Vakbondsdwaallicht

Annemijn is trainer bij FNV Bondgenoten en ik vermoed dat niemand de naam Van Marlen ooit gehoord heeft, noch weet wat een trainer bij een Vakbond doet. Dat terzijde. Wat zij onlangs allemaal uitkraamde in de ‘kwaliteitskrant’ van Rotterdam e.o. , het NRC, tekent de gebruikelijke instelling van de politiek correcte mens: hard schreeuwen, ongefundeerde beschuldigingen slaken en vooral vingerwijzen.

Op de website Verenoflood heeft een messcherpe Toon Kasdorp die tekst nader geëvalueerd, waarbij ik me ter wille van de lengte van dit artikel moet beperken tot kernuitspraken die zich uitstrekten van “sociale chaos als rechts verzinsel” via “structurele ongelijkheid” en “afbraak van de verzorgingsstaat” tot “racisme, seksisme en ander geweld”. Het gaat me te ver om de hele Kasdorp-analyse te kopiëren en verwijs naar zijn 28 mei 2022 column op de genoemde website.

Sociale chaos

Er heerst sociale chaos in Nederland. Wanneer de nuchtere Nederlander om zich heen kijkt, kan hij/zij niet meer ontkennen dat het ooit zo gestructureerde Nederland bevolkt door mensen en instituties die zich aan de wet hielden, niet meer bestaat. Een paar voorbeelden:

Nederland, 2022…
  • Er is door culturele en religieuze verschillen een groeiende segregatie herkenbaar die neigt naar sekte – en getto vorming.
  • Er ontstaan steeds meer parallelle samenlevingsvormen met eigen ver – en geboden, sanctiemaatregelen en beschermingstructuren, waar een andersdenkende en doende individu niet welkom is en zelfs bedreigd wordt.
  • Het gedrag van protesterende en demonstrerende bewegingen is doorspekt van burgerlijke ongehoorzaamheid, vernielingen en dreigementen.
  • Bij  supportersgeweld  is steeds meer sprake van crimineel en gewelddadig gedrag.
  • Hulpdiensten kunnen door het ongebreidelde geweld hun taken zonder politie begeleiding niet meer veilig uitvoeren.
  • Het aantal gewapende afrekeningen in het criminele circuit groeit met de dag.

Een aantal factoren dat de weg naar een verregaande versplintering van de Nederlandse samenleving heeft geplaveid en het tempo daarvan heeft versneld. Geweld en crimineel gedrag zijn indicatoren van chaos binnen en buiten de huisdeur. Niet-westerse immigratie en het loslaten van een strikte resp. selectieve (voor de burger en niet voor de elite) toepassing van de Grondwet en Algemene Maatregelen van Bestuur hebben daarop een grote invloed gehad. Beweren dat de sociale chaos een rechts verzinsel is, leeft alleen in de ogen van ideologische verdwaalde mensen die in een andere leefwereld verkeren dan de gewone burger.

Structurele ongelijkheid

De vaststelling dat in Nederland een structurele ongelijkheid heerst, is een observatie van deugmensen die de nationale samenlevingstructuur naar eigen inzicht willen veranderen en de nationale geschiedenis willen herschrijven. Een opstelling en instelling die geen ruimte wil geven aan tegenstemmen en andersdenkende personen en opmerkelijk genoeg vooral uitgedragen wordt door personen met een alfa- en gamma opleiding. Hun activiteiten en uitspraken worden herhaaldelijk opgeleukt met kreten als nazisme, fascisme, discriminatie, diversiteit en uitsluiting, waarbij voorbij wordt gegaan aan het feit dat uitsluiting van andersdenkenden exact datgene is wat zij anderen verwijten. Volgens Kasdorp heeft Nederland mondiaal gezien de meest platte Lorenzcurve[i] en dientengevolge is de bewering van de Vakbondstrainer onjuist en te beschouwen als een ideologische waarneming zonder enig bewijs.

Afbraak van de verzorgingsstaat

Onlangs heeft een met de media koketterende bewindsman beweerd dat Nederland een immigratieland is en ging daarmee voorbij aan de wetenschappelijke bewijzen dat immigratieland en verzorgingstaat niet samen gaan.  Uit Duitse overheidsdocumenten blijkt dat het overgrote deel van de migranten niet vluchten voor geweld en terreur, maar om financieel-economische redenen naar Europa komen. Die vaststelling geldt ook voor een deel van de Oekraïense vluchtelingen die in dikke auto’s, koffers met geld en design kleding zich komen melden bij de gemeentelijke geldkassen. Het gerucht gaat dat zij bang zijn voor een regeringsomslag waardoor ze hun post-Maidan maatschappelijke voordelen kunnen verliezen. Een ander Russisch sprekend deel komt uit regio’s die weliswaar niet geleden hebben onder het oorlogsgeweld, maar in de post-Maidan periode geconfronteerd zijn geweest met discriminatie, uitsluiting en achterstelling.

