Prikbord nr 827

De standaard-reactie van de huidige bewindspersonen, als ze iets niet willen, is: ‘complex’ of ‘kost tijd’ (voor een onderzoek). Kennelijk beseffen ze niet dat zijzelf en hun duizenden ambtenaren worden betaald om complexe problemen op te lossen;

liefst zonder rapporten van externe ‘deskundigen’ die al maanden nodig hebben voor eenvoudige opdrachten (mondkapjescontract, staatsontvoeringen via kinderrechter, bureaucratie in de zorg, fraude en verspillingen in de zorg en de jeugdzorg , integriteit bij het OM en de Landsadvocaat etc.). Niet proberen alle deelproblemen in één rapport/onderzoek onder te brengen, maar opsplitsen in deelgebieden waarin de eigen ambtenaren specialist (moeten) zijn.

Minister Kaag weet kennelijk niet dat haar belastingdienst computers heeft, waarin precies wordt geregistreerd wie er slechts 21% inkomstenbelasting betalen. Niks complex: gewoon het tarief van de betreffende rubriek aanpassen in een wet, een of twee rechtszaken voeren over verzwegen inkomsten (uit het buitenland), een paar steekproeven bij kadaster, banken, KvK, Quote 500 en aandeelhoudersregisters. En meteen de belastingvrijstelling van het koningshuis opheffen, want iedereen is gelijk voor de wet. Maar juist met het laatste hebben veel politici en bestuurders zelf problemen, zodat de meeste tijd gaat zitten in het uit de wind houden van bepaalde belangengroepen en verantwoordelijken in rapporten.

Europese defensie

Als de beoogde ‘Europese’ defensie niet méér is dan samenwerking op het gebied van cyber warfare, inlichtingen, marine-eskaders, mariniers en een multinationale reactie-eenheid, dan stelt het weinig voor. Beter gezegd; die bestaan al binnen de NAVO, net als bilaterale eenheden, multinationale hoofdkwartieren, afspraken over standaardisatie (procedures en materieel) en multinationale oefeningen. En zonder de Amerikaanse inlichtingencapaciteit, kernwapens, middelen voor elektronische oorlogvoering en de strategische luchttransportmiddelen kunnen de Europese landen niet eens geloofwaardig worden. Doch als men meent dat gezamenlijke materieelverwerving efficiënter en goedkoper is, dan zou ook Clingendael beter moeten weten gezien de ervaringen tijdens de Koude oorlog. Om te beginnen moeten er dan gezamenlijke materieeleisen worden geformuleerd, die niet gericht zijn op de eigen wapenindustrie. Vervolgens moet worden besloten of landen hun wapenindustrie deels opdoeken voor specifiek materieel, bijv. onderzeeboten, of telkens gaat samenwerken in coproductie met vele extra kosten, coördinatieprocedures, afstemming in nationale parlementen en financieringsproblemen. Danwel, dat er één Europese materieelverwervingsorganisatie komt, die al die extra problemen mag oplossen, moet beslissen of een bepaald wapensysteem toch in het ‘buitenland’ (VS, Zweden, Zwitserland, Turkije, Groot-Brittannië etc.) moet worden gekocht en welke landen dan recht hebben op ‘compensatie-exporten’ naar het betrokken buitenland. Voor de luchtkastelen verder worden opgeblazen, doen de Europese adviseurs er verstandig aan eerst met militaire en civiele deskundigen te praten, want wat tot dusver naar buiten komt is te amateuristisch om serieus te worden genomen. Die ervaren deskundigen zijn er gelukkig nog en spreken dezelfde ’taal’.

Floriade-contracten

De gemeente Almere gaat 51 in plaats van 34 miljoen meebetalen aan de ‘ongedekte’ Floriade-kosten die totaal € 125 miljoen zouden bedragen. Kennelijk niets geleerd van de Floriade in Limburg en – nog erger – van de dubieuze contracten met zorgverleners, ict-firma’s, bouwbedrijven (gemeentehuis, winkelcentrum, cultuurpaleizen/musea etc.) en woningcorporaties. Wie keuren die contracten goed en waarom worden die bestuurders niet aangepakt, want het kan toch niet waar zijn dat het ondernemersrisico door de belastingbetaler wordt gedragen? De uitvlucht in Almere, dat corona de oorzaak is, valt niet serieus te nemen; daarmee wordt een contract immers niet ongeldig of maakt alles duurder? En dan die rekensom van het aantal bezoekers waarvan honderdduizenden uit het buitenland zouden komen; goed voor onze CO2-reductie, maar zelfs bij de geplande 2 miljoen bezoekers totaal, tegen gemiddeld € 40 entreeprijs, is de verdeling van de resterende ongedekte kosten merkwaardig. Die bedragen dan namelijk ‘slechts’ € 45 miljoen, zodat de conclusie moet zijn dat de media en inwoners weer eens worden misleid (= zijn voorgelogen?).

Klein leed

In het tijdperk dat men een auto kan laten rijden zonder bestuurder, lijkt het onmogelijk om een pc-toetsenbord zonder 10 mogelijke fouten ‘automatisch’ aan te sluiten. Op internet zijn vele klachten te vinden over HP, waarbij een leek zelfs de indruk kan krijgen dat voor de oplossing van het probleem een werkend toetsenbord nodig is! Het doet denken aan het moeten melden van een storing via internet over het telkens meteen verbreken van de internetverbinding.

Of het aanmaken van een account zonder internetbankieren te (willen) gebruiken, waarbij eerst verplichte vragen over internetbankieren worden gesteld en dus geen account tot stand komt. Doch PostNL overtreft dit nog bij de klachtenprocedure over een pakket dat niet is afgeleverd: controleer of het pakket is afgeleverd!? (Neen, u chat niet met de klantenservice , maar met een computer…)

Milieuvermomming

De antikernwapen-, antiNAVO- en antikernenergie-activisten hebben reeds lang geleden de vermomming van milieubeschermer aangetrokken. Dit is weer eens zichtbaar in hun bezwaren tegen een NAVO-oefening vanaf vliegbasis Leeuwarden. Als ze zelf zouden geloven in hun argumenten, dan moeten ze elke dag protesteren tegen Schiphol, vliegvelden Eindhoven, Maastricht en Rotterdam, alsmede tegen de oorlog in Oekraïne. De vraag is echter door welke (buitenlandse?) ministeries ‘onze’ activisten worden gesponsord.

Politieman

Een politieman wordt vervolgd, omdat hij zonder toestemming van een verdachte informatie verstrekte aan diens verzekeraar. Nu is er een wet die juist strafbaar stelt als niet wordt ingegrepen ter voorkoming van een misdrijf of een getuige/dader geen hulp biedt aan een slachtoffer. Het advies om niet tussenbeide te komen bij een gewapende aanval of bij zinloos geweld, doet hier afbreuk aan en stimuleert het afwegen van eigen risico’s. Dus een drenkeling gewoon laten verdrinken en een gewapende crimineel/terrorist of gefrustreerde puber zijn gang laten gaan, is het nieuwe normaal geworden. De politieman heeft het niet zinvol geacht om toestemming te vragen aan de verdachte, maar wel zelf een risico genomen door zijn daad te registreren in de politiecomputer. Het wordt tijd dat de wet in ieder geval voor opsporingsambtenaren, getuigen en andere bewakers van de rechtsstaat wordt aangepast, want nu gaan honderden oplichters, gewelddadige ouders en meinedige ambtenaren vrijuit, omdat zelfs de waarnemingen en bewijzen van getuigen te vaak niet in dossiers worden opgenomen, getuigen geen afschrift krijgen van hun verklaringen en advocaten niet worden bestraft voor aantoonbare leugens of het verwijderen van stukken uit het rechtbankdossier. Nu maar afwachten of de rechter privacy belangrijker vindt dan misdaadbestrijding.

Russische miljarden

Naar verluidt heeft België al ‘beslag’ gelegd op 10 miljard van superrijke Russen. Dit is merkaardig, omdat daarmee hun wetgeving beter op orde zou zijn dan hier, maar ook omdat bezit bijna onaantastbaar is zonder rechterlijke interventie. En zolang niet is aangetoond dat die (gestolen) vermogens in Rusland worden ‘gezocht’ dan wel de eigenaren deel uitmaken van de regering in Moskou, lijkt er sprake te zijn van een bijzondere schending van mensenrechten. Zou Moskou alsnog een gemotiveerd rechtshulpverzoek indienen, dan moet het geld wellicht worden overgemaakt naar de Russische staat! En eerst dan is hier beslag gerechtvaardigd om schadevergoeding van die staat af te dwingen, waartoe Oekraïne eveneens een rechtshulpverzoek moet indienen. Het laatste kan inmiddels wel gebeurd zijn, doch het geld, schepen, huizen en voetbalclubs zijn nog steeds van de eigenaren en alles zal worden gedaan om dit door de Nederlandse rechter te laten bevestigen. Van de 400 miljoen die hier door banken zijn ‘bevroren’, omvat het beslag door de FIOD nog geen 200 miljoen. Beslag heeft dus in ieder geval tot gevolg dat de werkelijke – vaak schimmige – eigenaren bewijs moeten leveren dan wel dat het witwassen van crimineel geld wordt onthuld en bestraft. Zou dit laatste de echte reden zijn dat onze banken zo weinig hebben ‘ontdekt’?

Rutte-promotie

Terwijl de problemen zich hier opstapelen en er voor de externe contacten al een EU-commissaris van Buitenlandse Zaken is, meent premier Rutte zich te moeten profileren als een soort reizende ambassadeur. Zijn obligate toespraakjes, onder meer over de NL inspanningen voor de vluchtelingen, zijn onbegrijpelijk gezien de inspanningen van Polen, Duitsland en Moldavië. En wat hij bij een dictator als Erdogan te zoeken heeft, is helemaal een raadsel. Hopelijk beschouwt hij zichzelf niet als de opvolger van Merkel in de EU; we hebben al genoeg aan Macron. Maar intussen lijkt het erop dat hij inmiddels meer opvang heeft aangeboden dan de genoemde 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Of wil hij het absurde verwijt van beweerde discriminatie van gelukszoekers sussen?

Strategen

De strategische beslissingen van de NAVO lijken momenteel vooral gebaseerd op de vrees van ‘deskundigen’ voor escalatie in de oorlog van Poetin tegen de rest van de wereld. Dan is het merkwaardig dat men in Brussel besluit pas te reageren als Poetin escaleert door nieuwe oorlogsmisdaden. Zijn de huidige misdaden niet toereikend of is dreigen met kernwapens voldoende om de NAVO in zijn schulp te laten kruipen? Zelfs Rob de Wijk die zich altijd voordoet als Amerika-deskundige (ook op het gebied van kernwapens), is nu ook Kremlin-deskundige en vreest de militaire confrontatie tussen twee landen met kernwapens. Dit is nooit eerder voorgekomen, beweert hij.

Ook niet in de Koude oorlog? Bijv. toen de colonnes hier klaarstonden voor een confrontatie bij de Hongaarse opstand in 1956, of tijdens de Cuba-crisis, of toen de VS wapens leverde aan de Afghanen die tegen de Russen vochten, of bij al die andere ‘incidenten’ in Pakistan, Servië, Syrië, rond Taiwan en Noord Korea? En tot slot: als dreigen met kernwapens al voldoende is voor strategische beslissingen waar (tien)duizenden mensenlevens van afhangen – en in de toekomst nog veel meer – is dan de confrontatie in feite niet reeds begonnen? Dus, indien de NAVO bang blijft voor nucleaire (of chemische) escalatie, dan heeft het opvoeren van de conventionele bewapening en het stationeren van een handvol soldaten aan de oostflank geen enkel nut, net als de adviezen van civiele deskundigen…

VS belangen

Welke belangen hebben de Amerikanen bij de oorlog in Oekraïne? De sancties en olieprijs raken hen zelf ook, maar kan hun olie- en gasindustrie bevoordelen. De herbewapening door de Europese NAVO-landen en de ‘waarschuwing’ aan China zijn eveneens pluspunten, net als het vertrek van Westerse bedrijven uit Rusland. De verminderde graanexporten door Oekraïne kunnen niet (volledig) vanuit de VS worden gecompenseerd, want Europa en Afrika zullen zelf ook voor compensatie (moeten) zorgen.

Blijven over de wapenleveringen door NAVO-landen aan Oekraïne en de kwetsbaarheid van de Russische eenheden. Het belang daarvan is evident, maar nog ‘leerzamer’ zijn de test van de NAVO-solidariteit en de kennis omtrent de Russische ‘capabilities’ en ‘intentions’. Allemaal mogelijke redenen voor Washington om niet te snel tussenbeide te komen. Dit is niet cynisch, want de Amerikanen hebben dure lessen geleerd bij hun militaire interventies en de samenwerking met hun bondgenoten. Niet in de laatste plaats bij de besluitvorming over Iran, de EU-houding tegenover Israël, de ontoereikende defensiebegrotingen en de toenemende Europese afhankelijkheid van China.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties