De nationale faalhaas

Hij zat deze week in Davos te glimmen tussen die andere WEF producten die mooi weer buitenshuis moeten spelen om de bouwval van de eigen woning te maskeren. De man deed voorkomen de zaken binnen buiten Nederland goed voor elkaar te hebben en wekte de indruk dat op regeringsniveau de zaken ten behoeve van welzijn en welvaart van de Nederlandse samenleving soepel verlopen. Onder die omstandigheden kan een regeringsleider zich buitengaats manifesteren.

Een verzameling politici met sterk regenteske trekken die een paar dagen champagne gingen drinken en kaviaar gingen eten om zich te laten bijpraten over de doelen van het WEF. De toespraak van Herr Schwab liet aan duidelijkheid niets te wensen over:

“De toekomst wordt door ons gebouwd. Door een machtige gemeenschap, zoals jullie in deze ruimte. Wij hebben de mogelijkheden om de toestand van de wereld te veranderen. Maar daarvoor zijn twee dingen noodzakelijk: het eerst eis dat we allemaal als betrokkenen van grotere gemeenschappen handelen. Dat we niet ons eigenbelang dienen, maar de gemeenschap. En het tweede is dat we samenwerken. En dat is de reden waarom jullie hier tijdens de meetings zoveel mogelijkheden zullen vinden om met elkaar van gedachten te wisselen en een netwerk te vormen. Daaruit komen veel op effect gebaseerde initiatieven voort, om vooruitgang te bereiken, verbonden met specifieke taken op de wereldagenda”.

WEF doelstelling

In het kort bedoelde hij het volgende: het inrichten van een nieuwe economische en politieke orde om welvaart en inkomen te verdelen voor minder sociale ongelijkheid”. Binnen dat raamwerk moeten er bindende afspraken gemaakt worden zoals het herijken van mensenrechten. Een ondemocratische persoon indoctrineert optische gekozen regeringsleiders door hen te vertellen/op te dragen hoe ze hun regeringsbeleid moeten invullen om de door het WEF gestelde doelen te kunnen realiseren.

Afb: Roel Wijnants / Flickr

Wie gingen er van de regering naar de WEF/WEG en de WHO bijeenkomst in Davos op 24 en 25 mei 2022?  De Minister-president, Minister van Financiën, Minister van Defensie, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Minister van Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking en de Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. In totaal: zes bewindslieden die allen een kerntaak van het Kabinet vertegenwoordigden. Een zware delegatie naar een bijeenkomst van een club die volgens de Minister-president geen enkele invloed zou uitoefenen op het Kabinetsbeleid en in het verlengde welvaart en welzijn van de Nederlandse samenleving. Een complottheorie? RTO.

Wat gebeurde er
deze week in Nederland?

Een korte bloemlezing kan bevestigen of die glimmende man met zijn entourage het allemaal in de klauw heeft en houdt. Of hij inderdaad de zaken met een gerust hart in de handen van een door hem aangewezen plaatsvervangend bewindsman of vrouw kon achterlaten. Lees en huiver wat op regeringsniveau gebeurde:

 • Regering negeert de oncontroleerbare en onbeheersbare bevolkingsgroei en demografische verschuiving, maar trekt wel €1,25 miljoen uit voor maatregelen (cameratoezicht en beveiligers) tegen overlast veroorzakende kansloze asielzoekers. Rellers worden beloond.
 • Regering geeft soevereiniteit weg aan WHO en WEF en het Parlement laat het gebeuren.
 • Minister heeft volgens de Algemene Rekenkamer de gevolgen van een hogere elektriciteitsproductie die niet verbruikt kan worden voor het beschikbare elektriciteitsnetwerk, niet in het oog gehouden. Frequente uitval dreigt. De Minister ontkent ook dat het groeiend aantal vierkante kilometers windturbine parken op zee en land aangevuld met een groeiend ruimtelijk beslag aan zonneweiden achter de groeiende vraag naar elektriciteit zal blijven aanhobbelen en die nooit en te nimmer zal inhalen.
 • Minister geeft twee jaar na de eerste coronagolf nog steeds geen openheid van zaken. Documenten die door WOB zijn vrijgekomen bevestigen wetschendingen, door ongeoorloofde beperking van de intellectuele en fysieke vrijheid, ongewenste inbreuken op de grondrechten en verregaande corruptie met belastinggeld. Die evaluatie bevestigde ook dat door de kokervisie van het RIVM onnodig veel slachtoffers zijn gevallen.
 • Bewindsman erkent eindelijk dat bij een deel van de Belastingdienst institutioneel racisme heerst, een instelling die aanvankelijk hardnekkig ontkend werd.  
 • Minister gaat de eerste 20 panden opeisen voor asielopvang, negeert echter dat klimaatmaatregelen de bouw van nieuwe woningen voortdurend doen stagneren en een oververhitte woningmarkt veroorzaken. Een Minister die in twee functies dwang gebruikt om zijn onevenwichtige beleid de samenleving door de strot te dwingen.
 • Staatsecretaris schoffeert Groningse aardbevingslachtoffers en Parlement.
 • Minister-president schoffeert veteranen Indië -oorlog door de term Bersiap tussen aanhalingstekens te willen plaatsen. Tweede Kamer spuugt op Indië-gangers door Bersiap ontkenners uit te nodigen.
 • AIVD stelt dat iedereen die zich normaal gedraagt, kleedt, praat, geweld afwijst en bezwaar maakt tegen overheidsnarratief, een rechts-extremist kan zijn.
 • De cancelcultuur viert hoogtij, nuance en achtergrond zijn niet meer relevant en veroorzaakt een  rem op innovatie door angst voor het maken van fouten.
 • Projecten stagneren door een hijgerige regelzucht en ongewenste machtspelletjes.

Er gebeurde nog meer die op verruwing van de samenleving wijst en het onvermogen van regering, opsporing -en justitieel apparaat bevestigt om Nederland veilig te houden

 • Rellende supporters in Rotterdam laten een spoor van vernielingen achter omdat hun cluppie niet had gewonnen.
 • Jonge vrouw wordt in een lege treincoupé gedurende drie kwartier voor de aanwezige camera’s door een getatoeëerde dwaas lastig gevallen. Niemand greep in.
 • Chaos op Schiphol, omdat door onvrede en personeelsgebrek de boel in het honderd liep.
 • Een verkeersinfarct in de Ketheltunnel, omdat verkeersregelaars zich ziek hadden gemeld.
 • Extra ondemocratische bestuurslagen en –functionarissen voeren achter gesloten deuren hun besluitvorming en geven een duister antwoord op de luid uitgeroepen transparantie behoefte van Den Haag.  
 • Nespresso medewerkers vinden 500 kilo cocaïne tussen koffiebonen .

Er gebeurde en gebeurt tijdens de afwezigheid van de Nederlandse politieke Golden Wonder Boys en Girls van alles op diverse overheidsbestuurslagen en binnen de Nederlandse samenleving. Gebeurtenissen en ontwikkelingen die niet door de beugel kunnen. Dat kon blijkbaar de pret in Davos niet drukken, omdat in de betreffende periode geen crimineel op straat werd dood geschoten en gelukkig geen bijkomende schade was te betreuren.

Als een neutrale waarnemer de bestuurskwaliteiten van die Nederlandse politieke WEF producten oplijnt, komen hij en zij tot de schrikbarende ontdekking dat geen van die dames en heren op een succesrijke bestuursperiode kan wijzen en de betreffende samenlevingen voortdurend geconfronteerd worden met verarming, dwang en onveiligheid. Luister naar een ander WEF product. Robert Haabeck Minister van Economische Zaken in Davos: “het op heffen van de sancties tegen Rusland is uitgesloten, ook al kost dat honderdduizend mensenlevens”. Hij vindt dat zelfs een mensenleven de WEF doelen niet mag doorkruisen en die uitspraak schetst de opstelling en instelling van het doorsnee politieke WEF product.

Een faalhaas in het donkere dierenbos

Nederland heeft een gezelschap raddraaiers op het staatschip rondlopen dat denkt personen met een heldere realiteitszin en een normaal functionerend stel hersenen om de tuin te kunnen leiden. Als de effecten van gebeurtenissen en ontwikkelingen op de Nederlandse samenleving nader beschouwd worden en op een rij worden gezet dan wordt pas duidelijk wat voor wanproducten het WEF modelleert en op samenlevingen loslaat. De Nederlandse Minister-president en zijn entourage zijn bewegende beledigingen voor het weldenkende deel van de Nederlandse samenleving.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
krontjong
1 jaar geleden

Kloppen onze verkiezingen nog?

Koddebeier
1 jaar geleden
Antwoord aan  krontjong

Daar heb al enkele jaren ernstige twijfels over !!!!

mgjb
1 jaar geleden

Charles
volledig mee eens! Goede vondst: ‘Een ondemocratische persoon indoctrineert optisch gekozen regeringsleiders door hen te vertellen/op te dragen hoe ze hun regeringsbeleid moeten invullen om de door het WEF gestelde doelen te kunnen realiseren.’

Het is onbegrijpelijk dat dit alles nog steeds gepikt wordt door het volk. De wegen zijn nog vol, de vliegreizen overboekt, ze hebben het nog niet door.
maar TKH gaat van Amsterdam naar Groningen omdat er geen stroom is in Amsterdam. De afsluitdijk renovatie is ook weer een fiasco.

Gelukkig heeft Lagarde gezegd ‘alles komt goed’.

We kunnen dus rustig gaan slapen.

Ik kan alleen concluderen dat indoctrinatie via de staatspropagandazenders goed werkt. Zelfs die kamergeleerde Dijkgraaf doet mee en dat stelt jan met de pet gerust.