Hoewel de aantrekkingskracht van het gemakkelijk te verkrijgen geld voor de doorsnee burger geen nieuwe vaststelling is, wordt het nu ook door een overheidsinstantie geconstateerd en wetenschappelijk onderbouwd. Bij nader onderzoek bleek dat het leeuwendeel van alle nieuwkomers rechtstreeks –en meestal permanent- in de sociale zekerheid verdwijnt en hun verdere leven geniet van de ruimhartig toegekende collectieve voorzieningen. Degenen die wel kunnen en willen werken komen doorgaans enkel in de laagstbetaalde banen terecht. Dat is een van de redenen dat Europese multinationals net als in het vorige millennium in de tijden van de gastarbeiders, pro-immigratie en globalisering zijn. Het is puur winstbejag geconcentreerd op het drukken van de loonkosten door het creëren van een overaanbod aan goedkope arbeidskrachten.

Het gevolg is dat er meer geld uit de staatskas stroomt dan er binnenkomt en gevolgen heeft voor de samenleving binnen de nationale grenzen. De druk die migranten op de sociale zekerheid leggen is zó groot, dat autochtonen over een jaar of 10 kunnen fluiten naar hun pensioenen, toeslagen en uitkeringen. Economisch wetenschapper Bernd Raffelhüschen, woordvoerder van de INSM-lobby van het Instituut van de Duitse Economie in Köln, waarschuwt dat ieder miljoen jonge ongekwalificeerde en buiten het arbeidsproces bivakkerende migrant met zekerheid tussen de 10% en 20% van het BNP/BBP kost. Dat komt, omdat een steeds groter deel van onze sociale en economische kracht moet worden aangewend om miljoenen migranten en hun nakomelingen van geboorte tot de dood door de staat te verzorgen. Dat resulteert in de ineenstorting van verzorging en welvaartstaat. Voor Nederland met een instroom van 100.000 per jaar (initiële instromers en volgers) zal die instorting als deze instroom zo hoog blijft, over een decennium een feit zijn.

Dus ja de verzorgingstaat wordt doelbewust door het gebrek aan beleid door de regeringen Rutte afgebroken, maar op een andere manier dan Van Marlen in haar NRC teksten stelt.

Racisme, seksisme en ander geweld

Van Marlen beschouwt racisme en seksisme als vormen van (geestelijk) geweld: het onherstelbaar beschadigen van de psyche. Een typisch deugmensen stokpaardje. Door die vormen van uitsluiting als geweld te beschouwen, is het rechtmatig om actoren die zich daarmee bedienen met geweld te bestrijden. Bovendien is het onduidelijk welke andere vormen van geweld op een gelijk niveau pivoteren als racisme en seksisme. Blijkbaar schaart zij alle maatregelen om niet-accommoderende nieuwkomers in het door de Nederlandse samenleving gewenste leefpatroon te helpen, als “ander geweld”.   

Andere Van Marlen kernuitspraken

Kasdorp plaatst in zijn column kanttekeningen bij andere kernuitspraken van Van Marlen zoals bezuinigingsbeleid van de regering, verwoesten van het sociale huursysteem, subsidiering van banken, versoepeling van het ontslagrecht, slopen van de zorg, uitspreken (van de liberale tegenstem) ook als daarmee de openbare orde verstoord wordt.

Uit haar uitspraken en beschuldigingen komt duidelijk tot uiting dat zij als lid van de hoog opgeleid welvarende groep progressieve Nederlanders niet de minderbedeelde autochtoon maar de zielige immigrant als doelgroep ziet en zij zich concentreert op diens welzijn. Ook al gaat dat ten koste van de autochtone Nederlander. Zij gaat er voortdurend vanuit dat alle nieuwkomers ook de wil en het vermogen hebben om te integreren in de Nederlandse samenleving en daarvoor geld, middelen en ruimte gereserveerd moeten worden. Voor het gemak gaat zij er aan voorbij dat de overheid zou moeten zoeken naar een evenwicht tussen welvaart en welzijn en daarbij werkgelegenheid en selectieve toepassing van verzorgingssystemen als werkeloosheidsuitkeringen, sociale voorzieningen en gezondheidszorg een cruciale rol spelen.

De praktijk bevestigt echter dat dit een ongezonde vorm van wensdenken is en mede de oorzaak is van de groei en versnelling van de sociale chaos, de structurele ongelijkheid en racisme (van de witte autochtoon) uiteindelijk resulterend in de totale afbraak van het Nederlandse model van de Verzorgingstaat. Van Marlen bevestigt dat zij in de kwakzalvercategorie bivakkeert en boerenbedrog pleegt.


[i] De Lorenz-curve geeft het verband weer tussen het cumulatief percentage van de bevolkingsomvang, en het cumulatief percentage van de inkomens van diezelfde bevolking.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Charlef
9 maanden geleden

Een spookschrijver onder een alias, maar het geeft te denken.

Bob Fleumer
9 maanden geleden

Voor zover ik weet is Toon Kasdorp al enige tijd overleden, hoe zit dat?

Beheerder
9 maanden geleden
Antwoord aan  Bob Fleumer

Volgens mij ook: https://verenoflood.nu/in-memoriam-toon-kasdorp/
Geen idee hoe dat zit

Wim
9 maanden geleden
Antwoord aan  Bob Fleumer

VOL herplaatst artikelen van Toon Kasdorp zonder duidelijk aan te geven wanneer het artikel eerder is verschenen.