Niet alleen Einkreisungsparanoia

Het afschuimen van het internet levert andere en aanvullende inzichten op een heersende problematiek die door veel mediabronnen en zich als ‘kenner’ presenterende personen niet worden aangevoerd als reden voor het ontstaan van die problematiek.

Dat geldt in veel opzichten ook voor de huidige geweldsexplosie op en in de periferie van het Oekraïense territoir. Voortdurend wordt de schuldkaart naar Moskou geschoven en worden expansie activiteiten van NAVO en EU met de mantel der liefde bedekt om noodlijdende staten waar criminele en corrupte politici op een corrumperende manier de lakens uitdelen.  De grondgedachte die beide allianties uitdragen, beweegt zich op het gebied van goede doelen en willen deugen. Ontwikkelingshulp binnen en door Europa.

Wie is beter geworden van de Europese expansie?

Geen kenner vraagt zich in de huidige discussie af of Europa “beter” is geworden en wordt van het binnenharken van diverse Balkan – en Baltische staten. Indien de vraag positief beantwoord wordt, wordt niet duidelijk wat moet worden verstaan onder dat “beter”. Het doorsnee belastingbetalende en Grondwet volgende lid van een Westerse samenleving is er in ieder geval niet beter van geworden en dat is niet aan de enthousiast binnenschuivende staten te wijten. In de bijna dertig jaar dat EU en NAVO omvangrijker zijn geworden, zijn bestaande haarscheuren binnen de twee allianties verdiept tot bijna onoverbrugbare ravijnen, De oorzaken bewegen zich op ideologische, politieke, economische en financiële gebied en hebben een  veiligheidsachtergrond.

Er is weer een herkenbare vijand!

De afgelopen dagen is op beeld en geluid een opvallende eensgezindheid gedemonstreerd, want eindelijk hebben de twee allianties weer een gezamenlijke vijand: Rusland. Voor de derde keer gaat het Westen pogingen ondernemen om het voormalige tsarenland te knevelen. Aangevoerd door regeringsleiders die het polariseren als hobby hebben en binnenlandse problemen maskeren door in het buitenland opvallend krachtig te opereren. Behalve Rutte kunnen verlichte despoten als Biden en Trudeau in de etalage geplaatst worden. Zo zuiver gaan die twee ook niet met hun bevolking om.

Wanneer de oorzaken van de huidige crisis in de Oekraïne door kenners geduid worden, blijft het opvallend beperkt tot oorzaken die een korte aanloop hebben gehad. Herhaaldelijk komt het verschuiven van invloedssferen en stichten van een neutrale, een bufferzone samengesteld uit neutrale staten a la Finland, Zwitserland en Oostenrijk, Er worden zelden of nooit  oorzaken benoemd die een langer lopende aanloop bezitten.

Gelukkig zijn die wel te vinden in de door Drs. Karen Hamaker-Zondag op de website https://indepen.nl in twee delen gepubliceerde artikelen. Die strekken zich met de geopolitieke ligging van de Oekraïne als vertrekpunt uit van cultuurverschillen, via exploratie van natuurlijk bronnen, Amerikaanse inmenging in binnenlandse aangelegenheden, het bezit van warmwaterhavens tot de wens van Moskou om als een supermogendheid erkend en gerespecteerd te worden.    

Gemaakte staat

Oekraïne is een gemaakte staat, een plaksel van  twee delen met een verschillende cultuurachtergrond. Het gaat te ver om terug te gaan naar de tijden dat vanuit de Pontische vlakte mensenstromen met een verschillende Germaanse en Slavische etniciteit in diverse windrichtingen uitwaaierden om het Europese en Aziatische continent te gaan bevolken en de Dnjepr uitgroeide tot een belangrijke cultuurgrens.

Het is een van de redenen dat het gebied ten oosten van de Dnjepr bevolkt wordt door een Russisch sprekende etnische entiteit die hoofdzakelijk de Russische oriëntatie van de Orthodoxe Kerk belijdt. Ten westen van de Dnjepr heeft de bevolking een Europees georiënteerde etnische entiteit die de Oekraïense oriëntatie van de Orthodoxse kerk volgt. Twee uiteenlopende culturen waarvan de verschillen tijdens landelijke en regionale verkiezingen herhaaldelijk herkenbaar zijn en inzichten in de toekomst regelmatig botsen. Maar er is meer waardoor de Oekraïne een gewild doel is van Oost en West.

Energie en eten

Oekraïne is door zijn  geostrategische ligging en micro klimatologische status belangrijk voor de energietoevoer en voedsel voorziening van Europa. De belangrijkste schaliegasvelden liggen in  Dnjepr- Donetsbekken en het Azov-Kuban-bekken in het Russisch georiënteerde Oost-Oekraïne. De grootste maisvelden (60%) liggen west van de Dnjepr en tarwe en gerst worden vooral in het noorden, oost en west van de Dnjepr geteeld.

Er wordt wel eens wat geschreven over de energietoelevering vanuit Rusland en het belang van de Oekraïne als transitiegebied van Russisch gas  en olie, maar de uitgebreide schaliegasvelden in de Oekraïne en worden buiten die discussie gehouden. Het is onduidelijk wat de reden daarvoor is. Winning en exploitatie van schaliegas is een belangrijke reden voor de Amerikaanse inmenging in de interne economische aangelegenheden van de Oekraïne. Die inmenging is in 2019 voor het publiek herkenbaar geworden door de Hunter Biden-Pa Biden- Burisma-Onderzoek naar Burisma criminele inspanningen.

Burisma sleepte de ontginningsrechten binnen en zocht in 2010 naar mogelijke investeerders: vooral in de USA. Om die reden werd de zoon van Biden een zetel in de bestuursraad aangeboden, waarvoor Hunter, een leek in die industrie, vorstelijk betaald werd. Eind september 2020 erkende Burisma – tijdens een rechtszaak – dat vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden grote sommen smeergeld te hebben uitbetaald. Het in de rechtbank genoemde bedrag van $ 900.000,- wordt door Burisma betwist, maar ligt volgens bronnen veel hoger. Het feit dat de Bidens werden omgekocht werd door het bedrijf niet aangevochten.

Zou veel schaliegas uit Oekraïne gekocht worden, dan dalen de Russische gasinkomsten door een dalende verkoop en gasprijs. Vanuit die invalshoek de huidige spanningen beschouwend, heeft Rusland er belang bij om de winning en transitie van deze schaliegasvelden voor Europees gebruik te frustreren. Amerika en Europa hebben er juist belang bij dat die gasvelden optimaal geëxploiteerd konden worden. Schaliegaswinning door Amerikaanse en Europese bedrijven dicht tegen de Russische grens is niet alleen een economische bedreiging, maar zou ook betekenen dat er geen bufferzone aan de grens van Rusland zou kunnen komen. Het betreffende schaliegasgebied ligt in het oosten van Oekraïne waar een burgeroorlog uitbrak.

Dat geldt in meer of mindere mate voor voedsel in termen van mais, tarwe en gerst. Grondstoffen belangrijk voor diverse graanhoudende voedselproducten. Het gros (60%) van de maïsvelden ligt west van de Djnepr, de belangrijkste tarwe en gerst gebieden liggen oost van de Dnjepr  Kyiv levert 17% van de totale graanbehoefte en de vlag symboliseert het grote belang voor de Oekraïne: blauw van de lucht en geel van het graan. De rijkheid aan graanoogsten is vooral mogelijk door de uitermate zwarte aarde.

Warmwaterhavens

Het veiligstellen van de Zwarte Zee havens Mariupol, Sebastopol en Odessa is altijd een  van de belangrijke pijlers geweest waarop het fundament van het Novarossyia project rust. Die havens hebben een oorlog – en een vredestaak: als thuishaven voor de Zwarte Zee vloot en als doorvoerhavens voor gas en graan. Op die manier kan hij het handelsverkeer via het Middellandse Zee bekken sturen en beheersen. Putin is er door de desinteresse van Westerse regeringsleiders en zwakte van de Oekraïne in geslaagd om – middels de annexatie van de Krim – Sebastopol zeker te stellen voor zijn Zwarte Zee vloot. Dat hij tot de Russische inval nog niet in geslaagd was om ook Mariupol en Odessa aan zijn zegekar te binden, was te danken aan het fanatieke verzet van vrijwilligersbataljons in Odesa en Mariupol.

Blauw Geel Boven!

De kleuren van de Oekraïense vlag blauw (lucht) boven geel (graan) drukken de rijkheid uit aan graangewassen op Oekraïense grondgebied. Die rijkheid is vooral te danken aan het overdadige aanbod aan de uitermate vruchtbare zwarte aarde.

Er staat voor Poetin meer op het spel dan het genezen van zijn einkreisungsparanoia.  Slaagt hij erin om Zelensky op de rug te gooien, dan krijgt hij de beschikking over nieuwe instrumenten om Europa te destabiliseren en zijn politieke wil op te leggen. Bovendien cementeert hij de status van de Russische Federatie als de enige machtsfactor in Europa en moeten “de anderen” hem in zijn ogen eindelijk echt serieus nemen en behandelen. Op diverse manieren kan hij het Westen in de handboeien slaan en zijn politieke wil opleggen.

Het is om verschillende redenen belangrijk dat het blauw-geel niet in handen van Poetin komt.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Koddebeier
11 maanden geleden

Alsof de Amerikanen van die lekkere jongens zijn, overal waar ellende is daar vroed de CIA wel in het rond.
Europa kan beter op eigen benen staan dan aan de leiband van Amerika te lopen want die zijn niet gebaat bij een sterk Europa

Ronald.Dunki
11 maanden geleden

Solide analyse Charlef, helemaal eens met (de conclusie van) dit artikel, maar wie is wie? Liever niet Poetin, OK.

De oude dooddoener ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ is te dom voor woorden maar in feite de strijdkreet waarmee globalisten als Biden, EU, Nato en onze eigen sociopaat Rutte proberen ons een rad voor ogen te draaien.
Het zijn die globalisten die als drijvende kracht achter de expansie van EU en de NATO acteren, waarbij Zelensky slechts een stromannetje is van hun AZOV fascisten.

In conclusie, nog meer acteurs in wier handen de Ukraïne liever niet verzeild zou moeten raken en daarmee komt Poetin toch weer boven drijven als contragewicht tegen de globalistische ‘great reset’ waarvoor de Ukraïne in feite het testlab is geworden..