Prikbord nr 829

Welke tv-redactie nodigt deskundigen uit voor een programma dat eigenlijk in het Jeugdjournaal thuishoort? Hoewel de inhoud van dat laatste programma nogal links is wat milieu, hulp en immigratie betreft, wordt er geen onzin verteld.

Dit laatste kan niet worden gezegd van zelfbenoemde ‘deskundigen’ die alleen komen vertellen wat al in de kranten en buitenlandse media heeft gestaan. Of een ‘toelichting’ geven op filmpjes die al tig-maal op het scherm zijn geweest. Tv-maken is nog nooit zo goedkoop geweest als in de afgelopen 2 jaren. Vooral toekomstvoorspellers zijn welkom, want die komen iets ‘nieuws’ vertellen.

Foute notarissen

Dat er zoveel notarissen in de fout gaan, was voorspelbaar. Iedere organisatie die zelf toezicht mag uitoefenen, dient doorgaans niet het publieke belang, maar het eigen belang en dat van de leden. Klachten worden genegeerd of afgedaan door beroepsgenoten. Ook hun regels deugen niet; met name bij erfenissen bepaalt de notaris wel wie belanghebbenden zijn en toegang krijgen tot informatie, wanneer bankrekeningen worden vrijgegeven, welke machtigingen geldig zijn en welk tarief wordt gehanteerd. Om over een urenverantwoording, diefstal/ heling van goederen, verzwijgen van tegoeden en achterhouden van bewijs maar te zwijgen. Dit is kennelijk zo lucratief dat sommige notarissen bij pensionering gewoon dossiers meenemen om hun (privé)belangen te blijven behartigen en hun opvolgers onwetend te houden.

Huisartsen

De bewering dat huisartsen een burn-out zouden kunnen krijgen door de werkdruk, lijkt zeer ongeloofwaardig. Ze zijn goed georganiseerd en dus in staat om tegendruk te geven aan allerlei bureaucratische ontwikkelingen. Bovendien hebben ze doorgaans een normale werkweek, steun van praktijkhulpen en van collega’s binnen hun maatschap, geen nacht-/ weekenddiensten anders dan bij de huisartsenpost, nagenoeg geen huisbezoeken en kunnen bij gecompliceerde zaken meteen doorverwijzen naar het ziekenhuis. Dat daar de ‘spoedeisende’ hulp volloopt komt echter niet alleen door de vele patiënten, maar ook door het verdienmodel waarbij vele deelonderzoeken, foto’s/scans, controle-afspraken en onnodige behandelingen/medicijnen een rol spelen. Gezien het dreigende tekort aan huisartsen in bepaalde regio’s zou bij de selectie voor hun universitaire opleiding contractueel moeten worden vastgelegd dat men een aantal jaren beschikbaar is voor minder aantrekkelijke regio’s resp. inzet in het buitenland zodat er voldoende gemotiveerde artsen worden opgeleid om de huidige knelpunten en tekorten op te lossen.

Laatste kans

De president van Oekraïne heeft de wereld voorgehouden dat de aanvallen op burgers, de moorden, verkrachtingen en andere oorlogsmisdaden evenals de verwoesting van steden en dorpen niet langer zo door kunnen gaan. De ‘eindstrijd’ om Mariupol en Donbas is de laatste kans om de Russische troepen te stoppen, mits er landen bereid zijn onmiddellijk vliegtuigen en zware wapens te leveren. Dus niet alleen NAVO-leden, maar ook andere regeringen, zoals Zweden en Zwitserland, die de gang van zaken onaanvaardbaar vinden en een schande voor de beschaafde landen. Indien zijn oproep faalt en later zal blijken dat Poetin – zoals gewoonlijk – het Westen alleen maar wilde testen met zijn kernwapensbluf, dan zal de geschiedenis oordelen over deze onvergeeflijke lafheid.

Pensioenfondsen

Dat er flink in de pensioenfondsen wordt gegraaid door beheerders, bestuurders en toezichthouders was al langer bekend, maar dat het inmiddels om miljarden zou (kunnen) gaan is nieuw. Blijft de vraag wie er allemaal boven de wet staan, zodat een aangifte zinloos is, net als bij politici en ambtenaren (Pikmeer-arrest). Het lijstje van verdachten resp. verantwoordelijken in malversatiedossiers wordt wel steeds langer: ministers, topambtenaren, burgemeesters, wethouders, maar ook bankiers, verzekeraars, notarissen, accountants, (woning)corporatiebestuurders, advocaten en pensioenfondsbestuurders. De kelders van de ministeries van Financiën en Justitie puilen inmiddels uit door de – al dan niet stilzwijgend – geseponeerde strafbare zaken.

