Massapsychologische paranoia

Waarom heeft de Nederlandse bevolking zich zonder grote weerstand onderworpen aan een op valse data gebaseerd vaccinatieregime?

Waarom hebben zij zich door Minister-president, Minister van Volksgezondheid en in hun spoor OMT, RIVM, CBG laten overtuigen dat niet-volledig geteste vaccins die op advies van de genoemde instanties door de Regering voorwaardelijk werden vrijgegeven, hen zouden beschermen tegen een door die overheid als duivels virus betiteld COVID-19. Ja, waarom? Angst? Dwang? Massa hypnose? Kudde mentaliteit? Alles samen?

Voorwaardelijk; volgens professor De Boer, voorzitter College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) betekende het in zijn ogen dat de ontwikkelde vaccins zouden beantwoorden aan werkzaamheid, veiligheid en waakzaamheid. Ze moesten nog wel voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden zoals een antwoord geven op de vraag of het vaccin ook werkt bij kinderen, bij zwangere vrouwen en informatie verstrekken over bijwerkingen. Dat sprak de professor uit in mei 2021.

Minister Kuipers (VWS)

Het CBG is een Nederlands overheidsagentschap onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de balans tussen werkzaamheid, bijwerkingen, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen moet bewaken en beoordelen.  Gesubsidieerd door de overheid dus. Het CBG oordeelde vanaf december 2020 dat de ontwikkelde en op de markt gekomen vaccins voldeden aan alle strenge eisen en de werkzaamheid zou opwegen tegen eventuele bijwerkingen die zouden kunnen optreden. Dat staat op de website https://www.cbg-meb.nl  Maar de vaccinproducenten hadden toch geen overzicht van bijwerkingen opgesteld en ingediend? Hoe wist de professor dan dat werkzaamheid opwoog tegen bijwerkingen? Wishful thinking? Onbekwaamheid? Opdracht van de subsidie verlener in Den Haag?

“Niet werkzaam, niet veilig
 en zeker niet waakzaam”

Werkzaam, veilig, weinig risico’s voor de volksgezondheid, kwaliteit die aan de normstelling voldoet. Het is onduidelijk wat die normstelling is en gelet op de gemaakte beslissingen had die geen medische, maar een politieke  achtergrond. Mooie woorden, maar wat is daarvan realiteit geworden? Op de website van het CBG ontbreekt die informatie. Niet-traditionele informatie bronnen hebben uitkomst geboden.  

In mei 2022 hebben 17.000 artsen en wetenschappers – onder hen de medeontwikkelaar van de mRNA-technologie Robert Malone – in Geneve tijdens de Global Covid Summit een verklaring gepubliceerd, waarin ze de balans hebben opgemaakt van twee jaar coronabeleid. In die verklaring staat dat coronamaatregelen een rampzalig effect hebben gehad op nationale samenlevingen. Er is sprake geweest van corrupte allianties tussen farmaceutische sectoren, gezondheidszorg en verantwoordelijke politici. Gesteund door Big Tech, media, academici en overheidsorganisaties zijn die allianties er in geslaagd op alle niveaus van de gezondheidszorgsystemen te infiltreren. Allemaal hebben ze geprofiteerd van de georkestreerde ramp. Voorbeelden: de ongezonde relatie tussen een Voorzitter van de Europese Commissie (EC) en de Pfizer CEO en de banden die prominente leden van het OMT en RIVM hebben met de Farma industrie hebben.

Die corrupte alliantie wekt volgens die 17.000 medische experts de illusie van medische consensus en verving de waarheid  door propaganda. Zij blijft onwetenschappelijke beweringen steunen door informatie te censureren en artsen te bedreigen of te ontslaan die niets anders hebben gedaan dan het publiceren van onderzoeksresultaten of het behandelen van patiënten met middelen waarvan bewezen is dat ze levensverlengend zijn. In veel gevallen hadden en hebben patiënten geen toegang tot levensreddende medicijnen en krijgen in plaats daarvan experimentele coronaprikken aangeboden die werkzaam noch veilig zijn. Hun kanttekeningen m.b.t. het gebrek aan werkzaamheid en veiligheid worden herhaaldelijk door wetenschappelijke informatie, onderzoeksresultaten en ervaringsdata bevestigd.

Een van de pleitbezorgers om te stoppen met het vaccinatieregime is de voormalige vicepresident van Pfizer, Michael Yeadon, een 32-jarige Big Pharma veteraan. Hij komt met de volgende kritische kanttekeningen:

“…het niet gepast om te proberen een pandemie te beëindigen met een vaccin dat gebaseerd is op een nieuwe technologie…het is simpelweg niet mogelijk om gedurende een pandemie data te verzamelen waaruit blijkt dat zo’n vaccin echt veilig is…. mensen die het tegenovergestelde beweren en ervoor hebben gezorgd dat de prikken onnodig zijn gezet bij miljarden onschuldige mensen zijn schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid… natuurlijke immuniteit beschermt beter dan prikken, die nooit goedgekeurd hadden mogen worden voor noodgebruik…van tevoren stond al vast dat de coronavaccins giftig zouden zijnen het was alleen de vraag hoe giftig ze zouden zijn….het spike-eiwit, dat bloedstolling bevordert, kan onbeperkt worden aangemaakt in het lichaam, sommige mensen maken gedurende korte tijd een beetje aan, anderen maken gedurende langere tijd heel veel aan…die lipide-nanodeeltjes in de ‘mRNA-vaccins’ komen in de lever, eierstokken en andere organen terecht. Dat kan leiden tot allerlei bijwerkingen, waaronder sterfte”.

Yeadon verwees naar een onderzoek uit 2012, waaruit blijkt dat lipide-nanodeeltjes zich ophopen in eierstokken en de vruchtbaarheid nadelig kunnen beïnvloeden. De farmaceutische industrie weet dus al sinds 2012 dat deze deeltjes in de eierstokken van vrouwen terechtkomen. De ervaringen van vooraanstaande gynaecologen bevestigen de juistheid van de uitspraak van Yeadon. Zij hebben na vaccinaties een onrustbarende stijging van onvruchtbaarheid vastgesteld. Bovendien blijkt dat na vaccinaties ook het aantal myocarditis gevallen, miskramen, longembolie en neurologische aandoeningen sterk gestegen zijn. De vaccins zouden bij herhaling zelfs de dood tot gevolg zou hebben.

Uit cijfers van de Britse overheid en de Amerikaanse bijwerkingendatabase VAERS blijkt dat coronavaccins in alle leeftijdsgroepen meer levens eisen dan redden. Hoe jonger, hoe groter het risico. In Canada werd in april 2022 vastgesteld dat in een week bijna 100% van de overleden personen (meermalen) gevaccineerd was. De farma industrie is tot op heden in gebreke gebleven om de samenleving te informeren over de door artsen gemelde bijwerkingen. En dus valt het met die waakzaamheid ook bar tegen.

De bovenstaande teksten bevestigen dat in Nederland de verantwoordelijke Minister-president en minister geadviseerd door het OMT etc. zich uitermate onzorgvuldig heeft gedragen en met een door dwang doorspekt beleid de gezondheid van honderdduizenden Nederlanders in gevaar heeft gebracht. De zaak tegen de blokkeerfriezen van Dokkum heeft bevestigd dat je in Nederland voor minder erge wetschendingen voor de rechter komt. Ik ben overigens benieuwd of professor De Boer nog steeds bij zijn mening van mei 2021 blijft.

Totalitarisme en catatonie

Het is inmiddels wel duidelijk geworden dat de wereldpopulatie deel heeft uitgemaakt van de derde testfase van die inderhaast ontwikkelde vaccins. Hoewel de wetenschappelijke informatie accentueert dat vaccins bij herhaaldelijk vaccineren meer kwaad dan goed veroorzaken, blijft het opmerkelijk dat delen van de samenleving zich nog steeds laten gijzelen door overheidspropaganda die twee jaar lang de samenleving in zijn greep heeft gehouden. En er nog steeds zijn er mensen die denken dat mondkapjes, afstanden en beschikbare niet-volledig geteste vaccins hen beschermen tegen de werking van COVID-19 virussen. Angst blijft grote delen van westerse samenlevingen beheersen en daardoor kunnen overheden doorgaan met het doordrukken van hun eigen narratief dat is gebaseerd, onderbuikgevoelens en anekdotische informatie om hun honger naar meer macht te stillen.

Hannah Arendt (1906-1975) voorspelde een dystopische toekomstbeeld en waarschuwde na de val van het nazisme en het stalinisme voor de opkomst van een nieuw soort totalitarisme, dat zou worden geleid door saaie bureaucraten en technocraten. Dat (toen nog) toekomstbeeld tekent zich nu merkwaardig realistisch af aan de maatschappelijke horizon. De manier waarop het Westen door nationale overheden werd “beschermd” tegen het Covid-19 virus is slechts een van de bevestigingen dat het totalitarisme zich aan het verankeren is binnen westerse samenlevingen. Het recht op privacy kalft af, (zelf)censuur neemt in hoog tempo toe, de gezondheid van het individu wordt meer en meer een staatszaak, het aantal intrusieve acties door veiligheidsdiensten stijgt exponentieel. De laatste decennia wordt de greep van de overheid op het privéleven van het individu stap voor stap groter en indringender. Die karakteristieken zien we ook in de manier waarop delen van de samenleving betutteld worden op het gebied van het toewijzen van woningen, immigratiebeleid, energietransitie, het terug moeten dringen van de stikstof en CO2 emissie.

Nausicaa Marbe merkt in haar  laatste column op dat het doembeeld nabij is: de regering benoemt wat er allemaal voor de leden van de Nederlandse samenleving gaat wegvallen en onderstreept dat die samenleving het zelf moet oplossen. Dat vertellen politici en bestuurders die de kwalijke effecten van hun gebrek aan visie en doortastend regeren zelf niet aan den lijve zullen ondervinden. Zij wonen in warme, verlichte huizen en hoeven niet meermalen een eurocent om te draaien in de onbetaalbaar wordende supermarkt of keuzes te moeten maken waaraan die eurocent wel of niet besteed kan en moet worden. Ze noemt dat bestuurlijke catatonie: er gaat zoveel mis met de boodschappen in de hersenen, dat patiënten (bewindslieden en bestuurders) niet reageren op de signalen uit de omgeving, niet meer handelen, niet meer bewegen, onbegrijpelijke dingen doen. Het is een gruwelijke ontregeling waardoor cruciale functies uitvallen.

Angst binnen de samenleving versus totalitarisme en catatonie bij bewindslieden en bestuurders is een term samen te vatten: massapsychologische paranoia.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Charlef
1 jaar geleden

Beste Paul, ik bestudeer al een jaar lang ook Uw interessante artikelen, columns over ioniseren en ventileren en verwerk die in mijn eigen dossier over COVID-19. Ik ben benieuwd in hoeverre de heer Haga deze website frequenteert (kan ik die term eindelijk eens gebruiken, staat wel heel kek) en de informatie de zijne maakt om de Rutte domoren op hun plek te zetten.

Paul Quekel
1 jaar geleden
Antwoord aan  Charlef

Dag geachte heer Brantz,
Dank u voor uw reactie. Ik krijg regelmatig antwoord van de heer van Haga en discussieer elke vrijdag met uw collega Leo Dorrestijn. Ik kom al meer dan 20 jaar bij Leo en Corrie.

Leest u hierover:
Onze oplossingen. Ga ioniseren/ventileren, leest u hierover op http://www.sdnl.nl. Zo voorkomt onze Overheid met haar hotemetoten vele besmettingen en volgende lockdowns.

TER INFO:
Luister u ook naar dr. Marcel Levi. https://lnkd.in/eytWgTVp en dat komt overeen met onze verzoeken voor meer IC capaciteit.

ZIE: https://lnkd.in/eduWF26k met het verzoek om niet met reces te gaan en met het verzoek grootschalig te gaan ventileren en ioniseren.

En https://lnkd.in/eQzcvHMx over onze voorspelling van een volgende lockdown, dat geen voorspelling maar een angstaanjagend echt feit is.

En de schrijnende brief van zeer bezorgde ouders op: https://lnkd.in/gtPhxniw zie hiervoor vorige reacties.

Leest u ook:
http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6877215414150156288/
VOOR HET EERST IS IONISATIE GENOEMD IN DE TWEEDE KAMER.

Door de heer W. van Haga van http://www.bvnl.nl. Waarvoor onze dank.

Minister Hugo de Jonge ontraadt de motie hierover.

Hij zei: “Dat doen we al”. Dus wel 55 ionisatie apparaten in de Tweede Kamer, maar niet in de scholen, horeca en andere openbare gebouwen?

En kijkt u ook naar: https://lnkd.in/gNgzSKhj en https://lnkd.in/g9q7YXje motie van de heer W. van Haga.

Het was onze inzet via Hans Smolders, http://www.lijstsmolders.nl is mijn vriend al sinds de tijd Pim Fortuyn, om de heer W. van Haga deze motie in te laten dienen. Leest u mijn brieven aan Pim Fortuyn http://www.sdnl.nl/quekel11.htm

Paul Quekel
1 jaar geleden

Geachte heer Brantz, leest u over ioniseren/ventileren op http://www.sdnl.nl waarvoor wij al vanaf maart 2020 aandacht vragen.
M.v.g. Paul Quekel

TER INFO:
Geachte heer van Haga, wilt u nogmaals uw motie indienen over ioniseren/ventileren? Onze angst is dat de scholen, de horeca, winkels en vele burgers weer in een lockdown komen eind van dit jaar 2022. De ambtelijke, politieke, bestuurlijke en gerechtelijke hotemetoten hebben nog steeds niets geleerd.

Leest u ook mijn bijdrage. ZIE: https://lnkd.in/eduWF26k met het verzoek om niet met reces te gaan en met het verzoek grootschalig te gaan ventileren en ioniseren. En https://lnkd.in/eQzcvHMx over onze voorspelling van een volgende lockdown, dat geen voorspelling maar een angstaanjagend echt feit is. 

En de schrijnende brief van zeer bezorgde ouders op: https://lnkd.in/gtPhxniw zie hiervoor vorige reacties. M.v.g. Paul Quekel LID 1338 van http://www.bvnl.nl

Geachte heer van Haga, uitstekend optreden bij de heer Mens, leest u http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6941660016227565568/ m.v.g. Paul Quekel, lid 1338 BVNL.

Geachte heer van Haga, leest u: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6942021363574423552/ m.v.g. Paul Quekel

Motie van Haga-Smolders over ionisatiesystemen 25295, nr1661 VERWORPEN..png