Zoiets als pot en ketel

Een korte deze keer. De beschuldigingen dat een politieke partij door uitspraken en activiteiten bijdraagt aan de implosie van de westerse samenleving, hoort men vooral uit de monden komen van leden van het politieke segment van de elitocratie en hun gepassioneerde aanhangers. Dat is een opmerkelijke en in feite een merkwaardige reactie en vermoedelijk een poging om de angel uit de eigen uitspraken te halen.

De laatste maanden richten politici die links van het politieke gangpad acteren, hun pijlen vooral op de verzameling personen die om voor hen moverende redenen weigeren om zich te laten vaccineren. Gezien de berichtgeving over de duur en beschermingsgraad van de toegepaste vaccins kan men inderdaad een aantal vragen stellen over de effectiviteit van de in de haast ontwikkelde vaccins. Verantwoordelijk politici en in hun spoor de adviserende gesubsidieerde instanties als OMT, RIVM en publieke omroep blijven ook al maanden in gebreke om op die vragen voor iedereen begrijpelijke antwoorden te geven. Het blijft beperkt tot “er is nog meer onderzoek voor nodig”. Datis gelet op maatregelen die bevestigen dat de beschermingsgraad initieel niet hoger is dan 80 tot 85% en de herhaaldelijk  teruggeschroefde beschermingsperiode van 12 maanden via zes naar drie maanden, een vreemde reactie. Buitenlandse wetenschappelijk georiënteerde instanties en organisaties hebben het gros van die vragen allang beantwoord. Blijkbaar gelden de militaire gezegdes “wat je zelf niet hebt bedacht kan nooit goed zijn” aangevuld met “je voorganger snapte er niets van en je opvolger ook niet” ook bij de politieke elite van Nederland.

Dan die uitspraken. De laatste twee jaar werd het deel van de samenleving dat zich niet wenste te scharen bij de verzameling deugdenkers die diversiteit en inclusiviteit hoog in het vaandel hebben, gekwalificeerd en gecategoriseerd als complotdenkers, fascisten, racisten en wappies. Niet echt uitspraken die oproepen tot het door die deugdenkers luid verkondigde verbinden. Kortom het verdelen van een samenleving is tegenwoordig door de links liberale deugmens verheven tot verbinden en de vrijheid van meningsuiting is niet van toepassing voor de categorie andersdenkenden. Opmerkelijk dat bij die andersdenkenden veel wetenschappers zijn.

Misdaden tegen de mensheid

Volgens het westerse democratische model hebben leden van een samenleving recht op veiligheid, vrijheid en een aanvaardbare bestaanskwaliteit in termen van scholing, welvaart, medische verzorging en toekomstverwachting. Het Westen beschouwt sinds de Vrede van Westfalen in 1648 de staat als de beste entiteit om die drie basisrechten te beschermen. Kan of wil een staat die drie basisrechten voor (delen van) haar bevolking niet meer waarborgen en pleegt zij misdaden tegen de mensheid[1] of zelfs genocide[2] dan wel geeft de staat de vrijheid aan anderen om die te plegen, dan heeft volgens het westen de internationale samenleving de plicht om in te grijpen. Binnen dat raamwerk wordt soevereiniteit niet vertaald in bescherming van territoir en bevolking maar zoals Feinstein en Slaughter dat in 2004 formuleerden “sovereignty is the duty to protect and to prevent” en die plicht is grensoverschrijdend.

Wanneer we de activiteiten van de Kabinetten Rutte toetsen aan die stelling dan past mij diepe droefheid. Scholing is going down the drain door onder de norm gebleven onderwijs en Corona maatregelen; medische verzorging is een selectieve daad geworden gestimuleerd door gesubsidieerde adviesinstanties; de onveiligheid is door de bewuste uitholling van intern en extern georiënteerde veiligheidinstanties en niet doelgericht optredend sterk gepolitiseerd justitieel apparaat, exponentieel gegroeid. De vrijheid is voor delen van de samenleving door het drammerige en agressieve gedrag van activistische bewegingen en politici ernstig begrensd; de oplopende inflatie, vooral oplopende kosten door een onevenwichtige energie transitie en niet geïndexeerde lonen en pensioenen resulteren in de neergang van de economie, tast de welvaart en het welzijn van  individu en land aan en verduistert in het verlengde de toekomstverwachting van grote groepen Nederlanders. Van een aanvaardbare bestaanskwaliteit is zeker voor de lagere inkomens geen sprake en dat beeld dreigt ook voor een deel van de midden inkomens.

De Kabinetten Rutte en hun sympathisanten zijn er niet in geslaagd, hebben zelfs hindernissen opgeworpen om die drie basis rechten voor (delen van) de Westers georiënteerde samenleving levend op de vlakke landen oost van de Noordzee te beschermen. Volgens de strekking van artikel 7 van het Rome-akkoord pleegden en plegen zij nog steeds een misdaad tegen de mensheid en horen ze eerder thuis in het Oranje hotel van Scheveningen dan in de parlementskamers op het Binnenhof of het surrogaat daarvan. De internationale gemeenschap heeft dientengevolge het recht om in Nederland in te grijpen om die genoemde basisrechten te herstellen. Ware het niet dat ook de internationale samenleving op dezelfde manier omgaat met hun respectievelijke bevolkingen en een ingrijpen van buitenaf een fata morgana is.

Wat de oplossing van Nederland is? In ieder geval niet die van de links-liberale deugmens.


[1] Article 7 Rome Statute of the International Criminal Court defines a crime against humanity as “…a widespread, systematic act directed against any civilian population and includes murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment or other severe deprivation, torture, rape and enforced disappearance”

[2] Article 6 Rome Statute of the International Criminal Court defines genocide as “…any act committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group and includes killing, causing serious bodily or mental harm, and inflicting conditions calculated to bring about a group’s physical destruction…”


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

De link naar een video, waar Mr Gideon van Meijeren, ( FvD ) heel duidelijk maakt wat de oorzaak is van ” het gehoorzamen” van kletskousen uit het Politieke kartel, is kennelijk onverteerbaar voor de ” zwak begaafden” in de Tweede Kamer.
Het is haast niet meer te geloven doe “”infantiel”” er wordt gereageerd op de speeds van Van Meyeren. De voorzitter , Vera Bergkamp, moet eigenlijk maken dat ze weg komt, want haar zéér ziekelijke onderbrekingen bij het debat, doet veronderstellen dat Van Meijeren “onrechtmatigheden” toepast dewelke niet zouden passen in de harde realiteit van deze tijd. En, die verharding heeft het “kartel” zelf opgeroepen.

Immers: de Rechter verbiedt bij vonnis dat Mr Dr Thierrie Baudet niet meer de vergelijking mag maken met de Tweede wereldoorlog omdat “zogenaamd” de Joodse Gemeenschap zou worden beledigd.
Ik heb op mijn mobieltje duidelijk het bewijs dat een ” Holocaust” overlevende duidelijk zegt, dat de Covid- maatregelen identiek zijn aan wat de Nazi’s dezen.

De “verontwaardigingen” en het schijnbaar “theatrale gedrag” van Kamerleden, zoals die van het CDA en D-66 ( Paternotte) is mijns inziens zo verstrengeld met drogreden dat je daar werkelijk misselijk van wordt.

De goede opmerker zal “onverbiddelijk” waarnemen dat de leugens en halve waarheden als ” droomwensen” worden geponeerd om het”Forum Voor Democratie” in een onjuist daglicht te plaatsen.

Hierbij de link naar de video.

🔥 De speech waar HEEL NEDERLAND het over heeft. Gideon van Meijeren vs. de hele Kamer – YouTube

1 jaar geleden

“””De Kabinetten Rutte en hun sympathisanten zijn er niet in geslaagd, hebben zelfs hindernissen opgeworpen om die drie basis rechten voor (delen van) de Westers georiënteerde samenleving levend op de vlakke landen oost van de Noordzee te beschermen. Volgens de strekking van artikel 7 van het Rome-akkoord pleegden en plegen zij nog steeds een misdaad tegen de mensheid en horen ze eerder thuis in het Oranje hotel van Scheveningen dan in de parlementskamers op het Binnenhof of het surrogaat daarvan.“”” Aldus de heer Brantz.

Ik moest echt even nadenken wát de heer Brantz schrijft. Immers: Als de Kabinetten Rutte én hun sympathisanten hindernissen opwerpen, om bescherming te onthouden en…. de burgers van hun rechten, te ontdoen, dan hebben we dus “ECHT” te maken met misdadigers.
Dat betekent, dat misdaad ” gelegaliseerd” is én in feite de belangen van de burger, dewelke hen heeft gekozen, om zijn belangen te behartigen, de burgers nu worden uitgebuit ten behoeve van de Kabinetten Rutte en hun sympathisanten om op een “oneigenlijke manier” de burger van zijn vermogen en de betaalde belastingen, per definitie te ontnemen, nu behoren tot de ” misdadigers” , Rutte’s kabinetten en sympathisanten.
Prof dr. Afshin Ellian is een Perzisch-Nederlandse rechtsgeleerde, filosoof en dichter. Hij is een expert in het internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie dewelke hij “NU” het Forum voor Democratie van complottheorieën beschuldigd. ( Bron Youtube, WNL )
Het is de wereld op zijn kop, en, Afshin Elian moet op één of ándere manier volledig zijn ” gehersenspoeld”. Zelfs het “intellect” blijkt van zijn functie te zijn ontdaan.

Ook de PVV, van Drs Geert Wilders wordt van deelname aan het nieuwe Kabinet uitgesloten omdat de “:misdadigers” geen pottekijkers wensen.
Eigenlijk is de roep “van chaos” uitgesproken en de onbestuurbaarheid van Nederland een feit. En,…….. de sympathisanten van Rutte’s kabinetten, zijn dus in de omschrijving de handlangers van een misdaadorganisatie.
Het is de TOTALE AFGANG, ( de ontluistering ) VAN DE DEMOCRATIE EN DE NEDERLANDSE soevereiniteit.
Ik heb al eerder geschreven dat we te maken hebben met mentaal doodzieke leden van het kabinet en dat Mark Rutte alle symptomen ( kenmerken) heeft van een psychopaat.
Het “”ALLERGROOTSTE”” probleem is, dat de massa nog steeds niet door heeft dat we ” op een afschuwelijke manier” worden belazerd.
Het ” brood en spelen”- beleid heeft haar werk gedaan en de Media, zeker de NPO, gooit olie op het ” vuur ter vernietiging van Nederland”, zonder een duidelijk besef wat “men” doet. Gelukkig is bij mij het associatie vermogen nog dik in orde en de vergelijking met de 30-tiger jaren van de vorige eeuw komt ” zeer benauwend” boven borrelen, omdat alle ingrediënten nu opnieuw worden aangedragen die “TOEN” tot de gruwelijkste tijd ( jaren) van de de jaren 1900 hebben geleid.
En….. waar “we” niet bij stil staan is de “onwenselijkheid” dat naïviteit én superopportunisme, alsmede de waandenkbeelden, inzake klimaat en stikstof, alsook de immigratie, beelden oproep van een “”Armageddon, berg waar de eindstrijd tegen God zich zal afspelen; (fig.) wereldramp, heftige strijd in de eindtijd.””
Een oplossing zou zijn………. een NEXIT.

Immers:“”Ware het niet dat ook de internationale samenleving op dezelfde manier omgaat met hun respectievelijke bevolkingen en een ingrijpen van buitenaf een “”fata morgana”” is.”” Aldus de heer Brantz……..!!

koddebeier
1 jaar geleden

De totaal verziekte samenleving en het wantrouwen van de politiek is voor 100% de schuld van de politici zelf.
Jaren en jaren achtereen belazeren ze de bevolking !!
Zelfs na een referendum werden we door dat crapuul de EU in gerommeld.
En dan alle blunders en fouten die deze dames en heren maken, bij elk normaal bedrijf zouden ze op staande voet ontslagen worden.
Politiek en politici (een enkeling uitgezonderd) Zum Kotzen !!!!!!!

r dunki
1 jaar geleden

Interessant nieuwtje voor Mark & Hugo dat in de USA levensverzekering maatschappijen verzekerde sommen weigeren uit te keren aan begunstigden omdat de aan corona overledenen zich hebben laten inenten met “een experimenteel vaccin dat nog in de testfase verkeert…”

habo
1 jaar geleden
Antwoord aan  r dunki
r dunki
1 jaar geleden
Antwoord aan  habo

@ habo

Ik ben bang dat u Snopes niet al te serieus mag nemen.

Feit is dat al in begin 2020, veel ‘life’ verzekeraars – waaronder mijn eigen N.Y.Life – stopten met uitgifte van nieuwe polissen, respectievelijk uitkering van verzekerde sommen…
Als u een kijkje neemt bij ‘Bloomberg Law’ ziet u dat Amerikaanse verzekeraars die problemen maakten bij betaling van claims zich zelfs beriepen op identieke Europese praktijken, maar daar hoorde u de NPO en de NRC uiteraard niet over.

Amerikaanse rechters weten er ook niet goed raad mee omdat de nationale wetgevers zo’n potje hebben gemaakt van de goedkeuring van diverse onveilige vaccins uit politieke overwegingen, net zoals Mark Rutte dat hier heeft gepresteerd: Zie artikel “Volgens Bartjes zijn covidvaccins volstrekt zinloos” d.d. 30 juli 2021.

kijkt u ook eens naar dit inmiddels bijna een jaar oude artikel hierover
https://news.bloomberglaw.com/insurance/life-insurance-for-covid-19-survivors-is-consistently-inconsistent