Pijndossiers

Indien alle ‘vooruitgeschoven’ dossiers van het vorige kabinet op een rij worden gelegd, dan is de rode loper van het Binnenhof niet lang genoeg. De meeste vereisen hard ingrijpen, maar dat doet dit kabinet alleen bij anderen. Intussen is er wel kritiek op de situatie in Ter Apel, op dubieuze schoolbesturen, op de zorgfraude en de spoedeisende hulp, op de NS, op de notarissen en op vele andere lijken die uit de ministeriële kasten komen rollen. Maar niet op de milieu- en klimaatmaffia, op de EU en de ECB, op de NAVO of op de VN. Neen, de kritische aandacht gaat nu naar Londen waar een plan is bedacht om gelukszoekers af te schrikken. Dit dit (ook) geld kost lijkt logisch, want de kosten gaan nu eenmaal voor de baten. En geen van die critici komt met een betere oplossing; lekker makkelijk als je onwetend ben over de immigratiekosten voor gelukszoekers in eigen land, de criminelen die onder een valse naam zijn toegelaten en het aantal illegalen. Hier hoeven we met deze ministersploeg waarin zich nog enkele figuren uit het vorige kabinet bevinden, geen doortastende aanpak te verwachten. Daarvoor zijn er teveel, deels onervaren, lichtgewichten die door de mand vallen als de pijndossiers aan de orde of in openbaarheid komen en dan snel vertrekken, zoals ex-minister Ploumen.

Vrede

Critici die menen dat Oekraïne zich niet langer moet verdedigen, maar gewoon de Donbas afstaan zodat er ‘vanzelf’ vrede komt, vergeten nu reeds de essentie van vrede en veiligheid. Namelijk: niet gedwongen worden om je te onderwerpen aan allerlei bedreigingen. Bovendien was Poetin niet alleen op weg naar de Donbas, want die was al deels in bezit van Russisch-gezinde milities, maar wilde ook de hoofdstad bezetten en de zuidkust. Niet met de bedoeling om dan vrede te sluiten en zich terug te trekken, maar daar te blijven net als in de Krim. En zijn kernwapensdreigement was vooral effectief om verstoring van zijn plannen door de NAVO te voorkomen. Die overdreven angst voor escalatie is nu de reden dat de Oekraïners ‘tegen elke prijs’ zelf hun land en vrijheid moeten verdedigen, omdat ze hebben begrepen dat die kernwapens geen rol spelen bij de verovering van de Donbas (want dan had Poetin dit dreigement al eerder tegen de regering in Kiev gebruikt), maar wel bij de intimidatie van de NAVO die zelfs geen defensieve troepen en vliegtuigen durft in te zetten op Oekraïens grondgebied. En juist die houding heeft de vrede en veiligheid in Europa geen dienst bewezen, waardoor de slachting en vernietiging in Oekraïne gewoon doorgaan. Hoe lang nog? Tot de NAVO beseft dat Poetin altijd kan dreigen; ook als het NAVO-landen betreft?

WOB

Dat de Kamer zich laat afschepen met de weigering om de kosten van het onderzoek naar de mondkapjesaffaire bekend te maken, is onbegrijpelijk. Het doet vermoeden dat het contract met Deloitte en de kosten even absurd zijn als het te onderzoeken contract. En daar moet de Kamer geen genoegen mee nemen, zo nodig via de WOB, omdat juist de opdracht aan Deloitte bepalend is voor de beoordeling van de onderzoeksresultaten en van de redelijkheid van de kosten. Deze eerst signalen doen echter het ergste vermoeden, want wat is er nu moeilijk aan het analyseren van een overheidscontract.? Daar zijn geen duizenden pagina’s voor nodig; wel voor een rookgordijn waardoor nu al een nieuw onderzoek nodig is: naar het contract met Deloitte!

Zorgfraude

Het rapport van de Algemene Rekenkamer over de zorgfraude toont niet alleen de verspillingen en bureaucratische misstanden aan, maar ook de criminele aspecten van de geldstromen. Want indien toezichthouders en verzekeraars belangen hebben om niet in te grijpen, is er sprake van zorgcorruptie die een recherche-onderzoek rechtvaardigt. Doch zoals gewoonlijk blijft de Kamer op zijn handen zitten in plaats van aangifte te doen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties