Wordt het Jan of Jeanne

Dit rariteitenkabinet onder aanvoering van Mark ‘MarX’ Rutte sloopt ons land inmiddels in sneltreinvaart:
– boerenstand vernietigen als oplossing voor een gecreëerd stikstofprobleem,
– nog grotere asielzoekerscentra als oplossing voor een vol asielzoekerscentrum,
– werkloze, levensgevaarlijke ‘jongeren’ uit Franse banlieues naar Nederland halen om te werken in de horeca omdat de staat onze eigen jongeren richting GGD straten hebben gelokt voor een hoger salaris,
– honderdduizenden Nederlanders aan de zijlijn staan omdat werken in Nederland voor hun niet loont.

We worden geregeerd door uilskuikens en consultants met laissez-faire stijl. De fractieleider van de intern verdeelde VVD vervalt inmiddels in hevige emotie als een deel van haar carrière wordt besproken maar in werkelijkheid omdat ze haar taak en de druk overduidelijk niet aan kan. De CDA rentmeesters worden met huid en haar opgegeten door de Boer Burger Beweging. D66 gelukkig al eerder gehalveerd dan het door hen gewenste halveren van de veestapel van onze boeren.

Het huidige kabinet heeft op basis van peilingen dd 12-6-2022 nog 49 zetels van de 78 over. En het werkt, zolang wij dat toelaten. En hoe langer we het toelaten, hoe moeilijker het wordt het te stoppen en dat weet dit rariteitenkabinet heel goed. Hebben ze het coronaspook inmiddels weer uit de kast gelaten. En ik heb er lang in geloofd – en diep in mijn hart hoop ik het nog steeds – maar ik vrees dat dit niet meer met argumenten kan worden opgelost.

Dat werd vanmorgen weer bevestigd toen ik het laatste woord las in de TC Tubantia. Een uitgave van de EU en het staatspropagandabedrijf DPG media. In navolging van, zo schat ik in, voorstander van de fusie met GroenLinks, Yara Hummels (fractievoorzitter PvdA), heeft dus ook de fractievertegenwoordiger van Volt Enschede een bijbaan. En daarmee tevens de vrijheid en het platform om zijn gal te spugen, zijn haat te etaleren over alles wat pro-Enschede en pro-Enschedeërs is.

Maar beste Oscar, het is de VVD wethouder die halve waarheden vertelde over hoe dit in zijn werk gaat (manipuleren van de cijfers) en (institutionele) discriminatie op de woningmarkt. Het gaat om helder en duidelijk communiceren.

Er is formeel geen sprake van ‘voorrang’ in de loting, omdat een statushouder niet mee loot. ‘Het is een ander traject.’ Ik neem nu even mee wat er in het bij de Enschedese raad voorliggende coalitieakkoord 2022-2026 staat: ‘De toekomstige taakstelling statushouders halen we indien mogelijk naar voren, om op die manier bij te dragen aan het landelijke vraagstuk.’

Laten ik nu even meegaan met de door u 76 van de 2000 sociale huurwoningen woningen die zouden zijn gegaan naar statushouders. Op basis van het voorliggende coalitieakkoord (waarover ook Volt mag stemmen aanstaande maandag) komen we in één jaar mogelijk op 15,2% van de sociale huurwoningen die (discriminatoir) naar statushouders gaan.

Mijn vraag is dan ook: is dat het anti (autochtone) Enschedeër beleid waar Volt voor staat? Of is dat gewoon het hoogopgeleid hokjesdenken binnen de politiek. Een politiek die de verbanden niet wil zien. Een politiek die de consequenties van het eigen handelen niet door wil hebben.

Dan nog de typering die Volt gebruikt over welke mensen die vluchten. De echte vluchtelingen (500 voor oorlog en geweld gevluchte Oekraïners) worden in Enschede opgevangen in de Noordmolen (hartje stad) en het landelijke Tesinkweide aan de Landsteinerlaan in Boekelo.

Voor anti-Nederland (en in deze Enschede) partijen als Volt zou werkelijk geen enkele ruimte moeten zijn. Volt Europe een start-up van en met Reinier van Lanschot (telg van), onderdeel van het Europese project van George Soros. George Soros die miljoenen verdiende aan een Arnhems volksbuurtje (vol sociale huurwoningen) waar kwetsbare mensen de pineut van werden. Zie ook hier.

“Pseudoleiders zonder
enige relevante ervaring”

Volt in Nederland gesponsord door (multi) miljonairs. De partij die lokaal ondemocratisch macht verwerft doordat tijdelijk in Enschede verblijvende BUITENLANDSE studenten stemrecht hebben bij gemeenteraadsverkiezingen.

Het is onderdeel van het uithollen van onze democratie en een van de redenen waarom er steeds meer ‘pseudo’ leiders de politieke arena kunnen betreden. Pseudoleiders zonder enige relevante ervaring in het (bedrijfs)leven. En vervolgens bepalen welke kant het op zou moeten gaan met ons land, onze stad.

Zie ook mensen als Bruls, van Dissel, Gommers, Kuipers (inmiddels opgeklommen tot minister), Koopmans, Melkert, Nijpels. Ongekozen bestuurders, mensen die geen ervaring hebben in de private sector. Vaak lid zijn van geheime commissies. Het zijn voetsoldaten, een soort van Romeo’s van de laffe bestuurlijke elite.

Zie ook de huidige landelijke bestuurders aangesteld door de zetbaas van Nederland, MarX Rutte:

Wopke Hoekstra: accountant en voormalig minister van Financiën nu Minister van Buitenlandse zaken.

Sigrid Kaag: de internationale topdiplomaat, de internationale topdiplomaat, sponsor terreur verdachten, huisvriend van Arafat, nu minister van Financiën.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius: Minister Justitie en Veiligheid zonder ooit een rechtenstudie te hebben gedaan.

Ernst Kuipers: Minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn die niets aan de IC capaciteit deed tijdens de coronapandemie. Wel meedeed aan de beeldvorming en uiteindelijk gewoon politiek beleid verkocht en daar nu voor wordt beloond. Inmiddels is ook duidelijk, ook als minister NIETS gedaan heeft aan de IC capaciteit. Nog niet eens een aanvang gemaakt om middels extra opleidingen aan een mogelijke vraag naar extra IC capaciteit te voldoen.

Henk Staghauwer: Minister voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die als gedeputeerde november 2021 nog op verzoek van demissionair minister Stef Blok (nu Nationaal Coördinator Sanctie Naleving en Handhaving) een brief stuurde waarin hij schreef het voornemen van Blok te steunen om twee aangenomen wetswijzigingen buiten werking te stellen te steunen.

Christianne van der Wal-Zeggelink: Minister voor Natuur en Stikstof die nu het gecreëerde stikstofprobleem gebruikt om onze boerensector te slopen en de voedselvoorziening in gevaar brengt. Kijk en luister naar de uitleg en trek uw conclusie…….

Visieloos en slap

En zo kan ik doorgaan. Mijn conclusie is dat gemeenten en provincies zijn verworden tot het uitvoeringskantoor van het kabinet. Een kabinet ondeskundigen, die wat ze zelf niet eens snappen, bij visieloze en slappe lokale bestuurders neerleggen. Die dan vervolgens de ‘verantwoordelijkheid’ afschuiven naar zogenaamde verbonden partijen. Zo ver mogelijk weg van de volksvertegenwoordigende controle.

Dit ondermijnt niet alleen de democratie, het tast de geloofwaardigheid van de lokale politiek aan. Het holt de kwaliteit van het lokale bestuur uit. En dat terwijl er juist sterke lokale bestuurders nodig zijn. Er is dan ook een politieke cultuuromslag noodzakelijk. Gemeenten, provincies en de Eerste Kamer zullen moeten opstaan en vechten voor hun onafhankelijkheid. Zodat ze zelfstandig te werk gaan, eigen keuzes maken en genoeg financiële ruimte moeten eisen.

Een land, de provincie, onze gemeente moet autonoom zijn, het heeft sterke leiders nodig. Leiders die zich niet uit het veld laten slaan, die knopen doorhakken en hun beslissingen oprecht en met rechte rug verdedigen. De belangen dienen van de mensen door wie ze zijn gekozen. Als je emotioneel echter zo zwak bent dat je bijna instort na één opmerking, dan heb je in de politiek niets te zoeken.

Als gezegd, het werkt zolang wij dat toelaten. 22 juni is een landelijke boerenactie dag! Steun onze boeren, hun grond is ook een stuk van jouw Vaderland.

En of het nu uiteindelijke Jan of Jeanne (d’Arc) is. Deze uitverkoop moet gestopt worden en beter nog dit kabinet moet verdwijnen, ‘Je Maintiendrai’.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Nederland is het waard!

——————–

Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.


Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
3 maanden geleden

“”Sigrid Kaag: de internationale topdiplomaat, de internationale topdiplomaat, sponsor terreur verdachten, huisvriend van Arafat, nu minister van Financiën.”” ( Aldus de schrijver)

Als ik dat lees over Sigrid Kaag, zoals de heer Versteeg dat aangeeft, ( zie boven ) én ik lees nu op Teletekst, dat D-66, ongeacht de consequenties, met een ” rechte rug” , het zogenaamde stikstof-probleem wil aanpakken, én aldus de plannen, inzake”” DIE WAANZIN,”” gewoon wenst uit te voeren, dan gaan mijn haren recht overeind staan.

Ik heb al een tiental keren geschreven dat we bij D-66 te maken hebben met een groep zwakzinnigen, dewelke groep niet beseft wat ze doen” Het hierboven aangehaalde blijkt die “classificatie” van D-66, exact op haar juist plaats te zitten.

Immers: Het stikstof- probleem bestaat niet en ………Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking schort steun aan Palestijnen op na een aanslag. Aldus de Telegraaf. 20 juli 2020.

Kaag STEUNDE dus terroristen………. met ons belastinggeld.

We zien ook nu alweer met welke waanzin we te maken hebben en dat Mark Rutte overal gewoon schijt aan heeft, als hij maar de macht kan “ruiken, aanraken , beleven en er mede kan pronken.

Het electoraat van de VVD en D-66………. moet haast wel “oogkleppen” op hebben en verdoofd zijn door de zieke ambities, waarvan de uitkomst uitsluitend uit chaos bestaat………. is de coalitie een ” samenraapsel” van zwakzinnigen????

3 maanden geleden

Het zeer beangstigde ” verslag ” van de heer Versteeg, is het resultaat van de 40 jaar aan de macht zijnde Partij van de Arbeid, dewelke partij het “Gelijkheidsideaal” in het vaandel heeft staan, hetgeen het de op wolken levende electoraat, niet besefte dat ” gelijkheid “”NIET BSTAAT””.
Daarnaast is het uitstekende onderwijs van ná 1945 op een dramatische wijze onderuit gehaald door de “mammoetwet van 1968″.
Iedereen moest ” studeren” of men WEL OF GEEN talent bezat en daardoor het niveau van het onderwijs drastisch is “uitgezakt” tot een zwakke middenmoot. Zelfs het noodzakelijk vakmanschap, waar het MBO voor moest zorgen, is verwaterd.

Dat we nu absolute “ONBENULLEN” aan de macht hebben, zal dit onverbiddelijk invloed hebben op het politieke functioneren. Dat de VVD zich heeft laten “:bekeren” tot een marxistische partij zoals Groen Links dat heeft en de absolute anti Nederlandse sentiment is losgebarsten, waar D-66 garen mee spint door zich uitsluitend op de macht te storten en alle zeilen bij te zetten op de Europese Unie én NIET BESEFFENDE dat de Illusie van een Europese Unie onherroepelijk zal uitmonden is chaos en de ” financieel verruimende maatregelen, door middel van leningen en het opkopen van “schuldpapieren” door de Europese Centrale Bank, van de Mediterrane landen, Nederland een Bank van Lening zal worden voor Spanje, Portugal, Italië, Griekenland en ook Frankrijk laat Rutte op bezoek komen om dat eens te bespreken. Dat de inflatie nu ongeveer 8% is en de rente langzaam uit het dal wordt gehaald, zullen de schulden onbetaalbaar worden. Immers: Het spaargeld verdampt en de reserves worden aangesproken alsook de kosten van immigratie de pan uitrijzen. De verarming zal catastrofaal blijken.

Dat de Rutte-doctrine, het nepotisme, Rutte CS op een vileine manier hun stemvee kopen is zeker bekend, maar de reikwijdte is geheim gehouden.

Dat Mark Rutte leugen op leugen fantaseert is nog lang niet doordrongen bij het VVD electoraat, hoewel “men” langzaam wakker wordt en op het congres van de VVD “”iets”” daarvan heeft doen blijken.

Zoals de heer Versteeg schrijft:”Dit ondermijnt niet alleen de democratie, het tast de geloofwaardigheid van de lokale politiek aan. Het holt de kwaliteit van het lokale bestuur uit. En dat terwijl er juist sterke lokale bestuurders nodig zijn. Er is dan ook een politieke cultuuromslag noodzakelijk. Gemeenten, provincies en de Eerste Kamer zullen moeten opstaan en vechten voor hun onafhankelijkheid. Zodat ze zelfstandig te werk gaan, eigen keuzes maken en genoeg financiële ruimte moeten eisen.””

Ik ben bang dat de heer Versteeg géén gelijk krijgt , omdat Mark Rutte CS slechts dictaten produceert en de macht van de Gemeenten aan banden wil leggen.
Immers: Dan kan het Rijk haar sinistere plannen, zoals de stikstof-waanzin, de boeren laten opdonderen en de immigratie én de opvang van migranten, dwingend bij de Gemeenten leggen. Daarnaast is krankzinnigheid van de energie-transitie om Nederland vol met Windmolen en Zonnepanelen te plaatsen nu inmiddels bewezen.En……het huidige kabinet beseft niet dat Nederland te klein is en hun zieke ambities onmogelijk gestalte kan geven.

De heer Versteeg schrijft over “pseudo-leiders” , maar dat is nu juist het knelpunt omdat Pseudo per definitie “”NIETS”” IS.

En…… de waanzin ten top……… Christianne van der Wal-Zeggelink: Minister voor Natuur en Stikstof die nu het gecreëerde stikstofprobleem gebruikt om onze boerensector te slopen en de voedselvoorziening in gevaar brengt. Kijk en luister naar de uitleg en trek uw conclusie…….!!..

Het is ‘ ONTLUISTEREND” hoe van der Wal FANTASEERT en het als beleid wil verkopen.

ER IS GEEN STIKSTOF- PROBLEEM……het echte probleem zit in de hersenen van o.a. van der Wal en bij vele anderen, bij de coalitie…….. het denkgat is ongelooflijk groot in omvang.!!
Het “”pseudologia Fantastica” ten voeten uit……….. onvoorstelbaar.

MAAR……… hoe denkt Versteeg…….. in de praktijk…………”” Deze uitverkoop moet gestopt worden en beter nog dit kabinet moet verdwijnen, ‘Je Maintiendrai’.””

De vraag is: “””Hoe”””” krijgen we het “”tuig uit den Haag” uit het Torentje????

Koddebeier
3 maanden geleden

Dit zooitje verdient een revolutie, maar ja de Nederlanders zijn een decadent volkje geworden.

Maurits Campert
3 maanden geleden

Wellicht zit er toch een plan achter: Tri State City waarvoor al wordt getest in Apeldoorn. Een nieuwe mooie wereldstad aan zee tussen Keulen, Brussel en A’dam inclusief Ruhrgebied en havens van Antwerpen en Rotterdam. Tsja dan moeten enkelen wijken en zijn er nogal wat nieuwe WEF wereldse burger robots nodig.

3 maanden geleden

Wij van http://www.sdnl.nl en http://www.telegraafsma.nl hebben helemaal niets met het Kaagisme, het Voltisme, het Ruttisme en het KLavernisme.

ONDERMIJNING?

LEEST U:
http://www.ftm.nl/artikelen/raad-van-state-geen-waarsheidsvinding-maar-zelfbehoud?share

Geachte heer Smit, uw constatering geldt voor de gehele ambtelijke, politieke, bestuurlijke, gerechtelijke en financiële instituties.
De waarheid is opgeofferd aan de ambtelijke, politieke, bestuurlijke, gerechtelijke en financiële belangen (lees inkomen) van de elitaire macht.

Leest u ook: https://lnkd.in/eAvyCKXH
Samen COVID 19 de wereld uit, maar niet met Rutte de Jonge en c.s. Die storten ons hoe langer hoe dieper in de ellende. Maar daar hebben deze politici grote ervaringen mee: Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, UWV ellende Jeugdzorg ellende, Woningnood ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende. Gedoogcultuur ellende.
 
Wilt u als branche/persoon zich wapenen tegen de ambtelijke, politieke en bestuurlijke overheersing? Wordt dan lid van http://www.telegraafsma.nl en http://www.respect.eu. Geachte mevrouw Jinek, in de bijlage het artikel over ioniseren. Het is uw verantwoording dat u de Nederlandse burgers goed voorlicht. Steeds weer presenteert u in uw programma dezelfde personen, met hetzelfde verhaal, vaccineren, vaccineren, vaccineren.
 
Neemt u bijvoorbeeld contact op met de heer Jan van Triest: https://lnkd.in/gYT2DbH en de heren Rademaker en Parmentier om u deskundig te laten voorlichten.
Dat heeft tot nu toe niets opgelost. We zitten weer in een (milde?) lockdown zoals door ons al voor het reces is voorspeld. Mijn advies aan u, leest u goed het artikel in de bijlage en nodig de heren Rademaker, 06 2525 2217 en Parmentier 074 2913220 uit voor een andere oplossing dan verplicht vaccineren.

Bij goede ventilatie en ionisatie hadden tijdens de eerste lockdown geen enkele school, restaurant, café, winkel, sportschool, bibliotheek enz. moeten worden gesloten en nu de winkels en horeca weer om 18.00 en 20.00 uur dicht gemoeten. En was nu op 25 november 2021 niet gesproken over Code Zwart en verplicht vaccineren, wanneer ook de ziekenhuizen goede ventilatie en ionisatie hadden gehad.

Onderwerp: IONISEREN-VENTILEREN en de wegkijkende ambtelijke, politieke en bestuurlijke macht.

Geachte heer prof. Voermans, u was 18 november 2021 bij J. Kelder OP1. Ik was lid van FVD, dat ben ik niet meer, want op het moment dat er vergelijkingen worden gemaakt met de verschrikkingen van de Tweede Wereld Oorlog haak ik af. U bent een zeer gewaardeerd Hoogleraar Staats en Bestuursrecht met duidelijke uitleg over de genomen beslissingen, waarvoor mijn grote dank.
 
LEEST U OVER IONISEREN: https://lnkd.in/ex8bR2G9
Bij goede ventilatie en ionisatie hadden tijdens de eerste lockdown géén enkele school, restaurant, café, winkel, sportschool, bibliotheek, enz. enz. moeten worden gesloten en nu de winkels en horeca weer om 18.00 en 20.00 uur opnieuw dicht gemoeten. En wat staat ons nog te wachten?

Laatst bewerkt op 3 maanden geleden door Paul Quekel
Joost Visser
3 maanden geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Raar dat u geen vergelijking kunt hanteren van de ontwikkelingen van voor de tweede oorlog en de oorlog zelf.