Taalmoord

Dagelijks kunnen lezers, luisteraars en kijkers zich verbazen over het taalgebruik van de veronderstelde crème de la crème van onze Natie.

Althans zo willen ze volgens eigen zeggen door de rest van de Nederlandse samenleving graag gezien en benaderd worden. Het blijkt een echte hobby geworden te zijn van het woke deel van onze samenleving om een begrip dat voor het rechtse deel beledigend is zodanig te masseren dat het tot een geuzenwoord voor het links denkende en doende deel van de elitocratie kan worden omgetoverd. En omgekeerd.

Afb: Wester / Flickr

Menigeen heeft zich verbaasd over het effect van de term tasjesdrager die door de PVV fractievoorzitter is gebruikt om de fractievoorzitter van de VVD in politiek opzicht te typeren. Een volgens het deel dat links van het politieke gangpad bivakkeert en hun aanhangers rechts daarvan, een nogal traumaverwekkende term. Nooit gefoet en geen eelt op de ziel gekregen. Het gebruik van bruinhemden en “het gedachtegoed rond de Tweede Wereldoorlog” om de aanhang en de visie van PVV en FVD te karakteriseren, valt daarbij natuurlijk compleet in het niet. In de loop van het Rutte decennium zijn heel wat termen met een negatieve connotatie op die manier in de openbaarheid gekomen.

Voorbeelden

Afwezigheid van normen en waarden heet tegenwoordig gedoogbeleid; Kritiek heet nu haat, fascisme, discriminatie, uitsluiting en een kritische denker, criticaster, realist en een niet-het overheidsnarratief steunende wetenschapper is in de ogen van het woke segment een rechts-extremist of een complot-wappie; een islamitisch georiënteerde aanslagpleger is een verwarde persoon; een leugen noemt een deuger alternatieve waarheid; een mening blijkt een linkse waarheid te zijn en informatie die in de praktijk bewijsbaar en een andersdenkende toonzetting en strekking heeft, wordt desinformatie genoemd; een eenvoudig opgeleide persoon van de Nederlandse samenleving is lid van het extreemrechts gepeupel omdat die van zwarte piet houdt en te dom zou zijn om zijn witte privilege en latente racisme in te zien; diversiteit en inclusiviteit is positieve discriminatie.

Ook de leden van de regeringen Rutte laten zich op dat gebied niet onbetuigd. De Minister-president gebruikte de term tokkiegedrag om het beledigende gedrag op de sociale podia tegen Mevrouw Simons te veroordelen en ging eraan voorbij dat tokkie een op zich uitermate neerbuigende, geringschattende en minachtende term is. Mevrouw Simons die diezelfde podia als haar persoonlijke afvalput en rioleringstelsel misbruikt om andersdenkenden de maat te nemen. Wie kaatst moet de bal verwachten, nietwaar. Ook andere leden van de Rutte regeringen zijn nogal ongewenst creatief in hun taalgebruik. Wat te denken van een noodwet die niet anders was dan een machtsinstrument om het gedrag van mensen te conditioneren? Of censuur die onder de term feitencontrole wordt verkocht? Personen die zich kritisch opstelden tegenover het vaccinatieregime kregen termen over zich heen als anti-vaxxers, complotwappies en andere termen waar de minachting en het gebrek aan respect voor het vrije woord van afdruipt. En wetenschap blijkt alleen wetenschap te zijn als die het eigen en overheidsnarratief ondersteunt, vlees op het bot gegeven wordt. Die wetenschappers blijken vooral te vinden te zijn in door de overheid gesubsidieerde instanties als het RIVM, NIBUD, CBS, PBL etc.

Dedain

Tijdens discussies en debatten over de talrijke crises die het vlakke Nederland zouden teisteren zoals de corona -, klimaat -, stikstof – en Oekraïne crises werden weinig verhullende termen gebruikt als ontkenner, wappie en zelfs Kremlin – en roebelhoer. Kenmerkend bij het gebruik van die neerbuigende toonzetting is het feit dat de gebruikers zelf snel vergeten dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan datgene wat ze anderen verwijten. Mevrouw Kaag is daar een prima voorbeeld van door aan de ene kant te verwijten dat het openbare debat is doordrenkt van de ergste vrouwenhaat sinds de Middeleeuwen en in een zucht Wilders in de Tweede Kamer en op het scherm toe te bijten “ik veracht U en Uw partij “ en de meer dan een miljoen PVV en FVD kiezers in haar propaganda filmpje tegen haar tassendrager Duane van Diest te typeren als “wie zijn die mensen?”. En die Duane antwoordde gevat: “klimaatontkenners”. Beiden onderstreepten dat ze de sentimenten in het land niet kenden, zelfs niet wilden kennen. Het schetst het heersende dedain binnen D66.

Alles wat niet het overheid – en vooral het D66 narratief ondersteunt, wordt beschouwd als bedreigend en levensgevaarlijk. Die teksten klinken als een echo uit het verleden en zijn gelijksoortig aan de propaganda van de heren Goebbels etc. Teksten doorspekt met de termen wappie en ontkenner. Raymond Peil geeft in zijn column van 25 juni 2022 een aardige schets van dat wappie gebruik: “Op zich is het gebruiken van het woord ‘wappie’ vaak nog wel grappig, klinkt het redelijk onschuldig en niet erg kwetsend, maar het is toch echt wel verbale dehumanisatie van andersdenkenden. Wappies (dwaallichten) hoef je immers niet serieus te nemen, die kun je vrijelijk beledigen en stigmatiseren en zij kunnen zelfs gevaarlijk zijn omdat zij anderen op verkeerde gedachten zouden kunnen brengen of tot onverstandig dan wel ongewenst gedrag kunnen inspireren. Naar andersdenkenden mag je niet luisteren, dat zijn wappies en luister je serieus naar hen, dan ben ook jij een wappie. Hun argumenten en hun denken mogen er voor jou niet toe doen, de mensen die jij als ‘wappies’ ziet zijn sowieso minderwaardig”. Een perfecte schets van de diepgewortelde minachting in de hersenen en harten van zich liberaal noemende politici.

Bruinhemden

Het gros van de politici dat deel uitmaakt van de regeringscoalitie is al zover verdwaald dat het niet beseft dat framen, doxen, ridiculiseren, demoniseren en karaktermoord van resp. op andersdenkenden die deugend Nederland niet aanstaan, fatale gevolgen kan hebben. Fortuyn en Van Gogh blijken al vergeten te zijn. Vermoedelijk, omdat die tot de andersdenkende kant behoorden. Deugend Nederland wil maar niet beseffen dat op het scherm fantaseren over het gebruik van geweld tegen andersdenkende politici en media vertegenwoordigers, het goedpraten van (doods)bedreigingen tegen criticasters en andersdenkenden, fatale gevolgen voor de betreffende personen kan hebben. Zij beseffen ook niet dat hun wanstaltige gedrag en vocabulaire wortel schieten bij anderen zoals bij politiefunctionarissen die tijdens demonstraties van andersdenkenden, stigmatiserende uitspraken gebruiken als “hersenloze wappies… virussen die bestreden moeten worden…onderkruipsels waar je de lat op moet leggen etc,” en blijkbaar de legitimatie waren voor het “wappies rammen” zoals dat in de periode ‘20-‘40 van de vorige eeuw werd toegepast door de bruinhemden.

Helaas gaat de demoniseringscampage onder het mom van het bestrijden van desinformatie gewoon door. Wie zijn dan de hedendaagse bruinhemden, die zich bedienen van de verwerpelijke propaganda instrumenten uit de interbellum periode?


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

“”Roel”” heeft als reactie gewezen op het :

“”Dunning-krugereffect

Het dunning-krugereffect is een psychologisch verschijnsel waardoor mensen, die incompetent zijn, in een taak hun prestaties hoger inschatten dan deze in werkelijkheid zijn. “” ( aldus Roel )

Hiermede heeft hij een “item” te pakken, waarover men eindeloos kan discussiëren, omdat het effect van het “Theatrale”, ter verbloeming van de intellectuele tekortkomingen, Immers: Het zelfvertrouwen is nihil of uiterst labiel.

De heer Brantz schrijft over ” Taalmoord” en ook dat “item” geeft aanleiding tot eindeloze discussies: “”Omdat” er zoveel verschillende talen en dialecten zijn en de ” gebruikers ” vinden het zeker geen Taalmoord, ook al sluit het niet aan bij de dagelijks noodzakelijke verbale uitingen in het Nederlands. Dialecten zijn historisch gegroeid en bij velen is de woordkeuze beperkt.

De “”echte” taalmoordenaars zijn de ” managers”, waarover Wijlen Prof dr., Bob Smalhout het in zijn columns over had. ( Telegraaf, 4 juni 1997 , 14 januari 2006, 27september 1997 en 1 december 2001 )
Alles kreeg een andere naam om “indruk” te maken hoe belangrijk zij zijn
en hun “: taalgebruik BUITEN het dagelijkse reguliere taalgebruik viel.
Smalhout omschreef de ” managers” als: “” Die super managers zijn vermoedelijk ontstaan uit een morbide kruising tussen een seksueel ontremde computer en een futuristisch spoorwegboekje met drukfouten”.
Zoals:” Key-driver processen,Top Two, bottum- two percentages….. en historische onvermijdelijkheid.
Taalmoord.????……. Ambtenaren en politici en managers spreken ook ” dezelfde ” geheimtaal, die nog slechts oppervlakkig lijkt op het Nederlands”. Maar…… waarin alle woorden een ANDERE betekenis hebben gekregen. “” Aldus Wijlen Prof dr. Bob Smalhout in zijn columns in de Telegraaf.

U weet inmiddels dat ik de huidige kliek in het Catshuis NIET hoog inschat en zal ik geen ” beledigende” invectieven uiten…….. maar veel soeps blijft er niet over.!!!!

EN……….Wie zijn dan de hedendaagse bruinhemden, die zich bedienen van de verwerpelijke propaganda instrumenten uit de interbellum periode? Aldus de heer Brantz.

Roel
1 jaar geleden

Zelfoverschatting i.c.m. het Dunning-Krüger-effect is een fatale combinatie.
Vermoed echter dat het vooral kwaadaardigheid betreft.