Ongehoord mis en des…

De NPO gaat omroep Ongehoord Nederland (ON!) een financiële sanctie opleggen omdat de jonge omroep de journalistieke code zou hebben geschonden tijdens uitzendingen van Ongehoord Nieuws. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma is blij dat de NPO ingrijpt en ‘verantwoordelijkheid neemt’.

Bij deze berichtgeving valt op dat zij niet compleet is; slechts de Ombudsvrouwe van de NPO heeft op basis van een nogal vaag rapport met veel geblaat en weinig wol gemeend dat ON! ‘desinformatie’ zou verspreiden. Of dat werkelijk wel zo is, kan niet eerder bewezen worden dan nadat de recherche onderzoek (in opdracht van OM of derden) heeft verricht en de rechter daarover vervolgens een oordeel heeft geveld. Dan zullen we toch eerst en vooral moeten weten wat desinformatie precies is, want dat woord komt in b.v. de beroemde Van Dale helemaal niet voor. Wel vermeldt de dikke Van Dale het woord ‘misinfomatie’: “(v; meervoud: g.mv.)

  1. verkeerde, onbetrouwbare of onvolledige informatie: ‘het geschil berust op misinformatie’
  2. al dan niet opzettelijk verstrekte onjuiste informatie of schijninformatie: misinformatie verspreiden.”

In de Nederlandse term maken de bedoelingen van de verspreider niet uit, verkeerde informatie is misinformatie.

“Dat woord komt in de
Van Dale helemaal niet voor”

Margot Smit. Afb: Sebastiaan ter Burg / Flickr

De Ombudsvrouwe spreekt uitdrukkelijk niet van ‘misinformatie’, maar van ‘desinformatie’. Dat laatste woord is ontleend aan het Angelsaksische taalgebied waar men spreekt van ‘disinformation’: “Disinformation is a subset of propaganda and is defined as false information that is spread deliberately to deceive people. It is sometimes confused with misinformation, which is false information but is not deliberate[1].”

Dan moeten we dus begrijpen: “Desinformatie (disinformation)is het te kwader trouw verspreiden van misleidende of onjuiste informatie.” Het gaat er dus vooral om of de verspreider van de informatie zich al of niet bewust is of de doorgegeven informatie niet correct is. Vanaf hier moeten we dus een beetje creatief gaan doen, om te begrijpen wat die Ombudsvrouwe de jonge omroep nu precies probeert aan te wrijven.

Laten we dat zo doen: Wanneer de verspreider verkeerde of verzonnen informatie gebruikt om de toehoorders ‘op het verkeerde been te zetten’, dan is er sprake van desinformatie. Als de verspreider zich daarvan niet bewust is, dan is hijzelf slachtoffer van misinformatie. Kortom: het onbewust verspreiden van misinformatie is niet meer dan een bedrijfsongeval en het bewust verspreiden van misinformatie valt onder het begrip ‘leveren van desinformatie’.

Omdat de Ombudsvrouwe bewust het woord ‘desinformatie’ gebruikt, moeten we aannemen dat zij kwade trouw vermoed bij omroep Ongehoord Nederland.

AHA: DAAR KAN IK ME WEL WAT BIJ VOORSTELLEN.

Want de NOS wil graag revanche nemen… Mocht ON! gekort worden op de subsidie (want van ‘boetes’ is natuurlijk geen sprake in het subsidiepretpark NPO) dan lijkt het mij dat een gang naar de rechter veel helderheid verschaft. Onder andere de wankele positie van de NPO en NPO Ombudsvrouwe Margot Smit. Zij verspreiden namelijk zowel mis- als desinformatie.


[1] Ireton, C & Posetti, J (2018) “Journalism, fake news & disinformation: handbook for journalism education and training”


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
11 maanden geleden

Politieke incompetentie is in Europa ‘dominant”.
Geplaatst op november 3, 2019 

Waarom is de aanhef zo negatief? Omdat de burger geen vertrouwen meer heeft in de politieke elite. En, op grond waarvan is er dan geen vertrouwen meer in de Nederlandse politiek? ” Het controversiële aan beleid, ter zake het kabinet Rutte III, is dat beloften én het beleid in het algemeen, niet meer in het belang van de burger is.
De toestroom van immigranten naar Nederland is onhoudbaar gebleken. Ook de Tweede Kamer der Staten Generaal, zijn de debatten te eenzijdig van karakter door de linkse partijen. Columnist Syp Wynia schrijft in zijn nieuwsbrief :” “ Het succes van het maaiveld is zeker het failliet van de vergaderaars. De tragische conclusie moet luiden, dat niet alleen de parlementaire democratie FAALT, als doorgeefluik voor belangen van de burgers van Nederland. De Nederlander kan op geen enkele wijze meer op een vertegenwoordiger rekenen “. Einde citaat. Ook het “Klimaatbeleid” is, blijkens de vele reacties, een religie geworden.

Nu de “stikstofproblematiek” er bij komt, is nu Nederland bijna economisch op slot te zijn gezet door een gerechtelijke uitspraak. De klimaatdoelen zijn, mijns inziens, absoluut illusoir omdat andere landen een ander uitgangspunt hebben. Nu is er bericht van “wetenschappers” dat ” de biomassa- centrales”, waarbij hout wordt verstookt, méér CO2 te produceren dan kolen of gas. En, er wordt nimmer gesproken over de alles verstorende “Overbevolking”.
Dat de energierekening van de burger opnieuw is verhoogd door een “bijdrage” voor windmolens, voelt de burger dat hij nu echt voor het “fait accompli” is gezet en er geen uitzicht meer is ” de klimaatreligie” te stoppen, als ook de immigratie een “knelpunt” is waarbij diepe frustraties optreden omdat Nederland nu al ” het meest overbevolkte land” is en de stroom “economische vluchtelingen” een bijna onbedwingbaar en oncontroleerbaar fenomeen is geworden door een politiek illusoir elitair beleid. **Geleerden, wetenschappers, filosofen en experts hebben zich door de eeuwen met kennis van zaken uitgesproken over de islam.** aldus Prof dr. Pinto.
Zo zei Baruch Spinoza:” Ik zou niet geloven dat ook maar één kerk meer geschikt is voor bedriegen van de mensen en het controleren van de geest van mensen, behalve de Mohammedaanse kerk, die haar hierin overtreft.” En, dan te bedenken dat het kabinet Rutte III rustig doorgaat immigranten uit niet westerse landen naar Nederland te halen.
Mogelijk is dat in samenwerking met de Europese Unie, waar Mark Rutte een band mee heeft. Het gehele beleid van het huidige kabinet is dus echt controversieel en niet in het belang van de burger. De belangen van de burger wordt niet gediend zodat de conclusie, dat **politieke incompetentie in Nederland**, een juiste benaming is. Dat de veeteelt in ernstige crisis is en de transport-sector een waarschuwing aan dit kabinet gegeven heeft, is er een melding dat er, naast een beschavingscrisis omdat “de mens” te ver van de natuur is komen af te staan, de politiek onder druk staat van “agro- alimentaire lobby’s, ter wille van de aandeelhouders.
A.R. Girbes sr. 3 november 2019

En……. het commentaar is van 3 november 2019…………. met een kennelijke vooruitziende blik………. immers…….. de politieke verhoudingen zijn sindsdien verslechterd en nog steeds is “stikstof” de waanzin aan het voeden. en als een religie wordt uitgedragen door de coalitie.
En…….. zo ziek is de publieke omroep, zoals de heer Nijhof dat ons meldt: Omdat de Ombudsvrouwe bewust het woord ‘desinformatie’ gebruikt, moeten we aannemen dat zij kwade trouw vermoed bij omroep Ongehoord Nederland. “””

mgjb
11 maanden geleden

Ik zie en hoor dagelijks desinformatie op de staatspropaganda zenders en woke commercielen zoals BNR.

Hier is een stukje machtspolitie gaande omdat de gevestigde orde zich bedreigd voelt. Laat de ombudsvrouw (hij/zij/het/iets) eens kijken naar de verslaggeving over het toeslagen drama incl het racisme daarbij, of het feit dat we de bietenbrug op gaan met die idioot uitgevoerde energietransitie, of het bedachte ‘probleem’ van stikstof.
Dat is één grote aaneenschakeling van desinformatie.

Ik begrijp dat we ON! Kunnen helpen met een kleine financiele bijdrage.

Zo gaat dat dus in een dictatuur. Andersdenkenden worden gecancelled. Niks doen is geen optie, anders zijn wij binnenkort aan de beurt.

Arie Toet
11 maanden geleden

Misschien is het handig aan te dragen waarom over het verbod op invermetine zonder dat daar over doorgevraagd wordt blijft gehandhaafd, terwijl er onomstotelijke bewijzen zijn dat het een probaat middel is bij vroeg behandeling tegen cirona

11 maanden geleden

Van: Paul Quekel
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 14:38
Aan: contact@vandaaginside.nl
Onderwerp: Meten met 2 maten NPO versus ON
 
Geachte redactie Vandaag Inside en geachte heer Derksen,
 
Ook u en uw collega’s zijn een slachtoffer van de cancel cultuur.
 
Wanneer men zelf ernstig over de schreef gaat, zoekt men slachtoffers die misbruikt kunnen worden om de eigen augiasstal te verbloemen. Breng dan deze overtreders van de gangbare paradigma’s, de gevonden slachtoffers groots in het nieuws, vestig daar alle aandacht op en de eigen vergrijpen (corruptie, collusie, zelfverrijking) sneeuwen volledig onder, door de gecreëerde aandacht voor de zogenaamde overtreders van de NPO richtlijnen. Ik kende mevrouw S. Rijxman toen ze nog redelijk rechts was.
 
Zie foto tijdens een persconferentie over het Comdes-Nashua tennistoernooi in Valkenswaard in de sporthal van Pieter Bruggewirth. In het midden Shula Rijxman naast Paul Quekel van mijn toenmalig bedrijf: http://www.sdnl.nl/quekel-comdes.htm Het is een zeer bekend principe, het demoniseren van de tegenstanders, die zich niet voegen met en in de huidige paradigma’s en woke cultuur.
 
Zie ook http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm (even door scrollen) en u weet wie mede verantwoordelijk waren voor de moord van Pim Fortuyn. Wat had deze fantastische man gelijk: “Je kunt niet dweilen met de kraan open”.
 
Met verdrietige groet over de steeds verdergaande teloorgang van Nederland,
Paul Quekel, 78 jaar en dwarsdenker
 
NB Leest u ook: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6938534072939900928

Shula Rijxman en Paul Quekel tijdens persmedeling over tennistoernooi Comdes - Nashua - kopie.jpg