buiten komt, is het verbijsterend wie allemaal hebben gezwegen bij de aanstelling van betrokkene in een volgende functie. Met opzet; om er gebruik van te maken of omdat in de politiek klokkenluiders niet welkom zijn en zeker niet worden beloond voor hun waarheidsvinding. Het gebrek aan integriteit veroorzaakt niet alleen (grote) financiële schade, maar tevens een toenemend wantrouwen tegenover politici en in veel gevallen ernstig persoonlijk leed bij de slachtoffers. Weigeren om verantwoording af te leggen blijft bovendien niet beperkt tot de politieke functies; ook in de baantjes erna wordt dit gecontinueerd. En dat lijstje is nog veel langer; niet alleen in Nederland. In Engelse tv-series wordt het gebrek aan integriteit bij overheidsfunctionarissen kennelijk niet zonder reden vaak als onderwerp gebruikt. Is men daar beter geïnformeerd (onderzoeksjournalistiek) of zijn dergelijke schandalen ‘normaler’ en dus aannemelijker voor de kijkers?

Misdaadbestrijding

Aziatische politie en gevangenissen hebben geen goede reputatie. Hoewel maar weinig buitenstaanders weten hoe het in onze ‘detentie-inrichtingen’ gaat – ook voor tbs-ers en minderjarigen – menen we vaak, dat de Aziatische misdaadbestrijding corrupter en minder efficiënt is. Intussen is hier nauwelijks bekend hoe het staat met verdwenen minderjarige gelukszoekers, mensensmokkelaars, wantoestanden bij COA, IND en kinderbescherming etc. Dit geldt ook voor illegalen die hier meestal niet in uitzetdetentie komen, zoals bijv. in Canada, en het schimmige bestaan van gastarbeiders.

We willen zelfs de criminaliteitscijfers niet weten – noch de rol van ‘hulporganisaties’, uitzendmaffia en criminele verhuurders – en verspillen veel politiecapaciteit aan beveiliging, administratie/ management en voetbalwedstrijden .

In Thailand is het wellicht niet veel beter, maar moord, verkrachting, overval, drugssmokkel en illegaliteit worden daar naar verluidt wel effectief aangepakt en bestraft.

Partijbeleid

De meeste politieke partijen hebben een eigen denktank, wetenschappelijke adviseurs of andere deskundigen voor adviezen ten aanzien van het partijbeleid. Hoe is het dan mogelijk dat het regeringsbeleid zo slecht is voor ons land en gebaseerd op hersenschimmen? Terwijl de werkelijke problemen worden genegeerd of zelfs niet bekend zijn!

En wat te denken van de ongegronde uitspraken door bewindspersonen over stikstof, het vermeende draagvlak voor immigratie, de criminaliteit, de kwaliteit van de zorg, de rapporten van de Algemene Rekenkamer, de schadecompensatie in Groningen en Limburg, de pensioenen, de schuldsanering, de kinderbescherming, de uitbreiding van de EU en het functioneren van de Nederlandse Bank? Halve waarheden of hele leugens?

Rutte

Wie wil zien en horen hoe premier Rutte Nederland in het buitenland ‘verkoopt’, kan op youtube genoeg filmpjes vinden. Het niveau is niet veel beter dan van minister Hoekstra, minister Kaag, mevrouw Von der Leyen en NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg. Wie schrijven eigenlijk die narratives (verhaaltjes), waarbij het er kennelijk niet toe doet wat en hoe je iets zegt, maar vooral dat je taalgebruik verhullend is of zelfs nietszeggend.

Is dit de nieuwe benadering van de media door politici of gewoon gemakzucht, want ook bij internationale bijeenkomsten lijkt het soms of de spreker de voorgelezen tekst voor het eerst ziet?

Vluchtelingenwerk

Het is te hopen dat Vluchtelingenwerk daadwerkelijk het oordeel van de rechter vraagt over het functioneren van het COA en de inhoud van onze wetgeving. Niet alleen omdat dan tevens het begrip ‘vluchteling’ weer eens duidelijk wordt, maar ook de rol en belangen van Vluchtelingenwerk, de wetgeving inzake gelukzoekers (economische vluchtelingen = ruim 80% van de instroom), de minderjarigen die hier ‘zomaar’ op de stoep staan, het recht op aanmelding en opvang, alsmede het recht op uitzetting resp. weigering daarvan. Ook het akkoord van Dublin, de asieladvocatuur en de zgn. gezinshereniging kunnen aan de orde komen. En als dan blijkt dat onze wetten absurd en onuitvoerbaar zijn, dan wel op grote schaal worden misbruikt, dan zal de regering ongetwijfeld snel verbeteringen aanbrengen, nietwaar? Daar kan nu alvast over worden nagedacht, want langzamerhand is onduidelijk wie hier de ‘wetgevende macht’ zijn: het parlement, de regering, de EU, de activisten of de rechters.

VN-resoluties

Waar blijven de VN-resoluties tegen Moskou? Als Israël de grenzen beveiligt tegen daadwerkelijk terrorisme, dwarrelen de afkeurende resoluties uit de ivoren toren in New York. Maar Rusland, China, Afghanistan en Wit-Rusland blijven voorlopig buiten schot.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties