Missie Kaag

“Leiderschap is voor mij het tegenovergestelde van regelen en ritselen zonder visie”. Het is een van die toverspreuken van  het blonde D66-orakel en zij had die uitspraak de argeloze kiezer nog niet meegegeven of er werd geritseld en geregeld. De missie van Kaag…

Bergkamp als voorzitter van de Tweede Kamer; onlangs haar decreet aan de lokale politiek om geen verbinding aan te gaan met FVD en PVV. Lees haar uitspraken en kijk naar haar bewegingen rond de Toeslagenaffaire, waarbij zij heeft bewezen geen enkele inhoudelijke empathie te hebben voor de gedupeerden en zich alleen maar concentreerde op het beperken van de bijkomende schade voor haarzelf en een beetje voor D66. Bevestigingen van het tegendeel van haar uitspraak.

Minister Kaag in de Kamer. Afb: scr. Youtube

In de periode voor de verkiezingen van 2021 bevestigden de media dat Kaag hun troetelkind was. Reden? Vermoedelijk de hijgerige wens om haar als eerste Minister-president van Nederland op het politieke schild te kunnen tillen. De opvolgster van Rutte. Nederlandse media deden een Hillary Clintonnetje en bevestigden hun beperkte inzicht in de materie. Net als Clinton struikelde Kaag kort voor de finishlijn en bevestigde net als Clinton onbetrouwbaar te zijn, een rudimentair empathisch vermogen te hebben en een politieke tunnelvisie uit te dragen. Kaag werd het voorbeeld van een tweedimensionaal plastic reclameproduct: doorzichtig, buigbaar en slijtbaar. Bij te veel buigen manifesteren de haarscheuren zich snel.

“De wereld werd overstroomd
met tienduizenden potentiële
Nobelprijs winnaars”

Uitspraken als “het is tijd voor een nieuw begin (dat nieuwe begin is er nooit gekomen)….het is tijd voor nieuw leiderschap (en dus ging ze op de oude vertrouwde Haagse voet verder)….ik wil verbinden (daarom worden politici, politieke partijen uitgesloten die niet de Kaag-kompasrichting willen volgen)….ik propageer medemenselijkheid (en dus liet zij Afghaanse medewerkers zoals tolken en hun achterban en de gedupeerden van de Toeslagenaffaires in de kou staan)…wie zijn die mensen (over het electoraat van de FVD en vermoedelijk bedoelde zij ook het 1 miljoen plus electoraat volume van de PVV, die zij arrogant net als Clinton als deplorables/ uitschot beschouwde, een signaal van een stuitende arrogantie en gebrek aan medemenselijkheid. Weer). De meest verdrietige uitspraak is die over de val van Afghanistan: “degene die dit kon voorspellen verdient Nobelprijs “ (daarom werd de wereld overstroomd met tienduizenden potentiële Nobelprijs winnaars)

Niet echt excelleren

Wanneer over de kwaliteiten van Kaag wordt gediscussieerd. Komt regelmatig de vernietiging van Assad’s chemische voorraden om de hoek kijken. Ik citeer uit een artikel van Ana van Es in de Volkskrant van 26 juni 2021: “In de mannenwereld van wapenexperts viel de keuze onder meer op Kaag omdat ze vrouw is, schrijft Warrick[1]. Haar benoeming was omstreden. Maar algauw verstomden de tegenstanders omdat ze excelleerde in haar werk”. Een van de betekenissen van excelleren is schitteren en de internationale wereld oordeelde dat zij schitterde en Ana van Es deelt blijkbaar die mening. Jammer dat zij verderop in het artikel die vaststelling ondergraaft: “De bekende voorraden chemische wapens en productiefaciliteiten van Assad worden vernietigd. Maar Assad mag zijn chloorgas houden. Te laat valt het kwartje dat ook dit huishoudmiddel kan worden gebruikt als wapen. Bovendien wijst alles erop dat de Syrische regering een voorraad sarin achter de hand heeft gehouden”. Dat is correct en is bevestigd door de diverse keren dat chemische strijdgassen gebruikt zijn. Bovendien is men voorbij gegaan aan de chemische voorraden die extremisten in het verloop van de Syrische burgeroorlog in bezit hebben gekregen en hebben gebruikt. Niet echt mijn vertaling van excelleren.

Dat excelleren wordt nog problematischer als we haar inspanningen bij Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel onder de loep nemen. Ze probeert haar verdiensten voor de arme medemens in ontwikkelingslanden vaak in lege uitspraken vol containerbegrippen aan de samenleving te verkopen en is daar lange tijd ook in geslaagd: “ontwikkelingsgeld om migratie en terreur tegen te gaan….ondersteuning voor het Nederlandse midden – en kleinbedrijf en startups” en voor die nobele instelling wordt jaarlijks € 4 miljard gereserveerd. De hoogte van het budget blijft ook in de komende jaren ongewijzigd. Ondanks de gaten in het overheidshuishoudboekje en bezuinigingen, blijft de sponsoring van deze buitenland-hobby op het zelfde niveau gehandhaafd.

Morrelen aan de waarheid

Volgens Maria van der Heide van Action Aid in 2018 echter: “we zien te vaak dat de promotie van Nederlandse bedrijvigheid in het buitenland de belangen en rechten van lokale bewoners ondermijnt, hierover vinden we niets in de nota….de balans tussen hulp en handel raakt zo verder verstoord…..ontwikkelingsbeleid dient in de eerste plaats om armoede en ongelijkheid in de wereld aan te pakken en eerlijke kansen te creëren voor de mensen die dit het hardst nodig hebben. Het mag nooit een middel worden om migratie tegen te gaan”. Miljoenen ter ondersteuning van Palestijnse extremisten die terroristische acties op Israëlische territoir als belangrijkste tijdverdrijf hebben en sponsoring van islamitische extremisten in de Maghreb en Midden-Afrika die onschuldige samenlevingen in een ijzeren terroristische greep hebben en migratie naar Europa stimuleren. Niet echt geld om migratie en terreur tegen te gaan.

Dan wil ik niet eens de spanning tussen twee tegengestelde religiës/ideologieën onder één dak aankaarten, waarbij het duidelijk is dat een compromis of consensus door de instelling van een van de twee religiës niet mogelijk is. Bedenk dan wat de invloed van dat spanningsveld op beoordelingsvermogen en besluitvorming kan zijn, Je hoeft zelf niet eens de argumenten te bedenken om aan te tonen dat mevrouw Kaag maar een beetje zit, staat en loopt te morrelen aan realiteit en waarheid. Ze bevestigt herhaaldelijk dat haar leiderschap bestaat uit ritselen en regelen in achterkamertjes en uitsluiten zonder enige visie, waarbij zij herhaaldelijk duidelijk maakt niet het landsbelang voor ogen te houden, maar het belang van mevrouw Kaag. Niet van D66, nee van Mevrouw Kaag en dàt is haar missie.  

Het is tekenend voor haar overtuigingskracht of de zwakte van de haar omringende politici dat personen die gelijksoortige karakterkenmerken hebben en herkenbaar uitdragen, een stoeltje claimen in het gedeukte Kaag karretje. Lekker liegen, bedriegen en mensenlevens stuk maken. Lachen, Joh! Met steun van een incompetent en haperend Parlement. Hopelijk heeft het electoraat de walgelijke opstelling van Kaag, Rutte, Hoekstra en Klaver bij Toeslagenaffaire, migratiediscussie en energie transitie in gedachten als er in maart een hokje ingevuld moet worden. Weg met die, zoals Ines van Bokhoven dat noemt, digitale gevangenis.


[1] Auteur van het boek “The Red line“ een verwijzing naar de opschuivende rode lijn uitspraken van Obama.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
2 jaren geleden

Dr Sid Lucassen schrijft :””De conclusie is onomstotelijk dat we onze vrijheid – en dan niet de subjectieve maar de objectieve vrijheid, de vrijheid om ons vrij te bewegen en aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen – alléén zullen terugkrijgen als we deze hele collectivistische ethiek afwijzen. Slechts dan krijgen we onze gezellige samenleving terug!””

Ongeacht in welke context bovenstaande zin wordt gebruikt, het is een claim op de vrijheid en een “klacht” tegen diegenen dewelke de burgerlijke vrijheid betwisten.

Sigrid Kaag, is volgens “collega’s “, intelligent én als diplomaat rond de wereld is geweest. Maar……aan intelligentie …..moet je “”NIETS”” ophangen of menen, dat intelligentie iedereen gelukzalig maakt.

Er is zeker veel méér nodig dan ” het intelligent zijn” ( de cognitieve eigenschappen), ook goed te gebruiken. En, waarvoor en door wie moet het “intelligent zijn” dan worden gebruikt?

  1. Door de “eigenaar”
  2. Bestemd voor de medeburger.
  3. Het bestaan een invulling geven dat voldoet aan “het verlangen”.

Maar, Dr Joseph Goebels was ook intelligent, en Ir Fritz Todt ? Arthur Seyss Inquart was jurist en Dr Josef Mengele was arts én had als bijnaam ” Dodesengel”.
Waarom gebruikte “men” een ‘ rassencriteria” bij de werving van SS- leden?

Hadden genoemden, last van “pseudo-hallucinatie” ( waargenomen waanvoorstelling) .?
Hoet `zit het dan bij Kaag?? “”” Vermoedelijk de hijgerige wens om haar als eerste Minister-president van Nederland op het politieke schild te kunnen tillen. De opvolgster van Rutte. Nederlandse media deden een Hillary Clintonnetje en bevestigden hun beperkte inzicht in de materie. ? Aldus de heer Brantz.

We moeten dus intelligente mensen niet beoordelen op hun intelligentie, maar op wat zo doen, en…… wat hun doelstellingen zijn.

Waarom was ” de duikbootcommandant” Piet de Jonge een goede minister president? Omdat hij, als commandant, de taak had, zijn boot ( de regering) in functie ook als zodanig te “presenteren” ter bescherming van Nederland.
Een “ding” weet ik zeker…….. Sigrid Kaag, is, naar mijn overtuiging, “”volledig ongeschikt “” voor een politieke functie omdat haar doelstellingen niet in het belang van Nederland zijn.

En……..””Het is tekenend voor haar overtuigingskracht of de zwakte van de haar omringende politici dat personen die gelijksoortige karakterkenmerken hebben en herkenbaar uitdragen, een stoeltje claimen in het gedeukte Kaag karretje.”” Aldus de heer Brantz.

Ik wil nog één keer “fatsoenlijk” zijn, Mevrouw Kaag verdwijn. !!!!