Neurenberg roept


Heren Rutte, De Jonge en nu ook nog eens Kuipers. U hebt ons twee jaren geteisterd met uw Coronabedrog en nu u door de mand bent gevallen gaat u daar, stiekem, glashard mee door in een politiek gemotiveerde samenspanning met de EU, zoals gebruikelijk tegen de eigen bevolking gericht. Evident met een heel ander oogmerk dan de volksgezondheid waar u verantwoordelijk voor bent.

Toen u in 2020 uw experimentele vaccins overhaast op de markt bracht hebben zakkenvullende fabrikanten, zoals afdoende bekend, niet alleen geheimhouding gestipuleerd van de vele duizenden, toen al bekende, bijwerkingen maar ook vrijwaring voor de gevolgen van uw politiek gemotiveerde, lukrake vaccinaties met hun experimentele mRNA cocktails die het menselijk immuunsysteem blijvend modificeren. Niet alleen modificeren maar feitelijk uitschakelen, omdat uw vervangende vaccinaties voor het prima werkende immuunsysteem – eventueel in bewezen synergie met werkzame, maar door u gewetenloos verboden, geneesmiddelen als Ivermectine – niet alleen dysfunctioneel blijken te zijn maar in miljoenen gevallen ook levensbedreigend of tenminste blijvend zwaar ziek makend. En dat in aantallen die de morbiditeit van Covid-19  overtreffen.

De kuur is erger dan de kwaal

De vraag die destijds al weldenkende mensen verontrustte, zo niet verbijsterde, is waarom de biologische gevolgen van deze modificaties en de daarmee gepaard gaande klinische bijwerkingen niet grondig zijn onderzocht voordat op grote schaal willekeurige mRNA-achtige moleculen aan een wereldbevolking werden toegediend. Moleculaire biologie is uiterst complex en matrix-gerelateerd. Verander één ding hier, en het is heel moeilijk te voorspellen wat daar zou kunnen gebeuren, dus moest rigoureus gecontroleerd niet-klinisch en klinisch onderzoek gedaan worden. Eens te meer lijkt het mij dat de toenmalige overmoed van elitaire wetenschappers, pretentieuze ‘woke’ artsen en een als altijd incompetente, onverantwoordelijke minister van VWS met zijn ‘deep state’ ambtenarij het heeft gewonnen van het boerenverstand, dat empirisch en wettelijk erkende normen in de medische wereld zijn verkracht, en dat patiënten daarom vroegtijdig zijn gestorven respectievelijk voor het leven getekend en onnodig hebben geleden.

Dat, mijne heren, zijn geen politieke beleidskeuzes waarvoor u op enigerlei immuniteit aanspraak kunt maken, maar willens en wetens ideologisch gedreven misdaden tegen de mensheid. Meer dan de inmiddels 1200-plus  bijwerkingen van alleen al het Pfizer Covid-vaccin  zouden genoeg moeten zijn om terstond een punt achter uw dwangmatige vaccinatiecampagne te zetten. Tenzij de volksgezondheid slechts als het handige middel op uw agenda staat, maar de QR-pas uw werkelijke hoogste doel is in uw samenzwering met de Brusselse Big Brother om een ideologisch gemotiveerd ‘social credit’ systeem te creëren… Dat zijn ook beleidskeuzes, maar van landverraders. U deed, en doet nog steeds, daarom uw uiterste best om transparante gegevens inzake de volksgezondheid in relatie tot Covid te verdoezelen en de huidige minister van VWS acteert al net zo zeer te kwader trouw. Wellicht is het ook tot u doorgedrongen dat in de USA de bevolkingsgroei inmiddels vrijwel in negatief territoir is beland sinds de introductie van de vaccinaties die – mede naar uw zeggen – het antwoord waren op het Wuhan coronavirus en ‘levens gingen redden’.

Olifant in de kamer

Omdat u er zo angstvallig voor waakt om onze volksvertegenwoordiging en de bevolking eerlijk te informeren over de (ongetwijfeld) hieraan gerelateerde oversterfte, is het interessant om te kijken naar voormelde teruglopende Amerikaanse bevolkingsgroei sinds 2021. Dit is gebaseerd op nogal extreem klinkende maar trendmatige rapportage  van ‘the Census Bureau’ dat de al jaren teruglopende bevolkingsgroei in 2020 als één der laagste ooit kwalificeerde en 2021 definieerde als het (negatieve) recordjaar – toevallig ook voor het aantal gezette vaccinaties – voor de teruglopende bevolkingsgroei die op 393.000 mensen uitkwam in een land met meer dan 330 miljoen inwoners… Dat ging niet stapsgewijze maar als een snoekduik sinds de start  van de vaccinatieneurose, maar u wilt de olifant in de kamer categorisch niet zien terwijl u zo brutaal en gewetenloos blijft insisteren op vaccinaties en boosters. Zelfs voor kleine kindertjes, met het HIV genoom in de levensbedreigende geïnjecteerde Spike Proteïnes die auto-immuniteit verhinderen om vervolgens de genocidale droom van uw globalistische leermeesters in de WEF waar te maken.

Elke beginnende jurist kan daarmee een adstructie naar uw trieste intenties tot massamoord beargumenteren omdat u willens en wetens -‘Sie haben es ganz sicher gewusst’– het immuunsysteem van uw slachtoffers vernietigt en hen levenslang veroordeelt om cliënten van Big Pharma te blijven. Tenminste als zij uw vaccinaties overleven die de productie van onnatuurlijke antilichamen overstimuleren, resulterend in uiterst schadelijke, zo niet fatale infecties die mogelijk worden omdat u uw slachtoffers tot AIDS patiënten maakt waarmee de in de 2030 Agenda aangekondigde genocide ruim baan krijgt, want zij zijn dan vatbaar voor elk kwaaltje.

Vraag

Daarom de vraag naar de olifant: ‘ Is genocide conform de VN’s 2030 Agenda werkelijk uw intentie of wilt u eindelijk eens het elementaire fatsoen betrachten om de bevolking alsnog correct te informeren waarom u toch zo doodsbang bent voor die olifant in de kamer?’ U kunt zich niet langer verstoppen achter ficties als ministeriële verantwoordelijkheid nu er zoveel doden zijn gevallen dankzij uw aller incompetentie, wellicht zelfs boos opzet want hier is sprake van strafbare feiten ‘à titre personnel’, die uw vermeende bescherming door ‘het systeem’ illusoir maken.

Neurenberg roept heren!


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties