Prikbord nr 831, armoede

Terwijl een deel van de bevolking aan de bedelstaf is gebracht door het absurd lage minimum-loon, de huurlasten, de energielasten, de autokosten en de ziektekosten, wil onze minister voor Armoedebeleid de fraudeurs belonen, die hun inkomen en afdrachten aan de fiscus hebben onttrokken.

De bestaande sanctie van een lagere AOW-uitkering moet van de baan volgens minister Schouten; waarom eigenlijk? Wie straks te weinig (AOW-)inkomen heeft kan aanvullende bijstand aanvragen, en andere AOW-boetes blijven wel in stand(?). Bovendien zijn er ‘landgenoten’ die met hun lagere AOW naar het (goedkope) land van herkomst zijn vertrokken en kan het voornemen van de minister een eerste stap zijn om ook die groep te compenseren. Ze zou zich beter druk kunnen maken over het schandaal dat sommige gedetineerden extra gestraft worden door het volledig inhouden van hun AOW; ook al hebben ze daar jarenlang een hoge premie voor afgedragen en het in strijd is met hun recht op dit verzekerde staatsinkomen (aanspraak-/ eigendomsrecht). Hun armoede en schulden tijdens en na hun detentie zijn daardoor een veel groter probleem; zeker als die schulden moeten worden afgelost. Dus ook fraudeurs die een premieschuld hebben opgebouwd, moeten die straks gewoon blijven aflossen om rechtsongelijkheid te voorkomen.

Overigens is het argument dat gedetineerden met een uitkering moeten meebetalen aan hun kost en inwoning, een drogreden. Niet alleen vanwege de geldverspillingen (en slechte voeding) in de gevangenis, maar ook daarna bij de Reclassering. En mensen die in hun werkzame leven hebben geprofiteerd van allerlei toeslagen door alleen parttime te werken of helemaal niet, hoeven van hun AOW-inkomen nu niets bij te dragen aan die onnodige staatskosten. Daarbij is nog maar de vraag of AOW voor iedereen een ‘uitkering’ is of voor werkenden een opgebouwd recht door premieafdracht; en waarom gedetineerden met vermogen niet worden aangeslagen voor hun verblijf. Als de minister dan toch iets wil veranderen, liever geen proefballonnetjes, maar feiten verzamelen.

Deurne

Indien door Haagse blunders vergunningen voor megastallen worden verleend, die gebaseerd zijn op foute uitgangspunten, dan kan de vraag worden gesteld wat hier achter zit: corrupte ambtenaren die worden beschermd door de Pikmeer-arresten of incompetente politici met een eigen agenda. Als vervolgens – reeds 20 jaar geleden – deskundigen deze fouten ontdekken en ertegen waarschuwen, gebeurt er niets: niet door de regering en niet door de Kamer. Wel werden voor deze ‘milieuvriendelijke’ stallen (geur en fijnstof) hoge subsidies verstrekt, terwijl de ambtenaren weigerden de rol van klokkenluider op zich te nemen, wat in dit door-en-door verziekte land logisch is. Doch de conclusie moet zijn dat ook de betrokken politici corrupt waren en aansprakelijk voor een enorme productie aan varkens, met name rond Deurne, anders was er wel om toetsing bij de rechter gevraagd.

Energieterreur

Terwijl van ons klimaatbeleid de ene na de andere pijler omvalt en mensen met (gedwongen) wijkverwarming, warmtepomp of minimum-inkomen soms de wanhoop nabij zijn, laat de besluitvorming over nieuwe kerncentrales en stroomnetten op zich wachten. Daarbij zorgen allerlei wetjes er voor dat energiebedrijven wel stroom kunnen inkopen van Franse kerncentrales, maar tegen ‘Nederlandse’ prijs (met allerlei toeslagen) moeten leveren. Waarom kunnen de Duitse kerncentrales niet worden overgenomen en moeten er kolencentrales worden gesloten, terwijl men weet dat de Europese landen helemaal niets kunnen bijdragen aan klimaatbeheersing zonder hun economieën te halveren. Die dwaasheid zit niet alleen in de heiligheid van de ‘juridisch niet verplichtende’ internationale afspraken, maar ook in oude wetten zoals de koppeling van wijkverwarming aan andere energieprijzen.

“Het ware gezicht
van de energieterreur”

In Duitsland zorgt een wetje uit de vorige eeuw ervoor dat prijs van wijkverwarming is verdubbeld; ver boven de productiekosten en de draagkracht van gepensioneerden. Zelf een gastank en cv-ketel installeren levert een verplichte afkoopboete op van tienduizenden euro’s. Dit is het ware gezicht van de energieterreur en de politiek zwijgt. In Nederland is gedwongen van het gas af eveneens aan de orde, doch de gedupeerden doen er verstandig aan om toetsing door de rechter te vragen nu de EU gas als acceptabele brandstof heeft aangemerkt en de Groningse velden nog steeds gebruikt kunnen worden op voorwaarde van een toereikende schadecompensatie totdat nieuwe velden op de Noordzee zijn aangeboord. Als bijna 3 miljard kan worden weg gegraaid uit één pensioenfonds (ABP), moet er toch ook geld te vinden zijn voor de Groningers.

Fortuyn

Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk recht, ook voor de heer Versteeg uit Nunspeet (Tel. 3/5). Maar als iemand zo weinig van de betekenis van Pim Fortuyn weet en kennelijk ook het boek Moord namens de Kroon? van Ine Veen niet heeft gelezen, dan is het beter om voorzichtig te zijn met (loze) beschuldigingen. Hetzes en rellen kwamen vooral van zijn tegenstanders die hem trachtten te demoniseren en van de saboteurs in zijn partij, die een eigen agenda hadden. Dat de (politieke) elites bang voor hem waren, is slechts een aanwijzing dat men hem meer capaciteiten toekende dan de heer Versteeg.

Gevaar voor de Staat

In dit land ben je al gauw een gevaar voor de Staat, zoals niet alleen Pim Fortuyn heeft moeten ervaren. Zodra de gevestigde orde zich bedreigd voelt door onthullingen, wordt er een heel arsenaal gebruikt om het tij te keren.

Prominente namen zijn Van Traa, Theo van Gogh, Wilders, Omtzigt, maar ook klokkenluiders zoals Veerman bij de Pakistaanse atoomspion, de bouwfraude, de Bijlmerramp, de vuurwerkramp (Enschede), de Chipshol-affaire, het Demmink-dossier en de woekerpolissen.

Nog opvallender wordt het als banken, verzekeraars, landsadvocaat, kinderbescherming, rechters, trustkantoren en burgemeesters betrokken lijken bij criminele activiteiten en advocaten van klokkenluiders worden gewaarschuwd voor hun toekomst. Soms zelfs door de Orde! Doe dan geen beroep op het OM of de Kinderrechter of de Hoge Raad of het Hof voor de Rechten van de Mens, want dat verliest u.

Dat de dochter van een klokkenluider kort na een presentatie over woekerpolissen onder verdachte omstandigheden overleed, zal wel toeval zijn. Maar toch… het gedrag van de politie was zeer merkwaardig, net als bij de moord op Fortuyn.

Metoo

Net als de lezers van boulevardbladen kijk ik graag naar mooie vrouwen, behalve als het truitje iets te strak is of de jurk te bloot. Het signaal dat daarmee wordt gegeven – ‘kijk mij eens spannend zijn’ – bevalt me namelijk niet. Dezelfde ergernis als door een zangeres die zich naar verluidt druk maakte over de mogelijke zichtbaarheid van haar tepels, omdat ze een onbenullig jasje droeg. Trek dan wat anders aan. Na de Play Boy en Janet Jackson zijn we op dit gebied zo verwend, dat sommige ‘dames’ de overtreffende trap zoeken om nog aandacht te krijgen. Terwijl de dirndllook al uitdagend genoeg is en in ieder geval mijn waardering heeft: metoo.

Opvolger Rutte

Min. Pres. Rutte. Afb: Pixabay

Kennelijk heb ik iets gemist; waarom moet Rutte een opvolger krijgen? Wat was de toegevoegde waarde van de premier aan ons land, aan de normen en waarden, aan de VVD en aan het leven van gewone mensen? En voor het geval hij naar Brussel wil, zal hij toch eerst een nieuw VVD-programma moeten schrijven. Immers, bij iedere blunder, parlementair onderzoek of (financieel) schandaal wordt gesteld dat men niet naar schuldigen zoekt, maar naar lessen voor de toekomst. Tijd om die lessen eens te gaan formuleren; al was het maar als ‘erfenis’ voor zijn opvolger. Daar valt weinig om te lachen en evenmin om het zielige restant dat zich nog VVD noemt en Rutte al die jaren heft gedoogd.

Schiphol

De voorstanders van een benoeming van Pieter Elbers tot nieuwe baas van Schiphol, vergeten met welke (politieke) aandeelhouders hij dan te maken krijgt. Daar speelt gezond verstand geen enkele rol en bij KLM was dit niet anders. Elbers was niet opgewassen tegen de Franse manipulaties en gooide de handdoek in de ring. Bovendien blijkt hij een foute analyse te maken van het Schiphol-probleem; daar moet niet meer/langer worden gevlogen, maar minder en duurder. En ‘s nachts vliegen is ook om een andere reden geen oplossing; als er nu al te weinig personeel beschikbaar is voor het aantal benodigde ‘manuren’, dan neemt dat aantal niet toe als ze langere dagen/nachten moeten werken tegen een hongerloontje en zonder (openbaar) vervoer. Dus uitwijken naar Lelystad, minder transfervluchten en een betere beloning (zodat ook ZZP-ers, parttimers en werklozen zich melden) dient hij aan te bevelen, waarbij aandeelhouders en management worden heropgevoed. Het feest is over; niet alleen voor de reizigers die met een toeslag van €2 per koffer bij retourvluchten, tenminste € 10 méér uurloon genereren voor elke bagage-afhandelaar, ook op het vliegveld van aankomst.

Valse vergelijking

De bewering dat vluchtelingen uit Oekraïne een voorkeursbehandeling krijgen, mag gedeeltelijk waar zijn, maar is niet zonder reden. Om te beginnen gaat het om echte vluchtelingen en niet ruim 80% gelukszoekers, profiteurs, (oorlogs-)misdadigers, moslim-activisten en ongeschoolde mannen die weigeren hier te integreren of terug te keren naar het land van herkomst. Oekraïners die willen/moeten terugkeren worden door Kiev niet geweigerd en de overigen hebben een Europese cultuur, spreken vaak 3 talen waaronder Engels, zijn opgeleid resp. hebben werkervaring en de meeste mannen zijn in Oekraïne achtergebleven. Ze komen hier niet om te profiteren, willen zo snel mogelijk werk vinden, hebben een vanzelfsprekende bereidheid tot integratie en geen behoefte zich in eigen gemeenschappen (bepaalde wijken van steden) te isoleren. Wat Vluchtelingenwerk vindt kan genegeerd worden, want hun bijdrage aan de oplossing van het immigratieprobleem is beperkt, in bepaalde gevallen zelfs contraproductief en kost veel geld, ook aan salarissen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Joost
2 jaren geleden

Van mij mag Rutte vier echte prikken van Pfizer krijgen. We hadden heer Olivier, de oplichter. Rutte is hetzelfde zonder zijn charmes, maar op een of andere manier succesvol in het belazeren van mensen in de politiek. Als ik hem onverwachts tegen zou komen, krijgt ie een mep dat zijn nieuwe uitbuitbaantje even op zich laat wachten. En ik ben de meest vredelievende mens op aarde, maar er zijn mensen die halen het bleod onder je nagels vandaan. Ik ben van de leeftijd van Paul, maar met biceps 8 keer zo groot als een mietje Rutte.

2 jaren geleden

Geachte voorzitters, politici, redacties, journalisten, hoogleraren, TV presentatoren, e.a.
Hierbij het volgende prikbord. Wilt u het zorgvuldig lezen en doet u er uw voordeel mee voor een Beter en Eerlijker Nederland.
 
Pak de echte TWEEDELING aan in Nederland, welke ontstaan is tussen de personen met Opbrengstbanen (die het moeten verdienen) en de personen met Kostbanen (die het geld uitgeven) en vaak dik betaald worden uit de Staatsruif.
 
Zie voor uitleg hierover: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2 ook voor het begrip Volksontnemers.
 
M.v.g. Paul Quekel, 78 jaar met alleen AOW.