Boeren (en burgers) protesteren

Terwijl boeren en burgers zich verzamelen in Stroe om te protesteren tegen de mensonterende plannen die de overheden met de boeren voorhebben, heeft De Telegraaf stukken in handen gekregen waaruit nog verdergaande plannen  van Eurocommissaris Timmermans duidelijk worden.

Volgens de Eurocommissaris raakt de bodem op steeds meer plekken uitgeput door intensief gebruik van de mens. Timmermans is van mening dat de EU moet ingrijpen voordat er veel groen verloren gaat. De Eurocommissaris wilde eerder nog subsidie verstrekken op ‘biomassacentrales’ waarin alles wat groen is rigoureus wordt verbrand…

Mansholt (PvdA)

Sicco Mansholt (1908 – 1995)

Eurocommissaris Timmermans is lid van de Partij van de Arbeid en in die hoedanigheid een politiek erfgenaam van Sicco Mansholt (1908 – 1995). Mansholt bezocht de HBS in Groningen en ging daarna naar de Tropische Landbouwschool in Deventer, waar hij een opleiding volgde tot tabaksplanter, die hij in 1929 voltooide. Hij kwam uit een socialistisch gezin van Groningse herenboeren en hield kennelijk de mogelijkheid open om naar Indonesië te gaan en daar furore te maken op een plantage, of er zelf een over te nemen. Het werd een theeplantage, waar hij niet lang werkte; slechts 2 jaar. Hij wilde vervolgens boer worden in Nederland en vestigde zich in 1937 in de pas in cultuur gebrachte Wieringermeer, waar hij een landbouwbedrijf exploiteerde. Hij werd er lid van de SDAP (niet te verwarren met de Duitse zusterpartij NSDAP onder leiding van A. Hitler c.s.), werd secretaris van de plaatselijke SDAP-afdeling en bekleedde verschillende andere openbare functies in de Wieringermeer.

Mansholt maakte na WO2 snel furore in de politiek en was minister in maar liefst 6 kabinetten. Hij begon in nauwe samenwerking met de Stichting voor de Landbouw (later Landbouwschap) met de vaststelling van gegarandeerde minimumprijzen (waar grote meelhandelaren zoals Meneba en zuivelgiganten als Campina, Coberco en Friesche vlag mee aan de haal gingen overigens) voor de belangrijkste Nederlandse landbouwproducten, gecombineerd met de invoering van importheffingen en vergoedingen voor exportproducten. Om de productiviteit te verhogen, werd ook veel geld geïnvesteerd in onderzoek en onderwijs en zette hij in op schaalvergroting. Mansholt claimde dat, net als in andere bedrijfstakken, elke boer het recht had op een goed bestaan, vakantie en de mogelijkheid om zich ook cultureel te ontwikkelen. Van dezelfde partij en geholpen door linkse en middenpartijen, gaan dus nu de sjacheraars op pad om diezelfde boeren nu de nek om te draaien.

Uitmelken

Mooie voornemens waar met name grote handelaren de unieke kans hadden zowel de boer als de burger uit te melken. De boeren werden decennialang als het ware gedwongen hun bedrijven zo groot mogelijk te maken en zo intensief mogelijk landbouw en veeteelt toe te passen. Heimelijk samenwerkende melkfabrikanten (o.a. Coberco c.s. werden betrapt op kartelvorming, medio 70’er jaren vorige eeuw) kochten alle coöperaties op (beloofden gouden bergen) en melken inmiddels de boeren tot op het bot uit. In het oosten van ons land gaat onder andere daardoor inmiddels al veel melk naar Duitse melkfabrieken. Nu Nederland te klein wordt door import van zogenaamde vluchtelingen, worden de boeren nog even gemolken door Gemeentes, projectontwikkelaars, bouwondernemers en makelaars (achterban van o.a. VVD) die van een vierkante meter landbouwgrond á € 10,= graag een bouwgrondprijsje van € 475,= maken.

Per saldo wordt er, door het op deze manier aan te pakken, veel van ons belastinggeld opgesnoven via het ‘bouwrijp’ maken van de landerijen en de daadwerkelijke bebouwing, waarna weer meer uitkeringsgerechtigde ‘vluchtelingen’ (= subsidiehandel) met zorgtoeslagen en huurtoeslagen worden opgehokt voor de aanmaak van nog meer stikstof en CO2. Tel uit je winst, maar dat geld alleen voor de mensenhandelaren en subsidiesnuivers in drie provincies (N-Holland, Z-Holland en Utrecht) die nu eenmaal 96 van de 150 Kamerleden leveren… Als die Kamerleden keurig stemmen zoals de samenstellers van de kandidatenlijsten dat met hen hebben afgesproken, dan valt daar op reguliere democratische manieren weinig tegen te doen.

De protesten van vandaag gaan niet alleen over stikstof. Als boeren onteigend kunnen worden, dan staat de deur ook open naar het onteigenen van andere burgers. Als de overheid een vijand is geworden van de eigen bevolking, waartegen die bevolking kennelijk geen democratische middelen meer heeft om hen te vervangen, dan resteren andere opties.

En die zullen waarschijnlijk t.z.t. worden benut als de overheid niet heel rap terugkeert in het hok waar ze thuishoort. In een echte democratie zijn het de burgers die de lakens uitdelen en anders is het geen democratie. Mansholt heeft aan den lijve ondervonden hoe dat nu precies werkt als er van democratie geen sprake meer is. Zijn erfgenaam Timmermans moet dat nog ondergaan en als hij zo doorgaat dan lukt hem dat ook nog. Alleen wordt hij er dan ook op afgerekend. Beter ten hele gekeerd…


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Koddebeier
1 jaar geleden

NEXIT NU !!!! In die corrupte bende hebben wij Nederlanders niets te zoeken.